1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >

Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (336 KB, 66 trang )


Báo cáo thực tập tốt nghiệp2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận

Công ty TNHH 1 thành viên 1/5 Nghệ An có cơ cấu tổ chức quản lí theo

mơ hình trực tiếp. Tổ chức bộ máy theo mơ hình Chủ tịch kiêm giám đốc cơng

ty và kiểm sốt viên. Với những nhiệm vụ quan trọng đó, đòi hỏi cơng ty phải

hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý vững mạnh để đáp ứng những nhiệm vụ trên.

Bộ máy quản lý của công ty gồm:

Giám đốc: Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh, kế hoạch dài hạn

và hàng năm của công ty, xây dưng phương án huy động vốn, dự án đầu tư,

phương án lien doanh, đề án hoạt động…. Điều hành hoạt động sản xuất kinh

doanh, quyết định các vấn đề có liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty

theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo thẩm quyền phân cấp của cơng ty

Phó Giám đốc: là người giúp Giám đốc công ty điều hành một hoặc một

số lĩnh vực hoạt động của công ty theo sự phân cơng của GĐ. Phó GĐ chịu trách

nhiệm trước GĐ, Chủ tịch công ty và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được

phân cơngPhó giám đốc: Phụ trách tổ chức kế hoạch sản xuất và quản lý cán bộ

trong cơng tyPhòng kế tốn tài chính: có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc công tác

quản lý tài chính của cơng ty, đồng thời hướng dẫn và giúp đỡ giám sát hoạt

động tài chính của đơn vị trực thuộc đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định

của Nhà nước.Phòng kế hoạch: có nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất của cơng ty

Phòng tổ chức hành chính: có nhiệm vụ quản lý cán bộ công nhân viên,

soạn thảo các nội dung, quy chế của công ty, định mức về lao động và tiền lương

trong công tySVTH: Hồ Thị Thu Hương23Báo cáo thực tập tốt nghiệpPhòng thanh tra: có chức năng giám sát, kiểm tra quá trình hoạt động sản

xuất kinh doanh của Ban giám đốc thực hiện theo đúng điều lệ của cơng ty và

pháp luật hiện hành.

2.1.4. Tình hình nguồn lực của Cơng ty

2.1.4.1. Khái qt về nhân lực của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An

Bảng : Cơ cấu lao động của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ AnCơ cấu lao động

Chỉ tiêu

1. Phân loại theo giới tính

+ Nam

+ Nữ

2. Phân loại theo trình độ

+ Trung cấp, sơ cấp

+ Cao đẳng

+ Đại học

3. Phân loại theo chứcSố lượngTỉ lệ (%)487

258

229

487

267

16

204

487100

53

47

100

55

3

42

100năng

+ Trực tiếp

297

+ Gián tiếp

190

4. Phân loại theo độ tuổi

487

+ 20-40

294

+ 40-60

193

(Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính)61

39

100

60

40Qua bảng trên ta thấy, hầu hết CBCNV của cơng ty phần lớn là lao động có

trình độ chuyên môn cao, dầy dặn kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu sản xuất

kinh doanh. Công ty luôn quan tâm chú trọng công tác đào tạo nâng cao năng

lực cán bộ, trình độ tay nghề cho cơng nhân. Hàng năm Công ty thường xuyên

mở các lớp đào tạo, mời chuyên gia giáo viên từ nước ngoài về giảng dạy cho

CBCNV nâng cao nhận thức chuyên môn, đào tạo dạy nghề cho cơng nhân,

nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, đáp ứng các yêu cầu sản xuất

kinh doanh của cơng ty. Tỉ lệ giới tính nam ln nhiều hơn giới tính nữ, (nam

chiếm 53%, nữ 47%), chênh lệch 6%, với đặc thù cơng việc ln đòi hỏi cơng

nhân trong nhà máy, xưởng, vườn ươm, đòi hỏi kỹ thuật và kỹ năng nhiều hơn

thì tỉ lệ giới tính này khá phù hợp với đặc thù công việc của công ty. Lao động

SVTH: Hồ Thị Thu Hương24Báo cáo thực tập tốt nghiệpcủa cơng ty chiếm chủ yếu là trình độ sơ cấp và trung cấp vì hầu hết cơng nhân

trong xưởng là công nhân vừa tốt nghiệp THPT hoặc học nghề (chiếm 55% lao

động của công ty). Chiếm lao động số đơng còn lại là lao động trình độ Đại học

(42%) là lao động công nhân viên trong văn phòng cơng ty; còn lại lao động

trình độ cao đẳng chỉ chiếm 3%. Với cơ cấu lao động này, giúp cho đội ngũ lao

động trong cơng ty có trình độ tay nghề cao, phục vụ nhu cầu lao động sản xuất

trong công ty phát triển hơn. Cơ cấu lao động theo độ tuổi cũng có sự chênh lệch

nhưng khơng lớn, lao động hầu như trong công ty là lao động trẻ (chiếm 60%

tổng số lao động), ngoài ra các lao động ngồi 40 tuổi hầu như là lao động có

trình độ, tay nghề và kinh nghiệm lâu năm trong công ty (chiếm 40% tổng số lao

động).

