Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Các phương pháp phân tích chỉ tiêu nguyên liệu lúa mì

3 Các phương pháp phân tích chỉ tiêu nguyên liệu lúa mì

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các nhà máy sản xuất nên nâng cấp thiết bị, phòng thí nghiệm, đội ngũ KCS, quan

tâm nhiều hơn đến khâu kiểm tra chất lượng để luôn khẳng định được khẩu hiệu

“Hàng Việt Nam chất lượng cao”.PHỤ LỤC

1.Bột mì

Wheat flour TCVN 4359-2008 (CODEX STAN 152 - 1985, Rev.1 - 1995) về bột mỳ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

85TCVN 4359 : 2008

CODEX STAN 152 - 1985, Rev.1 - 1995

BỘT MỲ

Lời nói đầu

TCVN 4359 : 2008 thay thế TCVN 4359 : 1996;

TCVN 4359 : 2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 152-1985, Soát xét 1 1995;

TCVN 4359 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ biên

soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ

công bố.

BỘT MỲ

Wheat flour

1 Phạm vi áp dụng

1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho bột mỳ sử dụng trực tiếp làm thực phẩm, được chế

biến từ hạt lúa mì thông thường. Triticum aestivum L., hoặc lúa mì club, Triticum

compactum Host., hoặc hỗn hợp của chúng, được đóng gói sẵn để bán cho người tiêu

dùng hoặc được sử dụng trong các loại thực phẩm khác.

1.2 Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:

- bất kỳ sản phẩm nào được chế biến từ hạt lúa mì cứng, Triticum durum Desf., riêng

biệt hoặc kết hợp với các loại hạt lúa mì khác;

- bột mì nghiền thô, bột mì nghiền thô nguyên hạt hoặc tấm lõi của lúa mì, bột nghiền

từ lúa mì thông thường Triticum aestivum L., hay hạt lúa mì club Tricicum

compactum Host., hoặc hỗn hợp của chúng;

- bột mì dùng trong sản xuất bia hay dùng để sản xuất tinh bột và/hoặc sản xuất

gluten;

- bột mì sử dụng trong công nghiệp không phải là thực phẩm;

Các loại bột có hàm lượng protein bị giảm, hoặc bột sau quá trình nghiền đã qua quá

trình xử lý đặc biệt ngoài việc sấy khô, tẩy trắng và/hoặc đã được bổ sung các thành

phần khác ngoài các thành phần đã đề cập trong điều 3.2.2 và điều 4.

2 Mô tả

2.1 Định nghĩa sản phẩm

Bột mì là sản phẩm được chế biến từ hạt lúa mì thông thường Triticum aestivum L.,

hoặc từ lúa mì club, Triticum compactum Host, hoặc hỗn hợp của chúng bằng cách

xay hoặc nghiền mà trong quá trình này vô cảm và phối hợp một phần được tách ra và

phần còn lại được nghiền nhỏ tới độ mịn thích hợp.

3. Thành phần cơ bản và các chỉ tiêu chất lượng

863.1 Yêu cầu chung

3.1.1 Bột mì và mọi thành phần bổ sung phải an tồn và thích hợp cho người tiêu

dùng.

3.1.2 Bột mì khơng được có mùi, vị lạ và khơng được chứa côn trùng sống.

3.1.3 Bột mì phải không được lẫn tạp chất (tạp chất có nguồn gốc từ động vật, kể cả

xác cơn trùng) với lượng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

3.2 Yêu cầu cụ thể

3.2.1 Độ ẩmtối đa 15,5% tính theo khối lượng.Giới hạn độ ẩm cũng có thể qui định ở mức thấp hơn ở một số nơi do ảnh hưởng của

khí hậu, thời gian vận chuyển và bảo quản.

