1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >

- Công tác đánh giá kết quả tuyển dụng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (336 KB, 66 trang )


Báo cáo thực tập tốt nghiệpCông tác tuyển dụng lao động của Công ty đã được thực hiện thường

xuyên, đã đáp ứng cơ bản về nhu cầu nhân sự cho các vị trí tại các bộ phận của

tại cơng ty. Lực lượng lao động được tuyển dụng đều được ký hợp đồng thử việc

và được hưởng các chế độ theo qui định của nhà nước. Đội ngũ lao động trẻ,

năng động, nhiệt tình, quá trình tuyển dụng đã sàng lọc ra được những cán bộ có

trình độ chun mơn, kỹ năng nghề nghiệp về tin học, ngoại ngữ…đáp ứng được

yêu cầu công việc.

Tồn tại

Công ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An chưa thực sự quan tâm đến các nội

dung cốt lõi, quan trọng nhất của hoạt động thu hút nguồn nhân sự, đó là cơng

tác phân tích và thiết kế cơng việc, lập bảng mơ tả cơng việc để có thể thu hút

được nguồn lao động chất lượng có kinh nghiệm trong các nhiệm vụ tuần tra bảo

vệ rừng với địa bàn rộng, đường đi lại khó khăn.

Sau khi tuyển dụng, Cơng ty chưa tiến hành rà sốt, xác định khoảng cách

giữa phẩm chất, năng lực của người được tuyển dụng với u cầu của từng cơng

việc, do vậy chưa có kế hoạch đào tạo nhân viên mới. Hơn nữa, việc đầu tư để

đào tạo nhân viên mới về các nhiệm vụ, các quy định, quy trình, tiêu chuẩn cơng

việc chưa được quan tâm.

2.2.2.2. Cơng tác bố trí, sử dụng lao độngSVTH: Hồ Thị Thu Hương41Báo cáo thực tập tốt nghiệpCông tác bố trí phân cơng lao động

Việc phân cơng, bố trí đúng khả năng sở trường của người lao động là một

trong những biện pháp cơ bản để đảm bảo chất lượng công việc, sử dụng

hiệu quả nguồn nhân sự hiện có và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công

ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An. Nhưng đây lại là khâu tiếp theo của quá

trình tuyển dụng lao động, thực tế tại Cơng ty việc nhận người và bố trí

lao động xuất phát từ nhu cầu cả các phòng ban. Sau khi tuyển dụng các

nhân viên mới sẽ theo chuyên ngành mà mình được đào tạo phân về các

phòng ban.

Với đầu nguồn lao động được đào tạo chuyên môn, và được phân cơng

đúng ngành nghề đào tạo từ đó hiệu quả công việc đạt kết quả tốt.

Trong những năm qua, việc phân cơng, bố trí sắp xếp lao động của Cơng ty tại

một số bộ phận chưa phù hợp trình độ và khả năng của người lao động. Do hiện

nay với một số nhân viên cũ tại các đội sản xuất với tuổi đời cao, chưa tiếp cận

được một số công nghệ mới nên khi nhập các loại máy mới về máy cán mủ, chế

biến mủ, máy tưới và dây chuyền công nghệ máy xay cà phê mới.

- Công tác tuyển dụng nội bộ

+ Thuyên chuyển: Việc thuyên chuyển và tiếp nhận lao động chủ yếu do Ban

lãnh đạo công ty trực tiếp thực hiện. Đồng thời, việc điều động thay thế những

cán bộ nhân viên không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, thiếu ý thức trách

nhiệm còn chần chừ, thiếu kịp thời.

