Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Họ và tên: ĐỖ ĐÌNH QUỐC PHONG. Bí danh: …… Nam/Nữ: Nam

Họ và tên: ĐỖ ĐÌNH QUỐC PHONG. Bí danh: …… Nam/Nữ: Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Với suy nghĩ và phương pháp đặc ra như vậy, tôi quyết định lựa chọn đề

tài: “Một số biện pháp giúp học sinh u thích mơn thể dục tại trường tiểu

học số 2 Hương Toàn”.32. Giải quyết vấn đề:

2.1. Những vấn đề lý luận chung:

Thuật ngữ Giáo dục thể chất có từ lâu trong ngơn ngữ nhiều nước.

Riêng ở nước ta, do bắt nguồn từ gốc Hán - Việt nên cũng có người gọi tắt giáo

dục thể chất là thể dục theo nghĩa hẹp.Vì theo nghĩa rộng của từ Hán - Việt cũ,

thể dục còn có nghĩa là TDTT.

Thơng thường, người ta coi giáo dục thể chất là một bộ phận của TDTT.

Nhưng chính xác hơn, đó còn là một trong những hình thức hoạt động cơ bản có

định hướng rõ của TDTT trong xã hội, một quá trình có tổ chức để truyền thụ và

tiếp thu những giá trị của TDTT trong hệ thống giáo dục - giáo dưỡng chung

(chủ yếu trong các nhà trường).

Mặt khác, phạm trù, lĩnh vực chung hơn, tập hợp lớn hơn, bao gồm cả

giáo dục thể chất, lại là giáo dục theo nghĩa rộng của từ này. Cũng như các hình

thức giáo dục khác, thì giáo dục thể chất theo đặc trưng chung, cũng là một quá

trình giáo dục với đầy đủ những dấu hiệu chung của nó (vai trò chủ đạo của nhà

giáo dục trong quá trình dạy học, tổ chức hoạt động theo những nguyên tắc sư

phạm...)

Giáo dục thể chất là một bộ phận của nên giáo dục xã hội chủ nghĩa, nó

tổng hợp các phương tiện, phương pháp nhằm giúp con người phát triển toàn

diện, hài hoà, đặc biệt hoạt động thể dục, thể thao là một trong những hình thức

cơ bản, chuẩn bị thể lực phục vụ cho lao động và các hoạt động khác.

Vì thế mỗi quốc gia đều chú trọng đến công tác giáo dục thể chất và đưa

nền giáo dục thể chất nước mình lên đỉnh cao nhất cũng như giữ vững và phát

triển xu hướng mang tính bản sắc dân tộc. Kinh nghiệm của các nước phát triển

cho thấy rằng: Truyền thống dân tộc là một trong những động lực thúc đẩy sự

phát triển của đất nước.

TDTT là một lĩnh vực của nền văn hoá vì vậy nó cũng mang tính dân

tộc đậm nét, ở Việt Nam cũng đã trải qua hàng nghìn năm các môn thể thao dân

tộc.

2.2. Thực trạng ban đầu:

- Ban đầu khi học bộ môn thể dục, một số học sinh có thái độ coi thường

và cảm thấy nhàm chán là do các em chưa ý thức được tầm quan trọng của mơn

thể dục.

- Qua tìm hiểu thực tế và trao đổi với đồng nghiệp; trao đổi với cha mẹ

học sinh tôi biết thêm một vài điều về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do:

+ Học sinh xem mơn học này không quan trọng.

+ Học sinh chưa hiếu được tác dụng ( Bổ ích) của mơn thể dục.

+ Một số học sinh có sức khỏe yếu và khơng mạnh dạng.

+ Một số học sinh khơng ưa thích vận động.

+ Phương pháp lên lớp của giáo viên vẫn chưa gây hứng thú - yêu thích

cho một số bộ phận học sinh.

