Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHẢO SÁT VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

KHẢO SÁT VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

Tải bản đầy đủ - 0trang

+Theo thời gian: Hoạch định dài hạn (trong khoảng thời gian từ 02 năm

trở lên) và hoạch định ngắn hạn (trong 02 năm trở xuống) nhà quản trị VPDN

cần xác định các công việc cần làm cho DN, mục tiêu cùng các giải pháp

+Hoạch định mục tiêu chiến lược

+Theo mặt hoạt động của VP: Hoạch định nhân sự, hoạch định các công

việc cho VPDN (các cuộc hội họp, hội thảo... các chuyến đi cơng tác...) , hoạch

định về tài chính cũng như về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của DN.

-Chức năng tổ chức

Được hiểu theo 02 khía cạnh

+Tổ chức bộ máy: Nhà quản trị VPDN thực hiện q trình bố trí, sắp xếp,

thiết lập nên cơ cấu tổ chức của Công ty. Và xây dựng chức năng, nhiệm vụ, mối

quan hệ giữa các bộ phận trong cơ cấu tổ chức đó.

+Tổ chức cơng việc: Là q trình bố trí , sắp xếp, phân cơng cơng việc

cho các bộ phận, đơn vị, nhân viên cấp dưới phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ,

năng lực, sở trường...

-Chức năng quản trị nguồn nhân lực

Được hiểu là hoạt động của nhà quản trị VPND đối với lực lượng làm

việc thuộc VP DN. Với các nội dung như: Hoạch định nguồn nhân sự cho VP

ND, tuyển dụng nhân sự cho VP ND, đào tạo nhân sự cũng như bố trí, sắp xếp

sử dụng, đãi ngộ nguồn nhân sự

-Chức năng lãnh đạo điều hành

Là quá trình mà người quản trị VPND chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, động

viên các bộ phận, đơn vị, cá nhân trong VP DN, nhằm hướng tới mục tiêu chung

của DN, công ty.

-Chức năng kiểm tra, giám sát

Là quá trình đo lường kết quả hoạt động của VP DN, trên cơ sở so sánh

giữa các mục tiêu với thực tế công việc mà các bộ phận, đơn vị,cá nhân đã thực

hiện. Nhằm giúp nhà quản trị VP ND nắm bắt được tình hình, phát hiện các sai

sót... để đưa các phương án điều chỉnh phù hợp.132.2.3. Tiêu chuẩn của nhà quản trị VPDN

Để làm việc, thực hiện tốt các nghiệp vụ, nhiệm vụ của mình trong hoạt

đơng của DN, cơng ty, thì nhà quản trị VPND phải đáp ứng được các nhóm tiêu

chuẩn cơ bản sau:

-Nhóm tiêu chuẩn về trình độ chun mơn: Nhà quản trị VPND phải am

hiểu, năm vững, sử dụng thành thạo các nghiệp vụ chuyên mơn; Nắm vững các

quy trình, nghiệp vụ, quy định về lĩnh vực chun mơn,mảng hoạt động của DN,

cơng ty.

-Nhóm tiêu chuẩn về kỹ năng nghiệp vụ: Nắm rõ bản chất, sử dụng thành

thạo các kỹ năng nghiệp vụ như: nghiệp vụ về tổ chức sự kiện, các cuộ hội họp,

tổ chức các chuyến đi công tác; xây dựng các quy chế, quy định, chương trình,

kế hoạch; quản lý và cung cấp nguồn thông tin; kỹ năng giao tiếp, công tác hậu

cần...

-Nhóm tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức: Có đạo đức tốt, lối sống lành

mạnh...

-Nhóm tiêu chuẩn về kỹ năng mềm: Thực hiện tốt, nhanh.. kỹ năng đọc,

viết, lắng nghe, thuyết trình, điều hòa các mối quan hệ...

=> Cụ thể, trong Văn phòng Cơng ty Cổ phần Sơng Đà 4, nhà quản trị văn

phòng Cơng ty (Lãnh đạo văn phòng Cơng ty) có bản mơ tả cơng việc và có các

u cầu tiêu chuẩn cụ thể như sau:

Văn phòng cơng ty Cổ phần Sơng Đà 4 bao gồm: Trưởng phòng , phó

phòng, bộ phận văn thư lưu trữ, bộ phận kế tốn, bộ phận thực hiện cơng tác chế

độ, bộ phận tạp vụ, bộ phận bảo vệ.