+ Đề bạt, thăng tiến:

Công việc này thường được thực hiện như sau: Khi có nhu cầu về nhân viên

quản lý các cấp bổ sung cho các cơng ty, hoặc thay thế nhân viên thì cơng ty tiến

hành đề bạt, cân nhắc từ lực lượng hiện có của công ty. Căn cứ của việc đề bạt

này là năng lực của người lao động, sau khi đã được thử thách, rèn luyện ở các

phòng banSVTH: Hồ Thị Thu Hương42Báo cáo thực tập tốt nghiệpĐối với công tác đề bạt, thăng tiến, cơng ty khơng có sự chuẩn bị lựa chọn người để

quy hoạch, đào tạo, do đó thường bị động trong các trường hợp thuyên chuyển cán

bộ từ chỗ này sang chỗ khác. Cũng chính vì thiếu sự chuẩn bị đội ngũ cán bộ này,

nên trong những năm qua vẫn xảy ra tình trạng thiếu cán bộ quản lý tại các đội sản

xuất.

Qua phiếu khảo sát cho kết quả Kết quả khảo sát thực tế CB, NV tại công

ty về các vấn đề liên quan đến việc bố trí, phân cơng cơng việc được thể

hiện qua bảng sau:

Bảng2.9: Tổng hợp điểm trung bình chức năng “Phân cơng, bố trí cơng cơng

việc tại cơng ty”

Các tiêu thứcSốĐiểm số Điểm số Điểm trungCho phép sử dụng tốt năng lực cá nhânquan

64

sátnhỏ nhất lớn nhất bình

1

5

2,65Cơng việc phù hợp với sở trường64152,72Cơng việc có tính thách thức64152,30SVTH: Hồ Thị Thu Hương43Báo cáo thực tập tốt nghiệp(Nguồn: Tổng hợp điều tra, khảo sát thực tế của tác giả)

Trong đó:

Điểm 1: hồn tồn khơng đúng/hồn tồn khơng đồng ý

Điểm 2: khơng đúng/khơng đồng ý

Điểm 3: bình thường

Điểm 4: đúng/đồng ý

Điểm 5: hồn tồn đúng/hoàn toàn đồng ý

Nhận xét: Đối với tiêu thức cho phép sử dụng tốt năng lực cá nhân, số điểm

trung bình đạt được 2.65 là đạt trên trung bình. Kết quả này cho thấy việc bố trí

NV tại cơng ty là tương đối đạt yêu cầu, tuy nhiên CB, NV chưa thật sự phát huy

hết năng lực cá nhân.

Đối với tiêu thức công việc phù hợp với sở trường, điểm số trung bình đạt 2.72

là trên trung bình, nhưng chưa cao. Nhìn chung, việc bố trí người lao động tại

cơng ty là đúng người, đúng việc nhưng chưa thật sự đúng với sở trường của

CB, NV nên chưa phát huy được thế mạnh, năng lực sẵn có của CB, NV từ đó

ảnh hưởng rất lớn đến sự say mê, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Tiêu thức cơng việc có tính thách thức cao, điểm số trung bình 2.3 là dưới trung

bình, thấp. Cho thấy cơng việc tại cơng ty chưa có tính thách thức, mức độ an

tồn về cơng việc rất lớn. Đây cũng là do môi trường làm việc của công ty được

chuyển từ công ty nhà nước, lao động được ký hợp đồng dài hạn, có tư tưởng ỷ

lại công ty sẽ không sa thải. Đây là một trong những ưu điểm góp phần cho CB,

VC yên tâm làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả cơng việc. Tuy nhiên, đó

cũng là một trong những ngun nhân làm cho một số CB, NV ỷ lại, không chịu

khó học hỏi để nâng cao trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng phát

triển của thời đại mới; thiếu năng động, sáng tạo, thậm chí khơng đề cao tinh

thần trách nhiệm.

Từ phân tích kết qua khảo sát ở trên, có thể thấy rằng cơng ty chưa sử dụng hết

tiềm năng của CB, NV, chưa có biện pháp, chế tài đủ mạnh nhằm nâng cao tinh

thần trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả công việc.

SVTH: Hồ Thị Thu Hương44Báo cáo thực tập tốt nghiệp2.2.3. Công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại doanh nghiệp

Công ty đã xây dựng và ban hành qui chế đào tạo và bồi dưỡng trình độ bao

gồm:

+ Bồi dưỡng thường xuyên các nghiệp vụ liên quan đến sử dụng các công nghệ mới

nhập từ Vũng Tàu về

+ Bồi dưỡng về an tồn lao động

+ Bồi dưỡng về tin học, kế tốn

+ Đào tạo tại chức.

