1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >

Bảng 2.8: Kết quả tuyển dụng lao động của công ty

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (336 KB, 66 trang )


Báo cáo thực tập tốt nghiệp- Về số lượng lao động tuyển dụng: Việc tuyển dụng lao động tại Công ty

với số lượng không nhiều. Trong 3 năm qua công ty đã tuyển dụng được 34lao

động, việc tuyển dụng chủ yếu là do các phòng ban yêu cầu lên Ban lãnh đạo

Cơng ty , dù đã có chiến lược và đề án để tuyển nhân viên tuy nhiên trong giai

đoạn mới thành lập phòng kỹ thuật, và một số đội sản xuất chưa được thành lập

do đó Cơng ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An vẫn tuyển dụng khi có nhu cầu giải

quyết các tình huống.

- Về chất lượng tuyển dụng: Đa số các lao động được tuyển dụng đều có

tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm còn thiếu. Bên cạnh đó, số lao động được tuyển

dụng này chiếm phần lớn là những người mới ra trường, tuy có trình độ kỹ

thuật, năng động nhiệt tình, ham học hỏi tuy nhiên kinh nghiệm còn thiếu, là

những đối tượng để ban lãnh đạo đào tạo tiếp nhận những tiến bộ khoa học kỹ

thuật mới

- Công tác đánh giá kết quả tuyển dụng

Công ty chưa tiến hành công việc đánh giá kết quả tuyển dụng một cách

đúng đắn. Thực chất chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác tuyển dụng đang sử

dụng tại công ty là số người được tuyển dụng, trình độ đào tạo, nghiệp vụ

chun mơn, trình độ ngoại ngữ, tin học. Vấn đề chất lượng của lao động được

tuyển dụng cũng như chi phí tuyển dụng chưa được đặt ra như một tiêu chí để

đánh giá một cách nghiêm túc.

Trong những năm qua, công tác tuyển dụng lao động tại Công ty đã có

được một số thành tựu và hạn chế sau:

Ưu điểmSVTH: Hồ Thị Thu Hương40Báo cáo thực tập tốt nghiệpCông tác tuyển dụng lao động của Công ty đã được thực hiện thường

xuyên, đã đáp ứng cơ bản về nhu cầu nhân sự cho các vị trí tại các bộ phận của

tại công ty. Lực lượng lao động được tuyển dụng đều được ký hợp đồng thử việc

và được hưởng các chế độ theo qui định của nhà nước. Đội ngũ lao động trẻ,

năng động, nhiệt tình, quá trình tuyển dụng đã sàng lọc ra được những cán bộ có

trình độ chun mơn, kỹ năng nghề nghiệp về tin học, ngoại ngữ…đáp ứng được

yêu cầu công việc.

Tồn tại

Công ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An chưa thực sự quan tâm đến các nội

dung cốt lõi, quan trọng nhất của hoạt động thu hút nguồn nhân sự, đó là cơng

tác phân tích và thiết kế cơng việc, lập bảng mơ tả cơng việc để có thể thu hút

được nguồn lao động chất lượng có kinh nghiệm trong các nhiệm vụ tuần tra bảo

vệ rừng với địa bàn rộng, đường đi lại khó khăn.

Sau khi tuyển dụng, Cơng ty chưa tiến hành rà soát, xác định khoảng cách

giữa phẩm chất, năng lực của người được tuyển dụng với yêu cầu của từng cơng

việc, do vậy chưa có kế hoạch đào tạo nhân viên mới. Hơn nữa, việc đầu tư để

đào tạo nhân viên mới về các nhiệm vụ, các quy định, quy trình, tiêu chuẩn cơng

việc chưa được quan tâm.

2.2.2.2. Cơng tác bố trí, sử dụng lao độngSVTH: Hồ Thị Thu Hương41Báo cáo thực tập tốt nghiệpCơng tác bố trí phân cơng lao động

Việc phân cơng, bố trí đúng khả năng sở trường của người lao động là một

trong những biện pháp cơ bản để đảm bảo chất lượng công việc, sử dụng

hiệu quả nguồn nhân sự hiện có và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công

ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An. Nhưng đây lại là khâu tiếp theo của quá

trình tuyển dụng lao động, thực tế tại Công ty việc nhận người và bố trí

lao động xuất phát từ nhu cầu cả các phòng ban. Sau khi tuyển dụng các

nhân viên mới sẽ theo chuyên ngành mà mình được đào tạo phân về các

phòng ban.

Với đầu nguồn lao động được đào tạo chuyên môn, và được phân công

đúng ngành nghề đào tạo từ đó hiệu quả cơng việc đạt kết quả tốt.