- Chức danh: Trưởng phòng

- Phòng/ ban: Văn phòng cơng ty

- Cán bộ quản lý trực tiếp: Tổng giám đốc công ty

*Quản lý công việc:

- Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể: tổ chức cán bộ, cải cách hành chính,

thi đua khen thưởng, quản lý tài chính cơ quan.

- Điều hành phụ trách chung nhiệm vụ của phòng hành chính và các cơng

việc khác khi ban lãnh đạo phân công .

14- Chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ và quản lý thông tin nội bộ công ty

- Thiết lập các mối quan hệ trong và ngồi cơng ty. Chỉ đạo, tổ chức tiếp

đón khách đến làm việc tại cơng ty.

- Lập chương trinh cơng tác của phòng hành chính.

*Với các u cầu :

-Trình độ: Đại học

-Chun ngành: quản trị văn phòng hoặc các lĩnh vực liên quan khác

-Chức chỉ: vi tính văn phòng tương đương B trở lên

-Kinh nghiệm

+Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tổ chức và quản hành chính

+Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

-Kiến thức

+Có kiến thức về quản trị hành chính, hiểu về các quy định pháp luật có

liên quan

+Có kiến thức về lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

+Thành thạo các phần mềm: word, Exel, Powerpoint, phần mềm quản lý

nhân sự…

-Kỹ năng

+Giao tiếp tốt và tổ chức tốt

+Lãnh đạo nhân viên, lập kế hoạch

+Tổ chức và giám sát cơng việc, phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

-Khả năng.

+Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc

+Xử lý các xung đột và mâu thuẫn trong tổ chức. làm việc độc lập.

+Lãnh đạo, liên kết, thuyết phục, tạo dựng và phát triển mối quan hệ.

-Phẩm chất cá nhân:

+Trung thực, nhiệt tình trong cơng việc

+Sáng tạo trong cơng việc.

*Trách nhiệm cơng việc chính

-Nghiên cứu, tham mưu và thực hiện cơng tác tổ chức bộ máy nhân

sự của công ty.

15+Tham mưu và thiết lập cơ chế điều hành, báo cáo, phản hồi thông tin

giữa các cấp quản lý, bộ phận của công ty.

+Nghiên cứu xây dựng kiểm tra và thực hiện kế hoạch sản xuất, giao

hàng.

+Tổ chức quản lý, lưu giữ hồ sơ cán bộ- nhân viên, đôn đốc hướng dẫn và

kiểm tra thực hiện các thủ tục ký kết, thay đổi, chấm dứt hợp đồng.

-Chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ và quản lý thông tin nội bộ công ty.

+Tổ chức xây dựng Tổ chức xây dựng kiện toàn và hướng dẫn nhân viên

thực hiện các công việc về soạn thảo văn bản lưu trữ sử dụng các con dấu.

+Chỉ đạo giám sát nhân viên thực hiện và tiếp nhận xử lý lưu trữ và bảo

mật các thông tin của công ty.

-Chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ và quản lý thông tin nội bộ công ty

+Phối hợp với các phòng xây dựng chế độ tiền lương cho nhân viên: các

chế độ thưởng phạt trong công ty

+Tổ chức, hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm, chính sách

+Tổ chức chăm lo đời sông cho cán bộ, chuyên viên trong cơng ty.

- Chủ trì tham gia tổ chức thiết lập uy tín cơng ty

+Thiết lập mối quan hệ trong ngồi cơng ty.

+Chỉ đạo, tổ chức tiếp đón khách đến làm việc tại công ty.

-Thực hiện các công việc khác.

+Tham gia hội nghị hội thảo của công ty.

+Đảm bảo cơ sở vật chất.

+Xây dựng các tổ chức thực hiện kế hoạch thiết kế, sản xuất, nâng cao

trình độ, năng lượng của đội ngũ nhân viên.

