Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ tổ chức hiện trường

Sơ đồ tổ chức hiện trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

Dự án xây dựng Đường cao tốc Bắc – Nam

Đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Gói thầu 3B (Km18+100 – Km21+500)

Nhà thầu: Liên danh CIENCO6 - TRICOSTTThuyết minh biện pháp thi công sản xuất

dầm I DƯL đúc sẵn-Cầu VD05(Km18+319)Vật liệuTiêu chuẩn kỹ thuậtGhi chú1.Cốt thépTCVN 1651 : 2008 hoặc tương đương

(Mục 07500 – Tiêu chuẩn kỹ thuật dự án)2.Bê tôngLoại C453.Cáp dự ứng lực

15T12.7, 12T15.2ASTM 416-90a Cấp 270

(Mục 07400 – Tiêu chuẩn kỹ thuật dự án)4.Hệ thống neo(Mục 07400 – Tiêu chuẩn kỹ thuật dự án)5.Ống gen(Mục 07400 – Tiêu chuẩn kỹ thuật dự án)6.Vữa bơm(Mục 07400 – Tiêu chuẩn kỹ thuật dự án)Những vật liệu khi được dự trữ ngoài công trường được cách ly với nền đất và

được bảo vệ tránh mưa và bụi bẩn.

6. Thiết bị

Thiết bị phục vụ cho công tác sản xuất dầm I DƯL như sau

STTHạng mụcMô tả1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.Cần cẩu phục vụ

Máy cắt thép

Máy uốn thép

Máy phát điện

Máy hàn

Gầu đổ bê tơng

Máy nén khí

Thiết bị khảo sát

Đầm rung bê tông

Đầm thành

Trạm trộn

Xe mix

Hệ thống chiếu sáng

Ván khn

Kích dự ứng lực

Bơm dự ứng lực

Trộn vữa

Bơm vữa

Téc nước

Xe goòng

Thiết bị khác30 tấn

ĐK lớn nhất 32mm

ĐK lớn nhất 32mm

50~ 150 kVA

14KW hoặc tương đương

1.0~ 1.2m3

7kg/cm2 - áp suấtCốt

thép

2

2

1Hạng mục công việc

Công

Ván

Căng kéo

tác

bơm vữa

khuôn

bê tông

1

1

11

4111

1

1150~ 185HZ

220HZ (gắn vào VK)

60 m3/giờVán khuôn thép

350 T4

30

1

4

1

theo y.cầu

2

2

1

2

1225ltr.

lớn nhất 1MPa

0.5~ 1.0m3

2

1Các thiết bị được nêu trong bảng trên sẽ được tăng cường thêm trong trường hợp

Trang 3Dự án xây dựng Đường cao tốc Bắc – Nam

Đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Gói thầu 3B (Km18+100 – Km21+500)

Nhà thầu: Liên danh CIENCO6 - TRICOThuyết minh biện pháp thi công sản xuất

dầm I DƯL đúc sẵn-Cầu VD05(Km18+319)cần thiết và theo yêu cầu.

Việc huy động thiết bị trên thực tế sẽ được Kỹ sư Tư vấn giám sát và chấp thuận

theo biểu mẫu nghiệm thu được duyệt.Trang 4Dự án xây dựng Đường cao tốc Bắc – Nam

Đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Gói thầu 3B (Km18+100 – Km21+500)

Nhà thầu: Liên danh CIENCO6 - TRICOThuyết minh biện pháp thi công sản xuất

dầm I DƯL đúc sẵn-Cầu VD05(Km18+319)7. Quy trình thi cơng

7.1. Trình tự thi cơngTrang 5Dự án xây dựng Đường cao tốc Bắc – Nam

Đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Gói thầu 3B (Km18+100 – Km21+500)

Nhà thầu: Liên danh CIENCO6 - TRICOThuyết minh biện pháp thi công sản xuất

dầm I DƯL đúc sẵn-Cầu VD05(Km18+319)7.2. Mơ tả trình tự thi cơng

7.2.1Cơng tác chuẩn bịThi công bệ đúc dầm

Công tác chuẩn bị mặt bằng cho bãi đúc sẽ được tiến hành trước, máy móc thiết bị

và các vật liệu cần thiết được huy động tới để phục vụ cho công tác đúc dầm. Nền đất

xung quanh khu vực đúc dầm sẽ được san gạt bằng phẳng và đảm bảo ổn định để tạo điệu

kiện tốt cho việc huy động thiết bị. Hệ thống đường dẫn vào bãi đúc và hệ thống thoát

nước sẽ được bố trí phù hợp, thuận tiện.