3.2.2 Các thành phần khơng bắt buộc

Các thành phần sau có thể được bổ sung vào bột mì với số lượng cần thiết vì mục đích

cơng nghệ:

các sản phẩm malt có hoạt tính enzym hoặc sản xuất từ lúa mì, lúa mạch đen hay từ

lúa mạch.

gluten bột mì có hoạt lực.

bột đậu tương và bột thuộc họ đậu

4 Phụ gia thực phẩm

4.1 EnzymMức tối đa trong sản

phẩm cuối cùng4.1.1 Enzym amylaza từ Aspergillus niger

4.1.2 Enzym amylaza từ Aspergillus oryzaeGMP4.1.3 Enzym phân giải protein từ Bacillus subtilis

4.1.4 Enzym phân giải protein từ Aspergillus aryzae

4.2 Tác nhân xử lý bột

4.2.1 Axit L-ascorbic và các muối natri và kali của

chúng300 mg/kg4.2.2 L-xystein hydroclorua90 mg/kg4.2.3 Sulfua dioxit (trong bột chỉ dùng để làm bánh

bích qui và bột nhào)200 mg/kg4.2.4 Mono-canxi phosphat2500 mg/kg4.2.5 Lexithin2000 mg/kg4.2.6 Clo chiếm tỷ lệ cao trong bánh2500 mg/kg4.2.7 Clo dioxit dùng cho các sản phẩm bánh có dùng

men nở

8730 mg/kg4.2.8 Benzoyl peroxit60 mg/kg4.2.9 Azodicacboamit dùng cho bánh mì được lên men45 mg/kg5 Chất nhiễm bẩn

5.1 Kim loại nặng

Bột mì không được chứa kim loại nặng với lượng có thể gây hại cho sức khỏe con

người.

5.2 Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Bột mì phải tuân thủ giới hạn tối đa cho phép theo qui định của Codex về độc tố vi

nấm.

6 Vệ sinh

6.1 Khuyến cáo rằng sản phẩm là đối tượng của tiêu chuẩn này phải được chế biến và

xử lý phù hợp với các phần tương ứng của TCVN 5603 : 2008 (CAC/RCP 11969.Rev.4:2003) Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung đối với vệ sinh

thực phẩm và các Qui phạm thực hành của Codex có liên quan.

6.2 Ở một chừng mực có thể theo thực hành sản xuất tốt (GMP), sản phẩm khơng

được có các tạp chất khơng mong muốn.

6.3 Khi thử nghiệm bằng các phương pháp lấy mẫu và kiểm tra thích hợp, sản phẩm

phải:

khơng được chứa các vi sinh vật với lượng có thể gây hại đến sức khỏe con người.

khơng được chứa ký sinh trùng có thể gây bệnh cho con người, và

không được chứa bất kỳ một chất nào có nguồn gốc từ vi sinh vật với lượng có thể

gây hại đến sức khỏe con người.

7 Bao gói

7.1 Bột mì phải được đóng gói trong bao bì đảm bảo vệ sinh, dinh dưỡng, cơng nghệ

và đặc tính cảm quan của sản phẩm.

7.2 Bao bì, bao gồm cả vật liệu bao gói, được làm bằng chất liệu đảm bảo an tồn và

thích hợp với mục đích sử dụng. Chúng không được thôi nhiễm bất kỳ chất độc hoặc

mùi hoặc vị không mong muốn nào vào sản phẩm.

7.3 Sản phẩm được đóng gói trong các bao bì sạch, bền và được khâu chắc chắn hoặc

kín.

8 Ghi nhãn

Ngồi các qui định trong TCVN 7087 : 2008 (CODEX STAN 1:1985, Rev. 1-1991)

Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn còn áp dụng các điều khoản cụ thể sau đây:

8.1 Tên sản phẩm

8.1.1 Tên của sản phẩm phải ghi rõ trên nhãn là "Bột mì".

8.2 Ghi nhãn bao bì không dùng để bán lẻ88Thông tin đối với các vật chứa không dùng để bán lẻ phải ghi ngay trên vật chứa hoặc

để trong các tài liệu kèm theo, ngoại trừ tên của sản phẩm, thông số của lô hàng, tên

và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc đóng gói có thể thay bằng ký hiệu nhận dạng, với

điều kiện là ký hiệu đó có thể nhận biết rõ ràng cùng với các tài liệu kèm theo.