+Quản lý điều hành hệ thống mạng máy tính nội bộ của cơng ty.162.2. Tìm hiểu về vai trò của nhà quản trị văn phòng DN

2.2.1. Vai trò lãnh đạo của nhà quản trị văn phòng tại Cơng ty

Văn phòng được xem là bộ phận quan trọng của các cơ quan, tổ chức

cũng như Công ty. Văn phòng ngày nay khơng chỉ đơn thuần là nơi để nhân viên

làm việc mà còn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống nhận diện

thương hiệu của Cơng ty. Văn phòng cơng ty đã trỡ thành bộ phận không thể

thiếu của các Doanh nghiệp và đối với công ty Cổ phần Sông Đà 4 cũng đã nhận

thức đúng về vấn đề này. Gắn liền với các vai trò quan trọng đó, để thực hiện tốt

được các vai trò này, thì u cầu đặt ra hơn bao giờ hết đối với Văn phòng của

Cơng ty là người lãnh đạo văn phòng, nhà quản trị VPDN thực sự có năng lực,

và nắm bắt được nhiệm vụ cơng việc, trách nhiệm cũng như vai trò của một nhà

quản trị VPDN. Với vai trò lãnh đạo của nhà quản trị VP công ty Cổ phần Sông

Đà 4, được gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của nhà quản trị VPDN (Được

phân tích trong phần 2.1.2). Đi sâu vào tìm hiểu, phân tích vai trò lãnh của nhà

quản trị VP cơng ty. Được xem là quá trình mà người quản trị VPND chỉ đạo,

đôn đốc, hướng dẫn, động viên các bộ phận, đơn vị, cá nhân trong VP DN, nhằm

hướng tới mục tiêu chung của DN, cơng ty.

Vai trò lãnh đạo của nhà QTVP công ty Cổ phần Sông Đà 4, cũng như các

Cơng ty khác có liên quan đều mang lại những hiệu quả cũng như lợi ích tích

cực cho công ty cũng như Bộ phận VP công ty. Để đạt được hiệu quả đó, với

cơng tác lãnh đạo của nhà QTVP cơng ty, thì cần thực hiện các cơng việc, nhiệm

vụ như:

*Nhiệm vụ chung:

-Lập kế hoạch và lãnh đạo điều hành theo kế hoạch: Người quản trị VP

công ty thực hiện việc lập kế hoạch cũng như điều hành các bộ phận, cá nhân,

nhân viên cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra trước đó

-Nhà quản trị VP cơng ty xây dựng các quy chế, quy định và lãnh đạo

điều hành các cấp theo quy chế, quy định đó17-Lãnh đạo, điều hành phân cơng tổ chức các đơn vị hàng ngày: Xây

dựng môi trường văn hóa Cơng ty. Nhà quản trị VP cơng ty thực hiện việc kiểm

tra, giám sát

-Người trực tiếp điều hành và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt

động sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực chính của Văn Phòng Cơng ty. Chịu

trách nhiệm trước pháp luật , cũng như Công ty về thực hiện các quyền và nhiệm

vụ của một nhà Quản trị VP công ty, doanh nghiệp

-Thực hiện quản lý, điều hành, phân công, giám sát công việc của các

nhân viên VP

-Tổ chức thực hiện các quyết định của Cơng ty giao, những chủ trường,

chính sách khác

-Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cũng như có các chính sách xây

dựng vững mạnh đội ngũ CBNV của phòng phù hợp với yêu cầu sản xuất, hoạt

động của Công ty.

-Luôn cập nhật, quan tâm đến các thông tin mới, các văn bản Luật, nghị

định,thông tư ... liên quan đến công tác chuyên môn.

*Nhiệm vụ chuyên môn: đối với nhà quản trị VP Công ty Cổ phần Sông

Đà 4, thực hiện nhiệm vụ về:

-Công tác tổ chức, cán bộ: Xây dựng điều lệ về tổ chức và hoạt động của

Cơng ty, các quy chế hoạt động, chủ trì việc đề xuất các phương án quy hoạch...

phát triển bộ máy, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban cũng

như đơn vị trực thuộc Cơng ty Cổ phần Sông Đà 4; Thực hiện các thủ tục cấp

mới, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, cũng như các giấy phép hoạt động

khác của Cơng ty; Chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị khác xây dựng kế

hoạch tuyển dụng, tổ chức thi tuyển, lựa chọn nhân viên.

