Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II: QUY TRÌNH GIÁM SÁT

CHƯƠNG II: QUY TRÌNH GIÁM SÁT

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁTTCVN 9335:2012

TCVN 9338:2012Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu

âm và súng bật nẩy

Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kếtTCVN 9340:2012Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thuTCVN 9343:2012Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn cơng tác bảo trìTCVN 9344:2012TCVN 9348:2012Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên cơng trình bằng phương

pháp thí nghiệm chất tải tĩnh

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu

nóng ẩm

Bê tơng cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mònTCVN 9391:2012Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thuTCVN 9392:2012Thép cốt bê tông - Hàn hồ quangTCVN 9489: 2012Bê tông – Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đậpTCVN 9345:2012(ASTM C 1383-04)

TCXDVN 239:2006Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu cơng trìnhTCVN 4452:1987Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Quy phạm thi công và nghiệm thuTCVN 9347:2012

TCVN 9376:2012Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ

cứng và khà năng chống nứt

Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghépTCVN 9114:2012Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhậnTCVN 9115:2012Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thuTCVN 5017-1:2010Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 1: Các q trình hàn kim loạiBê tơng cốt thép lắp ghép và ứng lực trướcKết cấu thép

(ISO 857-1:1998)

TCVN 5017-2:2010

(ISO 857-2:1998)Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật

ngữ liên quanTCVN 8789:2011Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thửTCVN 8790:2011Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thuTCVN 9276:2012Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng q trình thi cơngTCVN 4085:1985Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thuTCVN 4459:1987Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựngTCXDVN 336:2005Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thửTCVN 4516:1988Hồn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi cơng và nghiệm thu.TCVN 5674:1992Cơng tác hồn thiện trong xây dựng. Thi cơng và nghiệm thu.TCVN 7505:2005Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng – Lựa chọn và lắp đặtTCVN 7955:2008Lắp đặt ván sàn. Quy phạm thi công và nghiệm thuTCVN 8264:2009Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thuTCVN 9377-1:2012

TCVN 9377-2:2012Cơng tác hồn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây

dựng

Cơng tác hồn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựngTCVN 9377-3:2012Cơng tác hồn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựngKết cấu gạch đá, vữa xây dựngCơng tác hồn thiệnHệ thống cấp thốt nước

TCVN 4519:1988Hệ thống cấp thốt nước bên trong nhà và cơng trình. Quy phạm thi cơng và nghiệm thu.TCVN 5576:1991Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuậtTCVN 6250:1997Ống polyvinyl clorua cứng (PVC-U) dùng để cấp nước – Hướng dẫn thực hành lắp đặt.TCXD 76:1979Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nướcTCVN 3624:1981Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thửTCVN 7997:2009Cáp điện lực đi ngầm trong đất. Phương pháp lắp đặtHệ thống cấp điện, chiếu sáng, chống sét, điều hòa khơng khí, cấp khí đốtCƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)

146 Nguyễn Công Trứ – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh5ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁTTCVN 9208:2012Lắp đặt cáp và dây điện cho các cơng trình cơng nghiệpTCVN 9358:2012Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các cơng trình công nghiệp - Yêu cầu chungTCVN 9385:2012Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thốngTCXD 232:1999Hệ thống thơng gió, điều hồ khơng khí và cấp lạnh. Chế tạo lắp đặt và nghiệm thu.TCXDVN 253:2001Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các cơng trình cơng nghiệp. u cầu chungTCXDVN 263:2002Lắp đặt cáp và dây điện cho các cơng trình cơng nghiệp.

Hệ thống phòng cháy chữa cháyTCVN 6305-1:2007

(ISO 06182-1:2004)

TCVN 6305-2:2007

(ISO 06182-2:2005)

TCVN 6305-3:2007

(ISO 06182-3:2005)

TCVN 6305-4:1997

(ISO 6182-4:1993)

TCVN 6305-5:2009Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với

Sprinkler

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo

động kiểu ướt, bình làm trễ và chng nước

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 3: u cầu và phương pháp thử đối với van ống

khơ

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu

mở nhanh(ISO 6182-5:2006)Phòng cháy và chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van

tràn.TCVN 9311-1:2012Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận cơng trình xây dựng - Phần 1 : u cầu chung(ISO 834-1:1999)

TCVN 9311-3:2012

(ISO/TR 834-3:1994)

TCVN 9311-4:2012

(ISO 834-4:2000)

