Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3: Độ dày danh nghĩa của ống loại schedule 160 và tăng gấp đôi sức mạnh của ống.

Bảng 3: Độ dày danh nghĩa của ống loại schedule 160 và tăng gấp đôi sức mạnh của ống.

Tải bản đầy đủ - 0trang

nó. Và trong trường hợp ren hoặc trường hợp hàn khớp nối, bất kỳ độ dày thành nào cũng

có thể được lắp ráp vào khớp nối hoặc ren.

Trong trường hợp của tiêu chuẩn, nó nói rằng phụ kiện có xếp hạng bằng với độ dày cụ

thể của một đoạn ống thẳng của cùng một vật liệu. Nó có thể khác với đường ống được

sử dụng trong lắp ráp. Điều lưu ý là nếu một người “ trộn lẫn ” độ dày của tường, người

ta phải thực hiện một số tính toán để chắc chắn mức nhiệt độ áp suất của tổ hợp sẽ là bao

nhiêu.

Điều này dẫn đến một điểm nhầm lẫn khác với các bảng này trong Mã B16.11. Người ta

có thể dễ dàng lưu ý rằng có một sự khác biệt trong phân loại tường cho các phụ kiện ren

và hàn. Ví dụ, phụ kiện khớp nối lớp 3000 được đánh giá là độ dày thành ống S80, trong

khi cùng loại 3000 được đánh giá là phù hợp S160. Tại sao lớp 3000 được đánh giá nặng

hơn nhiều? Câu hỏi thực sự là: Nó có được đánh giá nặng hơn khơng và nếu có thì bao

nhiêu?

Hãy nhớ rằng trong khi xếp hạng một đoạn ống, người ta phải cho phép mọi khoản phụ

cấp cơ học trước khi có thể xác định mức áp suất của đoạn ống đó. Luồng yêu cầu giảm

độ dày thành có thể sử dụng để xem xét áp lực bằng độ sâu của ren. Để đạt được cùng

một mức áp suất ở nhiệt độ cụ thể của ống ren, người ta phải bắt đầu với một ống dày

hơn, ít nhất là độ sâu của ren dày hơn để đạt được đánh giá đó.

Đối với mục đích minh họa, một ví dụ được đưa ra.

1. Sử dụng ống 1 NPS (OD là 1.315).

2. Tường danh nghĩa S80 là 0,179.

3. Tường danh nghĩa S160 là 0,250.

4. Cả hai đều có dung sai tường nhà sản xuất (ống) 12,5 phần trăm.

5. Một luồng ren NPS NPT có độ sâu luồng ren là 0,070. Lưu ý rằng độ sâu luồng của 1

luồng ren NPS B1.20.1 như được đưa ra trong tiêu chuẩn đó là h và được xác định là

0,0695, được làm tròn thành 0,070.

6. Ứng suất cho phép đối với vật liệu này là 20.000 psi.

7. Để đơn giản, các phương trình Barlow được sử dụng.

8. Áp suất cho phép của đường ống 80 là499. Áp lực cho phép đối với Schedule 160, trừ cả dung sai của nhà sản xuất và phụ cấp

luồng ren, sẽ làCó thể thấy, sự khác biệt giữa hai áp lực thực tế là, cho tất cả các mục đích thực tế, được

loại bỏ bằng cách giảm độ dày của tường do các sợi. Sự khác biệt về lịch trình chỉ là do

các khoản phụ cấp cơ học trong phạm vi sử dụng các bức tường tiêu chuẩn. Trong mọi

trường hợp, loại theo lịch trình đường ống của xếp hạng nhiệt độ áp suất cho phép người

dùng tính tốn, đối với hệ thống của mình, loại nào là phù hợp. Những gì có vẻ là một kết

hợp đơn giản của lịch trình khơng hồn tồn đơn giản, bởi vì lịch trình đơn giản là không

phù hợp. Các ghi chú trong bảng chỉ ra trách nhiệm của người dùng khi khơng khớp lịch

trình. Đây là ba cách chính trong đó các tiêu chuẩn được liệt kê bởi các mã đánh giá các

thành phần trong tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn được công nhận ( Standards Recognized )