-Nhiệm vụ của nhà quản trị VP công ty trong công tác Lao động tiền

lương

-Trong công tác QTVP của Công ty Cổ phần Sông Đà 4

-Nhiệm vụ của nhà QTVP công ty công tác tuyên truyền

-Cũng như trong công tác pháp chế -ISO

18Nhà quản trị VP Công ty Cổ phần Sông Đà 4, thực hiện các nhiệm vụ

gắn liền với các chức năng của một nhà quản trị VPDN, cũng như của VP DN

nói chung. Với vai trò lãnh đạo của nhà QTVP Công ty Cổ phần Sông Đà 4, đã

được nhà quản trị học hỏi, nắm vững và vận dụng vào công việc một cách hiệu

quả nhất, đem lại những lợi ích, sự cải tiến đáng kể trong hoạt động của VP,

Công ty. Được cụ thể:

Trước khi thực hiện và tiến hành vai trò lãnh đạo của mình, nhà QTVP

Công ty Cổ phần Sông Đà 4, luôn nắm vững được, muốn lãnh đạo mọi người

trong bộ phận, CBNV Văn phòng Cơng ty Cổ phần Sơng Đà 4 thì cần có sự sắp

xếp, bố trí các cơng việc phù hợp, đạt kết quả cơng việc cao. Bện cạnh đó, tạo sự

tác động ảnh hưởng đến người khác- CBNV, để chắc chắn rằng những cơng việc

đó sẽ hồn thành với hiệu quả cao.

Nhà quản trị VP Công ty Cổ phần Sông Đà 4, với chức năng lãnh đạo

nhằm phối hợp và kiểm tra công việc của các cấp, cá nhân dưới quyền. Mà trước

hết để công tác phối hợp với các bộ phận, CBNV trong VP đạt hiệu quả thì nhà

quản trị VP Công ty trước hết phải hiểu được tâm lý, đặc tính, năng lực sở

trường của CBNV Văn phòng Cơng ty Cổ phần Sơng Đà 4 để có sự sắp xếp, bố

trí các cơng việc phù hợp, đạt kết quả cơng việc cao.

Khi việc bố trí sắp xếp các cơng việc được hiệu quả thì cơng tác phối

hợp giữa nhà quản trị với các bộ phận, CBNV được diễn ra thuận tiện, nhanh

chóng và đạt hiệu quả. Vì người cán bộ dễ phát huy được năng lực, sở trường

của mình cũng như được sự quan tâm từ nhà quản trị.

Công tác kiểm tra công việc của nhà quản trị VP công ty Cổ phần đối

với các bộ phận, CBNV được thực hiện một cách hiệu quả, tạo điều kiện cho cấp

dưới thực hiện công việc một cách nghiên túc, cùng sự hướng dẫn sát sao của

nhà quản trị. Bên cạnh đó, việc kiểm tra cơng việc của nhà quản trị được thực

hiện một cách hiệu quả nhất. Vì trong chức năng, vai trò đây được xem là vai trò

quan trọng, u cầu nhà QTVP Cơng ty quan tâm và lập các chính sách, phương

hướng thực hiện một cách hiệu quả nhất. Phù hợp với các mặt hoạt động, lĩnh vực

hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (Được cụ thể tại mục 1.5)

19Thành tích vượt trội thường nhắc đến với những nhà trị VPND nói

chung cũng như nhà QTVP công ty Cổ phần Sông Đà 4 nói riêng là có mối quan

hệ tốt và lơi cuốn được trái tim cũng như trí tuệ của nhân viên. Có thể nói một

trong những cơng việc, quan trọng nhất mà một nhà quản trị phải làm là tạo

dựng môi trường làm việc trong khn khổ quyền hạn của mình tại Công ty.

Trong thời đại đầy biến động này, các nhà quản lý trực tiếp thường phải kiêm

ln vai trò trước đây của các chuyên gia về nguồn nhân lực. Ngày nay họ trao

đổi với nhau về quyền lợi của nhân viên, thảo luận về tiền lương, đánh giá thành

tích và sắp xếp những cơng việc ln có sự thay đổi- đó là những trách nhiệm

mà có lẽ họ chưa được đào tạo để đảm nhận.

2.2.2. Vai trò thơng tin của nhà Quản trị văn phòng tại Cơng ty

-Thơng tin trong VP là những tín hiệu,tin tức được thu thập, được hiểu

và được đánh giá có ích trong việc ra quyết định của nhà quản trị VPDN cũng

như lãnh đạo DN, Cơng ty

-Thơng tin có vai trò quan trọng trong đời sống con người, trong các

hoạt động của cơ quan, tổ chức, DN...Được cập nhật, quan tâm và phát triển.

