Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ khối hệ thống

Sơ đồ khối hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo môn học:VI XỬ LÝHỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THƠNG BáocáoVi Xử Lý

----------------------------------------------------------------------------------------------------Hình 2. Sơ đồ khối hệ thống đèn giao thông.http://www.ebook.edu.vn-5--5-Báo cáo môn học:VI XỬ LÝHỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG BáocáoVi Xử Lý

----------------------------------------------------------------------------------------------------III. THIẾT KẾ

1. Khối xử lý

1.1. Giới thiệu chung về vi điều khiển 8051

Vi điều khiển AT89C51 là một vi điều khiển thuộc họ 8051, loại

CMOS, có tốc độ cao và cơng suất thấp với bộ nhớ Flash có thể lập trình

được. Nó được sản xuất với công nghệ bộ nhớ không bay hơi mật độ cao

của hãng Atmel. AT89C51 có 40 chân, được đóng gói theo tiêu chuẩn

PDIP. Hình 2 biểu diễn sơ đồ chân ra và hình 3 biểu diễn sơ đồ khối chức

năng của bộ vi điều khiển này.Hình 3: Sơ đồ chân ra của vi điều khiển 8051.

Các đặc điểm tiêu chuẩn (của họ vi điều khiển 8051):

• 4KB Flash ROM.

• 128 byte RAM.

• 4 cổng vào/ra song song 8 bit.

• 2 bộ định thời/đếm 16 bit.

• Kiến trúc 5 vectơ ngắt 2 mức (five vector two-level interruptarchitecture).http://www.ebook.edu.vn-6--6-Báo cáo mơn học:VI XỬ LÝHỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THƠNG BáocáoVi Xử Lý

---------------------------------------------------------------------------------------------------• 1 cổng nối tiếp song cơng (full-duplex).

• Mạch tạo dao động trên chip và mạch đồng hồ. AT89C51được thiết kế với logic tĩnh cho hoạt động có tần số giảm

xuống 0 và hỗ trợ hai chế độ tiết kiệm năng lượng được lựa

chọn bằng phần mềm. Chế độ nghỉ dừng CPU trong khi vẫn

cho phép RAM, các bộ định thời/đếm, cổng nối tiếp và hệ

thống ngắt tiếp tục hoạt động. Chế độ nguồn giảm duy trì nội

dung của RAM nhưng không cho mạch dao động cung cấp

xung clock nhằm vơ hiệu hóa các hoạt động khác của chip

cho đến khi có reset cứng tiếp theo.

1.2. Chức năng của các chân tín hiệu

1.2.1. Các cổng vào/ra song song

Vi xử lý 8051 có 4 cổng vào/ra song song 8 bit là Port0, Port1,

Port2, Port3. Các cổng này có thể sử dụng như là cổng vào hoặc cổng ra.

• Cổng Port0 (các chân 32÷39) : là cổng vào/ra song song có hai

chức năng. Trong các thiết kế cỡ nhỏ khơng dùng bộ nhớ mở

rộng, nó có chức năng như các đường vào/ra. Trong các thiết

kế cỡ lớn có bộ nhớ mở rộng nó trở thành bus địa chỉ và bus

dữ liu a hp.

Cng Port1 (cỏc chõn 1ữ8): l cng vào/ra song song. Các

chân được ký hiệu P1.0, P1.1, P1.2, …có thể dùng cho giao

tiếp với các thiết bị ngồi nếu cần. Cổng Port1 khơng có các

chức năng khác, vì vậy chúng chỉ được dùng cho giao tiếp với

các thiết bị ngoại vi.http://www.ebook.edu.vn-7--7-Báo cáo môn học:VI XỬ LÝHỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THƠNG BáocáoVi Xử Lý

----------------------------------------------------------------------------------------------------Hình 4: Sơ đồ khối chức năng của vi điều khiển 8051.• Cổng Port2 (các chân 21÷28): là một cổng vào/ra song song

có tác dụng kép, được dùng như các đường xuất nhập hoặc là

byte của bus địa chỉ 16 bit đối với các thiết bị dùng bộ nhớ mở

rộng.http://www.ebook.edu.vn-8--8-Báo cáo môn học:VI XỬ LÝHỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THƠNG BáocáoVi Xử Lý