Như đã đề cập trong Chương. 4 về vật liệu, mã B31 công nhận nhiều tiêu chuẩn ASTM là

vật liệu cơ bản của chúng. Tất nhiên, có nhiều tiêu chuẩn khác mà họ cơng nhận. Vị trí

của các danh sách và phiên bản của các tiêu chuẩn được thể hiện trong Bảng 4.10. Người

ta phải luôn luôn tham khảo bảng và mã cụ thể khi một người đang trải qua q trình lựa

chọn. Nói chung, chúng được liệt kê bởi các tổ chức viết tiêu chuẩn.

Không phải tất cả các tiêu chuẩn được công nhận bởi tất cả các mã. Việc xem qua danh

sách tiêu chuẩn trong sách khi tìm kiếm giải pháp cho một vấn đề đường ống cụ thể là

hơi tẻ nhạt. Vì lý do đó, một bảng viết tắt được phát triển ở đây. Bảng 8.2 phân loại lại

các tiêu chuẩn cho mỗi loại, ví dụ: mặt bích và phụ kiện. Nó nêu tổ chức viết tiêu chuẩn

và một số thảo luận ngắn gọn về những gì tiêu chuẩn bao gồm.

Tiêu chuẩn chưa niêm yết ( Unlisted Standards )

Đôi khi người ta muốn sử dụng một thành phần khơng được tìm thấy trong các tiêu chuẩn

được liệt kê bởi vì thực tế khơng có tiêu chuẩn nào bao gồm thành phần đó hoặc tiêu

chuẩn bao gồm thành phần đó khơng được liệt kê. Thơng thường các mã B31 gọi các

thành phần này là các thành phần được thiết kế đặc biệt. Các mã này cung cấp giải pháp

theo nhiều cách khác nhau.

Họ có các cuộc thảo luận về những gì được yêu cầu. Bảng 8.3 liệt kê các đoạn mã cụ thể

bao gồm các yêu cầu mã cụ thể cho các thành phần chưa niêm yết.

Nói chung, các đoạn này cho phép một số kiểm tra bằng chứng và / hoặc tính tốn kỹ

thuật. Các mã cụ thể có một số hạn chế cụ thể đối với dịch vụ sử dụng dự định của họ.

50Chương IX của Mã B31.3 dành cho áp lực cao và hạn chế hơn; ví dụ: các khe co giãn

kiểu ống thổi bị cấm. Càng đi xa khỏi một thành phần được tiêu chuẩn hóa, điều quan

trọng hơn là phải kiểm tra các yêu cầu cụ thể.

Mô tả đầy đủ nhất về những gì được yêu cầu, bao gồm tài liệu, được tìm thấy trong mã

B31.1 và B31.3. Đoạn 104.7.3 được sao chép ở đây để thuận tiện (Hình 8.4).

Thật cơng bằng khi cho rằng loại tính tốn thay thế khu vực khơng được dự định sử dụng

cụ thể. Nó cũng khơng được loại trừ. Các tính tốn kỹ thuật biểu thức thường có nghĩa là

khó có thể chứng minh bằng cách chỉ sử dụng thay thế khu vực.

Một sự xem xét như vậy có thể là một kết nối kiểu wye-type. Kết nối này được sử dụng

khá thường xuyên trong bố trí đường ống, đặc biệt trong các tình huống trong đó nồi hơi

có thể phục vụ nhiều hơn một tuabin phân chia lưu lượng cần thiết cho quy trình.

