Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Tính khửa.Tác dụng với Oxi.

Cacbon cháy trong không khí, tỏa nhiều nhiệt:

0+4toC + O 2 → C O2

Ở nhiệt độ cao, cacbon khử được CO2 theo phản ứng:+40+2toC O + C     

→    2C O

b. Tác dụng với hợp chất.

Ở nhiệt độ cao, cacbon khử được nhiều oxit, phản ứng với

nhiều chất oxi hóa khác:0o+4t

C + 4 HNO3( dac ) 

→ C O2 + 4 NO2 + 2 H 2O

0to+4C + 2 H 2 SO4( dac ) 

→ C O2 + 2SO2 + 2 H 2O2. Tính oxi hóa:a.Tác dụng với Hiđro.

Ở nhiệt độ cao, có mặt chất xúc tác, C tác dụng với khí

H20+4to

xtC + 2 H 2 

→C H4

b. Tác dụng với kim loại.

Ở nhiệt độ cao C tác dụng được với một số kim loại tạo

thành cacbua kim loại.0to−44 Al + 3 C → Al4 C 3

0to(Nhôm cacbua)−1Ca + 2 C → Ca C2(Canxi cacbua)IV. ỨNG DỤNG

Kim

Kim cương:

cương: đồ

đồ trang

trang

sức,

sức, chế

chế tạo

tạo mũi

mũi

khoan,

khoan, dao

dao cắt

cắt

thủy

thủy tinh,

tinh, ...

...

Than

Than hoạt

hoạt tính:

tính:Than

Than chì:

chì: làm

làm

điện

điện cực,

cực, bút

bútdùng

dùng làm

làm mặt

mặtchì,

chì, nồi

nồi chòu

chòunạ

nạ cho

cho độc,

độc, …

nhiệt,

nhiệt, …

ỨNG

DỤNG

Than

Than muội:

muội: sản

sảnThan

Than cốc:

cốc: dùng

dùng

làm

làm chất

chất khử

khửxuất

xuất mực

mực in,

in, xi

xitrong

trong luyện

luyện kim,

kim,đánh

đánh giày,…

giày,…Than

Than gỗ:

gỗ: dùng

dùng

làm

làm thuốc

thuốc nổ,

nổ,

thuốc

thuốc pháo,

pháo, …

V. ĐIỀU CHẾ

0Kim cương nhân tạo: nung than chì khoảng 2000 C, p = 50 000 – 100000 atm,

xúc tác là Fe, Cr, Ni.

Than chì nhân tạo: nung than cốc khoảng 2500 – 30000

C, trong lò điện,không có không khí.0Than cốc: nung than mỡ trong lò cốc khoảng 1000 C, không có không

khí.

Than mỏ: khai thác trực tiếp từ các vỉa than dưới mặt đất.

Than gỗ: đốt gỗ trong điều kiện thiếu không khí.

Than muội: nhiệt phân metan có chất xúc tác:t 0 , xtCH 4    

→    C + 2H 2VI. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

Kim cương và than chì là cacbon tự do gần như tinh

khiết.

Cacbon có trong các khoáng vật như canxit (CaCO3),

magiezit (MgCO3), đolomit (CaCO3.MgCO3), các loại than

mỏ (antraxit, than nâu, than bùn,…), dầu mỏ, khí thiên

nhiên.

Là thành phần cơ sở của tế bào động thực vật.BÀI TẬP CỦNG CỐCâu 1: Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau ?

A. 3C + 4Al → Al4C3.

A.B. C + O2 → CO2.

C. C + 2CuO → 2Cu + CO2.

D. C + H2O → CO + H2.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×