9 Phương pháp phân tích và lấy mẫu

Xem danh mục các phương pháp phân tích và lấy mẫu của Codex tập 13.

Phụ lục

Trong trường hợp có hơn một giới hạn của chỉ tiêu và/hoặc hơn một phương pháp

phân tích thì người sử dụng sẽ chọn một giới hạn và một phương pháp phân tích thích

hợp.

Chỉ tiêu chất lượng/Mơ

tả

TroGiới hạn

Ưu tiên cho người muaPhương pháp phân tích

AOAC 923/03

ISO 2171 : 1980

Phương pháp ICC số

104/1 (1990)Độ axit của chất béoTối đa: 70 mg/100 g bột

tính theo khối lượng chất

khơ biểu thị theo axit

sulfuric

-hoặcKhông lớn hơn 50 mg

kali hydroxit cần để trung

hòa axit béo tự do có

trong 100 g bột tính theo

hàm lượng chất khơProtein (Nx5,7)Tối thiểu: 7,0 % tính theo

hàm lượng chất khôISO 7305 : 1986-hoặc-AOAC 939.05

Phương pháp ICC 105/1

Xác định Protein thô

trong ngũ cốc và sản

phẩm ngũ cốc dùng để

làm thực phẩm và thức ăn

chăn nuôi (phương pháp

loại 1) xúc tác Selen/đồng

hoặc

ISO 1871:1975Chất dinh dưỡng

VitaminTheo luật của nước mà ở

đó sản phẩm được bán

Khơng xác địnhKhoáng chất

Axit amin

89Cỡ hạtLớn hơn hoặc bằng 98%

lọt qua rây có cỡ lỗ 212 

(rây số 70)AOAC 965.222.Lúa mì

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6095 : 2008

HẠT LÚA MÌ (TRITICUM AESTIVUM L.) – CÁC YÊU CẦU

Wheat (Triticum aestivum L.) – Specification

Lời nói đầu

TCVN 6095:2008 thay thế TCVN 6095:1995;

TCVN 6095:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 7970:2000;

TCVN 6095:2008 do Ban kỹ thuật TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ biên soạn. Tổng

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

HẠT LÚA MÌ (TRITICUM AESTIVUM L.) – CÁC YÊU CẦU

Wheat (Triticum aestivum L.) – Specification

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với hạt lúa mì (Triticum

aestivum L.) được sử dụng làm thực phẩm và là đối tượng dùng trong thương mại

quốc tế.

Tiêu chuẩn này cũng đưa ra danh mục các hạt độc và hạt có hại (Phụ lục A), danh mục

khơng thể chấp nhận được về côn trùng gây hại và nhóm động vật nhỏ (Phụ lục B) và

phương pháp xác định các tạp chất (Phụ lục C).

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các

tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu

viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa

đổi.

TCVN 4994 (ISO 5223), Rây thử dùng cho ngũ cốc.

TCVN 4996-1 (ISO 7971-1), Ngũ cốc – Xác định dung trọng “Khối lượng trên 100

lít” Phần 1: Phương pháp chuẩn.

TCVN 4996-2 (ISO 7971-2), Ngũ cốc – Xác định dung trọng “Khối lượng trên 100

lít”

90Phần 2: Phương pháp thông thường.

TCVN 5451 (ISO 13960), Ngũ cốc, đậu đỗ và sản phẩm nghiền – Lấy mẫu từ khối

hàng tĩnh.

TCVN 6130 (ISO 6639-4), Ngũ cốc và đậu đỗ - Xác định sự nhiễm côn trùng ẩn náu –

Phần 4: Phương pháp nhanh.

