Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 HỆ THỐNG BÁO RẼ

CHƯƠNG 3 HỆ THỐNG BÁO RẼ

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐAMH

Thiết kế CK trong CN ơ tơTrị số hệ số kể ảnh hưởng góc ơmLực căng ban đầuTh.s Phan Văn PhúcChọnLực tác dụng lên trục34ĐAMH

Thiết kế CK trong CN ơ tôTh.s Phan Văn Phúc3.2 ……..

3.2.1 …………..Vật liệu làm bánh răng nhỏ là thép C50 tương ứng với thép 50 Liên Xơ, tơi cải thiện

có độ rắn 240HB, gới hạn bềnσ b = 640MPa, giới hạn chảyσ ch = 380MPa.Vật liệu làm bánh răng lớn là thép C45 tương ứng với thép 45 Liên Xơ, thường hóa,

σ b = 600MPađộ rắn 200HB, giới hạn bền, giới hạn chảyσ ch = 340MPa, phôi rèn.( Tra bảng 6.1 Trang 92, [1])3.2.2 ………. Ứng suất tiếp xúc cho phépSố chu kì chịu tải tương đương của bánh lớn:

N HE 2 = 60c ∑ (Ti 3

) .ni .ti

Tmax

3N HE 2Dựa vào số liệu, ta có: T  t

n

= 60.c. 1 .∑ ti .∑  i ÷ . i

u1

 Tmax  ∑ ti( 6.7 Trang 93, [1] ).=60.1..12500.(.+.)=14.3.

Số chu kì cơ sở

Vậycủa thép C45 thường hóa chế tạo bánh lớn là 10.> . Do đó = 1Số chu kì chịu tải tương đương của bánh nhỏ lớn hơn số chu kì chịu tải tương đương

bánh lớn u lần nên:

= u. = 2.14,3. = 28,6.

Tra bảng 6.1 Trang 92 [1] với độ rắn bề mặt bánh răng nhỏ 240HB có thể lấy =16.35ĐAMH

Thiết kế CK trong CN ô tô

Đối với bánh răng nhỏ > và = 1 , nênTh.s Phan Văn Phúc

σ H lim1 = σ 0 H lim1;σ H lim 2 = σ 0 H lim 2Giới hạn bền mỏi tiếp xúc:

σ H lim = 2 HB + 70( tra bảng 6.2 Trang 94,[1])Chọn rắn bánh nhỏ HB1 = 240, bánh lớn HB2 = 200, ta có:

σ H lim1 = 2.240 + 70 = 550MPa

σ H lim 2 = 2.200 + 70 = 470 MPaỨng suất tiếp xúc cho phép của mỗi bánh răng tính theo cơng thức :

 σ H lim 

÷.Z R .ZV .K L .K xH

S

 H [σH ] = LấyZ R .ZV .K L .K xH= 1, hệ số an toàn = 1,1 ta có:

550

σ H1  =

= 500MPa

1,1Bánh nhỏ:

470

σ H 2  =

= 427 MPa

1,1Bánh lớn:

Suy ra ứng suất tiếp xúc cho phép của bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng là:[ σ H ] = σ H2 = 427 MPa Ứng suất uốn cho phépSố chu kì chịu tải tương đương của bánh lớn:

=60.1..12500.(.+.)=14.3.

=11,8. > = 4.36ĐAMH

Thiết kế CK trong CN ơ tơTh.s Phan Văn PhúcSố chu kì chịu tải tương đương của bánh nhỏ = u. > . Do đó =1 đối với cả 2 bánh

răng.

Mặt khác do bộ truyền quay một chiều nên = 1. Ta có:

Giới hạn bền mỏi uốn:

σ F lim = σ F0 lim .K FL .K FCσ F lim1 = σ F0 lim1 = 1,8 HB1 = 1,8.240 = 432 MPaHay:σ F lim2 = σ F0 lim 2 = 1,8 HB2 = 1,8.200 = 360 MPaỨng suất mỏi uốn cho phép:[σF ] =σ F lim

.YR .YS .K xF

SF. Trong đó:Hệ số an tồn = 1,7 (phơi rèn thường hóa hoặc tơi cải thiện)

(bảng 6.2 Trang 94, [1]).

Hệ số = 1 (đường kính các răng dưới 400mm)

Hệ số = 1

Hệ số = 1,08 - 0,16lg(m) = 1,03 (môđun m = 2)

Suy ra :[ σ F 1 ] = 432.1, 03

= 261MPa

1, 7Ứng suất uốn cho phép của bánh nhỏ :[ σ F 2 ] = 360.

