Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BIN PHP M BO V SINH MễI TRNG, V SINH CễNG NGHIP

BIN PHP M BO V SINH MễI TRNG, V SINH CễNG NGHIP

Tải bản đầy đủ - 0trang

XÂY CẦU KM 64+845.11 , ĐOẠN LA SƠN TÚY LOAN (KM 0- KM 80)-Việc đổ các vật liệu thừa thải đi phải có nơi qui định được sự đồng ý của địa phương và

Tư vấn giám sát. Trường hợp đặc biệt khơng loại trừ được sự ảnh hưởng thì phải hạn

chế tối đa và thông báo trước cho địa phương để phòng tránh.-Đường cơng vụ và đường vào cơng trường đi qua khu dân cư phải thường xuyên được

tưới nước tránh bụi bẩn vào nhà dân (đặc biệt là những ngày khơ nóng).-Sau khi cơng trình đã được thi cơng xong sẽ thu dọn và thanh thải tất cả các kết cấu

phục vụ thi cơng và các cơng trình phụ tạm trả lại nguyên vẹn môi trường cho khu vực

(trừ các cơng trình phụ tạm mà Chủ đầu tư có yêu cầu để lại).-Khi tiến hành thi công trên đoạn tuyến dân cư sinh sống, đời sống xã hội và mơi trường

tại địa phương sẽ khơng tránh khỏi có những thay đổi nhất định, nên nhà thầu sẽ tuân

thủ nghiêm các tiêu chuẩn mới nhất liên quan đến bảo vệ môi trường và các biện pháp

áp dụng nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực không mong muốn của các hoạt động thi

công trên tuyến với khu dân cư, trường học, công sở, cảnh quan … để thực hiện tốt việc

đảm bảo vệ sinh mơi trường. Nhà thầu sẽ bố trí cán bộ chuyên trách vấn đề này.

3.2.Các biện pháp giảm thiểu tác động mơi trường trong q trình chuẩn bị thi

công.-Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn mơi trường sinh thái trong

sạch đối với đời sống, sức khoẻ của mỗi người. Tổ chức học tập các quy định, nội quy

về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức kỷ luật của mỗi cán bộ công

nhân tham gia thi công.-Làm việc với địa phương về kế hoạch thi công trên đoạn tuyến để hai bên thống nhất

biện pháp tuyên truyền người dân năng cao ý thức đối với công tác đảm bảo vệ sinh mơi

trường, an tồn trong khi tham gia giao thơng.-Cùng với địa phương xác định cụ thể vị trí khai thác đất, vị trí đổ đất thải, diện tích và

phương án đền bù hợp lý cho người dân, tham gia tích cực cơng tác xã hội của địa

phương để tạo sự ủng hộ của nhân dân với việc thi cơng trên tuyến đường.-Lựa chọn máy móc thi cơng tiên tiến, phù hợp với các tiêu chuẩn qui định về khí thải

độc hại và tiếng ồn.

3.3.-Các biện pháp giảm thiểu tác động mơi trường trong q trình thi cơng.Trong giai đoạn thi công nhà thầu sẽ tổ chức các biện pháp để giảm thiểu tối đa các tác

động gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường trong khu vực.

3.4.-Các biện pháp giảm thiểu ơ nhiễm khơng khí.Thường xun dùng xe tưới nước, tưới ẩm mặt đường công vụ và mặt bằng thi cơng

nhằm giảm bớt lượng bụi.thut minh biƯn pháp tctc : cầu km 64+845.11Trang 62XY CU KM 64+845.11 , ĐOẠN LA SƠN TÚY LOAN (KM 0- KM 80)-Các xe vận chuyển vật liệu có bạt che kín. Việc đổ vật liệu cát đá tiến hành vào ban

ngày.-Có chế độ vệ sinh môi trường thường xuyên các tuyến đường chuyên chở vật liệu.-Vật liệu chưa dùng đến (cát, đá …) phải có bạt che chắn.-Lựa chọn các thiết bị máy móc có tính năng kỹ thuật tiên tiến để giảm thiểu lượng khí

thải và tiếng ồn khi thi cơng. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng, theo dõi tình trạng

thiết bị máy móc.-Nơi ăn ở có nội quy sinh hoạt yêu cầu mọi người phải tuân theo các biện pháp giữ gìn

vệ sinh chung, bố trí vệ sinh hợp lý, rác thải phải được thu gom và xử lý.-Trong trường hợp rác thải của công trường không được cơ quan vệ sinh môi trường thu

gom, nhà thầu đào nơi cuối hướng gió, đất ít có khả năng thấm nước để chôn lấp.

