Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần lớn các bệnh nhân trong nghiên cứu không có sẹo vùng thành bụng trước dưới. Chỉ có 3 trường hợp có sẹo dọc giữa, 3 trường hợp này chúng tôi đều sử dụng vạt bao gồm cảcả vùng III, trong đó chỉ có 1 trường hợp chúng tôi phải 2 nối cuống mạch thượng vị

Phần lớn các bệnh nhân trong nghiên cứu không có sẹo vùng thành bụng trước dưới. Chỉ có 3 trường hợp có sẹo dọc giữa, 3 trường hợp này chúng tôi đều sử dụng vạt bao gồm cảcả vùng III, trong đó chỉ có 1 trường hợp chúng tôi phải 2 nối cuống mạch thượng vị

Tải bản đầy đủ - 0trang

75

Tất cả các bệnh nhân trong nghiên cứu đều được khảo sát các nhánh

xuyên trước mổ bằng siêu âm doppler cầm tay và chúng tôi thu được một số

kết quả như sau:

Bảng 3.21. Đặc điểm nhánh xuyên của động mạch thượng vị dưới sâu qua

siêu âm Doppler

Đặc điểm

Số lượng (n=30)

Tỷ lệ (%)

Số nhánh xuyên bên phải

1 nhánh

0

0

2 nhánh

10

33,3

3 nhánh

14

46,7

4 nhánh

6

20

Phân bố các nhánh xuyên bên phải trong phạm vi nửa vòng tròn có tâm là

rốn (n=86 nhánh)

0 - 2 cm

17

19,8

< 2 - 4 cm

35

40,7

< 4 - 6 cm

28

32,6

< 6 - 8 cm

5

5,8

< 8 - 10 cm

1

1,2

Số nhánh xuyên bên trái

1 nhánh

2

6,7

2 nhánh

9

30

3 nhánh

12

40

4 nhánh

7

23,3

Phân bố các nhánh xuyên bên trái trong phạm vi nửa vòng tròn có tâm là

rốn (n=84 nhánh)

0 - 2 cm

15

17,9

< 2 - 4 cm

39

46,4

< 4 - 6 cm

25

29,8

< 6 - 8 cm

5

6,0

< 8 - 10 cm

0

0,0s

Trên siêu âm doppler cầm tay trước mổ, ghi nhận phần lớn các trường

hợp có 2-3 nhánh xuyên ở mỗi bên ĐMTVDS và tập trung chủ yếu trong

khoảng bán kính 2-4 cm của nửa vòng tròn có tâm là rốn.76

Hình 3.17. Phân bố nhánh xuyên của động mạch thượng vị dưới sâu qua siêu

âm Doppler

3.2.3. Đặc điểm phẫu thuật tái tạo vú

Bảng 3.22. Đặc điểm kích thước vạt

Kích thước

vạt (cm)

Chiều dài

Chiều rộngTrung bìnhĐộ lệch chuẩnNhỏ nhấtLớn nhất35,1

12,55,6

1,614

944

16Phần lớn các trường hợp kích thước vạt đạt được khá lớn, tối đa đến

44cm chiều dài và 16 cm chiều rộng. Có 1 trường hợp kích thước vạt khá

khiêm tốn 14 x 9 cm trên bệnh nhân gầy và vú đối bên thể tích nhỏ nên cũng

đáp ứng được mục tiêu tái tạo thể tích.

Bảng 3.23. Kỹ thuật phẫu tích vạt

Kỹ thuật phẫu tíchSố lượng (n=30)Tỷ lệ (%)Trên cân1136,7Dưới cân1963,3Bảng 3.24. Đặc điểm cuống mạch vạt trong phẫu thuật

Tưới máu vạtSố lượngTỷ lệtrong mổ(n = 30)(%)Phẫu tích cuống mạch thượng vị dưới sâu

- 1 cuống mạch2583,3- 2 cuống mạch516,71550Cuống mạch sử dụng

- Bên phải77- Bên trái1240- Cả 2 bên310- Hàng ngoài26,7- Hàng trong2686,6- Cả 2 hàng26,7Cuống mạch sử dụng từCó 5 trường hợp bệnh nhân có sẹo ở đường trắng giữa, bệnh nhân cần

lấy vạt thể tích lớn và bệnh nhân gầy, chúng tơi phẫu tích cả 2 cuống mạch 2

bên. 3/5 bệnh nhân này chúng tôi sử dụng cả 2 cuống mạch

Bảng 3.25. Đặc điểm nhánh xuyên sử dụng trong phẫu thuậtNhánh xuyên sử dụngSố lượng (n)Tỷ lệ (%)Số nhánh xuyên của ĐM thượng vị dưới sâu phải (n=18)

- 1 nhánh xuyên316,7- 2 nhánh xuyên1583,3Số nhánh xuyên của ĐM thượng vị dưới sâu trái (n=15)

- 1 nhánh xuyên320- 2 nhánh xuyên1280Vị trí nhánh xuyên trội nhất của ĐM thượng vị dưới sâu phải (n=18)