Nó là tương đối khó để sử dụng thay thế khu vực đơn giản. Tất nhiên, phân tích chặt chẽ

hơn như phân tích phần tử hữu hạn luôn luôn là

Bảng 8.2 Tiêu chuẩn chấp nhận cho mỗi mã (Acceptable Standards per Code)

B31.1B31.3B31.4B31.5B31.8B31.9B31.11Tiêu chuẩn mặt bích

B 16.5ASMEMặt bích ống và mặt bích lắpYYYYYYYB 16.1ASMEYYNNYYNB 16.24ASMEYYNYYYNB 16.36ASMEMặt bích gang

Mặt bích ống hợp kim đồng

đúc

Mặt bích thépNYNNNNNB 16.42ASMEMặt bích ống sắt dễ uốnYYNNYYNB 16.47ASMEMặt bích thép đường kính lớnYYNNNNNSP-6MSSKết thúc mặt bích tiêu chuẩnYYYYYYYSP-9MSSĐối mặt với chỗ cho mặt bíchYYNYNNNSP-44MSSNYYNYNYSP-51MSSYYNYNYNSP-65MSSNYNNNNNC207AWWAYYNNNYNB 16.20ASMEYYYNYNYB 16.21ASMEMặt bích ống thép

Mặt bích đúc ăn mòn Class 150

LW

Mặt bích hàng chục áp lực cao

Mặt bích ống thép cho nhà máy

nước đến 144 in.

Vòng đệm kim loại

Miếng đệm mặt bích phi kim

loạiYYYNNYYNNNNYYNYYNYYYYTiêu chuẩn van

B16.33ASMEB16.34ASMEVan khí kim loại vận hành bằng

tay

Van mặt bích, chủ đề và kết51B16.38ASMEB16.40ASMESP-42MSSSP-67MSSthúc hàn

Van khí kim loại vận hành bằng

tay lớn

Van nhiệt dẻo vận hành bằng

tay

Cl 150 Gale Quả cầu góc &

Van kiểm tra

Van bướmSP-70MSSSP-71

SP-72NNNNYNNNNNNYNNYYNYNYNYNYNNYYVan cổng gangNYYYYYYMSSVan kiểm tra xích đu sắtNYYNYYYMSSVan bi cho dịch vụ chungNYNNNYNSP-78MSSVan cắm gangNNYNYYYSP-80MSSVan cầu & Cổng kiểm traYYNYNYNSP-81MSSVan cổng Bonnetless khơng gỉNYNNNNNSP-85MSSQuả cầu gang, GócNYNNNYNSP-88MSSVan loại màngNYNNNYNSP-105MSSVan công cụ cho các ứng dụngYYNNNMNC500AWWAVan cổng kim loại cho nướcYYNYNYNC504AWWAVan bướm cao su ngồiYYNNNMNC509AWWAVan cổng an toàn cho nướcYNNNNMNAPI-526APIVan giảm áp thép mặt bíchNYNNNMNAPI-594APIVan kiểm tra wafer và waferNYNNNYNAPI-599APIVan cắm kim loạiNYNNNMNAPI-600APIVan cổng thépNYYYNMYAPI-602APIVan cổng thép nhỏ gọnNYYNNMYAPI-603APIVan cổng chống ăn mònNNYNNMYAPI-608APIVan bi kim loạiNYNNNMNAPI-609APIVan bướm và waferNYNNNYNPhụ kiện

B16.3ASMEPhụ kiện có renYYNYNYNB16.4ASMEPhụ kiện ren xámYYNYNYNB16.9ASMEPhụ kiện hàn thép hànYYYYYYYB16.11ASMEYYNYYYYB16.14ASMEYYNYNYNB16.15ASMEPhụ kiện hàn thép rèn

Ferpy Bushing, nối ống với đầu

ống

Phụ kiện bằng đồng đúcYYNYNYNB16.18ASMEPhụ kiện hàn áp lựcNYNYNYNB16.22ASMEPhụ kiện đồng áp lựcYYNYNYNB16.26ASMEPhụ kiện đồng cho ống loeNYNNNYNB16.39ASMESắt dễ uốnNYNNNYNB16.48ASMEThép Dòng BlanksYYNNNNNSP-43MSSPhụ kiện hàn khơng gỉYYNYNYN52SP-75MSSPhụ kiện thử nghiệm caoYYYNYNYSP-79MSSỔ cắm hàn giảm tốcYYNNNNNSP-83MSSỐng thép 3000NYNNNYNSP-95MSSYYNNNNNSP-97MSSYYNYNNNSP119MSSSwage Nipples and Bull Plugs