---------------------------------------------------------------------------------------------------• Cổng Port3 (các chân 10÷17): là cổng vào/ra song song có tác

dụng kép. Khi khơng hoạt động xuất nhập các chân của cổng

này có nhiều chức năng riêng. Bảng 1 cho ta chức năng của

các chân cổng Port3

Bảng 1: Các chức năng riêng của các chân cổng Port3

Bit

P3.0

P3.1

P3.2

P3.3

P3.4

P3.5

P3.6

P3.7Tên

RxT

TxD

INT0

INT1

T0

T1

WR

RDChức năng chuyển đổi

Đường vào dữ liệu cổng nối tiếp

Đường xuất dữ liệu cổng nối tiếp

Đường vào ngắt ngoài 0

Đường vào ngắt ngoài 1

Đường vào của Bộ định thời/Bộ đếm thứ 0

Đường vào của Bộ định thời/Bộ đếm thứ 1

Tín hiệu ghi dữ liệu bộ nhớ ngồi

Tín hiệu đọc dữ liệu bộ nhớ ngồi1.2.2. Các chân tín hiệu điều khiển

Chân cho phép bộ nhớ chương trình PSEN (Program Storage Enable):

• Tín hiệu PSEN là tín hiệu ra ở chân 29 có tác dụng kép.

• Cho phép đọc bộ nhớ chương trình ngồi, thường được nối đến

chân OE (Output Enable) của EPROM cho phép đọc các byte mã

lệnh. Tín hiệu PSEN ở logic 0 trong thời gian vi điều khiển tìm

nạp lệnh. Các mã lệnh được đọc từ EPROM qua bus dữ liệu và

được chốt vào thanh ghi lệnh IR của vi điều khiển để giải mã.

• Khi vi điều khiển thi hành chương trình trong ROM nội PSEN sẽ ở

mức logic 1.

Chân cho phép chốt địa chỉ ALE/PROG (Address Latch Enable):

• Chân tín hiệu ALE (chân 30) đưa ra xung điều khiển cho phép chốt

byte thấp của địa chỉ khi vi điều khiển truy xuất bộ nhớ ngoài.

Chân này cũng là đầu vào của xung lập trình khi lập trình cho

FLASH, khi đó chân tín hiệu ở mức 0.

• Khi hoạt động bình thường, tín hiệu ALE được phát ra với tần số

khơng đổi bằng 1/6 tần số của bộ tạo dao động trên chip, và có thểhttp://www.ebook.edu.vn-9--9-Báo cáo mơn học:VI XỬ LÝHỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG BáocáoVi Xử Lý

---------------------------------------------------------------------------------------------------sử dụng cho mục đích định thời. Tuy nhiên, sẽ có một xung ALE

bị bỏ qua mỗi khi vi điều khiển truy xuất bộ nhớ ngồi.Chân tín hiệu truy xuất ngồi EA (External Access):

• Tín hiệu vào EA (chân 31) được nối với 5V (mức logic 1) hoặc với

GND (mức 0). Nếu ở mức 1, vi điều khiển thi hành chương trình

từ ROM nội. Nếu ở mức 0, vi điều khiển sẽ thi hành chương trình

ở bộ nhớ mở rộng.

• Chân EA được lấy làm chân cấp nguồn 12V khi lập trình cho

FLASH trong vi điều khiển.

Chân thiết lập lại RST (Reset):

• Chân RST (chân 9) là đường vào xóa chính của vi điều khiển dùng

để thiết lập lại hệ thống. Khi chân tín hiệu này đưa lên mức cao ít

nhất là 2 chu kì máy, các thanh ghi bên trong được nạp những giá

trị thích hợp để khởi động hệ thống.

• RST có thể được kích khi cấp điện dùng một mạch R-C. Mạch này

như sau:Hình 5: Mạch thiết lập lại cho 8051.

• Trạng thái các thanh ghi của vi điều khiển được tóm tắt trong bảng

2. Quan trọng nhất trong các thanh ghi trên là thanh ghi bộ đếm

chương trình (PC – Program Counter). Sau khi thiết lập lại (RST

trở về mức thấp), thanh ghi PC có giá trị 0000H, tức là chương

trình ln bắt đầu tại địa chỉ đầu tiên trong bộ nhớ chương trình.