+ Một phần từ nhận thức sai lầm của cha mẹ học sinhlà môn học này

không quan trọng nên không quan tâm việc tập luyện của các em4- Bởi thế giảng dạy mơn thể dục cần phải có phương pháp, cách thức, con

đường, biện pháp phù hợp để học sinh qua giờ thể dục cảm thấy yêu thích, để

qua giờ thể dục các em học mà chơi và chơi mà học.

2.3. Những giải pháp chính của sáng kiến kinh nghiệm.

2.3.1. Biện pháp thứ nhất:

“Tác động đến nhận thức của học sinh và các đối tượng liên quan”

- Đề xuất và tham mưu đến Ban giám hiệu nhà trường, các giáo viên chủ

nhiệm, phụ huynh học sinh và đặc biệt là bản thân học sinh, bằng cách nêu rõ

tác dụng của bộ môn thể dục và là thúc đẩy sự phát triển toàn diện các tố chức:

nhanh nhẹn, mềm dẻo, khéo léo, tinh thần tập thể, đồn kết, tính kiên nhẫn, tính

kỹ luật…và đặc biệt là có sức khỏe tốt hơn. Ngồi ra tơi cũng phân tích cho học

sinh thấy rõ và khi học môn thể dục các em được vui chơi và nâng cao sức khỏe

cho việc học tập các mơn khác. Nếu các em sức khỏe yếu thì việc học các môn

khác cũng không được đảm bảo và được tốt.

- Chúng ta biết thể dục thể thao là một lĩnh vực khoa học, khơng có kiến

thức khoa học về thể dục thể thao thì khơng có niềm tin mãnh liệt và lợi ích, tác

dụng của nó tới sức khỏe con người.

- Nhà trường cũng cần tạo điều kiện vế cơ sở vật chất cho việc giảng dạy

môn thể dục được đảm bảo để học sinh được cảm thấy hứng thú và thích học

mơn này.

2.3.2. Biện pháp thứ hai:

“Áp dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp với tình hình thực tế và

lứa tuổi học sinh”

- Trong môn thể dục, muốn đạt kết quả cao, tạo cho các em niềm say mê

hứng thú – yêu thích tập luyện, nắm được nội dung bài học, không cần ghi lý

thuyết, thực hiện đúng động tác, không thấy mệt mỏi, nhàm chán tập luyện cho

có một cho xong. Muốn đạt được yêu cầu đó cần phải có những phương pháp

thiết thực.

+ Giáo viên cần nghiên cứu kỹ nội dung bài học, nắm được các yếu lĩnh

kỹ thuật tác động trước khi lên lớp để học sinh hiểu và nắm bắt. Vì đã gọi là làm

mẫu thì động tác phải chính xác, đẹp và đúng kỹ thuật, những động tác ấy dễ

gây ấn tượng xấu trong trí nhớ học sinh.

+ Khi phân tích kỹ thuật nên ngắn gọn, chính xác, xúc tích dễ nhớ. Ngồi

trời có thể sử dụng tranh ảnh, biểu đồ để minh họa gây sự chú ý cho các em.(Tranh minh họa cho động tác Thăng bằng – Lớp 4)5+ Các em học sinh có tính hiếu động, thích vui chơi, chạy nhảy, ít tập

trung, chú ý nhất là giờ học ngồi trời. Vì vậy phải cần tạo sự thoải mái cho các

em trong giờ học bằng cách sử dụng các trò chơi các em ưa thích, các bài hát để

tạo sự phấn khởi, thoải mái cho quá trình tập luyện và học tập.

+ Trong giờ thể dục không nhất thiết lúc nào cũng phải theo khuôn khổ

mà phải luôn linh động để có sự thay đổi nhằm tạo sự hứng thú- yêu thích cho

học sinh tập luyện. Như một số biện pháp trò chơi, thi đua khen thưởng, tăng độ

khó, ví dụ:

* Tập luyện động tác rèn luyện thân thể cơ bản thì cho học sinh thi đua

giữa các cá nhân và tổ.* Tập chạy nhảy mang vác cũng hình thức thi đua.

