1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >

Bảng: Cơ cấu vốn của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An năm 2012- 2014

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (336 KB, 66 trang )


Báo cáo thực tập tốt nghiệpKhi mới thành lập công ty chỉ có số vốn điều lệ là 21.028.430.607đồng

trải qua chỉ 4 năm tồn tại và phát triển nhìn vào bảng biểu trên ta thấy tổng số

vốn kinh doanh của công ty ngày càng tăng đều qua các năm. Điều này cho thấy

hoạt động kinh doanh của công ty rất khả quan. Hàng năm tỷ trọng vốn lưu động

luôn luôn cao hơn tỷ trọng vốn cố định. Điều này hoàn tồn hợp lý vì bản thân

ngành sản xuất và chế biến hàng nơng sản ln đòi hỏi phải huy động được một

lượng vốn lớn. Có thể thấy khả năng huy động vốn của công ty là khá tốtSVTH: Hồ Thị Thu Hương26Báo cáo thực tập tốt nghiệp2.1.4.3. Tình hình về cơ sở vật chất

Cơng ty có trụ sở chính đặt tại thị trấn 1/5 Nghĩa Đàn, Nghệ An. Văn phòng

của cơng ty có tổng diện tích xấp xỉ 200m2 với các trang thiết bị đầy đủ và hiện

đại như máy tính, máy in, máy fax…Văn phòng làm việc được bố trí gọn gàng

và ngăn nắp, đáp ứng tiêu chuẩn an tồn vệ sinh lao động.

Ngồi ra, cơng ty còn có xưởng sản xuất và chế biến ngay cạnh văn phòng

làm việc với diên tích rộng, thống mát với đầy đủ trang thiết bị dây chuyền sản

xuất hiện đại, đầy đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất và chế biến sản phẩm hàng nông

sản, cây ăn quả của công ty. Dây chuyền sản xuất tiên tiến được nhập hoàn toàn

từ xưởng Vũng Tàu, phương tiện sản xuất tiên tiến, hiện đại đáp ứng đủ nhu cầu

sản xuất kinh doanh của công ty. Cơng ty có đầy đủ máy móc, trang thiết bị,

máy cán mủ, chế biến mủ, máy xay cà phê, máy tưới…đảm bảo phục vụ nhu cầu

sản xuất, chế biến trong thời điểm hiện tại. Trong tương lai, công ty đang có kế

hoạch nhập thêm một số dây chuyền máy móc thiết bị thêm nữa về để đáp ứng

thêm nhu cầu sản xuất kinh doanh của cơng ty.

2.1.5 Tình hình tài chính của cơng tySVTH: Hồ Thị Thu Hương27Báo cáo thực tập tốt nghiệpTình hình tài chính của cơng ty qua 3 năm (Đvt: Đồng)

Bảng: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An từ năm 2017-2018

(Đơn vị: triệu đồng)Năm

STT Chỉ tiêu1

2

2

4

5

6

7

8

9Doanh thu sản xuất và bán hàng20162017201866,598.468,848.978,994.520

18,018.32

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 12,539.2

dịch vụ

Doanh thu hoạt động tài chính0Chi phí tài chính

Chi phí bán hàng

Chi phí quản lí doanh nghiệp

Lợi nhuận thuần từ hoạtđộngSXKD(Tr.đồng)

Tổng chi phí thuế TNDN

Lợi nhuận sau thuế TNDNSVTH: Hồ Thị Thu Hương289,167.839

15,269.9So sánh

2017/2016

2018/2017

Tương

Tuyệt

Tương

Tuyệt

đối(%

đối

đối

đối(%)

)

10,145.5

2,250.5 3.38

14.74

8

-337.18-7,09-1,232.07 12,7-770.98-7.766,818.8144.65499.37

1,218.715.31495.9611.6526.702,875.1049.7225.30732.5332.739,162.658,451.173,261.153,760.528

4,256.484,563.735,782.468,657.651,785.962,237.922,970.453

451.961,060.51,293.811,350.76233.312256.954,474.23

986.2790.57

1203.2494.55

1256.2116.34

216.9722.01

22.003.98

52.974.39

4.22Báo cáo thực tập tốt nghiệp10Thu nhập Bq/Người/Tháng (Đồng)SVTH: Hồ Thị Thu Hương3.100.00

0293.350.004.100.00250.000

0

0

(Nguồn: Phòng kế tốn tài chín8,175022,4Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

×