2.1.4.2. Tình hình về vốn:

Cơng ty thành lập Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm chuyển đổi:

21.028.430.607. Từ thời điểm thành lập đến nay, tổng tài sản của công ty không

ngừng phát triển và tăng lên. Tính đến thời điểm hiện tại 31/12/2014, tổng vốn

của công ty tăng 28,6 % so với năm 2013. Có thể thấy tổng vốn của cơng ty

tăng lên đáng kể so với nguồn vốn ban đầu.

Ngoài nguồn vốn sẵn có, cơng ty vẫn phải vay mượn ngân hàng nhằm

thực hiện mục tiêu mở rộng sản xuất và kinh doanh trong tương lai. Thời gian

dự tính hồn vốn ngân hàng sẽ được thực hiện trong năm 2018.

Bảng: Cơ cấu vốn của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An năm 20122014

Đơn vị tính: Tỷ

đồng

Vốn cố định

NămVốn lưu độngTổng

số vốnVốnvaybìnhqn

Số tiềnTỷ lệSố tiền(%)

2012

126

60

47.61

34

2013

172

78

45.34

61

2014

191

89

46.59

64

(Nguồn: Phòng tài chính- kế tốn)

SVTH: Hồ Thị Thu Hương25Tỷ lệ

(%)

26.98

35.46

33.5Số tiền

32

32

38Tỷ lệ

(%)

25.39

18.6

19.89Báo cáo thực tập tốt nghiệpKhi mới thành lập cơng ty chỉ có số vốn điều lệ là 21.028.430.607đồng

trải qua chỉ 4 năm tồn tại và phát triển nhìn vào bảng biểu trên ta thấy tổng số

vốn kinh doanh của công ty ngày càng tăng đều qua các năm. Điều này cho thấy

hoạt động kinh doanh của công ty rất khả quan. Hàng năm tỷ trọng vốn lưu động

luôn luôn cao hơn tỷ trọng vốn cố định. Điều này hồn tồn hợp lý vì bản thân

ngành sản xuất và chế biến hàng nông sản luôn đòi hỏi phải huy động được một

lượng vốn lớn. Có thể thấy khả năng huy động vốn của công ty là khá tốtSVTH: Hồ Thị Thu Hương26Báo cáo thực tập tốt nghiệp2.1.4.3. Tình hình về cơ sở vật chất

Cơng ty có trụ sở chính đặt tại thị trấn 1/5 Nghĩa Đàn, Nghệ An. Văn phòng

của cơng ty có tổng diện tích xấp xỉ 200m2 với các trang thiết bị đầy đủ và hiện

đại như máy tính, máy in, máy fax…Văn phòng làm việc được bố trí gọn gàng

và ngăn nắp, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động.

Ngoài ra, cơng ty còn có xưởng sản xuất và chế biến ngay cạnh văn phòng

làm việc với diên tích rộng, thoáng mát với đầy đủ trang thiết bị dây chuyền sản

xuất hiện đại, đầy đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất và chế biến sản phẩm hàng nông

sản, cây ăn quả của công ty. Dây chuyền sản xuất tiên tiến được nhập hoàn toàn

từ xưởng Vũng Tàu, phương tiện sản xuất tiên tiến, hiện đại đáp ứng đủ nhu cầu

sản xuất kinh doanh của cơng ty. Cơng ty có đầy đủ máy móc, trang thiết bị,

máy cán mủ, chế biến mủ, máy xay cà phê, máy tưới…đảm bảo phục vụ nhu cầu

sản xuất, chế biến trong thời điểm hiện tại. Trong tương lai, cơng ty đang có kế

hoạch nhập thêm một số dây chuyền máy móc thiết bị thêm nữa về để đáp ứng

thêm nhu cầu sản xuất kinh doanh của cơng ty.