Kéo theo đó, trong quản lý, quản trị đối với các DN, công ty cũng như đối với

lãnh đạo, nhà quản trị thì thơng tin đóng vai trò tiêu biểu như:

+Thơng tin được thu thập nhanh, đầy đủ, chính xác sẽ giúp người quản

trị văn phòng nói riêng của Cơng ty Cổ phần Sơng Đà 4 có thể đưa ra được các

quyết định đúng đắn và kịp thời. Nhà quản trị thu thập thơng tin từ mơi trường

bên ngồi cũng như bên trong (Đối tượng quản lý của mình) để xây dựng các

mục tiêu, lập kế hoạch, đồng thời chỉ huy, kiểm tra và kiểm sốt tồn bộ hoạt

động của cơng ty cũng như VP công ty;

+Thông tin được gắn với các hoạt động kinh doanh của công ty, DN với

môi trường bên ngồi. Thơng tin được xem là phương tiện tiến hành đặc trưng

cho các hoạt động quản lý, và nó được chuyển tới người chấp hành thơng qua

thơng tin. Cũng như trong trong tổng thể tác nghiệp quản trị, quản lý, các

nghiệp vụ về thu thập thông tin, truyền đạt và lưu trữ thông tin chiếm tỷ lệ rất

lớn.

20+Thông tin là phương tiện gắn kết giữa các cấp quản trị, nhân viên, con

người trong công ty. Các phương tiện kỹ thuật được sử dụng trong bộ máy quản

trị, quản lý đa số có liên quan đến hệ thống thơng tin

....

=> Thơng tin có vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau, cũng

như trong hoạt động quản lý của người quản trị văn phòng cơng ty, chính vì thế,

yêu cầu đặt ra hơn bao giờ hết đối với người quản trị VPND là luôn cập nhật

thông tin một cách nhanh, chính xác và hiệu quả nhất, phục vụ cho các hoạt

động quản lý cũng như đặc thù công việc của mình. Vậy thơng tin, thu thập, xử

lý thơng tin, cũng như quản lý thông tin đối với người quản trị VPDN là vơ cùng

quan trọng, đóng vai trò cụ thể như:

-Vai trò thu thập và tiếp nhận các thơng tin: Nhà quản trị VPDN có

nhiệm vụ thường xun xem xét, phân tích bối cảnh xung quanh của Cơng ty để

thu thập những tin tức, sự kiện có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của Cơng

ty, cũng như phục vụ công tác quản lý. Công việc này được thực hiện qua việc

đọc báo, sách, tin tức, văn bản, qua trao đổi, tiếp xúc với mọi người xung

quanh...

-Vai trò phổ biến thông tin của người quản trị VPDN: Phổ biến cho mọi

người, các bộ phận, tổ, cá nhân có liên quan nhận biết các thông tin cần thiết với

các nhiệm vụ, u cầu cơng việc của họ. Có thể truyền đạt, phổ biến thông tin từ

cấp trên đến cấp dưới và ngược lại.

-Vai trò cung cấp thơng tin: Nhà quản trị VPDN có trách nhiệm, nhiệm

vụ cũng như quyền lực that mặt cho văn phòng cơng ty nói chung cũng như

Tồn cơng ty nói chung phát ngơn, truyền đạt những tin tức ra bên ngồi. Với

mục đích giải thích, bảo vệ các hoạt động của công ty, hay tranh thủ thêm sự ủng

hộ cho cơng ty.

2.2.3. Vai trò đại diện của nhà Quản trị văn phòng Cơng ty

Đây là vai trò quan trọng của người quản lý, quản trị VPDN. Nhà quản

trị VPDN có quyền quyết định những cơng việc trong phạm vi, quyền hạn của

mình và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Với vai trò đại diện

21của nhà quản trị VP nói chung cũng như nhà quản trị VPDN nói riêng, tồn tại

bên trong đó là các vai trò khác có liên quan như:

Vai trò doanh nhân: nhà quản trị VPDN quan tâm và thực hiện vai trò

này khi cá nhân, bộ phận cũng như công ty Cổ phần Sông Đà 4 muốn cải tiến

hoạt động của công ty. Với việc áp dụng các kỹ thuật mới vào các cơng việc,

tình huống cụ thể, hay nâng cấp, điều hành một kỹ thuật đang áp dụng tại Cơng

ty

Vai trò người hòa giải, giải quyết các xung đột: Nhà quản trị VPDN là

người luôn phải gặp các vấn đề trong công việc, và vấn đề xung đột giữa các cá

nhân, bộ phận...được xem là quan trọng trong các mối quan hệ. Nó chi phối đến

kết quả thực hiện cơng việc của VP, cũng như cơng ty. Vì thế, người quản trị

VPDN phải kịp thời đối phó với những vấn đề, biến đổi bất ngờ nảy sinh trong

hoạt động của VP, Công ty... nhằm đưa các cá nhân, tổ chức sớm trở lại và đi

vào hoạt động bình thường.

