Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ.

II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Kim cương

Là tinh thể trong suốt, không màu,

không dẫn điện, dẫn nhiệt kém. Là chất

cứng nhất trong các chất.2. Than chìLà chất tinh thể màu

xám đen, dẫn được

điện, mềm, … Có cấu

trúc lớp…Các loại than nhân tạo như than gỗ, than xương, than muội,

… được gọi chung là cacbon vô đònh hình. Than gỗ, than

xương có khả năng hấp phụ mạnh các chất khí và chất

tan trong dung dòch.II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Trong các phản ứng oxi hóa khử, đơn chất cacbon có

thể tăng hoặc giảm số oxi hóa, nên nó thể hiện

tính khử hoặc tính oxi hóa. Tính khử là tính chất

chủ yếu của cacbon1. Tính khửa.Tác dụng với Oxi.

Cacbon cháy trong không khí, tỏa nhiều nhiệt:

0+4toC + O 2 → C O2

Ở nhiệt độ cao, cacbon khử được CO2 theo phản ứng:+40+2toC O + C     

→    2C O

b. Tác dụng với hợp chất.

Ở nhiệt độ cao, cacbon khử được nhiều oxit, phản ứng với

nhiều chất oxi hóa khác:0o+4t

C + 4 HNO3( dac ) 

→ C O2 + 4 NO2 + 2 H 2O

0to+4C + 2 H 2 SO4( dac ) 

→ C O2 + 2SO2 + 2 H 2OTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×