* Tập luyện ném bóng cho học sinh thi ném bóng trúng đích hoặc ai xa.

- Như vậy học sinh sẽ thấy giờ học rất nhẹ nhàng và không cảm thấy

nhàm chán.

2.3.3. Biện pháp thứ 3:

“Giảng dạy đảm bảo tính khoa học, phối hợp và vận dụng mền dẽo các

phương pháp vừa cổ điển và cũng vừa mang tính hiện dại, nhiệt tình trong

giảng dạy, đánh giá học sinh phải công bằng và khách quan”

- Giáo viên phải có kế hoạch dạy học và tập luyện cho học sinh theo đúng

phương pháp, đúng cách và hợp lý, từ trực quan sinh động đế tư duy trừu tượng,

tập từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Đặc biệt khi học và tập luyện giáo

viên cần phân nhóm cho học sinh chủ động và tự giác tập luyện, giáo viên chỉ là

người hướng dẫn, quan sát và giúp đỡ kịp thời. Đôi lúc giáo viên cùng tham gia

vào tập luyện cùng học sinh như: mơn Đá Cầu, Bóng Đá, Cờ Vua, Cầu Lông.

- Kịp thời động viên, giúp đỡ những học sinh còn yếu, những học sinh có

tâm lý còn rụt rè, những học sinh khuyết tật. Giáo viên cần tổ chức cho các em

tập với cường độ nhẹ hoặc cho các bạn có sức khỏe tốt giúp đỡ bạn yếu và động

viên khích lệ các em hoặc với những em khuyết tật vận động đi lại khó khăn ta

có thể giúp đỡ các em tham gia những mơn thể thao trí tuệ như Cờ Vua.

Ví dụ: Khi chơi có thể phân cơng các em này làm trọng tài chứ khơng để

các em ngồi ngồi.6- Biểu dương các em học tập và luyện tập tốt, có tổ chức về thể dục thể

thao và thường xuyên đổi mới để phù hợp với hoạt động các em, tạo tinh thần

thoải mái, vui vẻ phấn khởi trong tập luyện để nâng cao sức khỏe.

2.3.4. Biện pháp thứ 4:

“Áp dụng một số biện pháp phòng tránh chấn thương trong tập luyện

và giảng dạy”

- Sắp xếp hợp lí q trình giảng dạy, huấn luyện và thi đấu

- Phải khởi động và thả lỏng thật tốt trong mỗi giờ học, tập luyện và thi

đấu

Khởi động cần có tính thiết thực vừa phải khởi động chung lại vừa khởi

động chuyên môn theo nội dung môn thể thao mà học sinh tập luyện. Kết thúc

bài khởi động phải có thời gian nghỉ ngơi hoặc chơi một trò chơi nhẹ để bước

vào bài tập là phù hợp, khởi động phải làm nóng cơ thể, lượng vận động ở mùa

đơng lớn hơn một chút so với bình thường..

(Tranh minh họa cho khởi động chung)(Tranh minh họa cho khởi động chun mơn)Ví dụ: bài dạy có nội dung bật nhảy thì giáo viên phải cho khởi động

chun mơn gồm các động tác ép dọc, ép ngang, chạy đạp sau.

-Tăng cường công tác bảo hiểm và tự bảo hiểm

Trong quá trình giảng dạy và huấn luyện giáo viên cần giáo dục cho học sinh

nắm được các phương pháp tự bảo hiểm.