TCVN 9311-5:2012Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận cơng trình xây dựng - Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp

dụng số liệu thử nghiệm

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận cơng trình xây dựng - Phần 4: Các u cầu riêng đối với bộ phận ngăn

cách đứng chịu tải(ISO 834-5:2000)Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận cơng trình xây dựng - Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn

cách nằm ngang chịu tảiTCVN 9311-6:2012Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận cơng trình xây dựng - Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm(ISO 834-6: 2000)

TCVN 9311-7:2012Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận cơng trình xây dựng - Phần 7 : Các u cầu riêng đối với cột(ISO 834-7:2000)

TCVN 9311-8 : 2012

(ISO 834-8:2000)Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận cơng trình xây dựng - Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận

ngăn cách đứng không chịu tảiTCVN 9383:2012Thử nghiệm khả năng chịu lửa - Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy

AN TỒN TRONG THI CƠNG XÂY DỰNG

Quy định chungTCVN 2288:1978Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuấtTCVN 2292:1978Cơng việc sơn. u cầu chung về an tồn.TCVN 2293:1978Gia cơng gỗ. u cầu chung về an tồn.TCVN 3146:1986Cơng việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn.TCVN 3147:1990Quy phạm an tồn trong Cơng tác xếp dỡ- u cầu chungTCVN 3153:1979Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động- Các khái niệm cơ bản- Thuật ngữ và định nghĩaTCVN 3254:1989An toàn cháy. Yêu cầu chungTCVN 3255:1986An toàn nổ. Yêu cầu chung.TCVN 3288:1979Hệ thống thơng gió. u cầu chung về an tồnTCVN 4431:1987Lan can an tồn. Điều kiện kỹ thuậtTCVN 4879:1989Phòng cháy. Dấu hiệu an toànTCVN 5308:1991Quy phạm kỹ thuật an tồn trong xây dựngTCVN 5587:2008Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điệnTCVN 8084:2009Làm việc có điện. Găng tay bằng vật liệu cách điệnTCXD 66:1991Vận hành khai thác hệ thống cấp thốt nước. u cầu an tồn.TCXDVN 296.2004Dàn giáo- Các u cầu về an tồnCƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CƠNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)

146 Nguyễn Cơng Trứ – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh6ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁTSử dụng thiết bị nâng chuyển

TCVN 4244:2005Thiết bị nâng. Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuậtTCVN 4755:1989Cần trục. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực.TCVN 3152:1979Dụng cụ mài. Yêu cầu an toànTCVN 7996-1:2009Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 1: Yêu cầu chungSử dụng dụng cụ điện cầm tay(IEC 60745-1:2006)

TCVN 7996-2-1: 2009

(IEC 60745-2-1:2008)

TCVN 7996-2-2: 2009

(IEC 60745-2-12:2008)

TCVN 7996-2-5:2009Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan

và máy khoan có cơ cấu đập

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren

và máy vặn ren có cơ cấu đập

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa(IEC 60745-2-14:2006)

TCVN 7996-2-6:2011Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với búa máyTCVN 7996-2-7:2011Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn -Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với súng phun

chất lỏng không cháy

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa

tịnh tiến (máy cưa có đế nghiêng được và máy cưa có lưỡi xoay được)

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm

rung bê tông

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa

xích

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bàoTCVN 7996-2-11:2011

TCVN 7996-2-12: 2009

(IEC 60745-2-2:2008)

TCVN 7996-2-13:2011

TCVN 7996-2-14: 2009

(IEC 60745-2-5:2006)

TCVN 7996-2-19:2011)

TCVN 7996-2-20:2011

TCVN 7996-2-21:2011II.Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-19: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào

xoi

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-20: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa

vòng

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với máy thơng

ống thốt nướcLƯU ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM SÁTCƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)

146 Nguyễn Công Trứ – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh7ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁTCƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)

146 Nguyễn Cơng Trứ – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh8ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁTCÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CƠNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)

146 Nguyễn Cơng Trứ – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh9ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁTIII.THUYẾT MINH QUY TRÌNH GIÁM SÁT

1. Giai đoạn chuẩn bị khởi công

Stt Tài liệu yêu cầu

Cung cấp

1

Hồ sơ thiết kế thi cơng và thuyết CĐT

mình thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, bc

địa chất

2

Hồ sơ MT, hs DT, Hợp đồng CĐT CĐT

với các NT và các phụ lục đính

kèmCơng việc của TVGS

Nghiên cứu để chuẩn bịntCÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CƠNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)

146 Nguyễn Cơng Trứ – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh10ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT3

4Bảo hiểm cơng trình

Lệnh khởi cơngCĐT

CĐT5Biên bản bàn giao mặt bằng6

7Giấy phép XD

Biện pháp tc, ATLĐ và VSMTCĐTTVGS-NT

CĐT

NT8Sơ đồ tổ chức nhân sự quản lý NT

công trường9Tiến độ thi công, Bảng chủng loại NT

vật tư và cấu kiện chủ yếu, bảng

danh mục thiết bị chủ yếu.