2.1.5 Tình hình tài chính của cơng tySVTH: Hồ Thị Thu Hương27Báo cáo thực tập tốt nghiệpTình hình tài chính của cơng ty qua 3 năm (Đvt: Đồng)

Bảng: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An từ năm 2017-2018

(Đơn vị: triệu đồng)Năm

STT Chỉ tiêu1

2

2

4

5

6

7

8

9Doanh thu sản xuất và bán hàng20162017201866,598.468,848.978,994.520

18,018.32

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 12,539.2

dịch vụ

Doanh thu hoạt động tài chính0Chi phí tài chính

Chi phí bán hàng

Chi phí quản lí doanh nghiệp

Lợi nhuận thuần từ hoạtđộngSXKD(Tr.đồng)

Tổng chi phí thuế TNDN

Lợi nhuận sau thuế TNDNSVTH: Hồ Thị Thu Hương289,167.839

15,269.9So sánh

2017/2016

2018/2017

Tương

Tuyệt

Tương

Tuyệt

đối(%

đối

đối

đối(%)

)

10,145.5

2,250.5 3.38

14.74

8

-337.18-7,09-1,232.07 12,7-770.98-7.766,818.8144.65499.37

1,218.715.31495.9611.6526.702,875.1049.7225.30732.5332.739,162.658,451.173,261.153,760.528

4,256.484,563.735,782.468,657.651,785.962,237.922,970.453

451.961,060.51,293.811,350.76233.312256.954,474.23

986.2790.57

1203.2494.55

1256.2116.34

216.9722.01

22.003.98

52.974.39

4.22Báo cáo thực tập tốt nghiệp10Thu nhập Bq/Người/Tháng (Đồng)SVTH: Hồ Thị Thu Hương3.100.00

0293.350.004.100.00250.000

0

0

(Nguồn: Phòng kế tốn tài chín8,175022,4Báo cáo thực tập tốt nghiệpQua bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 20172018 ta nhận thấy rằng, về doanh thu cũng như về LNST của công ty năm 2017

thấp hơn năm 2016 tương đối nhiều. Cụ thể như sau:.

LNST của công ty năm 2017 so với năm 2016 giảm 185,827,069đ, tương

ứng với 18,46%.

Mặc dù, lợi nhận công ty giảm so với năm 2016 tuy nhiên cơng ty vẫn đang

trong q trình hoạt động và phát triển ổn định.

Doanh thu: Doanh thu hoạt động tài chính năm 2017 cao hơn năm 2016 là

24,232,691đ tương ứng với 81,10%. Năm 2017 đạt doanh thu cao nhất

68,848.92 triệu đồng. Doanh thu của năm 2018 có giảm nhẹ so với năm 2017.

Tuy nhiên do sự biến động của nền kinh tế cũng như trong công ty, doanh thu

năm 2018 có một sự chững lại, khơng đạt được như mục tiêu đề ra hồi đầu năm.

Chi phí: Việc công ty mở rộng quy mô sản xuất, phát triển sản phẩm khiến chi

phí của cơng ty tăng theo mỗi năm. Tăng cao kể cả chi phí bán hàng và chi phí tài

chính..

Thuế TNDN: Ngồi việc tăng năng suất lao động, doanh thu của cơng ty

còn nộp ngân sách nhà nước và thực hiện đầy đủ các khoản nghĩa vụ về thuế.

Tổng chi phí thuế tăng dần qua các năm từ 2017-2018.

Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế của năm 2017 tăng so với năm

2016 là 216,97 triệu đồng cùng với tốc độ tăng trưởng 7%. Lợi nhuận sau thuế

năm 2018 tăng so với năm 2017 là 52,97 triệu đồng với tốc độ tăng 4,7%.

Thu nhập bình quân: Năm 2016 thu nhập bình quân của người lao động là

3,1 triệu đồng/người/tháng. Đến năm 2018, mức lương có sự tăng trưởng khá

lớn so với năm 2017 là 4,1 triệu đồng.

Các chỉ tiêu có sự biến động nhẹ do nền kinh tế nơng nghiệp trong thời

gian vừa qua có nhiều biến động, giá một vài mặt hàng nơng sản có sự giảm sút

nhẹ và đối thủ cạnh tranh của công ty ngày càng đơng và mạnh hơn, chính vì thế

tình hình hoạt động kinh doanh của cơng ty có một số biến đổi nhẹ dẫn đến các

chỉ số kinh tế thay đổi.SVTH: Hồ Thị Thu Hương30Báo cáo thực tập tốt nghiệp2.2. Thực trạng vấn đề quản trị nhân sự tại Công ty TNHH một thành

viên 1/5 Nghệ An

2.2.1. Công tác hoạch định nguồn nhân lực và phân tích cơng việc

Hàng năm, Công ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An đều căn cứ vào nhiệm vụ kế

hoạch sản xuất kinh doanh để xây dựng kế hoạch nhiệm vụ theo các chỉ tiêu chủ

yếu về sản xuất kinh doanh các sản phẩm và giống từ cây công nghiệp, cây ăn

quả, giống cây trồng vật ni … Theo đó Cơng ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An giao

kế hoạch cho từng bộ phận, phòng ban của công ty đảm nhận.