Đối với móng của bệ đúc dầm, những loại vật liệu không phù hợp như bùn hoặc

đất hữu cơ sẽ được bóc bỏ và thay thế bằng vật liệu thích hợp (cát), sau đó nền móng

được đầm nén tới khi đạt độ chặt K95 nhằm mục đích tránh xẩy ra lún tại vị trí bệ đúc.

Nhà thầu thi công 04 bệ đúc tại vị trí bãi đúc dầm I30m.

Huy động

Vật liệu và thiết bị phục vụ thi công được huy động sẽ phải được phê duyệt và

chấp thuận ví dụ như các thí nghiệm vật liệu, chứng nhận hiệu chuẩn cho kích dự ứng

lực, máy bơm vữa…

Trước khi tiến hành thi công, tất cả các thiết bị và nhân công sẽ được kiểm tra theo

mẫu biên bản kiểm tra được duyệt với sự có mặt của Kỹ sư tư vấn.

Trước khi tiến hành công việc đúc dầm, bản vẽ thi công cho dầm I DƯL phải được

Tư vấn chấp thuận.

7.2.2Gia công cốt thép

Chi tiết của cốt thép như bố trí, vị trí, kích thước và hình dáng được trình bày trênbản vẽ thi cơng phù hợp với bản vẽ thiết kế kỹ thuật.

(Cốt thép gia cường được gọi tắt là “cốt thép”)

Cốt thép được gia cơng theo hình dạng và kích thước trình bày trên bản vẽ thi

cơng đã được phê duyệt.

Thí nghiệm vật liệu cốt thép được tiến hành theo Tiêu chuẩn kỹ thuật mục 07500.

Thiết bị cắt thép hoặc các thiết bị phù hợp khác sẽ được sử dụng vào việc cắt thép.

Thiết bị uốn thép hoặc uốn bằng tay sẽ được áp dụng cho việc uốn thép để có hình dạng

và kích thước như trình bày trong bản vẽ thi cơng.

Chế tạo cốt thép sẽ được tiến hành bằng máy cắt nguội hoặc uốn nguội. Đối với

Trang 6Dự án xây dựng Đường cao tốc Bắc – Nam

Đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Gói thầu 3B (Km18+100 – Km21+500)

Nhà thầu: Liên danh CIENCO6 - TRICOThuyết minh biện pháp thi công sản xuất

dầm I DƯL đúc sẵn-Cầu VD05(Km18+319)cốt thép được gia công bằng phương pháp nhiệt phải tuân thủ sự chỉ dẫn của Kỹ sư.

7.2.3Bố trí ván khn đáy

Ván khn sẽ được thi cơng theo hình dạng, giới hạn và kích thước như trên bảnvẽ biện pháp tổ chức thi công. Ván khuôn được lắp dựng phải tránh bị biến dạng do tải

trọng tác dụng.

Chiều dài của dầm sẽ được đúc theo đúng bản vẽ thi công.

Ván khuôn đáy là ván khuôn kim loại đúc sẵn.

Để tạo cho các cạnh vát được mịn, thẳng, thì các thanh gờ gia cường mép khơng

được nhỏ hơn kích thước 20mm x 20 mm.

Tất cả ván khn sẽ được vệ sinh sạch sẽ khơng còn bụi bẩn, dầu mỡ và các tác

động bên ngồi khác. Sau đó ván khuôn sẽ được quét dung dịch bôi trơn trước khi lắp đặt

(Sika separol)

Khoảng trống giữa các mối nối của ván khn sẽ được gắn kín khít để tránh rò

vữa xi măng trong q trình đổ bê tơng (có thể dùng đệm cao su trong trường hợp cần

thiết).

Ván khuôn đáy sẽ được lắp đặt theo chiều dài quy định của dầm I DƯL được chỉ

ra trên bản vẽ thi công. Đặc biệt, đầu của ván khn đáy tại vị trí đặt gối được lắp đặt có

độ dốc thích hợp với độ dốc dọc thiết kế lao dầm tại vị trí gối cầu.

7.2.4Lắp đặt cốt thép

Cốt thép bao gồm cả thép chờ cho dầm ngang sẽ được thi công theo bản vẽ thicông được phê duyệt.

Những cục bê tông nhỏ sẽ được sử dụng như những con kê cốt thép. Con kê sẽ

được đặt xuống dưới lớp cốt thép ở đáy và cốt thép cạnh để duy trì lớp bê tơng bảo vệ

thích hợp. Mẫu của con kê bê tơng sẽ được kiểm tra và thí nghiệm trước khi Kỹ sư tư vấn

chấp thuận. Bố trí điển hình của con kê bê tơng được trình bày như hình 1.Trang 7Dự án xây dựng Đường cao tốc Bắc – Nam

Đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Gói thầu 3B (Km18+100 – Km21+500)

Nhà thầu: Liên danh CIENCO6 - TRICOThuyết minh biện pháp thi công sản xuất

dầm I DƯL đúc sẵn-Cầu VD05(Km18+319)Hình 1: Bố trí con kê bê tơng điển hình.