Ứng suất uốn cho phép của bánh lớn :Ứng suất tiếp xúc cho phép khi quá tải :

371, 03

= 218MPa

1, 7ĐAMH

Thiết kế CK trong CN ô tô

Bánh răng nhỏ :

Bánh răng lớn :Th.s Phan Văn Phúc[ σ H 1 ] max = 2,8σ ch = 2,8.380 = 1064MPa

[ σ H 2 ] max = 2,8σ ch = 2,8.340 = 952 MPaỨng suất uốn cho phép khi quá tải :

Bánh răng nhỏ :

Bánh răng lớn :[ σ F1 ] max = 2, 2 HB1 = 2, 2.240 = 528MPa

[ σ F 2 ] max = 2, 2 HB2 = 2, 2.200 = 440MPa3.2.3 ………… Khoảng cách trụcaω = K a (u ± 1) 3T1k H β

(σ H ) 2 .u.ψ ba. ( 6.15a Trang 96, [1])

Trong đó :Ka = 49,5 (MPa)1/3

( tra bảng đối với bánh răng thẳng làm bằng thép 6.5 Trang 96, [1] )

Tỉ số truyền u = 2Mômen xoắn trên trục bánh chủ động T1 :

=9.55.. = 9.55.. =301192(Nm)38ĐAMH

Thiết kế CK trong CN ơ tơTa có :[ σ H ] = 427 MPaψ ba =,Th.s Phan Văn Phúc= 0, 4

k Hβ =1,01(tra bảng 6.6 Trang 97, [1] vớivớilà chiều rộng vành răng,ψ ba =0,4)Vậy suy ra

=49.5.(2+1) = 189.7 mm

Chọnaω =189 mm Đường kính vòng lăn bánh nhỏdω 1 = K d . 3T1.k H β . ( u ± 1)[σH ]2.u.ψ bd. ( 6.15b Trang 96, [1])

Trong đó :k Hβ= 77 (MPa)1/3, (tra bảng đối với răng thẳng bằng thép Trang 96, [1]) ,

= 301192 N.mm,[ σH ]= 427 MPaψ bd = 0,53.ψ ba (u ± 1) = 0,53.0, 4.(2 + 1) = 0,636Suy ra :

=77. = 121 mm Xác định các thông số ăn khớp39= 1,01ĐAMH

Thiết kế CK trong CN ô tôTh.s Phan Văn Phúc Xác định môđunm = (0,01 : 0,02).= (0,01 : 0,02).189= 1,89 : 3,78

Chọn m = 2,5

 Xác định số răng== =50 (6.19 Trang 99, [1]).

Với = 50 suy ra = u. = 2.50 = 100 (răng) (6.20 Trang 99, [1]).

Số răng tổng = + = 150 (răng)

Tính lại khoảng cách trục :

= = = 187.5 mm (6.21 Trang 99, [1])Ta chọn mm , khi đó ta dùng dịch chỉnh :

Hệ số dịch tâm :

y = - 0,5.)= - 0,5.(50+100) = 0.6 (6.22 Trang 100, [1])

Hệ số :theo đó ta tra được (6.10a Trang 101, [1]).

Hệ số giảm đỉnh răng :

= = 0,0183 (6.24 Trang 100, [1]).

Tổng hệ số dịch chỉnh :

= 0,6 + 0.0183 = 0,6183Do đó hệ số dịch chỉnh của bánh răng 1 là :

= 0,5(0,5.(0.6183 - .0,6 = 0,209

40ĐAMH

Thiết kế CK trong CN ơ tơ

cosα tω =Góc ăn khớp :Th.s Phan Văn Phúc105.2,5.cos200

= 0,9344

2.132=

. Do đó . Các kích thước của các bánh răngĐường kính vòng chia :mm

Chiều rộng vành răng : Xác định các kích thước của bộ truyền bánh răngVì tính tốn kiểm nghiệm các điều kiện bền của bánh răng đều thỏa mãn nên ta có

được các kích thước và thơng số của bộ truyền bánh răng như sau :

1. Khoảng cách trục :

m = 2,52. Mô đun :mm3. Chiều rộng vành răng :

4. Tỉ số truyền :u=25. Số răng của bánh răng : ;

6. Hệ số dịch chỉnh : mm ; mm

7. Đường kính chia : mm ; mm

8. Đường kính đỉnh răng:41ĐAMH

Thiết kế CK trong CN ơ tơTh.s Phan Văn Phúcmm

9. Đường kính đáy răng:10. Đường kính cơ sở:CHƯƠNG 4TÍNH TỐN THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN4.1 ….

4.1.1 …..

Dùng thép C45 tôi cải thiện

Ứng suất bền :

Ứng suất xoắn cho phép:

4.1.2 ……

Công thức 10.9 trang 188 [1]:Đường kính trục IĐường kính trục II4.1.3 …..

Lực tác dụng lên trục I42ĐAMH

Thiết kế CK trong CN ơ tơLực vòng trên khối nốiLực khối nối tác dụng lên:Th.s Phan Văn PhúcSơ đồ đặt lực chung:Hình 4.1: Sơ đồ đặc lực43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 HỆ THỐNG BÁO RẼ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×