9

Các nhà máy sản xuất bê tông NT

thương phẩm, cấu kiện đúc sẵn

(cọc ly tâm, cống btct, kèo thép

…); Phòng thí nghiệm chun

ngành

10 …

2. Giai đoạn thi công

Stt

Tài liệu yêu cầu

Chuẩn bị

và thực

hiện

1

Các biên bản nghiệm thu công NT

việc, hạng mục, giai đoạn thi

công, các biên bản kiểm tra và

các biên bản phối hợp khác

Các biểu mẫu

nghiệm thu

Các biểu mẫu báo

cáo

2

Nhật ký cơng trình

NT

3

Biện pháp thi công, bản vẽ chế NT

tạo, biện pháp quản lý chất lượng,

bảo đảm an toàn lao động

4

4Báo cáo tuần/ tháng

Bảng kê các khối lượng thực hiện3. Giai đoạn kết thúc thi công

Stt

Tài liệu yêu cầuNT, TVGS

NTChuẩn bị

và thực

hiệnLưu hs

Lưu hs làm căn cứ tính

tiến độ thi cơng

Làm căn cứ để nghiệm thu

các bước tiếp theo

Lưu hs

Căn cứ vào 1;2 - Phê

duyệt

Căn cứ vào 2 – kiểm tra

và chuyển CĐT phê

duyệt.

Căn cứ vào 1;2 – kiểm tra

và chuyển CĐT phê

duyệt.

Căn cứ vào 1;2 – kiểm tra

hồ sơ và thực tế, và

chuyển CĐT phê duyệt.Công việc của TVGSTVGS cung cấp biểu mẫuTVGS cung cấp biểu mẫu

TVGS kiểm tra, đề nghị

CĐT phê duyệt, và căn cứ

vào tài liệu này để giám

sát NT

Nộp CĐT

TVGS kiểm tra, đề nghị

CĐT phê duyệt, làm căn

cứ để thanh tốn cho NTCơng việc của TVGSCƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)

146 Nguyễn Cơng Trứ – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh11ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT1Biên bản nghiệm thu bàn giao và NT

đưa vào sử dụng

Bản quyết toán khối lượng hợp NT

đồng23IV.Cùng với Chủ đầu tư kiểm

tra và nghiệm thu

TVGS kiểm tra, đề nghị

CĐT phê duyệt, làm căn

cứ để thanh toán cho NT

TVGS kiểm tra, đề nghị

CĐT phê duyệt, làm căn

cứ thanh quyết tốn và

thanh lý hợp đồngHồ sơ hồn cơng: bao gồm hồ sơ NT

quản lý chất lượng, bản vẽ hồn

cơng và các hồ sơ pháp lý khácDANH MỤC KIỂM TRA BẢNG CHỦNG LOẠI VẬT TƯ VÀ CẤU KIỆN

CHỦ YẾU

TIÊU CHÍ NGHIỆM THUTTTÊN VẬT TƯKHỐI

LƯỢNG

NHẬPQUY

CÁCH,

CHỦN

G

LOẠI,

NHÃN

HIỆUTHÔNG

SỐ KỸ

THUẬT

(CATA

LOGUE)CHỨNG

NHẬN

XUẤT XỨ

(CO)CHỨNG

NHẬN

CHẤT

LƯỢNG

(CQ)KẾT

QUẢ

TN

MẪUPHẦN 1: PHẦN XÂY DỰNG

AVật liệu thô1Cát xây tô, cát bê tôngYY2Đá 1x2YY3Đất san nền (đất tận

dụng tại công trường)Y4Đất đắp nền đường (đất

tận dụng tại công

trường)

Đá dăm cấp phối nền

đườngY56

7Xi măng

Bê tông thương phẩm8

9

10

11Cốt thép

Mastic chèn khe co giãn

Lưới thép hàn

Joint chặn nước (Water

stop)YHĐ CC

chứng minh

nguồn gốc

mỏ vật liệu

HĐ CC

chứng minh

nguồn gốc

mỏ vật liệuYYYHĐ CC

chứng minh

nguồn gốc

mỏ vật liệuYY

Y

Y

Y

* KQ Thí nghiệm cấp phối cho từng loại BT (từng Mác, từng độ sụt), KQ

nén mẫu, KQ thí nghiệm kéo khi uốn mẫu với đường BT.

