Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 PHÂN LOẠI TRẠM BIẾN ÁP

3 PHÂN LOẠI TRẠM BIẾN ÁP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án thiết kế, lắp đặt, thi công MBA 22/0,4kV KDC phường Hòa Cường Bắc

hoặc các tủ chuyên dùng. Phần hạ áp thường được đặt trong nhà hoặc trong các

tủ chun dùng chế tạo sẵn.

Trạm biến áp ngồi trời thích hợp cho các trạm tăng áp, trạm giảm áp và các

trạm biến áp trung gian có cơng suất lớn, đủ điện kiện về đất đai để đặt các trang

thiết bị. Các trạm biến áp ngoài trời tiết kiệm được rất nhiều kinh phí xây dựng,

nên được khuyến khích dùng nếu có điều kiện.

1.3.2 Trạm biến áp trong nhà:

Ở trạm biến áp này các thiết bị như: Dao cách ly, máy biến áp, máy biến

dòng, thanh cái…..đặt trong nhà. Ngồi ra để đảm bảo mỹ quan thành phố người

ta xây các trạm biến áp ngầm, loại này khá tốn kém trong vận xây dựng, bảo

dưỡng, sữa chữa.

Trong thực tế cần căn cứ vào vị trí địa lí, cơng suất trạm, tính chất quang

trọng của phụ tải, môi trường mỹ quan và kinh phí mà ta đầu tư trạm biến áp hợp

lý.

1.4 CÁC TRẠM BIẾN ÁP THƯỜNG GẶP

1.4.1 Trạm biến áp kiểu treo:

Trạm treo (hình 1) là kiểu trạm tồn bộ thiết bị cao áp, hạ áp máy biến áp

được đặt trên trụ bê tông. Máy biến áp thường là một pha hoặc ba máy biến áp

một pha hay máy biến áp ba pha. Tủ hạ áp có thể đặt cạnh bên dưới máy biến áp

hay trong nguồn phân phối xây dựng dưới đất.

Trạm treo có ưu điểm là tiết kiệm đất, thích hợp cho cơng cộng đơ thị, trạm

biến áp cơ quan.

Để đảm bảo an toàn chỉ cho phép dùng trạm treo cho máy biến áp công suất

cỡ 250KVA, 3x75KVA, với cấp điện áp 22/0,4 kV, phần đo đếm được trang thiết

bị hạ áp.Số trang 7Đồ án thiết kế, lắp đặt, thi cơng MBA 22/0,4kV KDC phường Hòa Cường BắcHình 1 – Trạm biến áp kiểu treo

1.4.2 Trạm nền:

Trạm nền thường được dùng ở những nơi có điều kiện đất đai như nơng thơn,

cơ quan, xí ngiệp vừ và nhỏ.

Đối với trạm nền máy thiết bị cao áp đặt trên cột, máy biến áp thường là tổ

hợp ba máy biến áp một pha hay 1 máy biến áp ba pha đặt trên bệ xi măng dưới

đất, tủ phân phối hạ áp đặt trong nhà. Xung quanh xây tường rào bảo vệ (Hình 2)

Đường dây đến có thể là đường cáp ngầm hay đường dây trên khơng, phần đo

đếm có thể thực hiện phía trung áp hay phía hạ áp.Hình 2- Trạm biến áp nềnSố trang 8Đồ án thiết kế, lắp đặt, thi cơng MBA 22/0,4kV KDC phường Hòa Cường Bắc

1.4.3 Trạm kín:

Là loại trạm máy các thiết bị điện và máy biến áp được đặt trong nhà

(Hình 3).

Trạm kín thường được phân làm trạm công cộng và trạm khách hàng.

-Trạm công cộng thường được đặt ở khu đơ thị hóa, khu dân cư, mới-đảm bảo mỹ quan và an toàn cho người sử dụng.