Vai trò phân phối tài nguyên: Với vấn đề tài nguyên dần khan hiếm mà

bên cạnh đó có nhiều yêu cầu, thì nhà quản trị VPDN cần có kế hoạch, chính

sách dùng đúng tài nguyên, phân phối các tài nguyên cho các cá nhân, bộ phận

đảm bảo sự hợp lý và tính hiệu quả cao. Tài ngun đối với Cơng ty có thể là

tiền bạc,thời gian, quyền hành, trang thiết bị, con người...Khi tài nguyên dồi dào

thì mọi nhà quản trị VPDN đều có thể thực hiện vai trò này một cách dễ dàng.

Nhưng ngược lại, khi tài nguyên khan hiếm, các quyết định của nhà quản trị

VPDN trong vấn đề này sẽ khó khăn hơn. Vì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả

hoạt động của bộ phận VP, và tồn cơng ty.

=>Nhà quản trị VPDN đại diện cho công ty tiến hành các hoạt động, giao

tiếp, giao dịch đối với các cơ quan, doanh nghiệp khác.

Cũng như thay mặt Công ty đamg phán, đại diện, thương thuyết trong quá

trình hoạt động, các mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơng ty khác.

2.2.4. Vai trò liên kết

Nhà quản trị văn phòng DN đóng vai trò là người trung gian trong các

hoạt động của Cơng ty.Cũng như đóng vai trò liên kết đối với cá nhân, bộ phận

22trong công ty, nhằm tạo ra quan hệ với người khác, bộ phận khác để hồn thành

các cơng việc của mình cũng như các cơng việc của bộ phận có liên quan. Nhà

quản trị VPDN ln là một người trọng tài , có trách nhiệm hòa giải, đồn kết tất

cả các thành viên thành một khối thống nhất để phát huy sức mạnh tập thể. Nhà

QTVP cơng ty có được sự ủng hộ, cái nhìn tốt đẹp từ chính nhân viên cũng như

các cơ quan, tổ chức, tối tác khác hay khơng thì phụ thuộc phần vào vai trò liên

kết của nhà QTVP Cơng ty.

Với vai trò liên kết của nhà QTVP cơng ty, ngoài việc liên kết, phối hợp

với các cá nhân, CBNV, bộ phận VP, Công ty, để phục vụ cho vai trò này, nhà

QTVP cơng ty đã ứng dụng các công nghệ thông tin trong nội bộ để liên kết,

phân công, kiểm tra, giám sát... các hoạt động cũng như kết quả thực hiện cơng

việc của các cấp có liên quan.

Cùng với sự liên kết của mình đối với lãnh đạo Cơng ty, để thực hiện

các vai trò như: Tham mưu, tổng hợp, thực hiện, phục vụ các công việc của cấp

trên giao phó.

Thực trạng Cơng ty Cổ phần Sơng Đà 4 đã sử dụng phần mềm quản lý

nhân sự

Phần mềm quản lý nhân sự được áp dụng vào trong cơ quan để dễ quản

lý nhân sự trong công ty và đáp ứng được các nghiệp vụ thông thường trong văn

phòng quản lý nhân sự như: chấm cơng, tính lương, quản lý thơng tin nhân

viên…và còn là cơng cụ để xây dựng hệ thống chức danh, bộ tiêu chuẩn đào tạo,

bộ tiêu chuẩn đánh giá, phân tích và hoạch định nguồn lực, quản trị chi phí nhân

sự, xây dựng chính sách đãi ngộ giữ chân người tài…cho Công ty không chỉ lực

lượng nhân sự lớn, nhiều cấp bậc đòi hỏi phải có các nghiệp vụ vơ cùng phức

tạp mang tính đặc thù riêng của từng ngành mà còn phải đáp ứng đầy đủ u cầu

thay đổi chính sách trong cơng ty.

HRM Pro cung cấp các công cụ hữu hiệu trong việc dự báo tình hình

nhân sự trong tương lai giúp Cơng ty có nhiều khơng gian và thời gian cho việc

đào tạo, hoạch định và ổn định đội ngũ nhân sự kế cận. Giải pháp của phần mềm23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHẢO SÁT VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×