1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 1: DÀN BÀI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH

Phụ lục 1: DÀN BÀI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Theo Anh/Chị Các giá trị nhận thức (doanh nghiệp là một gia đình, tin tưởng

vào tương lai, tự hào về doanh nghiệp,…) có tác động đến văn hóa doanh nghiệp tại

công ty FPT Telecom? Tại sao?

Theo Anh/Chị yếu tố nào có tác động mạnh nhất đến văn hóa doanh nghiệp tại

công ty FPT Telecom? Tại sao?

Theo Anh/Chị yếu tố nào có tác động yếu nhất đến văn hóa doanh nghiệp tại

công ty FPT Telecom? Tại sao?

2. Phần nội dung về thang đo

Sử dụng các câu hỏi cùng với các phát biểu nhằm tìm hiểu ý kiến của người

được phỏng vấn.

I. Các giá trị hữu hình

1. Cách thiết kế và bố trí văn phòng làm việc tại cơng ty.

2. Ý nghĩa nhãn hiệu thương mại của công ty

3. Chuẩn mực về các nghi lễ truyền thống trong năm

4. Chính sách khen thưởng bằng vật chất hoặc tinh thần cho nhân viên có thành tích

cao, có ý tưởng sáng kiến tốt.

Với các câu hỏi này, xin Anh/Chị cho biết:

i. Anh/Chị hiểu được nội dung của từng câu hỏi? Nếu không hiểu, vui lòng cho

biết lý do? Nếu hiểu thì câu hỏi đó nói lên điều gì?

ii. Theo Anh/Chị các câu hỏi này đã tốt chưa? Nếu chưa nên thay đổi như thế

nào cho phù hợp?

iii. Đối với từng hạng mục, có cần bổ sung hoặc loại bỏ câu hỏi nào không?

Các giá trị được tán đồng

5. Tầm nhìn của cơng ty thể hiện rõ tiêu chí và hướng phát triển lâu dài

6. Nắm rõ sứ mệnh của doanh nghiệp

7. Hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra

8. Triết lý kinh doanh của công ty

9. Các giai thoại được lưu truyền

Với các câu hỏi này, xin Anh/Chị cho biết:

i. Anh/Chị hiểu được nội dung của từng câu hỏi? Nếu khơng hiểu, vui lòng cho

biết lý do? Nếu hiểu thì câu hỏi đó nói lên điều gì?ii. Theo Anh/Chị các câu hỏi này đã tốt chưa? Nếu chưa nên thay đổi như thế

nào cho phù hợp?

iii. Đối với từng hạng mục, có cần bổ sung hoặc loại bỏ câu hỏi nào không?

Sự tham gia

10. Tham gia vào việc ra quyết định liên quan công việc của mình

11. Hồn thành cơng việc với tinh thần làm việc nhóm

12. Các phòng ban, bộ phận, phối hợp làm việc hiệu quả

13. Cung cấp thông tin, yêu cầu rõ ràng, cụ thể cho công việc

14. Phản hồi kịp thời những thay đổi trong công việc và được cấp trên lắng nghe

Với các câu hỏi này, xin Anh/Chị cho biết:

i. Anh/Chị hiểu được nội dung của từng câu hỏi? Nếu khơng hiểu, vui lòng cho

biết lý do? Nếu hiểu thì câu hỏi đó nói lên điều gì?

ii. Theo Anh/Chị các câu hỏi này đã tốt chưa? Nếu chưa nên thay đổi như thế

nào cho phù hợp?

iii. Đối với từng hạng mục, có cần bổ sung hoặc loại bỏ câu hỏi nào không?

Các giá trị hành động

15. Các hoạt động tạo sự chia sẻ, cảm thông với đồng nghiệp trong công ty

16. Chuẩn mực về hoạt động giao tiếp trong doanh nghiệp

17. Chuẩn mực xử lý đối với các hành động sai phạm

18. Thực hiện các hoạt động mang tính xây dựng cộng đồng

19. Khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân viên sáng tạo và phát triển năng lực.

Với các câu hỏi này, xin anh/chị cho biết:

i. Anh/Chị hiểu được nội dung của từng câu hỏi? Nếu không hiểu, vui lòng cho

biết lý do? Nếu hiểu thì câu hỏi đó nói lên điều gì?

ii. Theo Anh/Chị các câu hỏi này đã tốt chưa? Nếu chưa nên thay đổi như thế

nào cho phù hợp?

iii. Đối với từng hạng mục, có cần bổ sung hoặc loại bỏ câu hỏi nào không?