- Hàng ngồi422,2- Hàng trong1477,8Vị trí nhánh xun trội nhất của ĐM thượng vị dưới sâu trái (n=15)

- Hàng ngoài213,3- Hàng trong1386,778Phần lớn các cuống mạch của vạt sử dụng 2 nhánh xuyên và nằm chủ

yếu ở hàng trong.79

Bảng 3.26. Đặc điểm cuống mạch tiếp nhận

Cuống mạch tiếp nhậnSố lượng (n)Tỷ lệ (%)- ĐM vú trong1446,7- ĐM ngực lưng1446,7- ĐM ngực lưng và ngực ngoài26,7- TM vú trong930- TM ngực lưng1343,3- TM ngực ngoài13,3- TM đầu13,3- TM vú trong và ngực lưng26,7- TM ngực lưng và ngực ngoài413,31963,3Động mạch tiếp nhậnTĩnh mạch tiếp nhậnSố tĩnh mạch tiếp nhận

- 1 tĩnh mạch- 2 tĩnh mạch

11

36,7

Trong nghiên cứu sử dụng chủ yếu cuống mạch ngực lưng, vú trong

làm cuống mạch tiếp nhận và phần lớn các trường hợp chỉ nối 1 tĩnh mạch.

Tắc miệng nối sau khi khâu gặp trong 2 trường hợp, trong đó 1 trường hợp

thành mạch mủn nên chuyển từ cuống mạch tiếp nhận là vú trong sang ngực

lưng, trường hợp còn lại chỉ tắc miệng nối tĩnh mạch chúng tôi tiến hành khâu

lại miệng nối.

Bảng 3.27. Phương pháp tạo hình vú

Phương pháp tạo hình vú

1 đơn vị thẩm mỹ

2 đơn vị thẩm mỹSố lượng (n)

13

17Tỷ lệ (%)

43,3

56,7Có 13/30 trường hợp, chúng tôi tạo nếp vú mới ngang mức vết sẹo dưới

của vạt để tạo hình vú thành 1 đơn vị thẩm mỹ.80

Bảng 3.28. Đặc điểm vạt sử dụng trong phẫu thuật

Vạt sử dụngSố lượng (n)Tỷ lệ (%)Vùng vạt sử dụng

- Vùng I

30

100

- Vùng II

30

100

- Vùng III

30

100

- Vùng IV

1

3,3

Vạt DIEP kèm vạt hạch bẹn

- Khơng kèm

19

63,3

- Có kèm

11

36,7

Tất cả các trường hợp đều sử dụng các vùng I đến III của vạt, chỉ 1

trường hợp là sử dụng toàn bộ vạt.

3.2.4. Kết quả phẫu thuật tạo hình vú

Bảng 3.29. Biến chứng gần sau phẫu thuật tại nơi nhận

Biến chứng sau mổ

Chảy máu

Hoại tử 1 phần vạt

Hoại tử toàn bộ vạt

Vạt thiểu dưỡng

Hoại tử mỡ

Tụ dịch sau mổ

Nhiễm trùng vết mổ

Tổng cộngSố lượng (n)Tỷ lệ (%)1

0

2

0

2

0

0

53,3

0

6,7

0

6,7

0

0

16,7Trong nghiên cứu, có 2 trường hợp vạt hoại tử toàn bộ do tắc tĩnh mạch

(huyết khối) vào ngày thứ 3 và thứ 4 sau phẫu thuật.

Bảng 3.30. Biến chứng gần sau phẫu thuật tại nơi cho

Biến chứng sau mổSố lượng (n)Tỷ lệ (%)Chảy máu00Hoại tử vạt00Hoại tử rốn0081Tụ dịch sau mổ00Nhiễm trùng vết mổ13,3Tổng cộng13,3Như vậy tỉ lệ biến chứng chung của tái tạo vú trong nghiên cứu là 20%.

Bảng 3.31. Đặc điểm phẫu thuật lại

Đặc điểm

Số lượng (n)

Cần phẫu thuật lại

- Khơng

27

- Có

3

Phương pháp phẫu thuật lại (n=3)

- Cầm máu, lấy máu tụ

1

- Khâu vạt trực tiếp

1

- Sử dụng vạt da cơ lưng rộng

1Tỷ lệ (%)

90

10

33,3

33,3

33,3Có 3 trường hợp phải phẫu thuật lại, trong đó 1 trường hợp chảy máu tại

nơi nhận chúng tơi cầm máu, 2 trường hợp còn lại vạt hoại tử, phải lấy bỏ và

khâu lại vết mổ 1 trường hợp, trường hợp còn lại tái tạo vú bằng vạt da cơ

lưng rộng.

Bảng 3.32. Liên quan giữa xạ trị và biến chứng

Xạ trịBiến chứng (n=30)Khơng n (%)Khơng6 (85,7)1 (14,3)Giá trị p

1Có n (%)

18 (78,3)

5 (21,7)

Khơng có sự khác biệt có ý nghĩa về tỉ lệ biến chứng ở nhóm có xạ trị

và không xạ trị trong nghiên cứu.