Y

Y

Y

YY

Y

Y

YY

YCƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)

146 Nguyễn Công Trứ – Quận 1 – TP. Hồ Chí MinhY

Y

Y

YY

Y12ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT12

13

B

1

2

3

45

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

C

1

2

D

1

2

3

4

5Lớp giấy dầu nền đường

Sika chân cột

Vật liệu hoàn thiện

Gạch xây

Gạch chịu acid, vật liệu

trám khe

Gạch lát nền các loại

Đá

tự

nhiên

(granite/marble)Y

YY

YY

YY

YY

YSơn nước + mastic

Sơn dầu

Hardener

Vật liệu kính

Cửa đi nhơm

Cửa sổ nhơm

Khóa cửa, tay nắm…

Phụ kiện cửa đi, bản lề

sàn

Cửa cuốn + phụ kiện

(mô tơ + hộp che cửa

cuốn…)

Cửa lam thép

Ống thép mạ kẽm

Trần thạch cao khung

chìm + phụ kiện (khung

xương, ty, nẹp….)

Trần thạch cao khung

nổi + Phụ kiện (khung

xương, ty, nẹp….)

Vách ngăn vệ sinh

Thiết bị vệ sinh

Thiết bị vệ sinh (bồn

cầu, lavabo, chậu tiểu)Y

YYYY

YY

YYYY

Y

Y

Y

Y

Y

Y

YY

Y

Y

Y

Y

Y

Y

YY

Y

Y

Y

Y

Y

Y

YY

Y

Y

YY

Y

Y

Y

Y

Y

Y

YYYYYYY

Y

YY

Y

YYY

YYYYYYYYYYYYYYPhụ kiện vệ sinh

(gương, vòi xịt, hộp

giấy…..)

Kết cấu thép

Cấu kiện thép tổ hợp,

cán nóng (cột, dầm)YYYYYYYYYYThép tạo hình uốn

nguội, thép mạ kẽm (xà

gồ, thép U)

Tôn mạ nhôm kẽm + mạ

màu (tôn mái, vách, nẹp,

diềm)

Thép làm lan can, gióng

bò (trước khi gia cơng)YYYYYYYYYYYGiằng chéo (thanh tròn,

thép góc)YYYHĐ CC

chứng minh

nguồn gốc

mỏ vật liệuYYCƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)

146 Nguyễn Công Trứ – Quận 1 – TP. Hồ Chí MinhY

Y

13ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT6

7

8

9

10

11Vật liệu hàn (que hàn,

dây hàn)

Bulơng neo mạ kẽm

nhúng nóng

Bulơng cường độ cao

Bulơng thường (liên kết

xà gồ)

Tấm cách nhiệt nhôm

Lưới thép không rỉ

(Inox) đỡ tấm cách nhiệt12

Ống thoát nước uPVC

13

Cầu chắn rác Inox 304

14

Tấm lợp lấy sáng

15

Sơn kết cấu, sơn dầu

PHẦN 2: HỆ THỐNG ME

A

1

2

3

45

6

7

8

B

1

2

3

4

5

6

7

8

C

1

D

1Hệ thống điện, chiếu

sáng

Tủ điện chính và tủ

phân phối điện nhánh

Dây cáp điện các loại

Đèn Led (khu vực SX)

Đèn cao áp dùng bóng

tiết kiệm điện từ 80W>120W (khu vực kho,

động lực ...)

Đèn huỳnh quang

(khơng phải đèn phòng

sạch)/ đèn downlight

Cơng tắc + ổ cắm

MCCB/MCB/CB

Ống luồn dây điện

Hệ thống cấp, thoát

nước

Ống thép tráng kẽm

Van các loại, lọc, đồng

hồ

Ống cấp nước uPVC

Ống dẫn nước PP-R

Phễu thu

Ống thoát nước thải

HDPE

Nắp hố ga nước thải

Máy bơm nước

PCCC

Bình chữa cháy

Chống sét

Kim thu sétYYYYYYYY

YY

YY

YYY

YY

YY

Y

Y

YY

Y

Y

YY

Y

YY

YYYYYY

Y

YY

Y

YY

Y

YY

YY

Y

YYYYYYY

Y

YY

Y

YY

Y

YY

YY

Y

YY

YY

YYYY

Y

Y

YY

Y

Y

YY

YY

YYYYYYYYY

YYY

Y

YY

Y

Y

YYYYYYCƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)

146 Nguyễn Cơng Trứ – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh14ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT

V.