Integrally Reinforce Forged

Branch Outlets

Phụ kiện hàn Belled EndNYNNNNNC110/A21.1AWWAPhụ kiện sắt dễ uốn và xámYNNYNYNA21.14AWWAPhụ kiện sắt dễ uốn cho gasNNNNYYNC151/A21.53AWWAYNNNNYNC208AWWAYNNNNYYAPI-6AAPINNYNYNYAPI-6DAPINNYNYNNSAE J513SAEPhụ kiện sắt dễ uốn

Kích thước, phụ kiện nước thép

chế tạo

Thiết bị đầu giếng

Kết thúc đường ống, kết nối và

xoay

Phụ kiện ống lạnhNYNYNYNSAE J514SAENYNNNYNSAE J518SAEPhụ kiện ống thủy lực

Kết nối ống và mặt bích ống

thủy lựcNYNNNNNYYYYNYYYNYYNYYNYNNNNNYNNNNNNYYYYYYYYNNNNNNYNNNNNNYNNNNNYYNYNNNYYNNNNNNYNNNNNNNYYNNNYYNNNNNNYYNNNNNYNNNNNNYNNNNNNNYYNNNNTiêu chuẩn chất lượng

B16.10ASMEB16.25ASMEB46.1ASMETDP-1ASMESP-25MSSSP-53MSSSP-54MSSSP-55MSSSP-61MSSSP-93MSSSP-94MSSAPI 5BAPICP-189ASNTSNT-TC-1AASNTQC1AWSES-16PFImrOl-75NaceKích thước mặt đối mặt cho

các van

Kết thúc hàn

Kết cấu bề mặt

Thực hành phòng chống thiệt

hại do tuabin nước

Hệ thống đánh dấu tiêu chuẩn

Chất lượng hạt tiêu chuẩn từ

tính

Tiêu chuẩn chất lượng

Chất lượng hình ảnh tiêu chuẩn

cho bề mặt khơng đều

Kiểm tra thủy tĩnh của van thép

Chất lượng tiêu chuẩn Phương

pháp Penetrantt

Chất lượng siêu âm tiêu chuẩn

Đặc điểm kỹ thuật cho chủ đề

đường ống

Trình độ và chứng nhận nhân

sự NDE

Trình độ và chứng nhận nhân

sự NDE

Trình độ & Chứng nhận Thanh

tra Hàn

Các lỗ truy cập để kiểm tra

chụp ảnh phóng xạ

Nace Sulfide căng thẳng nứt53Hỗ trợ ống và móc

treo

SP-58MSSSP-69MSSSP-89MSSSP-90MSSVật liệu, thiết kế và sản xuất

móc treo

Hangers và Hỗ trợ Lựa chọn &

Ứng dụng

Móc và Hỗ trợ Chế tạo và lắp

đặt

Hướng dẫn về thuật ngữ của

Hangers và Hỗ trợYYNYNYYYNYNNYYYNNNNYNNNNNNYNỐng và khớp

5LAPIĐường ốngYYYYYYYB36.10MASMEỐng thép hàn và liền mạchYYYYYYYB36.19MASMEỐng thép không gỉYYYYNYYC111/A21.11AWWAMối nối cao su cho ống áp lựcYYNNYNNC115/A21.15

