Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 TÍNH TOÁN Ổ LĂN

7 TÍNH TOÁN Ổ LĂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bề rộng bệ đỡ có dạng hình thang cân là b1 = 1500 mm, b2 = 700 mm.

Chọn bề dày bệ đỡ là 200 mm

Đối với thiết bị có hai chân đỡ, phản lực chân đỡ được tính theo cơng thức sau:

P1 = P2 = 0,5.G

Với G - trọng lực của thùng nghiền, N

Do thiết bị có gắn bánh răng nên phản lực gần bánh răng được tính như sau:

P2 = P1 + Pbánh răng

Phản lực của bệ đỡ nằm xa bánh răng lớn:

P1 = 0,5.mT = 0,5.1,18.106 = 5,9.105 N

Phản lực của bệ đỡ nằm gần bánh răng lớn:

P2 = 5,9.105+ 959730,75 = 1,55.106 N

Momen chống uốn trên bệ đỡ:Với S - bề dày thùng, S = 20 mm

Ca - hệ số bổ sung ăn mòn hóa học, do khơng ăn mòn hóa học nên Ca = 0

Ứng suất uốn của chân đỡ nằm xa bánh răng:Ứng suất uốn của chân đỡ nằm gần bánh răng:Với Dn = 1940 mm

Vậy ta chọn vật liệu làm bệ đỡ là gang xám có mã hiệu 32-52, với giới hạn bền của

ứng suất uốn [σu] = 5510 N.(mm2)-1KẾT LUẬN

Trong công đoạn nghiền đá vơi ứng dụng trong gốm sứ thì máy nghiền bi là khả

dụng nhất, nhờ vào tính hiệu quả, dễ vận hành và cấu tạo đơn giản của nó. Quá trình

tính tốn chỉ trên mặt lý thuyết và cố gắng sát với thực tế cao nhất có thể.

Chiếc máy nghiền thiết kế là một ngăn, nghiền gián đoạn với 1 cửa nhập liệu và 1

cửa tháo liệu. Với năng suất 10 tấn/mẻ, máy có kích thước tương đối lớn (2,2x4,4m),

tuy nhiên, theo tính tốn máy sẽ hoạt động tốt ở các giới hạn cho phép và cho kíchthước đá vơi theo u cầu.

Qua q trình tính tốn cơng nghệ ta thấy có rất nhiều khó khăn phát sinh gây cản

trở đến việc tối ưu hóa cho quy trình cơng nghệ. Tuy nhiên, việc thực hiện trong q

trình tính tốn cơng nghệ trong đồ án chỉ dựa trên các số liệu sách vở cho nên các

thơng số có được cần dựa theo chuẩn thực tế để hình thành sản phẩm. Một yếu tố khác

đóng một phần rất quan trọng đó là kinh nghiệm ngoài thực tế sản xuất. Mặt khác thiết

bị sau khi được thiết kế cần bảo đảm về nguyên lí hoặt động cũng như giá thành khơng

được q cao, không quá sai biệt so với thực tế và đạt được hiệu quả mong muốn, hoạt

động tốt trong sản xuất cơng nghiệp.

Trong q trình thực hiện em gửi lời cảm ơn chung đến các thầy cô trong bộ môn

Công nghệ Hóa Học, cũng như riêng đối với Cơ hướng dẫn Cô Ngô Trương Ngọc Mai

đã chỉ bảo và hướng dẫn tận tình, cũng như giới thiệu những tài liệu tham khảo vơ

cùng bổ ích để em có thể hồn thành đồ án môn học.TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]Hồ Lê Viên, 2006. Tính tốn, thiết kế các chi tiết thiết bị hóa chất và dầukhí. NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội. NXB xây dựng Hà Nội, 310 trang.

[2]

GS. TSKH Nguyễn Bin, 2003. Các q trình thiết bị trong cơng nghệ hóa

chất và thực phẩm tập 2 “phân riêng hệ khơng đồng nhất khuấy, trộn, đập, nghiền,

sàng”. NXB Khoa học và kỹ thuật.

[3]

Lưu Thị Thanh Mai, 2007. Đồ án thiết kế máy nghiền bi gián đoạn nghiền

nguyên liệu cho khung xương chén sứ dân dụng.

[4]

Nguyễn Trọng Hiệp, 2006. Chi tiết máy. Tập 1 NXB Giáo dục Thừa Thiên

Huế.

[5]

Nguyễn Trọng Hiệp, 2006. Chi tiết máy. Tập 2 NXB Giáo dục Thừa Thiên

Huế.

[6]

PGS. TS Trịnh Chất, TS. Lê Văn Uyển, 2010. Tính tồn thiết kế hệ dẫn

động cơ khí, Tập 1. Tái xuất bản lần 10, NXB Giáo dục Phú Yên

[7]

Vũ Bá Minh, Hồng Minh Nam, 2004. Q trình và thiết bị trong cơng

nghệ hóa học và thực phẩm, tập 2 cơ học vật liệu rời. NXB Đại học Quốc gia TP

Hồ Chí Minh.

[8]

PGS. Hà Văn Vui, TS. Nguyễn Chỉ Sáng, 2004. Sổ tay Thiết kế cơ khí. Tập

2 NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội.

[9]

TS. Trần Xoa, 2004. PGS TS. Nguyễn Trọng Khn, TS. Phạm Xn Tồn.

Sổ tay q trình và thiết bị cơng nghệ hóa chất, Tập 2. NXB Khoa học và kỹ thuật

Hà Nội.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 TÍNH TOÁN Ổ LĂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×