Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2 : TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MẠCH

CHƯƠNG 2 : TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MẠCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1 Tính tốn và thiết kết mạch động lực

2.1.1 Tài liệu cho trước

- Điện áp ở cuộn dây sơ cấp là U1=12 V

- Điện áp ở cuộn dây thứ cấp là U2=220 V

- Cơng suất u cầu là 500VA

2.1.2 Tính toán máy biến áp

Lựa chọn máy biến áp điểm giữa vì so sánh về mặt kinh tế và mặt kĩ thuật

phương án lựa chọn này là tối ưu

i2

k2

n11

-u

i1

= +n2u2ztn12

k1Hình 2.1 Sơ đồ máy biến áp điểm giữa

Máy biến áp có các thông số: U11 = U12=12V, U2 = 220V, f = 50HZ,

=500VA

Công suất của máy biến áp ta giả định chọn: P = .U2.I2 = 500(W)

Trong đó:P là cơng suất của máy biến áp

U2 là điện áp của cuộn thứ cấp máy biến áp

I2 là dòng điện của cuộn thứ cấp máy biến áp

là hiệu suất máy biến ápChọn = 0,85 ta tính được dòng điện thứ cấp của máy biến áp

Page 15PI2 == 2.6 ( A )Áp dụng tỉ số máy biến áp

I1 =

Do máy biến áp điểm giữa nên điện áp sơ cấp được tính bằng U1 = 24( V )

I1=(220.1,6):24=23,8ACông suất máy biến áp cần chọn:

P1 = U1 . I1 = 24 . 23.8= 571.2 (VA)

Vậy ta chọn máy biến áp có cơng suất P = 600VA với I = 25A2.1.2. Lựa chọn phần tử làm khóa chuyển mạch

Ta lựa chọn MOSFET vì có những ưu điểm sau:

+ Tốc độ chuyển mạch cao và tổn hao chuyển mạch thấp

+ Làm việc với điện áp cao

Page 16+ Mạch biến đổi sử dụng MOSFET điều khiển đơn giản

2.1.3 . Lựa chọn phần tử làm khóa chuyển mạch MOSFET

- Dòng làm việc qua van bằng dòng làm việc qua cuộn dây sơ cấp máy biến áp:

I = 25 A

( Ta chọn phương thức làm mát bằng cánh tản nhiệt )Chọn MOSFET có dòng làm việc là:I V  I

I 15 A

K 0, 6Điện áp ngược đặt lên van: Ungmax = Kdc.12 = (1.6-2)*12 = 24 (V). Vậy chọn van có

điện áp làm việc > 24V là được.

Từ các điều kiện tính tốn trên ta đi chọn van: IRF3205 với các tham số như sau:

+, Điện áp đánh thủng là 55V.

+, Điện áp VGS = +/-20V

+, Dòng chịu đựng trung bình là 110A.

+, Nhiệt độ hoạt động: -55oC ~ 175oC.

+, Công suất: 200W5.1.4 Tính chọn cầu chì

Page 17- Để tránh hiện tượng làm việc quá tải hay ngắn mạch Mạch điện được tính

tốn với dòng làm việc tối đa bên mạch sơ cấp MBA gây sự cố phá hỏng thiết bị ta

nên chọn thiết bị bảo vệ là cầu chì cắt nhanh, với dòng điện làm việc được xác định

ICC = K.I = 1,5* 2.67 = 4.005 (A)

Vậy chọn cầu chì có dòng điện làm việc 2.67A ; điện áp 250V loại cắt nhanh.Page 18CHƯỜNG 5 : TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ MẠCH5.1 Tính tốn và thiết kết mạch động lực

5.1.1 Tài liệu cho trước

- Điện áp ở cuộn dây sơ cấp là U1=12 V

- Điện áp ở cuộn dây thứ cấp là U2=220 V

- Công suất yêu cầu là 500VA

5.1.2 Tính tốn máy biến áp

Lựa chọn máy biến áp điểm giữa vì so sánh về mặt kinh tế và mặt kĩ thuật

phương án lựa chọn này là tối ưu

i2

k2

n11

-u

i1

= +n2u2ztn12

k1Hình 5.1 Sơ đồ máy biến áp điểm giữa

Máy biến áp có các thơng số: U11 = U12=12V, U2 = 220V, f = 50HZ, P =

500VA

Công suất của máy biến áp ta giả định chọn: P = .U2.I2 = 500(W)

Trong đó:P là công suất của máy biến ápU2 là điện áp của cuộn thứ cấp máy biến áp

Page 19I2 là dòng điện của cuộn thứ cấp máy biến áp

là hiệu suất máy biến áp

Chọn = 0,85 ta tính được dòng điện thứ cấp của máy biến áp

I2 == 2.6 ( A )Áp dụng tỉ số máy biến áp

I1 =

Do máy biến áp điểm giữa nên điện áp sơ cấp được tính bằng U1 = 24( V )

I1=(220.1,6):24=23,8ACông suất máy biến áp cần chọn:

P1 = U1 . I1 = 24 . 23.8= 571.2 (VA)

Vậy ta chọn máy biến áp có cơng suất P = 600VA với I = 25APage 20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2 : TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MẠCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×