C150/A21.5

0

C151/A21.51AWWAYYNNYNNYYNNNYNAWWAMặt bích với mặt bích có ren

Thiết kế độ dày của ống sắt dễ

uốn

Ống ly tâm đúc cho nướcYYNNNNNA21.52AWWAỐng ly tâm đúc cho khíNNNNYYNC101AWWAThiết kế độ dày của ống gangNNNNYNNC200AWWAỐng nước thépYYNNNNNC300AWWAỐng áp lực bê tông cốt thépYYNNNYNC301AWWAYYNNNYNC302AWWAYYNNNYNC304AWWAYNNNNNNC600AWWAYNNNNYNC606AWWAỐng áp lực bê tông dự ứng lực

Ống áp lực bê tông cốt thép

Không xi lanh

Thiết kế ống bê tông dự ứng

lực

Lắp đặt đường ống dẫn nước

bằng sắt dễ uốn

Rãnh và khớp vaiYNNNNYNC900AWWAYNNNNYNNFPANFPAYYNNNNNSP-73MSSỐng áp lực PVC 4-12

Tiêu chuẩn cho kết nối vòi

chữa cháy

Mối hàn cho mối hàn hợp kim

đồngAWWAMối ren và phần cứng

B1.20.3ASMEMối ren ống khơ (inch)YYNYNYYB18.22MASMEVòng đệm đồng bằngYNYNNNNB1.1ASMEMối ren vít thống nhất InchYYNNNNNB1.13MASMEYNYYYYYB1.20.1ASMEYYNNNNYB1.20.7

B18.2.1ASME

ASMEHồ sơ vít số liệu M Hồ sơ

Mối ren ống Mục đích chung

(inch)

ren khớp nối ống vít

Bu lơng và ốc vít vng và lụcY

NY

YY

NY

NY

NY

YN

N54giác (inch)

B18.2.2ASMENuts vng và Hex (inch)YYNYYYNB18.2.4.6MASMEHex Nuts Nặng, Số liệuYNNYYYNB18.2.3.5MASMEBu lông lục giácYNNNNNNB18.2.3.6ASMEBulông Hex nặngYNNNNNNB18.21.1ASMEVòng đệm khóa (inch)YNNNNNNB18.22.1ASMERửa đồng bằngYNNNNNNBảng 8.3 Đoạn mã Yêu cầu thiết lập cho các thành phần chưa niêm yết104.7.2 Các thành phần được thiết kế đặc biệt. Thiết kế áp suất của các thành phần không

nằm trong các tiêu chuẩn được liệt kê trong Bảng 126.1 hoặc theo đó các cơng thức và

quy trình thiết kế khơng được đưa ra trong Quy tắc này sẽ dựa trên các tính tốn phù hợp

với tiêu chí thiết kế của mã này. những tính tốn này sẽ được chứng minh bằng một hoặc

nhiều phương tiện được nêu trong (A), (B), (C) và (D) dưới đây:

(A) trải nghiệm dịch vụ rộng rãi, thành công trong các điều kiện tương đương với các

thành phần có tỷ lệ tương tự của cùng một vật liệu hoặc tương tự

(B) Phân tích ứng suất thử nghiệm, như được mô tả trong mã nồi hơi ASME và nồi áp

suất, Phần VIII, Phân đoạn 2, Phụ lục 6;

(C) thử nghiệm bằng chứng phù hợp với ASME B16.9, MSS SP-97 hoặc Mã nồi hơi và

bình áp suất ASME, Phần I, A-22

(D) phân tích ứng suất chi tiết, như phương pháp phần tử hữu hạn, theo mã nồi hơi

ASME và nồi áp suất, phân chia 2, phụ lục 4, ngoại trừ ứng suất cơ bản cho phép từ các

bảng ứng suất cho phép của phụ lục A phải được sử dụng tại chỗ của Sm.

Đối với bất kỳ từ (A) đến (D) nào ở trên, cho phép nội suy giữa các kích thước, độ dày

của tường và các lớp áp suất và để xác định sự tương tự giữa các vật liệu liên quan.55Các tính tốn và tài liệu thể hiện sự tuân thủ với đoạn này sẽ có sẵn để phê duyệt của chủ

sở hữu và đối với đường ống bên ngồi của nồi hơi, chúng sẽ có sẵn để xem xét của thanh

tra viên được ủy quyền.