3.5.-Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, môi trường.Để giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động của mơi trường nhà thầu có các biện

pháp sau:

o Các chất thải rắn và xăng, dầu cặn, mỡ công nghiệp sau sử dụng, dung dich bentonite

được thu gom vào bồn chứa cách xa nguồn nước để cơ quan môi trường xử lý hoặc

được chôn cất hợp lý, đúng qui định.

o Chất thải sinh học không được thải trực tiếp vào nguồn nước, dùng chế phẩm vi sinh

trước khi thải ra ngồi mơi trường.

o Xung quanh lán trại kho bãi bố trí hệ thống thốt nước bảo đảm vệ sinh, khơ ráo. Có

hệ thống thốt nước và biện pháp xử lý riêng đối với từng loại nước thải, nước tắm

rửa được dẫn về hố ga, nước thải từ vệ sinh được dẫn xuống bể phốt trước khi thải ra

ngoài, thường xun khơi thơng dòng chảy bảo đảm thốt nước nhanh.

o Đào các bể lắng để xử lý nước thải trước khi đưa nước trở lại môi trường.

o Bề mặt taluy đất đắp nhanh chóng trồng cỏ để hạn chế sự xói mòn rửa trơi đất.

o Lưu kho: các sản phẩm xăng dầu sẽ được lưu kho tại những khu vực an tồn. Các bể

chứa được đặt ở vị trí cao đảm bảo khơng bị ngập lụt khi có mưa lũ xảy ra. Tại khu

vực kho bể chứa lắp đặt các biển báo hiệu, đèn tín hiệu để cảnh báo các phương tiện.

Có biện pháp đề phòng ảnh hưởng xăng dầu bị tràn đổ (đào hào xung quanh…). Sau

khi thi công xong phải có biện pháp làm sạch.

3.6.-Các biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn.Sử dụng phương tiện và thiết bị thi công đủ tiêu chuẩn, sử dụng các thiết bị có mức phát

âm thanh phù hợp với yêu cầu ghi trong phụ lục I, nghị định 175/CP.-Trong quá trình thi cơng phải đảm bảo giảm tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến môi trường.

Các tác nhân ảnh hưởng phải được loại bỏ. Hạn chế tối đa việc thi công ban đêm để

không ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu vực dân cư xung quanh.thut minh biƯn ph¸p tctc : cÇu km 64+845.11Trang 63XÂY CẦU KM 64+845.11 , ĐOẠN LA SƠN TÚY LOAN (KM 0- KM 80)-Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị thi cơng có khả năng gây ồn như thiết bị khoan

nhồi, máy san, máy ủi...trên khu vực nhỏ để hạn chế mức độ ồn, xe chạy trong phạm vi

công trường phải hạn chế tốc độ (V<5km/h) để tránh gây bụi, và ô nhiêm môi trường.

3.7.-Công tác bảo vệ các cơng trình cơng cộng, cây xanh trong khu vực.Nhà thầu tổ chức lập hàng rào ngăn cách công trường với khu vực xung quanh, công tác

thi công chỉ thực hiện trong phạm vi công trường. Các biện pháp thi công trước khi đưa

vào thực hiện phải đảm bảo được việc không gây ảnh hưởng tới các công trình cơng

cộng hiện có.-Nhà thầu có biện pháp bảo vệ tất cả các cây xanh có trong và xung quanh cơng trường,

có biện pháp giữ gìn cảnh quan sinh thái trong khu vực. Trường hợp cần thiết phải chặt

hạ cây xanh nhà thầu làm việc với cơ quan có liên quan để có biện pháp giải quyết phù

hợp.thut minh biƯn pháp tctc : cầu km 64+845.11Trang 64XY CU KM 64+845.11 , ĐOẠN LA SƠN TÚY LOAN (KM 0- KM 80)PHẦN VI: THUYT MINH T CHC HIN TRNG

1. Sơ đồ tổ chức hiện trờng1.1.S t chc hin trng.ban điều hành dự á ng iá m đố c điều hànhphò ng at l đ

&y tếphò ng t hiết bịphò ng kỹ t huậtphò ng kế ho ạ c hphò ng t hí& khảo s á t& t ài c hínhng hiệmvật tđộ i t hi c ô ng c ầu1.2.

