Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG V: TÍNH TOÁN ĐIỆN NƯỚC VÀ TIỀN LƯƠNG CÔNG NHÂN

CHƯƠNG V: TÍNH TOÁN ĐIỆN NƯỚC VÀ TIỀN LƯƠNG CÔNG NHÂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phòng R&DTrưởng nhóm

Thành viên1

4Phân xưởng sản xuấtQuản đốc2Trưởng phòng

Phó phòng

Nhân viên

Trưởng phòng

Phó phòng

Nhân viên

Trưởng phòng

Phó phòng

Nhân viên

Trưởng phòng1

1

3

1

1

5

1

1

2

1Phó phòng1Phòng quản lý chất

lượng

Phòng kinh doanh

Phòng marketing

Phòng tổ chức hành

chínhNhân viên

Kế tốn trưởng

Phòng kế tốn

Kế tốn viên

Quản lý kho

Kho ngun liệu

Nhân viên

Quản lý kho

Kho thành phẩm

Nhân viên

Phòng y tế

Dược sĩ

Bếp trưởng

Nhà ăn

Bếp phó

Nhân viên

Trưởng ban bảo vệ

Bảo vệ

Phó ban bảo vệ

Bảo vệ

Nhân viên vệ sinh

Lái xeCông nhân trong phân

xưởng2

1

2

1

3

1

5

2

1

1

10

1

1

10

4Lái xe nâng4Lái xe con

Cân định lượng nguyên

luyện

Nhập liệu ở quy trình sản

xuất syrup

Người điều khiển dây

chuyền sản xuất syrup2

6

3

12Nhập nguyên liệu ở quy

trình sản xuất nước

Người điều khiển dây

chuyền sản xuất nước

Người kiểm tra lon

Người kiểm tra lon thành

phẩm

Người đóng gói6

12

12

12

122. Tính tốn tiền lương

a. Cơng thức tính tốn

 Lương căn bản=Hệ số* 2700000

 Bảo hiểm NLĐ=10.5%*lương căn bản

 Bảo hiểm doanh nghiệp = 24%*lương căn bản

 Lương tháng = lương căn bản - bảo hiểm NLĐ + bảo hiểm doanh nghiệp+

phụ cấp.

Bảng 4 – Tỷ lệ các khoản trích theo lương áp dụng giai đoạn từ 2014 trở về sau

Các khoản trích theo lươngDN (%) NLĐ (%) Cộng (%)1. BHXH188262. BHYT31,54,53. BHTN1124. KPCĐ2Cộng (%)242

10,534,5Theo Chính phủ đã ban hành Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định về mức lương

tối thiểu vùng mới đối với NLĐ làm việc ở DN, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình,

cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động.

Mức lương tối thiểu vùng 2014 đã tăng khoảng 14% so với năm 2013, với mức thay đổi

cụ thể như sau:

- Mức 2.700.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động tại vùng I;

- Mức 2.400.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động tại vùng II;

- Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động tại vùng III;

- Mức 1.900.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động tại vùng IV.

 Mức lương này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

 Các địa phương được phân chia theo vùng là :

 Vùng 1 gồm: HN, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai.

 Vùng 2 gồm: Hải Phòng, Vĩnh Phú, Thái Ngun, Khánh Hồ, Bình Phước, Tây

Ninh, Long An, Cần Thơ, Cà Mau.

 Vùng 3 gồm: Hà Tây, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thừa Thiên - Huế, Bình

Định, Gia Lai, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Tháp, Tiền

Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu.

 Vùng 4; Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Cạn,

Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn

La, Hồ Bình, Thanh Hố, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng

Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Kon Tum, Đắc Nông và Trà Vinh.

 Khu công nghiệp Giang Điền thuộc tỉnh Đồng Nai nằm trong vùng 1 nên

mức lương tối thiểu cho một hệ số là 2.700.000 đồng.

b. Bảng kết quả tính tốn tiền lương

Bảng 4: Số tiền lương tính cho 1 người/1 tháng

Phòng

ban

Giám

đốc

Phó

giámChức vụSố

lượngHệ

sốLương căn

bảnBảo hiểm

NLĐBảo

hiểm DNPhụ cấpLương

tháng/ngườiGiám đốc16.21674000017577004017600200000020999900Phó giám

đốc kỹ14.41188000012474002851200150000014903800đốcthuật

Phó giám

đốc kinh

doanh

Trưởng

phòng

Phó phòng

Nhân viên

Trưởng

nhóm

Thành

viên14.4118800001247400285120015000001490380014.010800000113400025920001200000134580001

33.0

2.348100000

6318000850500

6633901944000

15163201000000

80000010193500

797093014.0108000001134000259200012000001345800042.3463180006633901516320800000797093023.08100000850500194400010000001019350014.010800000113400025920001200000134580001

