Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. CÁC QUY CHUẨN VÀ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

I. CÁC QUY CHUẨN VÀ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁTTCVN 9335:2012

TCVN 9338:2012Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu

âm và súng bật nẩy

Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kếtTCVN 9340:2012Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thuTCVN 9343:2012Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn cơng tác bảo trìTCVN 9344:2012TCVN 9348:2012Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên cơng trình bằng phương

pháp thí nghiệm chất tải tĩnh

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu

nóng ẩm

Bê tơng cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mònTCVN 9391:2012Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thuTCVN 9392:2012Thép cốt bê tông - Hàn hồ quangTCVN 9489: 2012Bê tông – Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đậpTCVN 9345:2012(ASTM C 1383-04)

TCXDVN 239:2006Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu cơng trìnhTCVN 4452:1987Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Quy phạm thi công và nghiệm thuTCVN 9347:2012

TCVN 9376:2012Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ

cứng và khà năng chống nứt

Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghépTCVN 9114:2012Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhậnTCVN 9115:2012Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thuTCVN 5017-1:2010Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 1: Các q trình hàn kim loạiBê tơng cốt thép lắp ghép và ứng lực trướcKết cấu thép

(ISO 857-1:1998)

TCVN 5017-2:2010

(ISO 857-2:1998)Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật

ngữ liên quanTCVN 8789:2011Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thửTCVN 8790:2011Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thuTCVN 9276:2012Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng q trình thi cơngTCVN 4085:1985Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thuTCVN 4459:1987Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựngTCXDVN 336:2005Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thửTCVN 4516:1988Hồn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi cơng và nghiệm thu.TCVN 5674:1992Cơng tác hồn thiện trong xây dựng. Thi cơng và nghiệm thu.TCVN 7505:2005Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng – Lựa chọn và lắp đặtTCVN 7955:2008Lắp đặt ván sàn. Quy phạm thi công và nghiệm thuTCVN 8264:2009Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thuTCVN 9377-1:2012

TCVN 9377-2:2012Cơng tác hồn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây

dựng

Cơng tác hồn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựngTCVN 9377-3:2012Cơng tác hồn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựngKết cấu gạch đá, vữa xây dựngCơng tác hồn thiệnHệ thống cấp thốt nước

TCVN 4519:1988Hệ thống cấp thốt nước bên trong nhà và cơng trình. Quy phạm thi cơng và nghiệm thu.TCVN 5576:1991Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuậtTCVN 6250:1997Ống polyvinyl clorua cứng (PVC-U) dùng để cấp nước – Hướng dẫn thực hành lắp đặt.TCXD 76:1979Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nướcTCVN 3624:1981Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thửTCVN 7997:2009Cáp điện lực đi ngầm trong đất. Phương pháp lắp đặtHệ thống cấp điện, chiếu sáng, chống sét, điều hòa khơng khí, cấp khí đốtCƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)

146 Nguyễn Công Trứ – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh5ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁTTCVN 9208:2012Lắp đặt cáp và dây điện cho các cơng trình cơng nghiệpTCVN 9358:2012Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các cơng trình công nghiệp - Yêu cầu chungTCVN 9385:2012Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thốngTCXD 232:1999Hệ thống thơng gió, điều hồ khơng khí và cấp lạnh. Chế tạo lắp đặt và nghiệm thu.TCXDVN 253:2001Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các cơng trình cơng nghiệp. u cầu chungTCXDVN 263:2002Lắp đặt cáp và dây điện cho các cơng trình cơng nghiệp.

Hệ thống phòng cháy chữa cháyTCVN 6305-1:2007

(ISO 06182-1:2004)

TCVN 6305-2:2007

(ISO 06182-2:2005)

TCVN 6305-3:2007

(ISO 06182-3:2005)

TCVN 6305-4:1997

(ISO 6182-4:1993)

TCVN 6305-5:2009Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với

Sprinkler

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo

động kiểu ướt, bình làm trễ và chng nước

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 3: u cầu và phương pháp thử đối với van ống

khơ

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu

mở nhanh(ISO 6182-5:2006)Phòng cháy và chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van

tràn.TCVN 9311-1:2012Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận cơng trình xây dựng - Phần 1 : u cầu chung(ISO 834-1:1999)