Nội dung của RAM trên chip không bị thay đổi khi thiết lập lại.http://www.ebook.edu.vn- 10 --10-Báo cáo môn học:VI XỬ LÝHỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG BáocáoVi Xử Lý

----------------------------------------------------------------------------------------------------Bảng 2: Trạng thái các thanh ghi sau khi Reset

Thanh ghi

Bộ đếm chương trình

Thanh chứa A

Thanh chứa B

PSW

SP

DPTR

Port 0 – 3

IP

IE

Các thanh ghi định thời

SCON

SBUF

PCON(HMOS)

PCON(CMOS)Nội dung

0000H

00H

00H

00H

07H

0000H FFH

xxx00000B

0xx00000B

00H

00H

00H

0xxxxxxxB

0xxx0000BCác chân XTAL1, XTAL2:

• Các chân này (chân 18, 19) nối với bộ tạo dao động trên chip.

Mạch tạo dao động như sau:http://www.ebook.edu.vn- 11 --11-Báo cáo môn học:VI XỬ LÝHỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THƠNG BáocáoVi Xử Lý

----------------------------------------------------------------------------------------------------Hình 6: Mạch tạo dao động cho bộ tạo dao động trên chip của

AT89C52

• Tần số của dao động thường là 12MHz. Khi đó tụ có giá trị 33pF.

Chân VCC nối đến +5V của nguồn cấp, chân GND nối đất.1.3. Bộ nhớ trên chip

RAM trong:

• Bộ vi điều khiển 8051 có 128 byte RAM trong bao gồm 32 byte

đầu tiên (00H đến 1FH) dành cho các thanh ghi, 16 byte tiếp theo

(20H đến 2FH) là vùng RAM định địa chỉ theo bit, sau đó là 80

byte RAM nháp.

• Vùng thanh ghi có 32 byte, chia thành 4 khối (bank 0 đến bank 3),

mỗi khối có 8 thanh ghi (từ R0 đến R7).

• Ở vùng RAM định địa chỉ theo bit, các bit được dánh địa chỉ từ

00H đến 7FH.

Các thanh ghi chuyên dụng (SFRs – Special Function Registers):

• Các thanh ghi này có địa chỉ từ 80H đến FFH. Chúng chứa nội

dung của các thanh ghi điều khiển.

• Sau đây là một số thanh ghi chuyên dụng:

Bảng 3: Một số thanh ghi chuyên dụng của vi điều khiển 8051

Thanh ghi

Mã gợi nhớ Địa chỉhttp://www.ebook.edu.vn- 12 --12-HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG BáoBáo cáo môn học:VI XỬ LÝcáoVi Xử Lý

---------------------------------------------------------------------------------------------------Chốt cổng Port0

Chốt cổng Port1

Chốt cổng Port2

Chốt cổng Port3P0

P1

P2

P380H

90H

A0H

B0HĐiều khiển Bộ định thời/Bộ đếm

Điều khiển chế độ Bộ định thời/Bộ đếm

Byte thấp Bộ định thời/Bộ đếm 0 Byte

cao Bộ định thời/Bộ đếm 0

Byte thấp Bộ định thời/Bộ đếm 1

Byte cao Bộ định thời/Bộ đếm 1

Cho phép ngắt

Điều khiển ưu tiên ngắt

Từ trạng thái chương trình

Thanh ghi tích lũy

Thanh ghi BTCON

TMOD

TL0

TH0

TL1

TH1

IE

IP

PSW

ACC hoặc A

B88H

89H

8AH

8BH

8CH

8DH

A8H

B8H

D0H

E0H

F0HROM:

• Bộ vi điều khiển AT89C51 có 4KB FLASH lập trình được.

• ROM luôn chiếm vùng địa chỉ thấp nhất trong bộ nhớ chương

trình.

1.4. Các Bộ định thời/Bộ đếm

Bộ vi điều khiển 8051 có 2 Bộ định thời/Bộ đếm là Bộ định thời/Bộ

đếm 0 và Bộ định thời/Bộ đếm 1. Chúng có thể hoạt động như là bộ định

thời hoặc bộ đếm.