33.0

2.34850500

6633901944000

15163201000000

80000010193500

797093014.010800000113400025920001200000134580001

53.0

2.348100000

6318000850500

6633901944000

15163201000000

80000010193500

797093014.010800000113400025920001200000134580001

23.0

2.348100000

6318000850500

6633901944000

15163201000000

80000010193500

797093014.01080000011340002592000120000013458000Phó phòng13.081000008505001944000100000010193500Nhân viên

Kế tốn

trưởng

Phòng

kế tốn

Kế tốn

viên

Quản lý

Kho

kho

ngun

liệu

Nhân viên

Kho

Quản lý

thành

kho22.3463180006633901516320800000797093014.0108000001134000259200015000001375800022.34631800066339015163201000000817093012.6772090007569451730160100000091822153

11.86

2.675022000

7209000527310

7569451025280

1730160500000

10000006019970

9182215Phòng

kỹ

thuật

Phòng

R&DPhân

xưởng

Quản đốc

sản

xuất

Trưởng

Phòng

phòng

quản lý

chất

Phó phòng

lượng Nhân viên

Trưởng

Phòng

phòng

kinh

Phó phòng

doanh

Nhân viên

Trưởng

Phòng

phòng

market

Phó phòng

ing

Nhân viên

Trưởng

Phòng

phòng

tổ chức

hành

chính8100000

6318000phẩm

Phòng

y tếNhân viên51.86502200052731010252805000006019970Dược sĩ22.34631800066339015163201000000817093012.6772090007569451730160100000091822151

101.86

1.725022000

4644000527310

4876201025280

1114560800000

5000006319970

577094011.68453600047628010886401000000614836011.504050000425250972000800000539675010

41.35

1.353645000

3645000382725

382725874800

874800500000

5000004637075

463707541.86502200052731010252801000000651997021.68453600047628010886401000000614836061.8650220005273101025280500000601997031.3536450003827258748005000004637075121.504050000425250972000500000509675061.3536450003827258748005000004637075121.5040500004252509720005000005096750121.54050000425250972000Bếp

trưởng

Nhà ăn

Bếp phó

Nhân viên

Trưởng

ban bảo vệ

Bảo vệ

Phó ban

bảo vệ

Bảo vệ

Nhân viên vệ sinh

Lái xe

nâng

Lái xe

Lái xe con

Cơng

Cân định

nhân

lượng

trong

ngun

phân

luyện

xưởng Nhập liệu

ở quy

trình sản

xuất syrup

Người

điều khiển

dây

chuyền

sản xuất

syrup

Nhập

nguyên

liệu ở quy

trình sản

xuất nước

Người

điều khiển

dây

chuyền

sản xuất

nước

Người5000005096750kiểm tra

lon

Người

kiểm tra

lon thành

phẩm

Người

đóng gói121.540500004252509720005000005096750121.540500004252509720005000005096750330305857459848

0 40600000Tổng314577000Bảng 6 : Số lương theo số lượng cơng nhân viên

Phòng

ban

Giám đốc

Phó giám

đốc

Phòng kỹ

thuật

Phòng

R&D

Phân

xưởng sản

xuất

Phòng

quản lý

chất lượng

Phòng

kinh

doanh

Phòng

marketing

Phòng tổ

chức hành

chính

Phòng kếChức vụSố lượngGiám đốc

Phó giám đốc kỹ

thuật

Phó giám đốc

kinh doanh

Trưởng phòng

Phó phòng

Nhân viên

Trưởng nhóm

Thành viên1Lương

tháng/người

2099990011490380014903800114903800149038001

1

3

1

413458000

10193500

7970930

13458000

797093013458000

10193500

23912790

13458000

31883720Quản đốc21019350020387000Trưởng phòng

Phó phòng

Nhân viên

Trưởng phòng

Phó phòng

Nhân viên

Trưởng phòng

Phó phòng

Nhân viên

Trưởng phòng1

1

3

1

1

5

1

1

2

113458000

10193500

7970930

13458000

10193500

7970930

13458000

10193500

7970930

1345800013458000

10193500

23912790

13458000

10193500

39854650

13458000

10193500

15941860

13458000Phó phòng11019350010193500Nhân viên

Kế tốn trưởng2

17970930

1375800015941860

13758000Tổng lương

20999900396584895tốn

Kho

ngun

liệu

Kho thành

phẩm

Phòng y tếKế tốn viên

Quản lý kho2

18170930

918221516341860

9182215Nhân viên36019970180599101

5

2

1

1

109182215

6019970

8170930

9182215

6319970

57709409182215

30099850

16341860

9182215

6319970

577094001614836061483601

10

45396750

4637075

46370755396750

46370750

18548300Lái xe nâng4651997026079880Lái xe

Cân định lượng

nguyên luyện

Nhập liệu ở quy

trình sản xuất

syrup

Người điều khiển

dây chuyền sản

xuất syrup

Nhập nguyên liệu

ở quy trình sản

xuất nước

Người điều khiển

dây chuyền sản

xuất nước

Người kiểm tra

lon

Người kiểm tra

lon thành phẩm

Người đóng gói26148360122967206601997036119820346370751391122512509675061161000646370752782245012509675061161000125096750611610001250967506116100012509675061161000Quản lý kho