Hiện nay, tại Công ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An việc lập kế hoạch nguồn nhân

lực do phòng kế hoạch thực hiện cũng dựa trên qui định, định mức của Nhà

nước về biên chế nhân sự cho Công ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An. Công ty

TNHH MTV 1/5 Nghệ An đã xây đựng đề án việc làm để quy hoạch cán bộ

công nhân viên tại Công ty từ năm 2018-2022 cho các bộ phận cụ thể như sau:SVTH: Hồ Thị Thu Hương31Báo cáo thực tập tốt nghiệpBảng 2.7: Dự kiến biên chế, số lượng người làm việc tại Công ty

từ năm 2020-2023TTSố lượng người làm việc

Hưởng

Hưởng lươngDanh mục vị trí việc làmTổng số lươngVị trí việc làm gắn với công việc lãnh 14Iđạo, quản lý, điều hành

Vị trí cấp trưởng Cơng ty TNHH MTV11/5 Nghệ An

Vị trí cấp phó Cơng ty TNHH MTV2

3

4

5

II

1

2

III01từtừ nguồn củangân sách đv

09

050102

1/5 Nghệ An

Vị trí cấp phó các phòng ban

04

Vị trí cấp Trưởng các Phòng chun

03

mơn

Vị trí đội trưởng các đội sản xuất

04

Vị trí việc làm gắn với hoạt động

124

chun mơn, nghề nghiệp

Đội phó các đội sản xuất

09

Đội viên

09

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ02

030101020202269806

0303

06trợ, phục vụ (văn thư lưu trữ, lái xe, 040301tạp vụ)

Tổng38104SVTH: Hồ Thị Thu Hương14232Báo cáo thực tập tốt nghiệpNhìn chung, cơng tác hoạch định chính sách nguồn nhân sự đã được Công ty

chú trọng bởi hiện nay để đảm bảo việc sản xuất kinh doanh các sản phẩm và

giống từ cây công nghiệp, cây ăn quả, giống cây trồng vật ni thì Cơng ty cần

được bố trí 142 biên chế, căn cứ vào số lượng biên chế và hợp đồng lao động

hiện có thì hiện tại cơng ty còn thiếu 78 biên chế và hợp đồng lao động so với

quy định. Vì vậy việc hoạch định kế hoạch nguồn nhậc lực rất được Công ty

xây dựng để thu hút, đào tạo được nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng và chất

lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hiện nay hoạt động phân tích hiện trạng nguồn nhân sự tại Công ty TNHH MTV

1/5 Nghệ An đã được tiến hành theo một trong hai hình thức sau:

Thứ nhất, Ban lãnh đạo Cơng ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An, phòng kế hoạch căn

cứ vào nhiệm vụ, mục tiêu cho các bộ phận thuộc Công ty TNHH MTV 1/5

Nghệ An để kiểm tra, đối chiếu nhu cầu về lao động như thế nào, yêu cầu các bộ

phận báo cáo số lượng và nhu cầu nhân sự cần thiết. Cách tiến hành: Các phụ

trách bộ phận như trưởng các phòng, trưởng các đội sản xuất báo cáo về số

lượng, nhu cầu cần bổ sung lao động. Trên cơ sở đó kết hợp với biên chế cho

phép của Công ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An lãnh đạo Công ty sẽ đánh giá, cân

đối và đưa vào kế hoạch bổ sung, điều chỉnh nguồn nhân sự cho các bộ phận.

Tuy nhiên, do trong q trình thành lập phòng kỹ thuật chăn ni và cây trồng

còn chưa hồn chỉnh nên biên chế có thể chưa đủ so với quy định nên hiện tại

việc bổ sung chưa được thực hiện thường xuyên.

Thứ hai, các bộ phận tự mình kiểm tra, rà sốt tình hình nhân sự của mình, chủ

yếu là số lượng, sau đó làm tờ trình gửi lên Phòng Tổ chức hành chính để xin

tăng thêm hoặc cắt giảm số lượng biên chế. Hình thức này được thực hiện

thường xuyên.SVTH: Hồ Thị Thu Hương33Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

×