TCVN 7847-3 (ISO 6639-3), Ngũ cốc và đậu đỗ - Xác định sự nhiễm côn trùng ẩn

náu – Phần 3: Phương pháp chuẩn.

ISO 712, Cereals and cereal products Determination of moisture content Routine

reference method (Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc – Xác định độ ẩm – Phương pháp

chuẩn thường qui).

ISO 3093, Cereals – Determination of falling number (Ngũ cốc – Xác định chỉ số rơi).

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau đây:

3.1. Tạp chất (impurities)

Hạt lúa mì hư hỏng và tất cả các chất hữu cơ và vơ cơ khác khơng phải hạt lúa mì.

CHÚ THÍCH: Tạp chất bao gồm bốn loại chính sau đây: hạt lúa mì bị hư hỏng (3.2),

các hạt ngũ cốc khác (3.3), chất ngoại lai (3.4) và các hạt gây độc và/hoặc hạt gây hại;

hạt bị thối và hạt bị nấm cựa gà (3.5) (xem thêm Bảng C.1).

3.2. Hạt lúa mì bị hư hỏng

3.2.1. Hạt vỡ (broken grains)

Hạt lúa mì có một phần nội nhũ bị lộ ra.

CHÚ THÍCH Khái niệm này bao gồm cả hạt lúa mì khơng có phơi.

3.2.2. Hạt lép (shrivelled grains)

Hạt nguyên lọt qua sàng có lỗ rộng 1,70 mm.

3.2.3. Hạt khơng bình thường

3.2.3.1. Hạt mốc (mouldy grains)

Hạt mà khi quan sát bằng mắt thường thấy mốc chiếm 1/3 diện tích bề mặt và/hoặc ở

trong hạt.

3.2.3.2. Hạt hỏng do nhiệt (heat-damaged grains)

Hạt có màu hạt dẻ đến màu đen do tăng không bình thường nhiệt độ của hạt trong quá

trình bảo quản và/hoặc sấy.

3.2.4. Hạt bị sinh vật gây hại xâm nhập (grains attacked by pests)

Hạt bị hư hỏng có thể nhìn thấy được bằng mắt thường do lồi gậm nhấm, cơn trùng,

nhóm cơn trùng nhỏ hoặc các dịch hại khác tấn công.

3.2.5. Hạt nẩy mầm (sprouted grains)

Hạt bắt đầu nẩy mầm.

91CHÚ THÍCH Hoạt tính của -amylaza do sự nảy mầm tạo ra và được biểu thị bằng

chỉ số rơi (xem 4.3.4) khơng tính là hạt nẩy mầm.

3.3. Loại ngũ cốc khác (other cereals)

Hạt ngũ cốc không phải là hạt lúa mì Triticum aestivum L.

3.4. Chất ngoại lai (extraneous matter)

Sau khi loại bỏ cựa gà do nấm gây ra, nhóm này bao gồm:

- tất cả các thành phần của mẫu, loại trừ hạt ngũ cốc khác (3.3), hạt lúa mì, hạt gây

độc và/hoặc hạt có hại (3.5.1) và hạt bị thối (3.5.2) được giữ lại trên rây có lỗ dài đầu

tròn 3,55 mm và tất cả thành phần lọt qua rây có lỗ 1,00 mm theo qui ước, phần lọt

qua sàng này được coi là tạp chất vô cơ).

- tất cả thành phần hữu cơ không phải là hạt lúa mì, hạt ngũ cốc khác (3.3), hạt gây

độc và/hoặc hạt có hại (3.5.1), hạt bị thối (3.5.2), hạt ngoại lai, mảnh rơm, xác côn

trùng và mảnh côn trùng v.v… và các thành phần vô cơ như đá và cát mà lọt qua rây

lỗ dài đầu tròn 3,55 mm và được giữ trên rây cỡ lỗ 1,00 mm.