Nhân viên

Dược sĩ

Bếp trưởng

Nhà ăn

Bếp phó

Nhân viên

Trưởng ban bảo

vệ

Bảo vệ

Phó ban bảo vệ

Bảo vệ

Nhân viên vệ sinh

Lái xeCông nhân

trong phân

xưởng Tổng tiền dùng trả lương= tiền lương căn bản + bảo hiểm doanh

nghiệp+ phụ cấp = 1125774080 đồng

TÍNH TỐN HƠI, ĐIỆN, NƯỚC, NHIÊN LIỆUII.1. Tính lượng hơi

1.1.Tính lượng hơi cần dùnga. Lượng hơi nấu syrup

 Lượng nhiệt cần dùng để đun nóng nước nấu syrup từ 300 lên 600C.

Q = G1 x C1 x t

 Q = 311.45 x 4.18 x (60-30) =39055.83 (kJ)

 Nhiệt dung riêng của dịch đường 65% là:

C = 4190 – (2514 -7.542 x t) x c (CT : I.50 trang 153 – Sổ Tay Thiết Bị Tập 1)

 C = 4190 – (2514 -7.542 x 80) x 0.65 = 1.48 (kJ)

 Trong đó

-c: nồng độ của dung dịch tính theo phần khối lượng.

t: nhiệt độ của dung dịch. (0C) Lượng nhiệt cần thiết để dùng gia nhiệt nước từ 600C lên 1000C.

Q = (311.45+ 626.88) x 2.95 x (100 -60) = 110722.94 (kJ)

 Nhiệt cần cung cấp cho quá trình giữ nhiệt 1000C trong 30 phút là:

Q= (311.45+ 626.88) x 30/60 x 2260 = 1060312.9 (kJ)

 Với r =2260 kJ/kg : ẩn nhiệt hóa hơi của nước ở 1000C.

 Lượng nhiệt cần dùng cho quá trình nấu syrup là:

Q = 39055.83 + 110722.94 + 1060312.9 = 1210091.67 (kJ)

 Lượng hơi cần cung cấp cho quá trình nấu syrup

D = 1.05 x Q/( 0.9 x r)

 D = 1.05 x 1210091.67/ (0.9 x 2345.2) = 601.98 (kg/ mẻ)

 Với: 0.05: tổn thất nhiệt ra ngồi mơi trường 5%

0.9 : lượng hơi ngưng 90%r = 2345.2 kJ/kg : ẩn nhiệt hóa hơi của nước ở nhiệt độ 650C.

b. Lượng hơi phối trộn

 Nhiệt lượng cung cấp cho quá trình gia nhiệt nước có agar là:

Q = (7383.015+5.886) x 4.18 x (100-30) = 2161992.433 (kJ)

 Nhiệt cần cung cấp cho quá trình giữ nhiệt 1000C trong 5 phút:

Q = (7383.015 + 5.886 + 926.5) x 5/60 x 2260 = 15660671.8 (kJ)

 Lượng hơi cần thiết cho quá trình phối trộn:

D = 1.05 x Q/( 0.9 x r)

 D= 1.05 x (2161992.433 + 15660671.8) /(0.9 x 2260) = 9200.49 (kg/mẻ)

b. Lượng hơi cần dùng cho thiết bị thanh trùng

 Nhiệt lượng cung cấp cho quá trình thanh trùng từ nhiệt độ 600C đến 1050C là:

Q = 8243.75 x 4 x (105 -60) = 1483875 (kJ)

 Với c = 4kJ/kg. độ : nhiệt dung riêng của của dịch đường 10%

 Nhiệt lượng cần thiết để giữ nhiệt ở 1050C trong 20 phút :

Q = 8243.75 x 20/60 x 2248 = 6177316.667 (kJ)

 Với r =2248 kJ/kg nhiệt hóa hơi của nước ở 1050C

 Lượng hơi cần thiết cho quá trình thanh trùng

D = 1.05 x Q/ (0.9 x r)

 D = 1.05 x (1483875 +6177316.667)/(0.9 x 2303.5) = 3880.21 (kg/mẻ)

 Tổng lượng hơi dùng trong sản xuất:

DSh = 3880.21 + 9200.49 + 601.98 =13682.68 (kg)

c. Lượng hơi cần dùng cho sinh hoạt, nấu ăn:

 Tính cho ca đơng nhất 93 người

 Giả sử định mức lượng hơi cho một người là : 0.4 (kg/h)

 Vậy lượng hơi dùng cho sinh hoạt : Dsh = 0.4 x 93= 37.2 (kg/h)

 Vậy hơi dùng cho sinh hoạt trong 1 mẻ : 37.2 x 3 = 111.6 (kg/mẻ)

d. Tổng lượng hơi cần thiếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG V: TÍNH TOÁN ĐIỆN NƯỚC VÀ TIỀN LƯƠNG CÔNG NHÂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×