Hình 8.4 Đoạn 104.7.2 của Mã B31.3.

một lựa chọn. Có những phân tích đơn giản hơn đã được sử dụng thành cơng để thực hiện

bằng chứng cần thiết. Một phân tích như vậy thường được gọi là khu vực áp lực. Một

biểu đồ đơn giản hóa về cách thực hiện loại phân tích đó được đưa ra trong Hình. 8,5.

Điều này dựa trên khái niệm rằng hai khu vực chịu áp lực cao nhất của cấu hình nằm ở

đáy quần và hơng của cấu hình wye. Hai tính tốn được thực hiện để đánh đồng khu vực

gây ảnh hưởng áp lực lên các khu vực đó và kim loại chống lại ảnh hưởng áp lực đó. Nó

dựa trên độ sâu đơn vị của vật liệu và áp suất. Nó giả định rằng nếu ứng suất kim loại

chống lại theo tính tốn của phương pháp thấp hơn ứng suất cho phép đối với dịch vụ, thì

wye có đủ biên độ. Nhiều wyes đã được thiết kế bằng phương pháp này. Họ đã thành

công trong dịch vụ mà họ được thiết kế để làm việc. Do đó, có thể khẳng định rằng nó

đáp ứng các tiêu chí như được nêu trong đoạn trích dẫn. Trong một số trường hợp, phân

tích phần tử hữu hạn đã xác nhận rằng quy trình này được chấp nhận.

Có rất nhiều phụ kiện thường được sử dụng rơi vào cùng một vị trí mà các wyes mơ tả ở

trên có. Một số trong những phụ kiện được liệt kê với một mô tả về cách chung mà chúng

được chứng minh là đáp ứng các mã. Thảo luận này đưa ra hướng dẫn cho người đọc về

cách tiếp cận các phụ kiện kém tiêu chuẩn này.

■ Mặt bích neo được sử dụng chủ yếu ở cuối đường ống để hấp thụ mọi tải trọng mở

rộng. Phiên bản sửa đổi của các tính tốn mặt bích bắt vít, như trong Phần VIII, Phụ lục

2, thường được sử dụng nhất. Điều này giúp loại bỏ q trình bắt vít và bao gồm các tải

được tạo ra bởi sự mở rộng của đường ống.Hình 8.5 Sơ đồ cho thấy phương pháp diện tích

áp lực của việc chứng minh wyes.56■ Có thể xem bản phác thảo ví dụ về các phụ kiện loại chèn trong Hình K328.5.4 của

B31.3. Nhiều nhà sản xuất có các thử nghiệm bằng chứng về thiết kế của họ về loại phù

hợp này. Các thử nghiệm này phản ánh loại thử nghiệm trong B16.9 hoặc MSS SP-97.

■ Có những bên là một wye chỉ có một chân ở một góc, thay vì cả hai chân. Phương pháp

tiêu chuẩn để chứng minh loại phù hợp này tuân theo các khái niệm của phương pháp

wye đã thảo luận chi tiết ở trên.

■ Kiểm tra mục tiêu thường được làm từ một tee. Về cơ bản, một chân của tee bị chặn

theo một cách nào đó để cung cấp một lượng lớn vật liệu cho một điều kiện xói mòn.

Bằng chứng này liên quan đến bằng chứng duy trì áp lực cho phần khơng bị chặn. Đây có

thể là một bài kiểm tra thực tế về tee không bị chặn và là một dấu hiệu tốn học cho thấy

phần bị chặn sẽ khơng bị thổi ra.

■ Có nhiều thiết kế độc quyền của các thành phần trong đó bằng chứng về khả năng

tương thích mã có thể được để lại cho nhà sản xuất.

