Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Kiểm soát môi trường

5 Kiểm soát môi trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

để có giải pháp khác phục kịp thời khi lưới bị rách, hở. Loại bỏ các khu vực dẫn

dụ hoặc tạo điều kiện cho động vật gây hại kiếm ăn, sinh sản hoặc ẩn náu.

Đối với xác chuột chết được chứa trong các bịch nilon dày buột kỹ miệng túi sau

đó chủn ra ngồi khu vực sản x́t để xử lý, có thể chơn hoặc đốt.

Diệt chuột

Lập kế hoạch diệt chuột

Xác định các điểm cần đặt thuốc

Thiết lập sơ đồ vị trí đặt thuốc

Thực hiện diệt chuột

Tiến hành việc đặt thuốc

Kiểm tra và đánh giá kết quả

Hun trùng

Lập kế hoạch hun trùng: tùy theo kế hoạch sản xuất, lượng hàng hóa trong kho

hun trùng mà nhà máy có kế hoạch liên hệ với Công ty hun trùng để thực hiện

việc hun trùng.

Thưc hiện việc hun trùng: dựa vào khối lượng hàng hóa, nhân viên hun trùng

tính toán để xác định lượng thuốc hun trùng cần sử dụng và thực hiện quá trình

hun trùng theo đúng quy định.

Diệt côn trùng gây hại

Lập kế hoạch diệt côn trùng gây hại:

Xác định khu vực cơn trùng có thể xâm nhập vào phòng sản xuất.

-Chọn khu vực cần phun thuốc diệt côn trùng-Xác định loại côn trùng cần tiêu diệt để đưa ra loại thuốc phù hợp.Thực hiện việc diệt côn trùng gây hại

Dùng lưới thép khơng gỉ để che chắn lỗ thơng gió, cóng thoát nước

phải có nắp đậy, cữa ra vào phải có rèm che.

-Cơng nhân phun thuốc diệt cơn trùng phải mang khẩu trang, găng taynilon trước khi phun thuốc. Công nhân phun thuốc trực tiếp xuống sàn của kho

chứa, dọc theo góc tường, phía ngồi phạm vi của kho ra khoảng 5m.

-Tiến hành phun thuốc bên ngồi kho nơi có nghi nghờ có mầm sâu, mọtphát sinh.

-Tụt đối khơng được phun thuốc trực tiếp vào hạt điều và các bao chứa

điều.Tần suất thực hiện:

Đặt bã chuột khi có dấu hiệu phá hại của chuột.

60-Hun trùng: khi kho đầy hàng hoặc thời gian lưu kho quá 7 ngày.-Phun thuốc ngăn ngừa, diệt côn trùng gây hại: 02 lần/tháng.-Che chắn, màng, lưới, nắp cống: khi bị hư hỏng hoặc bị mất.

Lưu ý: các loại thuốc sử dụng diệt chuột, hun trùng và diệt côn trùng đều phải

là những loại thuốc nằm trong danh mục thuốc được phép sử dụng.3.5.2 Phân công trách nhiệm và biểu mẫu giám sát

- Công nhân chịu trách nhiệm phun thuốc diệt côn trùng, đặt bã chuột chịu trách

nhiệm thực hiện theo đúng nội dung quy phạm này và ghi chép thông tin vào biểu

mẫu

- Thủ kho hun trùng chịu trách nhiệm giám sát việc hun trùng.

- QC chịu trách nhiệm kiểm tra và đánh giá tình hình động vật gây hại trong nhà máy

và ghi chép thông tin vào biểu mẫu

- KCS có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện qui phạm này.

Biểu mẫu giám sát kiểm tra động vật gây hại

Tp.HCM,...ngày ...tháng ...năm

Người lập:.....

Người phê duyệt :......

CÔNG TY .........................