Cốt thép sẽ được cố định và ghép nối bằng dây thép có đường kính 1.0mm hoặc

lớn hơn. Chiều dài nối cốt thép và vị trí sẽ được thực hiện theo bản vẽ thi công. Các điểm

giao của cốt thép sẽ được buộc chặt để tránh xê dịch trong q trình đổ bê tơng. Cốt thép

sẽ được buộc chặt ở tất cả các chỗ giao nhau. Cố định bằng mối hàn sẽ được làm như trên

bản vẽ thi công được phê duyệt hoặc theo chỉ dẫn của Kỹ sư. Cốt thép sau khi lắp đặt sẽ

được bảo vệ tránh không bị gỉ, tránh bụi bẩn và dầu mỡ hoặc bụi bẩn từ các vật liệu khác

gây nên có thể làm giảm sự liên kết.

Các thiết bị phụ trợ cho thi cơng ví dụ như cút nối phụ trợ cho ván khn bản mặt

cầu sẽ được bố trí tại những vị trí thích hợp. Những chi tiết này được trình bày trên bản

vẽ thi cơng. Sau khi chúng đã hồn thành nhiệm vụ thì vị trí của chúng để lại sẽ được

hồn thiện gọn gàng bằng vữa khơng co ngót (sika grout…). Loại vữa này sẽ được đệ

trình và chấp thuận bởi Tư vấn trước khi đưa vào sử dụng. Các bước thực hiện cơng việc

hồn thiện được trình bày như hình 2.

Kỹ sư tư vấn sẽ tiến hành giám sát và phê duyệt trước khi dựng ván khuôn.Trang 8Dự án xây dựng Đường cao tốc Bắc – Nam

Đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Gói thầu 3B (Km18+100 – Km21+500)

Nhà thầu: Liên danh CIENCO6 - TRICOThuyết minh biện pháp thi cơng sản xuất

dầm I DƯL đúc sẵn-Cầu VD05(Km18+319)Hình 2: Quy trình điển hình hồn thiện lớp mặt bê tơng

7.2.5Lắp ống gen với neo

Ống gen sẽ được lắp đặt theo đúng đường thiết và vị trí thể hiện trên bản vẽ thicông được phê duyệt. Ống gen sẽ được cố định và chống bằng giá tạm bằng cốt thép và

được cố định chặt để tránh xê dịch trong quá trình luồn cáp và trong q trình đổ bê tơng.

Hình thức của giá tạm dùng cố định ống gen dự ứng lực được thể hiện như hình 3.

Ống gen cáp dự ứng lực được nối với nhau bằng cút nối, sau đó được cuốn băng

dính nhựa bao phủ nhằm mục đích tránh cho nước xi măng rò rỉ vào bên trong ống Gen

trong q trình đổ bê tơng dầm. Cách thực hiện mối nối ống Gen được chỉ ra như hình 4.

Thiết bị phễu neo sẽ được bố trí chính xác theo đúng vị trí và cách thức được thể

hiện trên bản vẽ thi cơng. Có 4 lỗ bắt vít trên mặt phễu. Một trong số đó dùng để bơm

vữa bịt ống gen, 3 lỗ còn lại được dùng để cố định phễu neo với bản ngàm bằng bu lơng

đường kính 8mm. Xem minh hoạ hình vẽ 5. Lỗ chờ bơm vữa bịt ống gen sẽ được bảo vệ

để tránh các vật lạ chui vào bằng nút nhựa.

Không được để lại bất kỳ vật cản nào sót lại trong ống gen trước, trong và sau khi

lắp đặt ống gen.Trang 9Dự án xây dựng Đường cao tốc Bắc – Nam

Đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Gói thầu 3B (Km18+100 – Km21+500)

Nhà thầu: Liên danh CIENCO6 - TRICOThuyết minh biện pháp thi công sản xuất

dầm I DƯL đúc sẵn-Cầu VD05(Km18+319)Hình 3: Bố trí giá cố định ống Gen DƯLLong PC DuctLong PC DuctCoupler Joint

Long PC DuctLong PC DuctCoupler Joint

Long PC DuctLong PC DuctLong PC DuctTapingLong PC DuctCoupler JointHình 4: Quy trình nối ống Gen dự ứng lựcHình 5: Chi tiết phễu neoTrang 10Dự án xây dựng Đường cao tốc Bắc – Nam

Đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Gói thầu 3B (Km18+100 – Km21+500)

Nhà thầu: Liên danh CIENCO6 - TRICO7.2.6Thuyết minh biện pháp thi công sản xuất

dầm I DƯL đúc sẵn-Cầu VD05(Km18+319)Luồn cáp vào ống gen

Cáp dự ứng lực sẽ được luồn vào bằng tay theo bản vẽ thi cơng được phê duyệtnhư hình 6. Cáp dự ứng lực luồn vào ống gen sẽ được nối dài thêm 2m ở cả hai đầu dầm

để thuận lợi cho việc đặt kích căng kéo.

Cáp sẽ được được cắt bằng máy cắt chuyên dụng hoặc loại thiết bị phù hợp để

tránh làm hư hại cáp. Không được phép sử dụng lửa hoặc phương pháp cắt bằng nhiệt

khác để cắt cáp.

Cáp dự ứng lực lộ ra ở đầu dầm sẽ được phủ bằng phần ống gen còn dư hoặc các

vật liệu tạm thích hợp để tránh hư hại, bẩn hoặc bị gỉ.

Mũ cáp sẽ được sử dụng để thuận tiện cho việc luồn cáp và tránh những hư hại

cho ống gen dự ứng lực. Xem hình minh hoạ mũ cáp ở hình 7. Hết sức chú ý trong quá

trình luồn cáp để tránh cho ống gen bị chệch hướng hay hư hại. Các ống gen này phải

được chỉnh sửa lại nếu chúng bị dịch chuyển hay hư hỏng.

Trong và sau q trình luồn cáp, khơng được phép tiến hành các cơng việc hàn

hoặc các cơng việc có sử dụng lửa như cơng việc cắt bằng khí ga giáp với vị trí luồn cáp.

Các cơng tác này có thể gây ra hư hại cho cáp và ảnh hưởng đến việc căng kéo.P C DUCT

P C S TRANDC OIL OF P C S TR ANDWORKING P LATF OR MBAS E S UPP OR TP CI GIRDE RHình 6: Luồn cáp dự ứng lực

Vị trí, hướng và tình trạng của ống gen và phễu neo sẽ được Kỹ sư kiểm tra bởi

theo bản vẽ thi công được phê duyệt với mỗi 1.0m chiều dài dầm và tại các điểm thay đổi

hướng cáp. Độ dich chuyển cho phép của ống gen và thiết bị neo là trong khoảng +5mm

so với thiết kế cho chiều ngang và chiều đứng.Hình 7: Lắp đặt mũ cáp

Trang 11Dự án xây dựng Đường cao tốc Bắc – Nam

Đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Gói thầu 3B (Km18+100 – Km21+500)

Nhà thầu: Liên danh CIENCO6 - TRICO7.2.7Thuyết minh biện pháp thi công sản xuất

dầm I DƯL đúc sẵn-Cầu VD05(Km18+319)Lắp đặt ván khuôn cạnh

Ván khuôn cạnh sẽ được chế tạo từ thép tấm đúc sẵn, chiều dày của tơn mặt là5mm. Bố trí của ván khuôn sẽ được lắp đặt theo thiết kế ván khn trình bày trong bản vẽ

biện pháp tổ chức thi công được phê duyệt.

Các thanh chống sẽ được lắp đặt phù hợp theo thiết kế của ván khuôn.

Tất cả ván khn sẽ được vệ sinh sạch sẽ, khơng dính bụi bẩn, dầu mỡ hoặc tránh

ảnh hưởng từ các vật liệu khác và sẽ được xử lý bằng vật liệu bôi trơn mặt ván khuôn

(sika separol…)được phê duyệt trước khi lắp đặt.

Các thanh thép góc khơng nhỏ hơn kích thước 20mm x 20mm được dùng để cố

định các mép vát hay các biên sắc lộ ra của dầm.

Trên ván khuôn cạnh, các lỗ cho cốt thép chờ dầm ngang được bố trí tại các vị trí

và có kích đúng theo bản vẽ thi công được duyệt. Các lỗ chờ này được bịt kín xung

quanh thanh thép chờ bằng vải sợi hoặc vật liệu thích hợp khác để khơng cho vữa bê tơng

tràn ra ngồi trong q trình đổ bê tơng.

Trước khi ghép nối ván khn, phía bên trong ván khn sẽ được vệ sinh sạch sẽ.