Trong những năm qua, việc phân cơng, bố trí sắp xếp lao động của Công ty tại

một số bộ phận chưa phù hợp trình độ và khả năng của người lao động. Do hiện

nay với một số nhân viên cũ tại các đội sản xuất với tuổi đời cao, chưa tiếp cận

được một số công nghệ mới nên khi nhập các loại máy mới về máy cán mủ, chế

biến mủ, máy tưới và dây chuyền công nghệ máy xay cà phê mới.

- Công tác tuyển dụng nội bộ

+ Thuyên chuyển: Việc thuyên chuyển và tiếp nhận lao động chủ yếu do Ban

lãnh đạo công ty trực tiếp thực hiện. Đồng thời, việc điều động thay thế những

cán bộ nhân viên không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, thiếu ý thức trách

nhiệm còn chần chừ, thiếu kịp thời.

+ Đề bạt, thăng tiến:

Công việc này thường được thực hiện như sau: Khi có nhu cầu về nhân viên

quản lý các cấp bổ sung cho các công ty, hoặc thay thế nhân viên thì cơng ty tiến

hành đề bạt, cân nhắc từ lực lượng hiện có của cơng ty. Căn cứ của việc đề bạt

này là năng lực của người lao động, sau khi đã được thử thách, rèn luyện ở các

phòng banSVTH: Hồ Thị Thu Hương42Báo cáo thực tập tốt nghiệpĐối với công tác đề bạt, thăng tiến, công ty khơng có sự chuẩn bị lựa chọn người để

quy hoạch, đào tạo, do đó thường bị động trong các trường hợp thuyên chuyển cán

bộ từ chỗ này sang chỗ khác. Cũng chính vì thiếu sự chuẩn bị đội ngũ cán bộ này,

nên trong những năm qua vẫn xảy ra tình trạng thiếu cán bộ quản lý tại các đội sản

xuất.

Qua phiếu khảo sát cho kết quả Kết quả khảo sát thực tế CB, NV tại công

ty về các vấn đề liên quan đến việc bố trí, phân cơng cơng việc được thể

hiện qua bảng sau:

Bảng2.9: Tổng hợp điểm trung bình chức năng “Phân cơng, bố trí cơng cơng

việc tại cơng ty”

Các tiêu thứcSốĐiểm số Điểm số Điểm trungCho phép sử dụng tốt năng lực cá nhânquan

64

sátnhỏ nhất lớn nhất bình

1

5

2,65Cơng việc phù hợp với sở trường64152,72Cơng việc có tính thách thức64152,30SVTH: Hồ Thị Thu Hương43Báo cáo thực tập tốt nghiệp(Nguồn: Tổng hợp điều tra, khảo sát thực tế của tác giả)

Trong đó:

Điểm 1: hồn tồn khơng đúng/hồn tồn khơng đồng ý

Điểm 2: khơng đúng/khơng đồng ý

Điểm 3: bình thường

Điểm 4: đúng/đồng ý

Điểm 5: hoàn toàn đúng/hoàn toàn đồng ý

Nhận xét: Đối với tiêu thức cho phép sử dụng tốt năng lực cá nhân, số điểm

trung bình đạt được 2.65 là đạt trên trung bình. Kết quả này cho thấy việc bố trí

NV tại cơng ty là tương đối đạt u cầu, tuy nhiên CB, NV chưa thật sự phát huy

hết năng lực cá nhân.

Đối với tiêu thức công việc phù hợp với sở trường, điểm số trung bình đạt 2.72

là trên trung bình, nhưng chưa cao. Nhìn chung, việc bố trí người lao động tại

cơng ty là đúng người, đúng việc nhưng chưa thật sự đúng với sở trường của

CB, NV nên chưa phát huy được thế mạnh, năng lực sẵn có của CB, NV từ đó

ảnh hưởng rất lớn đến sự say mê, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Tiêu thức cơng việc có tính thách thức cao, điểm số trung bình 2.3 là dưới trung

bình, thấp. Cho thấy cơng việc tại cơng ty chưa có tính thách thức, mức độ an

tồn về cơng việc rất lớn. Đây cũng là do môi trường làm việc của công ty được

chuyển từ công ty nhà nước, lao động được ký hợp đồng dài hạn, có tư tưởng ỷ

lại cơng ty sẽ không sa thải. Đây là một trong những ưu điểm góp phần cho CB,

VC yên tâm làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả cơng việc. Tuy nhiên, đó

cũng là một trong những nguyên nhân làm cho một số CB, NV ỷ lại, khơng chịu

khó học hỏi để nâng cao trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng phát

triển của thời đại mới; thiếu năng động, sáng tạo, thậm chí khơng đề cao tinh

thần trách nhiệm.

Từ phân tích kết qua khảo sát ở trên, có thể thấy rằng công ty chưa sử dụng hết

tiềm năng của CB, NV, chưa có biện pháp, chế tài đủ mạnh nhằm nâng cao tinh

thần trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả công việc.

SVTH: Hồ Thị Thu Hương44Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

×