Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG

MÔ PHỎNG HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2.2. Sơ đồ đấu dây mạch điều khiển274.3. Chương trình PLC2829KẾT LUẬN

Sau thời gian làm đồ án 2, dưới sự hướng dẫn tần tình của Ths. Đỗ Trọng Hiếu ,

đến nay chúng em đã hồn thành đồ án của mình, nội dung chính của đồ án bao gồm :

 Tìm hiểu quy trình cơng nghệ

 Tìm hiểu về các hệ thống thiết bị điện – khí nén để xây dựng nên mơ hình.

Phần thiết kế thi cơng:

 Xây dụng sơ đồ khối.

 Xây dựng sơ đồ GRAFCET.

 Xây dựng sơ đồ điện và khí nén điều khiển.

 Viết chương trình điều khiển.

Đồ án được trình bày theo dạng mơ hình mơ phỏng. Nên trong q trình thực hiện

khơng tránh khỏi những sai sót. Mong rằng đồ án này sẽ được các bạn sinh viên khóa sau

tiếp tục nghiên cứu và khắc phục những mặt hạn chế của đề tài để tạo . Em xin chân

thành cảm ơn

.Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2018

Sinh viên thực hiện30TÀI LIỆU THAM KHẢO31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MÔ PHỎNG HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×