TTQUY ĐỊNH VỀ TẦN SUẤT KIỂM TRA VẬT LIỆUChỉ tiêu thí

nghiệmTiêu chuẩn áp dụng1Đá dăm (sỏi) đổ

bê tơngCác chỉ tiêu cơ lý theo

TCVN 7572:20062Cát vàng đổ bê

tôngCác chỉ tiêu cơ lý theo

TCVN 7570:20063Xi măngCác chỉ tiêu cơ lý theo

TCVN 6260:19954Thép cốt bê tôngCác chỉ tiêu cơ lý theo

TCVN 1651:20085Thép kết cấu

(thép hình, thép

tấm, ...)Các chỉ tiêu cơ lý theo

TCVN 1651:20096Chiều dày lớp mạ

kẽmTCVN 5408:20077Mối hàn kết cấu

thép chịu lực

(dầm, cột)TCVN 170:2007

TCVN 1916:19958Bu lông

TCVN 170:2007Gạch xâyCác chỉ tiêu cơ lý theo

TCVN 1450:2009

và TCVN 1451-1998Nước (dùng trộn

bê tông và vữa)Các chỉ tiêu theo

TCVN 4506:2012Thiết kế cấp phối

bê tôngTheo yêu cầu của thiết

kế11Thiết kế cấp phối

vữa xây, trátTheo yêu cầu của thiết

kế12Bê tông910TCVN 4453:1995Tần suất lấy mẫu

Cứ 1 lô 200m3 lấy mẫu 1

lần. Mỗi lô nhỏ hơn

200m3 vẫn xem như 1 lô

Cứ 1 lô 350m3 lấy mẫu 1

lần. Mỗi lô nhỏ hơn

350m3 vẫn xem như 1 lô

Cứ mỗi lô 40 tấn lấy 1

mẫu. Mỗi lô nhỏ hơn 40

tấn vẫn xem như 1 lô

Cứ mỗi lô 50 tấn lấy mẫu

1 lần. Mỗi lô nhỏ hơn 50

tấn vẫn xem như 1 lôKhối lượng mẫu thử

50-100kg tùy theo cỡ đá

30 kg bất kỳ ở các vị trí

khác nhau

20kg mỗi mẫu thử

Mỗi loại thép lấy 1 mẫu

bao gồm 3 thanh, có chiều

dài từ 50-80cmCứ mỗi lô 50 tấn lấy mẫu

1 lần. Mỗi lô nhỏ hơn 50

tấn vẫn xem như 1 lô

Chọn ngẫu nhiên 5% trên

tổng số lượng cấu

kiện/sản phẩm để đo bằng

máy siêu âm điện tử

Kiểm tra bằng phương

pháp từ tính, khối lượng

kiểm tra là 5%

Thử kéo, 5 mẫu / loại bu

lông

Lực xiết bu lông, 25% số

bu lơng cho 1 mối nối và

khơng ít hơn 5 bu lông

Cứ 1 lô 100.000 viên lấy

mẫu 1 lần. Số lượng nhỏ

hơn 100.000 viên cũng

xem như 1 lôMỗi loại thép lấy 1 mẫu

bao gồm 3 thanh, có chiều

dài từ 50-80cm1 nguồn cung cấp/1 mẫu5 lít1 mẫu cát/ 1 loại, 1 mẫu

đá/ 1 loại, 1 mẫu xi măng,

1 mẫu phụ gia (nếu có)

1 mẫu cát/ 1 loại, 1 mẫu

xi măng, 1 mẫu phụ gia

(nếu có)

* Thí nghiệm độ sụt:

- 1 lần thử /mẻ trộn đầu

tiên với bê tông trộn tại

hiện trường.

- 1 lần giao hàng/1 lần thử

với bê tông thương phẩm.30kg cát/ 1 loại, 50kg đá 1

loại, 20kg xi măng cho mác

cấp phối bê tôngMỗi cấu kiện/sản phẩm đo

03 lần tại 1 vị trí

Áp dụng cho mối hàn giáp

mép đối đầu

Cho mỗi loại bu lông

Áp dụng cho Bulong neo

chân cột và mối nối dùng bu

lông cường độ cao

Lấy 50 viên bất kỳ ở các

vi trí khác nhau30kg cát/ 1 loại, 20kg xi

măng cho mác cấp phối vữa

Kiểm tra trực tiếp tại hiện

trường thi cơngCƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CƠNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)

146 Nguyễn Cơng Trứ – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II: QUY TRÌNH GIÁM SÁT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×