Bảng 3.33. Các đặc điểm hậu phẫu khác

Đặc điểm

Yếu thành bụngSố lượng

(n=30)

0Thoát vị thành bụng

0

Cảm giác thành bụng (n=30)Tỷ lệ (%)

0

082

- Bình thường

- Giảm

- Mất

Độ mềm mại của vạt (n=28)

- Mềm mại

- Xơ cứng

Màu sắc vạt (n=28)

- Hồ đồng

- Khơng hồ đồng

Sẹo mổ ở vú (n=29)

- Nhỏ, mảnh

- Xấu

- Phì đại

- Lồi

Sẹo mổ ở bụng (n=29)

- Nhỏ, mảnh

- Xấu

- Phì đại

- Lồi25

5

083,3

16,7

028

0100

028

0100

027

2

0

093,1

6,9

0

026

3

0

089,7

10,3

0

0Tại vị trí cho vạt ở thành bụng, di chứng sau việc lấy vạt là tình trạng

giảm cảm giác trong một vài trường hợp. Chưa ghi nhận có tình trạng yếu

hoặc thốt vị thành bụng.Bảng 3.34. Kết quả điều trị gần

Kết quả gầnSố lượng

(n=30)Tỷ lệ (%)Tốt2480Trung bình413,3Kém26,783

Thời gian theo dõi các bệnh nhân trong nghiên cứu ngắn nhất là 3 tháng

và dài nhất là 24 tháng.

Bảng 3.35. Kết quả điều trị xa

Kết quả xaSố lượngTỷ lệ (%)(n=30)

Tốt

24

85,7

Trung bình

4

14,3

Kém

0

0

Có 28/30 bệnh nhân có thời gian theo dõi từ 6 tháng trở lên với kết quả

tốt 85,7%.

Hình 3.18: Tái tạo vú bằng vạt nhánh xuyên động mạch thượng vị dưới sâu

* Nguồn: Bệnh nhân Thiều Thị Ph trước và sau mổ 6 tháng, số bệnh án 16-05055.Hình 3.19: Tái tạo vú bằng vạt nhánh xuyên động mạch thượng vị dưới sâu

* Nguồn: Bệnh nhân Hồ Thị Kim T trước và sau mổ 6 tháng, số bệnh án 16-15934.3.2.5. Kết quả điều trị phù bạch mạch

Bảng 3.36. Sự thay đổi chu vi tay phù sau phẫu thuật

Thời điểmChu vi tay phù ± SD (cm)

Trên nếp

Ngang

Dưới nếp

khuỷu 10cm nếp khuỷu khuỷu 10cmTrước mổ (n=11)30,6 ± 3,328,1 ± 4,025,2 ± 4,6Trong 1 tháng sau mổ (n=11)30,2 ± 3,327,9 ± 3,925,0 ± 4,6Trong 3 tháng sau mổ (n=11)29,9 ± 3,127,6 ± 3,724,8 ± 4,4Trong 6 tháng sau mổ (n=11)29,3 ± 3,027,2 ± 3,724,5 ± 4,2Trong 12 tháng sau mổ (n=9)29,1 ± 2,926,6 ± 2,924,6 ± 3,7Trong 24 tháng sau mổ (n=3)27,8 ± 1,925,5 ± 2,223,9 ± 3,7<0,0010,0010,014Giá trị p*

* Phép kiểm ANOVA đo lường lặp lại84

Có sự thay đổi có ý nghĩa chu vi tay phù sau phẫu thuật theo chiều

hướng giảm dần.

cm

32.0

30.0

28.0

26.0

24.0

22.0

20.0

Trước PT1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 thángTay bệnh trên nếp khuỷu 10cmTay lành trên nếp khuỷu 10cmTay bệnh ngang nếp khuỷuTay lành ngang nếp khuỷuTay bệnh dưới nếp khuỷu 10cmTay lành dưới nếp khuỷu 10cmHình 3.20. Sự thay đổi chu vi tay qua thời gian theo dõi

Bảng 3.37. Tỷ lệ giảm chu vi tay qua thời gian theo dõi

Thời điểm

1 tháng (n=11)

3 tháng (n=11)

6 tháng (n=11)

12 tháng (n=9)

24 tháng (n=3)

Giá trị p*Tỷ lệ giảm chu vi tay bệnh so với tay lành (%)

Trên khuỷu 10cm Ngang khuỷu Dưới khuỷu 10cm

11

10

11

25

22

26

47

45

40

58

69

56

61

74

41

<0,001

0,001

0,014Tỉ lệ giảm chu vi tay bệnh so với tay lành có thể đạt được 74% sau 24

tháng ghép hạch.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần lớn các bệnh nhân trong nghiên cứu không có sẹo vùng thành bụng trước dưới. Chỉ có 3 trường hợp có sẹo dọc giữa, 3 trường hợp này chúng tôi đều sử dụng vạt bao gồm cảcả vùng III, trong đó chỉ có 1 trường hợp chúng tôi phải 2 nối cuống mạch thượng vị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×