Bảng 2.10: Kết quả công tác đào tạo tại cơng ty

năm 2016-2018

Stt Nội dungChương trình

Bồi dưỡng ngắn ngày

Đào tạo chính quy

Đào tạo chính quyĐối tượngSốBan giám đốc

Phó giám đốc

Trưởng, phó phòng.người

01

02

021

2

3Tập huấn kỹ năng quản lý

Đào tạo thạc sỹ

Đào tạo đại học4

5(văn bằng 2)

Trình độ chính trị

Đào tạo chính trị

Ban giám đốc

Tập huấn cơng tác quản Bồi dưỡng ngắn Cán bộ CNV1

156lý giống cây trồng

ngày

Tập huấn công tác Tài Bồi dưỡngngắn Cán bộ CNV57chính, Kế tốn

ngày

Lớp tập huấn “Sử dụng Bồi dưỡngngắn Cán bộ CNV12dây chuyền công nghệ ngày

máy xay cà phê mới

nhập”SVTH: Hồ Thị Thu Hương45Báo cáo thực tập tốt nghiệpNguồn: Số liệu báo cáo của Công ty

Như vậy, theo số liệu trên cho thấy Công ty dù đã quan tâm đến việc nâng cao

nâng cao trình độ, năng lực cho người lao động. Tuy nhiên với nguồn kinh phí

hạn hẹp, chưa có chế độ chính sách của Ban lãnh đạo nên chính sách đào tạo của

Công ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An chủ yếu là bồi dưỡng. Do công tác đánh giá

năng lực của người lao động để làm căn cứ cho đào tạo, trả lương…được thực

hiện hình thức, khơng cụ thể, chưa đúng với mục đích của cơng tác đánh giá nên

khơng có cơ sở để xác định nhu cầu đào tạo: Loại kỹ năng cần đào tạo, thời

gian, chương trình đào tạo và các hình thức đào tạo. Đặc biệt chi phí đào tạo

chưa được Cơng ty dự tốn đầy đủ, chưa lập thành một phương án chi tài chính

riêng cho lĩnh vực này. Đây là một bất cập cần được khắc phục.

Về công tác tập huấn nâng cao kỹ năng nghề nghiệp: Mặc dù công tác tập huấn

nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên là việc làm cần thiết,

thường xuyên hàng năm. Nhưng do chưa xác định công tác này đúng mức nên

chưa được ban lãnh đạo công ty quan tâm. Chủ yếu tập huấn về nghiệp vụ

phòng cháy chữa cháy, tin học, các kỹ năng sử dụng các thiết bị mới nhập, tài

chính kế tốn. Mỗi đợt tập huấn, các lớp tập huấn chủ yếu là do ban lãnh đạo tổ

chức các lớp. Một số lớp tập huấn do điều kiện nên chỉ cử đi một số cán bộ để

tiếp nhận các kỹ thuật mới như kỹ thuật sử dụng phần mềm VTR trong việc xay

và sàng lọc cà phê mới….

Về công tác đào tạo phát triển: Dù hiện tại cơng ty có nhu cầu đào tạo và phát

triển nguồn nhân lực để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên Công ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An vẫn chưa có quy hoạch đào tạo,

phát triển nhân viên để đáp ứng sự thay đổi trong công việc trong tương lai.

Chưa xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ lãnh đạo chuyên sâu. Do vậy việc đào

tạo này sẽ do từng lao động xác định nhu cầu đào tạo cho riêng mình, cơng ty sẽ

tùy từng trường hợp, căn cứ vào nhu cầu bản thân người lao động và nhu cầu cụ

thể để tạo điều kiện giải quyết cho lao động đó đi học, hoặc khơng giải quyết.

- Thực hiện đào tạoSVTH: Hồ Thị Thu Hương46Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

×