Chế độ hoạt động của các Bộ định thời/Bộ đếm được cất trong

thanh ghi TMOD:

GATE1C/T1M1(1)http://www.ebook.edu.vnM0(1)GATE0C/T0M1(0)M0(0)- 13 --13-HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THƠNG BáoBáo cáo mơn học:VI XỬ LÝcáoVi Xử Lý

---------------------------------------------------------------------------------------------------• Nếu bit GATE xóa, các Bộ định thời/Bộ đếm được phép hoạt đông

khi bit TR# tương ứng trong thanh ghi TCON thiết lập. Ngược lại,

nếu GATE thiết lập thì các Bộ định thời/Bộ đếm chỉ hoạt động khi

các chân INT# tương ứng tích cực (mức thấp).

• Bit C/T# dùng để lựa chọn chế độ hoạt động bộ đếm hay bộ định

thời. Nếu được thiết lập thì nó hoạt đơng theo chế độ đếm sự kiện,

lúc này nguồn xung cho bộ đếm là xung ngoài đưa vào từ chân T#

tương ứng (chân 14, 15). Nếu bị xóa,thì nó hoạt động theo chế độ

định thời với nguồn xung là xung tạo ra từ bộ tạo dao đơng trên

chip sau khi chia 12.

• Các bit M0, M1 dùng để xác dịnh chế độ đếm cho các bộ đếm:

Bảng 4: Các chế độ hoạt động của các bộ đếm

M1M0Chế độ0

0

1

10

1

0

1Đếm 13 bit

Đếm 16 bit

Đếm 8 bit và tự động nạp lại

Bộ đếm 0 đếm 8 bit riêng rẽ

Bộ đếm 1 dừng hoạt độngSự hoạt động của các Bộ định thời/Bộ đếm được điều khiển bởi

thanh ghi TCON:

TF1TR1TF0TR0IE1IT1IE0IT0• Các bit TR# cho phép Bộ định thời/Bộ đếm hoạt động (nếu được

thiết lập) hoặc không cho phép chúng hoạt động (nếu bị xóa).

• Các bit TF# là các cờ tràn tương ứng với các Bộ định thời/Bộ đếm.

Chúng được thiết lập khi xảy ra tràn và được xóa bằng phần cứng

nếu khi đó bộ xử lý rẽ nhánh đến chương trình phục vụ ngắt tương

ứng.http://www.ebook.edu.vn- 14 --14-Báo cáo môn học:VI XỬ LÝHỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THƠNG BáocáoVi Xử Lý

---------------------------------------------------------------------------------------------------• Các bit IT# là các bit ngắt. Thiết lập IT# tạo ra chế độ ngắt cạnh,

chân INT# nhận ra một ngắt khi nhận ra có một sườn âm (↓) của

tín hiệu vào. Xóa IT# tạo ra chế độ ngắt mức, tức là ngắt được tạo

ra khi tín hiệu vào ở mức thấp (0). Ở chế độ ngắt mức, khi tín hiệu

vào còn ở mức thấp thì ngắt được tạo ra liên tục cho đến khi tín

hiệu vào chuyển lên mức cao hoặc thiết lập IT#.

• Các bit IE# là các cờ ngắt cạnh, được thiết lập khi dò thấy ngắt

cạnh.

1.5. Điều khiển ngắt

Bộ vi điều khiển 8051 có 5 nguồn ngắt: TF0, TF1, INT0, INT1 và

ngắt do cổng nối tiếp. Sự điều khiển hoạt động ngắt được cất trong 2

thanh ghi là thanh ghi cho phép ngắt IE (Interrupt Enable) và thanh ghi

xác định thứ tự ưu tiên ngắt IP (Interrupt Priority).

Các bit và chức năng của chúng trong thanh ghi IE như sau (thiết

lập là cho phép, xóa là cấm):

Bảng 5: Các bit và chức năng của nó trong thanh ghi IE

BitMã gợi nhớ Chức năng7

6

5

4

3

2

1

0EA

-ET2

ES

ET1

EX1

ET0

EX0Cho ngắt tồn cục

Khơng dùng

Cho phép ngắt do bộ định thời 2

Cho phép ngắt do cổng nói tiếp

Cho phép ngắt do bộ đếm 1

Cho phép ngắt từ bên ngoài 1

Cho phép ngắt do bộ đếm 0

Cho phép ngắt từ bên ngoài 0Với thanh ghi IP:

Bảng 6: Các bit và chức năng của chúng trong thanh ghi IP

BitMã gợi nhớ Chức nănghttp://www.ebook.edu.vn- 15 --15-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ khối hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×