Sau khi ghép nối ván khuôn xong, nếu việc vệ sinh bên trong ván khuôn khơng thoả mãn

u cầu của Kỹ sư tư vấn thì trước khi đổ bê tông, một số ván khuôn sẽ được mở ra để

tiến hành vệ sinh sau đó cơng tác nghiệm thu mới được.

Sau khi lắp đặt ván khuôn xong, một buổi kiểm tra sẽ được tổ chức với sự có mặt

của Kỹ sư tư vấn để chấp thuận đổ bê tông.

7.2.8Đổ bê tông

Cẩu long môn và gầu đổ bê tông sẽ được sử dụng cho việc đổ bê tông đúc dầm IDƯL.

Nước sẽ được phun lên ván khuôn, cốt thép và bề mặt của ván khuôn đáy trước

khi đổ bê tông.

Việc đổ bê tông sẽ được tiến hành theo từng lớp dầy xấp xỉ 30cm. Bê tông sẽ được

bắt đầu đổ từ hai phía đầu đầm và cứ tiếp tục tiến tới giữa dầm.

Máy đầm rung bê tông sẽ được chọn là loại có tần số thích hợp để có thể rung đầm

hiệu quả cho bê tơng trên phạm vi đường tròn có bán kính 45cm. Số lượng máy đầm rung

phải đủ khả năng để cố kết bê tơng trong vòng 10 phút sau khi đổ vào trong ván khn. Ít

nhất là 3 máy đầm rung được dự phòng sẵn sàng tại hiện trường để duy trì thi công liên

Trang 12Dự án xây dựng Đường cao tốc Bắc – Nam

Đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Gói thầu 3B (Km18+100 – Km21+500)

Nhà thầu: Liên danh CIENCO6 - TRICOThuyết minh biện pháp thi công sản xuất

dầm I DƯL đúc sẵn-Cầu VD05(Km18+319)tục trong trường hợp có sự cố.

Máy rung thành (máy rung bên ngồi) sẽ được bố trí ở bên ngồi ván khuôn.

Máy đầm rung (đầm dùi) phải ngập xuyên đến lớp bê tông đổ trước, qua lớp bê

tông mới đổ.

Việc vận hành máy đầm rung sẽ được tiến hành cẩn thận để tránh làm hư hại ống

gen. Đặc biệt là ở vị trí neo đầu dầm, vị trí này sẽ nhận được sự quan tâm nghiêm ngặt

khi đầm bê tông, tránh mọi khiếm khuyết cho bê tơng vì khu vực này không cho phép bất

kỳ một sự xử lý hay sửa chữa nào đối với bê tông dầm.

Đỉnh của lớp bê tơng thứ nhất cũng chính là đỉnh của bầu dầm, do vậy việc đầm bê

tông sẽ được thực hiện hết sức cẩn thận tránh để các bọt khí xuất hiện trên bề mặt bê tông

bầu dầm.

Đầu tiên, các lớp bê tơng được đầm bằng đầm dùi. Sau đó, máy đầm thành sẽ

được sử dụng để đầm bê tông từ lớp 1 lên lớp 3 tại các vị trí thích hợp trên ván khuôn

cạnh.

Đỉnh của lớp thứ hai sẽ nằm ở khoảng giữa thân dầm. Máy đầm thành sẽ được vận

hành để đầm bê tông sau khi bê tông lớp này đã được đầm bằng đầm dùi giống như với

lớp 1.

Máy đầm rung bê tông không được sử dụng để di chuyển bê tơng bên trong ván

khn trong q trình đổ bê tông.

Điều kiện của bê tông sẽ được kiểm tra chặt chẽ để tránh bê tông bị cứng trước khi

đổ lớp tiếp theo.

Bê tông rơi vãi trên bề mặt ván khuôn sẽ được dọn sạch trước khi đổ bê tông.

Độ khít của ván khn cần được kiểm tra và quan trắc thường xuyên để tránh biến

dạng hoặc xê dịch của ván khn cũng như rò rỉ tại ván khn. Trong trường hợp có xê

dịch, ván khn sẽ được điều chỉnh ngay lập tức trước khi tiếp tục đổ bê tông.

Việc lắp đặt cốt thép sẽ được tiến hành cẩn thận để tránh bị dịch chuyển trong q

trình đổ bê tơng. Trong trường hợp có sự dịch chuyển, sẽ có điều chỉnh ngay lập tức trước

khi tiếp tục đổ bê tông.

Lắp đặt ống gen sẽ được tiến hành cẩn thận để tránh xê dịch trong q trình đổ bê

tơng. Trong trường hợp bị xê dịch hoặc có hư hại xảy ra, ngay lập tức chúng sẽ được điều

Trang 13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ tổ chức hiện trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×