TCVN 9311-3:2012

(ISO/TR 834-3:1994)

TCVN 9311-4:2012

(ISO 834-4:2000)

TCVN 9311-5:2012Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận cơng trình xây dựng - Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp

dụng số liệu thử nghiệm

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận cơng trình xây dựng - Phần 4: Các u cầu riêng đối với bộ phận ngăn

cách đứng chịu tải(ISO 834-5:2000)Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận cơng trình xây dựng - Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn

cách nằm ngang chịu tảiTCVN 9311-6:2012Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận cơng trình xây dựng - Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm(ISO 834-6: 2000)

TCVN 9311-7:2012Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận cơng trình xây dựng - Phần 7 : Các u cầu riêng đối với cột(ISO 834-7:2000)

TCVN 9311-8 : 2012

(ISO 834-8:2000)Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận cơng trình xây dựng - Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận

ngăn cách đứng không chịu tảiTCVN 9383:2012Thử nghiệm khả năng chịu lửa - Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy

AN TỒN TRONG THI CƠNG XÂY DỰNG

Quy định chungTCVN 2288:1978Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuấtTCVN 2292:1978Cơng việc sơn. u cầu chung về an tồn.TCVN 2293:1978Gia cơng gỗ. u cầu chung về an tồn.TCVN 3146:1986Cơng việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn.TCVN 3147:1990Quy phạm an tồn trong Cơng tác xếp dỡ- u cầu chungTCVN 3153:1979Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động- Các khái niệm cơ bản- Thuật ngữ và định nghĩaTCVN 3254:1989An toàn cháy. Yêu cầu chungTCVN 3255:1986An toàn nổ. Yêu cầu chung.TCVN 3288:1979Hệ thống thơng gió. u cầu chung về an tồnTCVN 4431:1987Lan can an tồn. Điều kiện kỹ thuậtTCVN 4879:1989Phòng cháy. Dấu hiệu an toànTCVN 5308:1991Quy phạm kỹ thuật an tồn trong xây dựngTCVN 5587:2008Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điệnTCVN 8084:2009Làm việc có điện. Găng tay bằng vật liệu cách điệnTCXD 66:1991Vận hành khai thác hệ thống cấp thốt nước. u cầu an tồn.TCXDVN 296.2004Dàn giáo- Các u cầu về an tồnCƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CƠNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)

146 Nguyễn Cơng Trứ – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh6ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁTSử dụng thiết bị nâng chuyển

TCVN 4244:2005Thiết bị nâng. Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuậtTCVN 4755:1989Cần trục. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực.TCVN 3152:1979Dụng cụ mài. Yêu cầu an toànTCVN 7996-1:2009Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 1: Yêu cầu chungSử dụng dụng cụ điện cầm tay(IEC 60745-1:2006)

TCVN 7996-2-1: 2009

(IEC 60745-2-1:2008)

TCVN 7996-2-2: 2009

(IEC 60745-2-12:2008)

TCVN 7996-2-5:2009Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan

và máy khoan có cơ cấu đập

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren

và máy vặn ren có cơ cấu đập

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa(IEC 60745-2-14:2006)

TCVN 7996-2-6:2011Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với búa máyTCVN 7996-2-7:2011Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn -Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với súng phun

chất lỏng không cháy

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa

tịnh tiến (máy cưa có đế nghiêng được và máy cưa có lưỡi xoay được)

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm

rung bê tông

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa

xích

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bàoTCVN 7996-2-11:2011

TCVN 7996-2-12: 2009

(IEC 60745-2-2:2008)

TCVN 7996-2-13:2011

TCVN 7996-2-14: 2009

(IEC 60745-2-5:2006)

TCVN 7996-2-19:2011)

TCVN 7996-2-20:2011

TCVN 7996-2-21:2011II.Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-19: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào

xoi

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-20: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa

vòng

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với máy thơng

ống thốt nướcLƯU ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM SÁTCƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)

146 Nguyễn Công Trứ – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh7ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁTCƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)

146 Nguyễn Cơng Trứ – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. CÁC QUY CHUẨN VÀ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×