Trạm khách hàng thường được đặt trong khuôn viên khách hàng,

khuynh hướng hiện nay là sử dụng nộ mạch vòng chính (Ring main

unit) thay cho kết cấu thanh cái, cầu dao, có bợ chì và cầu chì ống để

bảo vệ máy biến áp cơng suất nhỏ 1000KVA.Trạm kín cần dùng 3 phòng, phòng đặt thiết bị cao áp, phòng đặt máy biến áp,

phòng đặt thiết bị phân phối hạ áp, và được dùng ở những nơi cần an tồn,

nơi nhiều khí bụi và nơi có hóa chất ăn mòn.Số trang 9Đồ án thiết kế, lắp đặt, thi cơng MBA 22/0,4kV KDC phường Hòa Cường Bắc

Đối với trạm biến áp kín vào và ra thường là cáp ngầm, các cửa thơng gió

điều phải có lưới chống chim rắn, chuột và có hố dầu sự cố.Hình 3- Trạm kín

1.4.4 Trạm giàn:

Trạm kín là loại trạm mà các thiết bị điện, máy biến áp được đăt trên giá đỡ

giữa hai cột (Hình-4).

Trạm đựơc trang bị một máy biến áp nhỏ hơn hoặc bằng 400 kVA, cấp điện

áp 22/04 kV. Phần đo đếm có thể thực hiện phía trung áp hay phía hạ áp. Tủ phânSố trang 10Đồ án thiết kế, lắp đặt, thi cơng MBA 22/0,4kV KDC phường Hòa Cường Bắc

phối đặt trên giàn giữa hai cột, đường dây cố thể là đường dây trên không hay

đường cáp ngầm.

Trạm giàn thường cung cấp cho khu dân cư hay phân xưởng.Hình 4- Trạm biến áp giàn

Trong phạm vi đồ án tính tốn, thiết kế và thi công trạm biến áp giàn cung

cấp cho khu dân cư phường Hòa Cường Bắc – Đà Nẵng ta tiến hành những công

việc sau:

1. Chọn máy biến áp và sơ đồ nối dây của trạm.

2. Chọn các thiết bị điện cao áp.

3. Chọn các thiết bị điện hạ áp.

4. Tính tốn ngắn mạch để kiểm tra thiết bị đã chọn.

5. Tính tốn nối đất.

Các số liệu ban đầu:

1. Trạm biến áp có cơng suất 250 kVA.

2. Điện trở suất của đất =0,4.104 Ω.cm

3. Công suất cắt ngắn mạch SN = 300 kVA

Chương 2: GIỚI THIỆU SƠ BỘ CÁC THIẾT BỊ TRONG SƠ ĐỒ MỘT

SỢI CỦA TRẠM BIẾN ÁP 22/0,4 kV.

I. SƠ ĐỒ MỘT SỢI CỦA TRẠM BIẾN ÁP 22/0,4 KV.

1. Sơ đồ một sợi:

ATM nhánhSố trang 11Đồ án thiết kế, lắp đặt, thi công MBA 22/0,4kV KDC phường Hòa Cường Bắc

Nguồn đếnFCOMBABIATM tổngkWW2. Chức năng, nhiệm vụ các thiết bị trong sơ đồ:

- FCO: Cầu chì tự rơi dùng để đóng cắt khơng tải máy biến áp và bảo vệ ngắn

mạch, quá tải máy biến áp.

- MBA: Dùng hạ điện áp cao 22kV xuống điện áp thấp 0,4 kV dùng cho thi

khu dân cư.

- BI: Máy biến dòng điện dùng biến dòng điện cao xuống dòng điện thấp

dùng cho đo đếm điện năng.

- ATM: Dùng phân phối nguồn điện thi công.

- kW: Đồng hồ đo đếm điện năng tiêu thụ.Hình 1.3:

Số trang 12Sơ đồ ngun lí mạch nguồnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 PHÂN LOẠI TRẠM BIẾN ÁP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×