-g iá m đố c q uản l ý c hất l ợ ngđộ i t hi c ô ng đ ờ ngBan điều hành dự án.Là tổ chức được nhà thầu thành lập, có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tồn bộ

cơng tác thi cơng gói thầu theo đúng hồ sơ thiết kế, đảm bảo tiến độ và chất lượng dưới

sự giám sát của Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.-Tổ chức Ban điều hành có đủ số người có trình độ, kinh nghiệm phù hợp để điều hành

mọi hoạt động trong q trình thi cơng cơng trình.-Trụ sở của Ban điều hành được đặt tại địa điểm phù hợp, thuận lợi, đủ về cơ sở vật chất

và phương tiện để hoạt động điều hành công tác thi cơng gói thầu.-Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban điều hành:

o Đại diện cho nhà thầu quan hệ với địa phương và các cơ quan hữu quan để giải quyết

các công việc liên quan đến các hoạt động thi công cơng trình, trên cơ sở quyền hạn

và nghĩa vụ được quy định trong quy chế hoạt động của Ban điều hành.

o Lập kế hoạch thi công, điều hành các đơn vị, các bộ phận liên quan thực hiện kế

hoạch đã đề ra nhằm đáp ứng tiến độ và chất lượng cơng trình.

o Trực tiếp điều hành các đơn vị trực thuộc (các đội thi công) trong phạm vi công việc

được giao.

o Chịu trách nhiệm về chất lượng cơng trình, an tồn sản xuất và tiến độ thi cơng

o Thực hiện cơng tác nghiệm thu thanh tốn với Chủ đầu tư cụng trỡnh.thuyết minh biện pháp tctc : cầu km 64+845.11Trang 65XÂY CẦU KM 64+845.11 , ĐOẠN LA SƠN TÚY LOAN (KM 0- KM 80)o Lập báo cáo tháng về toàn bộ q trình thi cơng cũng như kế hoạch thi công tiếp

theo.

o Thực hiện các công việc khác liên quan nhằm mục đích thi cơng cơng trình đảm bảo

an tồn, hiệu quả đáp ứng tiến độ và chất lượng công trình.-o Ngừng hoặc đình chỉ thi cơng khi thấy mất an tồn về con người, cơng trình và thiết

bị.

Giám đốc điều hành là người được nhà thầu thống nhất cử ra, có trách nhiệm và quyền

hạn cao nhất trong giải quyết các công việc tại hiện trường, trực tiếp quan hệ với kỹ sư

phụ trách giám sát, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để giải quyết các cơng việc thuộc

phạm vi gói thầu.-Trưởng ban an tồn lao động và vệ sinh môi trường là người chịu trách nhiệm trước

Giám đốc điều hành về việc đảm bảo an tồn cho người và thiết bị tham gia thi cơng

trên công trường. Kết hợp với cơ quan chức năng tổ chức đảm bảo an tồn giao thơng

cho người và các phương tiện qua khu vực thi cơng. Có trách nhiệm đôn đốc, xử lý mọi

hành vi vi phạm các qui định về an tồn lao động và vệ sinh cơng nghiệp.-Tổ kỹ sư kỹ thuật và đo đạc chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều hành về chất lượng

thi công các hạng mục của cơng trình theo u cầu của hồ sơ thiết kế và Tư vấn giám

sát, liên hệ với các bộ phận kỹ thuật của ban điều hành để điều phối, hướng dẫn các đơn

vị sản xuất triển khai thi cơng các hạng mục của cơng trình đảm bảo kỹ thuật, tiến độ và

an toàn lao động, tập hợp và lập hồ sơ hồn cơng cơng trình.-Tổ kỹ sư kế hoạch tài chính có trách nhiệm giúp Giám đốc điều hành lên kế hoạch cụ

thể phù hợp với tình hình thực tế sao cho đảm bảo tiến độ đề ra. Giúp Giám đốc điều

hành giải quyết mọi vấn đề về tài chính trong phạm vi dự án.-Tổ kỹ sư vật tư, thiết bị có trách nhiệm giúp Giám đốc điều hành về việc dự trù mua

sắm vật tư, thiết bị thi công, cũng như đảm bảo vận hành tốt các thiết bị máy móc trên

cơng trường.-Các kỹ sư vật liệu và thí nghiệm vật liệu là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều

hành và Liên danh về chất lượng của tồn bộ vật liệu đưa vào cơng trình, tiến hành tồn

bộ các thí nghiệm theo u cầu của Tư vấn giám sát.

1.3.-Các đội thi cơng cơng trình.Là các đơn vị trực tiếp thi công các hạng mục cơng trình dưới sự chỉ đạo của Giám đốc

điều hành được sự giám sát của Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư cơng trình.-Đội trưởng đội thi cơng là người chịu sự điều hành của Giám đốc điều hành, tổ chức các

mũi và tổ sản xuất, trực tiếp thi cơng cơng trình đúng hồ sơ thiết kế theo biện pháp và

cơng nghệ thi cơng được duyệt.thut minh biƯn ph¸p tctc : cÇu km 64+845.11Trang 66Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BIN PHP M BO V SINH MễI TRNG, V SINH CễNG NGHIP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×