Các giá trị nhận thức20. Mong muốn xây dựng hình ảnh cơng ty tốt đẹp

21. Nhân viên nhận thức doanh nghiệp là một gia đình và mình là một thành viên.

22. Mức độ tin tưởng vào tương lai phát triển của doanh nghiệp

23. Nhận thức được trân trọng và tôn vinh khi có đóng góp phát triển doanh nghiệp

24. Tự hào về doanh nghiệp

Với các câu hỏi này, xin Anh/Chị cho biết:

i. Anh/Chị hiểu được nội dung của từng câu hỏi? Nếu khơng hiểu, vui lòng cho

biết lý do? Nếu hiểu thì câu hỏi đó nói lên điều gì?

ii. Theo Anh/Chị các câu hỏi này đã tốt chưa? Nếu chưa nên thay đổi như thế

nào cho phù hợp?

iii. Đối với từng hạng mục, có cần bổ sung hoặc loại bỏ câu hỏi nào không?

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các Anh/Chị đã dành thời gian để tham gia

thảo luận và cung cấp những ý kiến quý báu cho nghiên cứu này. Kính chúc Anh/Chị

mạnh khỏe, hạnh phúc và thành cơng!

THÀNH PHẦN THAM GIA THẢO LUẬN NHÓM

STTHọ tênChức vụ - đơn vị1Nguyễn Tuấn SơnPhó ban dự án2Lê Tơn VinhTrưởng phòng truyền thơng quảng cáo3Đặng Anh VũTrưởng phòng phát triển sản phẩm4Trần Bá PhướcTrưởng nhóm phát triển sản phẩm5Tăng Ngọc PhươngTrưởng nhóm kỹ thuật vnexpress6Đinh Thị Thu ThủyĐiều phối viên ban dự án7Nguyễn Trung TrựcĐiều phối viên ban dự án8Nguyễn Thanh TùngTrưởng nhóm thiết kế9Trần Như BáchTrưởng nhóm QC10Nguyễn Tuấn ViệtTrưởng nhóm kỹ thuật Sendo.vnPhụ lục 2: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT

Kính chào các Anh/Chị!

Tôi đang thực hiện luận văn tốt nghiệp với đề tài nghiên cứu: “Các yếu tố ảnh

hưởng đến văn hóa doanh nghiệp tại cơng ty FPT Telecom”. Để đề tài được hoàn

tất và mang lại ý nghĩa thiết thực cho công ty, tôi rất mong nhận được sự hợp tác và

giúp đỡ của các Anh/Chị bằng việc thực hiện bảng khảo sát bên dưới.

Tôi xin cam đoan mọi thông tin liên quan đến Anh/Chị sẽ được bảo mật và chỉ

được sử dụng trong nghiên cứu này.

Kính mong sự hợp tác của Anh/Chị. Xin chân thành cảm ơn!

PHẦN 1: TRẢ LỜI KHẢO SÁT

Anh/Chị đang hoặc đã từng làm việc tại công ty FPT Telecom:

 Đúng (Mời Anh/Chị trả lời các câu hỏi tiếp theo)

 Sai (Anh/Chị dừng trả lời khảo sát tại đây, xin chân thành cảm ơn!)

Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý cho các phát biểu dưới đây bằng cách đánh

dấu X vào các ô tương ứng. Cụ thể thang điểm như sau:

1: Hoàn toàn khơng đồng ý

2: Khơng đồng ý

3: Bình thường

4: Đồng ý

5: Hoàn toàn đồng ýSTTCÁC NHÂN TỐMỨC ĐỘ ĐỒNG Ý

1Các giá trị hữu hình (artifacts)

1Đồng phục cho nhân viên được thiết kế đẹp, bắt

mắt2Cách thiết kế và bố trí văn phòng làm việc đẹp mắt3Logo biểu tượng của công ty ấn tượng45Các sự kiện trong năm được đầu tư tổ chức chun

nghiệp, hồnh tráng

Các tập gấp giới thiệu cơng ty ấn tượng, chuyên

nghiệp

Các giá trị được thừa nhận (espoused values)6

7

8910Tầm nhìn sứ mệnh của công ty thể hiện được sự

phát triển lâu dài, bền vững

Triết lý kinh doanh của công ty rõ ràng

Kế hoạch được xây dựng bám sát mục tiêu chiến

lược của doanh nghiệp

Khẩu hiệu, tiếng “lóng” đặc trưng của doanh

nghiệp được sử dụng rộng rãi

Các ý tưởng mới mang tính đóng góp xây dựng

ln được cơng ty đón nhận

Văn hóa định hướng nhóm (team orientation)11121314Mọi thành viên đều được tham gia và ra quyết định

trong công việc

Các công việc được hồn thành với tinh thần làm

việc nhóm

Các phòng ban, bộ phận, phối hợp làm việc hiệu

quả

Các cá nhân trong công ty đều được chia sẻ đầy đủ

thông tin2345Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 1: DÀN BÀI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×