3.5. Hạt gây độc và/hoặc hạt có hại, hạt bị thối và hạt có cựa gà do nấm gây ra

3.5.1. Hạt gây độc và/hoặc hạt có hại (harmful and/or toxic seeds)

Các hạt khi có mặt với số lượng vượt quá giới hạn qui định có thể ảnh hưởng đến sức

khỏe, làm hỏng các tính chất cảm quan hay đặc tính kỹ thuật của sản phẩm.

CHÚ THÍCH Danh mục các hạt này được nêu trong phụ lục A.

3.5.2. Hạt bị thối (bunted grains)

Hạt chứa đầy bột có mùi hơi do có chứa bào tử nấm gây hại như Tilletia caries (DC),

Tul.syn, Tilletia tritici (Bjerk) R. Wolff, Tilletia controversa Kuhn, syn. Tilletia

brevifaciens C.W. Fischer, Tilletia foetida (Wallr), Liro. syn. Tilletia laevis Kuhn,

Tilletia indica Mitra.

3.5.3. Hạt có cựa gà do nấm (ergot)

Khối cứng do nấm Claviceps purpurea.

4. Yêu cầu

4.1. Đặc tính chung và đặc tính cảm quan

Hạt lúa mì phải ngun vẹn, sạch, khơng có mùi lạ, hơi mùi đặc trưng của sự suy giảm

chất lượng.

4.2. Đặc tính liên quan đến sức khỏe

4.2.1. Hạt lúa mì không chứa các chất phụ gia, chất độc hại, dư lượng thuốc bảo vệ

thực vật hoặc chất nhiễm bẩn khác có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Mức tối

đa cho phép được qui định bởi Ủy ban tiêu chuẩn hóa thực phẩm CAC.

4.2.2. Hạt lúa mì khơng được chứa các lồi cơn trùng sống thuộc danh mục được liệt

kê trong Phụ lục B khi xác định theo TCVN 7847-3 (ISO 6639-3) hoặc TCVN 6130

(ISO 6639-4) và hạt lúa mì khơng được có nhóm cơn trùng nhỏ khi xác định bằng

phương pháp sàng.

924.3. Đặc tính lý hóa

4.3.1. Độ ẩm

Độ ẩm của hạt lúa mì được xác định theo ISO 712, không được lớn hơn 15,5 % (phần

khối lượng).

CHÚ THÍCH Tùy thuộc vào khí hậu, thời gian vận chuyển và bảo quản ở một số nơi

mà có thể phải qui định giới hạn và độ ẩm thấp hơn. Thông tin tiếp theo, xem TCVN

7857-1 (ISO 6322-1), TCVN 7857-2 (ISO 6322-2) và TCVN 7857-3(ISO 6322-3).

4.3.2. Dung trọng

Dung trọng “khối lượng trên 100 lít” của hạt lúa mì phải được xác định bằng dụng cụ

đã hiệu chuẩn theo phương pháp chuẩn nêu trong TCVN 4996-1 (ISO 7971-1) hoặc

theo phương pháp thông thường trong TCVN 4996-2 (ISO 7971-2) và không được

nhỏ hơn 70kg/100 l.

4.3.3. Tạp chất

Lượng tạp chất tối đa xác định theo phương pháp nêu trong Phụ lục C, không được

vượt quá giá trị nêu trong Bảng 1.

Lượng tối đa của hạt lúa mì bị hư hỏng (hạt vỡ, hạt lép, hạt không bình thường, hạt bị

sinh vật gây hại) và các hạt ngũ cốc khác, được xác định theo phương pháp nêu trong

Phụ lục C, không được vượt quá 15 % (phần khối lượng) tổng số.