BIỂU MẪU GIÁM SÁT KIỂM TRA ĐỘNG VẬT GÂY HẠI

SỐ HIỆU: BM04-SSOP

Ngày ban hành:

Tổng số trang:NỘI DUNG KIỂM TRATình trạngKhơng có động vật gây hại

trong xưởng

Bảo trì hệ thống ngăn chặn

Vệ sinh nhà xưởng

Phun thuốc diệt côn trùng

Bẫy chuột

Bẫy 1

Bẫy 2

Bẫy 3

Bẫy 4

61Thời điểm

kiểm traNgười kiểm traTp.HCM,...ngày ...tháng ...năm

Người thẩm tra

Tuân thủ các yêu cầu vệ sinh cá nhân và bảo hộ lao động trước và trong khi tiếp nhận

nguyên liệu từ nhà cung cấp.

Không sử dụng dụng cụ vệ sinh nền để vệ sinh các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với sản

phẩm.

Không sử dụng lẫn lộn các dụng cụ chứa đựng tại các khu vực khác nhau.62CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG GMP CỦA TỪNG CÔNG ĐOẠN

TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT MÌ

4.1Sơ đồ quy trình công nghệ và các quy phạm sản xuất (GMP) tương ứng

Ngun liệu

( Lúa mì)Tách kim loạiTách tạp chất

GMP 01: Cơng đoạn nguyên liệu

Gia ẩm và ủ ẩmGMP 02: Tách kim loại

GMP 03: Tách tạp chất

GMP 04: Gia ẩm và ủ ẩmNghiềnGMP 05: Nghiền

GMP 06: SàngSàngGMP 07: Đóng gói

GMP 08: Bảo quản sản phẩmĐóng góisản phẩm634.2

Các quy phạm sản xuất (GMP)

4.2.1 GMP 01 Tiếp nhận nguyên liệu

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

MAIL: vanphong@vinafood2.com.vn

ĐIỆN THOẠI: (+84)08.38223639 - 38230243 - 38223607

QUY PHẠM SẢN XUẤT – GMP

Tên sản phẩm: BỘT MÌ

GMP 01: Tiếp nhận ngun liệu

1. Quy trình

Ngun liệu chính để sản x́t bột mì là lúa mì. Nó có vai trò quyết định đến chất

lượng của sản phẩm. Tất cả nguyên liệu, bao bì khi tiếp nhận vào đều được kiểm tra

tại khâu tiếp nhận nguyên liệu theo tiêu chuẩn.

2.Giải thích

Nguyên liệu đóng vai trò rất quan trọng trong quy trình sản xuất, vì chất lượng nguyên

liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm bột mì.

Kiểm tra nguyên liệu đầu vào đúng theo chủng loại, chất lượng đạt theo tiêu chuẩn

quy định của công ty

Kiểm tra để loại bỏ ngay từ đầu những nguyên liệu, bao bì không đạt tiêu chuẩn, đảm

bảo khi nguyên liệu, bao bì đưa vào sản xuất hoặc đưa vào kho bảo quản phải đạt tiêu

chuẩn đặt ra

3.Các thủ tục cần tuân thủ

 Chuẩn bị

-Khu vực tiếp nhận nguyên liệu phải vệ sinh sạch sẽ trước khi tiến hành tiếp nhận-Chỉ sử dụng các dụng cụ đã làm vệ sinh sạch sẽ để tiếp nhận nguyên liệu-Công nhân tham gia sản xuất phải vệ sinh cá nhân sạch sẽ và mang đầy đủ bảo hộ lao

động khi tiếp xúc với thực phẩm

 Thao tác-Công nhân thao tác đảm bảo đúng yêu cầu, đúng quy cách-Phải có giấy kiểm dịch của chi cục thú y hay thẻ hàng từ nhà cung cấp nguyên liệu,

KSC mới tiến hành kiểm tra chất lượng nguyên liệu nếu không đạt yêu cầu thì trả lại

lơ hàng đó.64Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Kiểm soát môi trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×