Ví dụ: Để phòng tránh chấn thương khi bật nhảy ta phải có nệm đầy đủ(Tranh minh họa cho động tác bật nhảy)7Đối với những động tác, nội dung bài tập khó thì giáo viên cần nhấn mạnh

và chú trọng công tác bảo hiểm cho học sinh như một số bạn luân phiên giúp đỡ,

giảng dạy phân tích kĩ từng chi tiết để tránh chấn thương.( Tranh minh họa cho cơng tác bảo hiểm ở những động tác khó )

-Vệ sinh sân bãi, dụng cụ và công tác kiểm tra y học trước khi bước vào

tập luyện.

Giáo viên và học sinh cần tổ chức làm vệ sinh sân tập, cần chú ý kiểm tra, sửa

chữa các phương tiện, dụng cụ đồ dùng dạy học trước khi bước vào tập luyện.

Ví dụ: Trước giờ học nếu sân trường nhiều lá cây có thể cho học sinh vệ

sinh sân tập và giáo viên kiểm tra chất lượng đồ dùng dạy học.( Tranh minh họa cho việc vệ sinh sân tập, kiểm tra)

2.3.5. Biện pháp thứ 5:

“Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ thể thao trong nhà trường”

Tổ chức câu lạc bộ thể dục thể thao trong trường tiểu học chính là

việc rèn kĩ năng sống vì trong một mơi trường mới có nhiều cơ hội phát triển

bản thân, các em sẽ tận dụng và phát huy những khả năng của mình, tạo điều

kiện thực hành những điều đã học nhằm ngày càng tự hồn thiện mình hơn trong

cuộc sống cũng như phát triển tối đa khả năng còn tiềm ẩn trong mỗi cá nhân.8Thông qua cuộc sống và sự trải nghiệm của chính bản thân, câu lạc bộ sẽ cung

cấp cho các em một môi trường rộng lớn để rèn luyện bản thân, bồi dưỡng năng

khiếu, năng lực thực tiễn, khả năng sáng tạo và phẩm chất cá tính, thể hiện mình

và phục vụ cho xã hội.- cơ sở cho việc phấn đấu trở thành nhân tài có tố chất cao

dám đi vào thực tế và dám sáng tạo nhằm trước hết hồn thiện con người như

một chủ thể chứ khơng phải một phương tiện.(Tổ chức hoạt động kỹ năng sống như tìm hiểu về HIV, giao thơng, bom mìn…

lồng ghép vào các buổi sinh hoạt câu lạc bộ bóng đá )

- Sinh hoạt các câu lạc bộ phải vào các thời gian ngoại khóa như:

+ Câu lạc bộ Cờ Vua thì vào chiều các ngày thứ 2, 3 sau tiết 4 và sáng

chủ nhật.9+ Câu lạc bộ Bóng Đá thì vào chiều các ngày thứ 4 và sáng Thứ 7.+ Câu lạc bộ Điền Kinh thì vào buổi chiều sau tiết 4 ngày thứ 5.

+ Câu lạc bộ Bơi lội thì vào đầu năm học.2.4. Hiệu quả và những ảnh hưởng mà sáng kiến kinh nghiệm mang

lại:

- Nhớ áp dụng những phương pháp trên, tôi nhận thấy 100% các em học

sinh được tơi giảng dạy rất u thích học mơn thể dục. Các em đã tự tìm hiểu,

biết được tầm quan trọng của mơn học này và đã tích cực tự giác trong tập

luyện.

- Đa số các em có nhiều tiến bộ trong môn học, cụ thể là học sinh rất ham

thích tập luyện, thường mong đến tiết thể dục, chất lượng tăng lên rõ rệt qua

từng giai đoạn, kế cả học sinh có sức khỏe yếu, khuyết tật, các em đã nắm kỹ10năng nội dung chương trình, tuy khơng đòi hỏi ở mức độ cao, song cũng đảm

bảo tốt về mặt sức khỏe tinh thần ý thức tổ chức kỹ luật, đó là cơ sở để các em

bước vào lớp nối tiếp với sự tự tin hơn và tiến xa hơn một số học sinh cũng đã

đạt được nhiều thành tích cao ở các phong trào thể dục thể thao do Phòng giáo

dục Thị xã tổ chức như:

+ Cờ vua: 1 giải nhất: nữ lớp 3

Nhất đồng đội nữ

Giải nhì đồng đội nam

Nhì tồn đồn cờ vua cấp Thị xã

Huy chương vàng nữ khối 3 cấp Tỉnh năm 2018-2019.+ Bóng đá: Giải nhất bóng đá nữ năm 2018-201911+ Hội Khỏe Phù Đổng: Giải nhì tồn đồn cấp Thị xã năm 2017-2018+ Bơi lội Cấp Tỉnh: 2 giải khuyến khích bơi 25 mét tự do năm 2017-2018

3.Kết luận:12- Nhớ áp dụng những phương pháp như: Tác động đến nhận thức của học

sinh và cha mẹ học sinh; phương pháp giảng dạy phù hợp với tâm sinh lý- lứa

tuổi; phương pháp phòng tránh chấn thương trong tập luyện và giảng dạy

trong mỗi một tiết day và đặc biệt là việc tổ chức các hình thức câu lạc bộ thể

thao trong trường học tôi nhận thấy các phương pháp trên đã giúp học sinh

u thích mơn thể dục; đáp ứng u cầu nâng cao chất lượng dạy và học thể

dục ở trường Tiểu học trong giai đoạn hiện nay. Để đáp ứng là môi trường

cung cấp cho xã hội những con người trẻ có sức khoẻ tráng kiện, hoạt bát

trong cuộc sống

- Đề tài sáng kiến kinh nghiệm này thật dễ áp dụng vì khơng đòi hỏi nhiều

về cơ sở vật chất nhưng cần phải quán triệt tinh thần của đề tài cộng với sự tận

tâm và tình yêu thương trẻ thì kết quả mang lại thật như ý muốn. Nếu được áp

dụng rộng rãi tơi tin đề tài sẽ có sức lan tỏa trong thị xã.

- Xuất phát từ thực tế giảng dạy và áp dụng những giải pháp mang tính khả

thi cao, năm học 2018 - 2019 môn Thể dục tại trường tiểu học số 2 Hương

Tồn do tơi phụ trách đã đạt được một số hiệu quả nhất định, từ đây tôi rút ra

được bài học kinh nghiệm:

- Giáo viên cần nắm vững đặc trưng bộ môn, nắm vững tâm sinh lí, đặc

điểm sức khỏe, giới tính... từng học sinh. Giáo viên phải nhiệt tình và trình độ

chun mơn vững vàng để truyền đạt cho học sinh.

- Luôn quan tâm gần gũi và giúp đỡ học sinh trong quá trình học tập.

- Xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong Dạy và Học

để từ đó các em u thích mơn Thể dục.

Tuy nhiên cơ sở vật chất, dụng cụ, sân bãi nếu đầy đủ và phù hợp với

cơng tác giảng dạy và tập luyện thì việc học tập và giảng dạy đạt chất lượng và

mang lại hiệu quả cao hơn.

Đề tài này tuy rằng đã hoàn thành nhưng khơng thể tránh khỏi hạn chế thiếu sót,

mong các bạn đồng nghiệp và hội đồng xét sáng kiến các cấp đóng góp ý kiến,

bổ sung để tơi có thêm các biện pháp mới hay hơn, sát thực hơn với thực tiển địa

phương và từng đối tượng học sinh, qua đố góp phần thúc đẩy sự phát triển tồn

diện của các em học sinh

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

CỦA HỘI ĐỒNG KH-SK TRƯỜNG

NHẬN XÉT: ……………………………………..Hương Tồn, ngày20tháng 02năm 2019

Tơi xin cam đoan đây là SKKN của

mình viết, khơng sao chép nội dung của

người khác.……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Họ và tên: ĐỖ ĐÌNH QUỐC PHONG. Bí danh: …… Nam/Nữ: Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×