Việc kết hợp các thành phần với hệ thống chính và thiết lập sự tuân thủ các yêu cầu về

mã là một phần chính của cơng việc thiết kế. Việc thiết lập các tiêu chuẩn được chấp

nhận trở thành một trình tiết kiệm thời gian quan trọng cho người thiết kế. Điều này để lại

câu hỏi: những tiêu chuẩn được chấp nhận là gì? Ngồi ra một mối quan tâm lớn là phiên

bản nào của tiêu chuẩn được chấp nhận.

Bất kỳ tiêu chuẩn nhất định phải được xem xét định kỳ để xác định nếu nó vẫn còn hiệu

lực. Thời gian xem xét phổ biến nhất là năm năm. Với hàng trăm, nếu không phải hàng

ngàn, các tiêu chuẩn để xem xét, thì thật may mắn là chúng khơng phải là tất cả trong

cùng một lịch trình. Các mã B31 đã nhận ra rằng đó là một nhiệm vụ khó khăn để giữ cho

những cập nhật này. Họ thường có ít nhất hai bảng trong cuốn sách của mình cho mục

đích này. Một danh sách các tiêu chuẩn của các cơ quan viết tiêu chuẩn. Cái khác thường

là một phụ lục liệt kê phiên bản được phê duyệt của tiêu chuẩn.

Các mã nhận ra rằng ở mọi nơi một tiêu chuẩn cụ thể được đề cập trong suốt mã, sẽ rất

khó để đề cập đến phiên bản. Do đó, họ đưa thơng tin đó vào một phụ lục và mơ tả chúng

trong các đoạn văn. Bảng 8.4 liệt kê các vị trí đó. Theo quy ước, đoạn có số cơ sở giống

như bảng cũng thảo luận về vấn đề này. Một bảng khác của các tiêu chuẩn thường được

sử dụng được phát triển để đưa ra danh sách trên các mã. Bảng này không bao gồm các

tiêu chuẩn vật liệu ASTM. Để thuận tiện, tên và địa chỉ của cơ quan tiêu chuẩn hóa cũng

được đưa vào như một phần của bảng đó.

Bảng được chia theo loại van tiêu chuẩn, mặt bích, v.v. và hiển thị mã nào có tiêu chuẩn

được liệt kê là Bảng 8.2. Người đọc được nhắc nhở rằng việc khơng có một tiêu chuẩn cụ

thể được cơng nhận bởi một mã nhất định khơng có nghĩa là sản phẩm của tiêu chuẩn đó

khơng thể được sử dụng trong mã đó. Nó có nghĩa là ủy ban đã khơng tìm thấy đủ lý do

57để sử dụng trong dịch vụ dự định để nhận ra mã. Người dùng phải tìm các phương tiện

khác để thiết lập rằng thành phần đáp ứng các yêu cầu của mã.

Bảng được chia theo loại van tiêu chuẩn, mặt bích, v.v. và hiển thị mã nào có tiêu chuẩn

được liệt kê là Bảng 8.2. Người đọc được nhắc nhở rằng việc khơng có một tiêu chuẩn cụ

thể được công nhận bởi một mã nhất định khơng có nghĩa là sản phẩm của tiêu chuẩn đó

khơng thể được sử dụng trong mã đó. Nó có nghĩa là ủy ban đã khơng tìm thấy đủ lý do

để sử dụng trong dịch vụ dự định để nhận ra mã. Người dùng phải tìm các phương tiện

khác để thiết lập rằng thành phần đáp ứng các yêu cầu của mã.

Bảng 8.4 Bảng tiêu chuẩn được liệt kê

Bảng, đoạn vănB31.1Bảng 123.1, 126.1 Phụ lục FB31.3Bảng 323.1, 326.1, A326.1, M326 và K326; Phụ lục EB31.4

B31.5

B31.8

B31.9

B31.11423.1, 426.1, Phụ lục A

526.1, Phụ lục A

831, Phụ lục A

Bảng 926.1, Phụ lục C

Bảng 1123, 1126.1, Phụ lục I58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3: Độ dày danh nghĩa của ống loại schedule 160 và tăng gấp đôi sức mạnh của ống.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×