Bảng 1 – Mức tối đa đối với tạp chất

Loại tạp chấtĐịnh nghĩa được

nêu trongMức tối đa cho phép % (phần khối lư

7aHạt vỡ3.2.1Hạt lép3.2.28aHạt không bình thường3.2.31aHạt bị sinh vật gây hại3.2.42aHạt ngũ cốc khác3.33aChất ngoại lai3.42Tạp chất vô cơ3.40,5Hạt gây độc và/hoặc hạt có hại,

hạt bị thối và hạt có cựa gà do

nấm3.50,5Mỗi loại hạt gây độc bất kỳ3.50,053.5.30,05Hạt có cựa gà do nấm

aHàm lượng tối đa của hạt vỡ, hạt lép, hạt không bình thường, hạt bị côn trùng gây hại và các loại hạ

khác không được vượt quá 15 % (phần khối lượng) tổng số.

4.3.4. Hoạt tính -amylaza93Hoạt tính -amylaza (xem 3.2.5) được xác định theo ISO 3093 và được biểu thị bằng

chỉ số rơi, không được nhỏ hơn 160.

5. Lấy mẫu

Lấy mẫu theo TCVN 5451 (ISO 13690).

6. Phương pháp thử

Việc thử nghiệm phải được tiến hành theo các phương pháp qui định trong 4.3 và Phụ

lục C.

PHỤ LỤC A

(tham khảo)

DANH MỤC CÁC LOẠI HẠT GÂY ĐỘC VÀ HẠT CÓ HẠI

CẢNH BÁO Đây là danh mục liệt kê chưa đầy đủ, có thể được hồn thiện nếu có

phát sinh.

A.1. Hạt gây độc

Tên khoa họcTên thường gọiAcroptilon repens (L.) DC

Agrostemma githago L.Cây họ thạch trúcCoronilla varia L.Coronilla, đậu tằmCrotalaria spp.Cây lục lạcDatura fastuosa L.Cây cà độc dượcDatura stramonium L.Cây cà độcHeliotropium lasiocarpum Fisher và

C.A.MeyerCây vòi voiLolium temulentum L.Cỏ mạch đen độcRicinus communis L.Cây thầu dầuSophora alopecuroides L.Cây xa cúcSophora pachycarpa Schrank ex

C.A.Meyer

Thermopsis montanaBuffalo penThermopsis lanceolata R.Br. in Aiton

Trichodesma incamum

A.2. Hạt có hại

Tên Khoa họcTên thường gọiAllium sativum L.Cây tỏi

94Cephalaria syriaca (L) Roemer và

ShultesCây mạch lam (cây túc đoạn)Melampyrum arvense L.Cây đuôi cáoMelilotus spp.Cây ngạc baSorghum halepense (L) Pers.Cỏ lúa miếnTrigonella foenum-graecum L.Cây hồ lơ ba

PHỤ LỤC B

(qui định)NHĨM ĐỘNG VẬT NHỎ VÀ CÔN TRÙNG GÂY HẠI KHÔNG CHẤP NHẬN

ĐƯỢC TRONG NGŨ CỐC BẢO QUẢN

Các loại sau đây khơng được có trong ngũ cốc bảo quản:

Tên khoa họcTên thường gọiAcarus spp.Loài nhệnCryptolestes spp.Mọt râu dàiEphestia spp.Ngài địa Trung HảiNemapogon granella L.Ngài khoOrizaephilus spp.Mọt răng cưaPlodia interpunctella Hubn.Ngài ấn độProstephanus truncatus Horn.Mọt đục hạt lớnRhizopertha dominica F.Mọt đục hạt nhỏSitophilus spp.Mọt vòi voiSitotroga cerealella Oliv.Ngài thócTenenbroides mauritanicus L.Mọt thóc lớnTribolium spp.Mọt bộtTrogoderma granarium EvertsMột cứng đốtTyrophagus spp.

PHỤ LỤC C

(qui định)

XÁC ĐỊNH TẠP CHẤT

C.1. Nguyên tắc

Dùng rây tách các tạp chất và phân loại theo Bảng C.1

95Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Các phương pháp phân tích chỉ tiêu nguyên liệu lúa mì

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×