Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Tính toán và chọn quạt

2 Tính toán và chọn quạt

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong đó 1,99 ()Suy ra

*Tại

- và (m2/s)

- Chuẩn số Re:Khơng khí đi trong ống theo chế độ chảy xốy.- Giá trị hệ số ma sát được tính theo cơng thức:1- Vậy trở lực trên ống từ miệng quạt đến calorifer là:

)

* Trở lực trên đoạn ống thẳng từ calorifer đến cút cong

- Chiều dài dàn ống

- Chọn đường ống dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng 0,6m chiều cao

0,54m

Ta có đường kính tương đương:

dtd = = = 0,5740- Vận tốc khí đi trong đường ống là:

Trong đó: =2,43*Tại

- và (m2/s)

- Chuẩn số Re:Khơng khí đi trong ống theo chế độ chảy xoáy.- Giá trị hệ số ma sát được tính theo cơng thức:- Vậy trở lực trên ống từ miệng quạt đến calorifer là:*Trở lực tại cút cong:

- Chọn đường ống có chiểu rộng 0,6m chiều cao 0,54m

- Ta có:

Trong đó: trở cục bộ, trọng lượng riêng của khơng khíVới: gia tốc trọng trường41khối lượng riêng của khơng khí ở 80

vận tốc khơng khí trong ống

Suy ra:* Đoạn đường ống có 1 cút cong và 1 cút thẳng:- Trở lực theo kinh nghiệm

- Trở lực đoạn ống kiểu vát vào hầm sấy:

* Trở lực trong hầm sấy:

Hầm sấy có các tầng sấy xe goong song song nhau, mỗi tầng xe cách nhau

100 mm. Như vậy, có thể coi rằng khơng khí qua các kênh có kích thước như

sau:

- Chiều rộng kênh: 1100 mm

- Chiều dài kênh 11600 mm

- Chiều cao kênh: mm

- Vận tốc gió trong hầm:

- Giả sử trở lực trên 1m chiều dài là 0,08Trở lực trên 11,6 m chiều dài là 11,6*0,08=

Trở lực trong cả hầm sấy là 0,93* 13 =12,09Vậy trở lực trong hầm là42Tổng trở lực:2. Chọn quạt

- Với trở lực và ta chọn quạt li tâm No7, chế độ làm việc có hiệu suất ŋ=

0,7

- Công suất của quạt:- Công suất của động cơ chạy quạt là:( ở đây quạt nối trực tiếp với động cơ nên hệ số dự phòng )43KẾT LUẬN

Hệ thống sấy củ cải bằng hầm sấy là hệ thống gọn nhẹ, được vận hành

một cánh đơn giản, không yêu cầu nhiều thiết bị phức tạp và không gian làm

việc rộng. Sấy hầm mang lại hiệu quả cao do có năng suất lớn và có thể làm

việc liên tục. Sầy hầm khơng chỉ thích hợp cho củ cải mà còn phù hợp cho

nhiều loại vật liệu dạng hạt, lát hoặc cục nhỏ. Tuy nhiên, sấy hầm khó đảm

bảo phân phối gió đồng đều theo tiết diện của hầm sấy. Mặc dù vậy, sản phẩm

sau sấy vẫn có chất lượng cao hơn các phương pháp sấy theo phương pháp

thủ công, thời gian bảo quản kéo dài và nâng cao chất lượng cảm quan. Sấy

hầm đang được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng

mang lại nhiều lợi ích về kinh tế.

Chúng em đã cố gắng vận dụng kiến thức đã học cũng như tham khảo tài

liệu để hồn thành đồ án này. Trong q trình làm khơng tránh khỏi những sai

xót, mong thầy cơ góp ý để em hồn thiện bài của mình hơn và rút kinh

nghiệm cho các đồ án sau.

Em xin chân thành cảm ơn!44TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]: Trần Văn Phú- Tính tốn và thiết kế hệ thống sấy-NXBGD

[2] : Trần Văn Phú- Kỹ thuật sấy – NXBGD

[3] : Hoàng Văn Chước- thiết kế hệ thống thiết bị sấy-NXBKHKT

[4] : Hoàng Văn Chước – Kỹ thuật sấy – NXBKHKT

[5] : Các tác giả- sổ tay QTTB tập 1-NXBKHKT

[6] : Các tác giả- sổ tay QTTB tập 2-NXBKHKT

[7] : Tơn Thất Minh- Các q trình và thiết bị chuyển khối-NXBBKHN

[8] : Nguyễn Văn May – Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm – NXBKHKT45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Tính toán và chọn quạt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×