Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Môi trường pháp lý chưa đầy đủ, đồng bộ

- Môi trường pháp lý chưa đầy đủ, đồng bộ

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan

- Nguyên nhân từ phía ngân hàng

+ Chi Nhánh thiếu thơng tin tín dụng về các KHCN:

Thực tế, việc thu thập, khai thác và sử dụng thơng tin từ các nguồn tại Chi nhánh

còn hạn chế. Chi nhánh chủ yếu sử dụng nguồn thông tin do khách hàng cung cấp. Đối

với thơng tin từ bên ngồi thì chủ yếu là thơng tin từ CIC. Ngồi ra thì hầu như khơng

còn kênh nào để thu thập thơng tin KHCN. Do đó, Chi Nhánh gặp khó khăn trong việc

so sánh, đối chiếu các nguồn thông tin khác nhau. Do tính chất bị phụ thuộc nên chất

lượng thơng tin thu thập được chưa thực sự đáng tin cậy.

+ Chất lượng đội ngũ chuyên viên KHCN chưa đồng đều: CBTD là người chịu trách

nhiệm thu thập các thông tin cần thiết, vì vậy chất lượng CBTD ảnh hưởng rất lớn đến

chất lượng khoản vay. CBTD của Chi Nhánh có nghiệp vụ chính liên quan đến đối

tượng KHDN nên khi chuyển sang hoạt động cho vay KHCN thì gặp nhiều bỡ ngỡ.

Mặt khác, hầu hết CBTD còn rất trẻ, do vậy thiếu thực tiễn kinh nghiệm và hiểu biết

về khách hàng, về các ngành nghề kinh doanh, thói quen tiêu dùng, tâm lý hành vi tiêu

dùng..., trong khi hoạt động cho vay KHCN đòi hỏi CBTD có khả năng Đánh giátổng

hợp rất rộng, dẫn đến hạn chế trong việc thẩm định khách hàng, làm giảm chất lượng

thẩm định cho vay. Điều này ảnh hưởng phần nào đến hoạt động cho vay của Chi

nhánh, tăng rủi ro cho vay cho Chi nhánh.

+ Chưa thực hiện nghiêm túc quy trình cho vay:

Trong quá trình cấp cho khách hàng vay vốn, bước Đánh giátín dụng tiềm ẩn

rủi ro rất lớn. Những tài liệu của khách hàng cung cấp như giấy tờ pháp lý, phương án

sản xuất kinh doanh và kế hoạch trả nợ, hợp đồng thế chấp mang tính chất đối phó, có

thể làm giả nên nhiều khi không đáng tin cậy. CBTD đôi khi hoàn toàn dựa trên tài

liệu do khách hàng cung cấp, khơng xác minh lại thơng tin. Vì hồn tồn dựa trên tài

liệu của khách hàng nên tờ trình thẩm định khách hàng thường được trình bày rất sn

sẻ theo các khn mẫu có sẵn và chứa đựng các thơng tin có lợi cho khách hàng nhưng

khơng nêu được những điểm mấu chốt có thể dẫn đến quyết định cho vay hay không69cho vay. CBTD nếu như không nhạy bén và kiểm tra cụ thể kỹ lưỡng sẽ dẫn đến gây

tổn thất cho Chi Nhánh.

+ Sự phân cơng CBTD còn thiếu hợp lý:

Hiện nay, tại Chi nhánh, phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm, mỗi CBTD

được phân công một lượng khách hàng cụ thể, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc

một CBTD phụ trách nhiều đối tượng khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau có

thể dẫn đến sự hạn chế trong kết quả thẩm định cho vay. Hơn nữa, do khối lượng hồ sơ

vay phải xét duyệt quá nhiều và khơng có thời gian đọc kỹ tờ thẩm định của nhân viên

tín dụng nên người xét duyệt dễ bị chấp nhận điều kiện nhân viên tín dụng đã chỉ ra

mà quyết định xét duyệt cho vay.

+ Công nghệ thơng tin Chi nhánh và trình độ cán bộ còn hạn chế

Mặc dù, trong năm 2017-2018 DongAbank dưới sự tư vẫn của McKinsery đã

triển khai và áp dụng các hệ thống mới tiên tiến như: Quy trình luân chuyển hồ sơ tín

dụng tự động (ECM), Hệ thống cảnh báo sớm EWS, hệ thống quản lý tín nhiệm định

tính QCA, đo lường rủi ro định lượng PV01. Tuy nhiên, Chi nhánh chưa xây dựng

được cơ sở dữ liệu thống nhất, nhân viên có trình độ xử lý để áp dụng hiệu quả các

phương pháp định lượng hiện đại.

- Nguyên nhân từ phía khách hàng

+ KHCN đã sử dụng vốn sai mục đích:

Trong thực tế khơng ít các KHCN sử dụng vốn vay vào các mục đích đầu tư những

ngành nghề bất hợp pháp không phù hợp với những điều kiện trong hợp đồng tín dụng

đã ký hay khơng trả nợ đúng hạn cho Chi nhánh gây nên khoản nợ quá hạn.. Nhiều

KHCN có hiện tượng dây dưa, chần chừ trong việc trả nợ cho Chi nhánh, gây nên ảnh

hưởng không tốt với Chi nhánh, làm tăng rủi ro cho vay70CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THUƠNG MẠI CỔ PHẦN

ĐÔNG Á CHI NHÁNH TP.HUẾ

3.1. Định hướng phát triển chung hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương

mại cổ phần Đông Á Việt Nam Chi nhánh TPHuế

Hướng đến mục tiêu chung của DongAbank là trở thành “Ngân hàng tốt nhất và

doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam” đông thời là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam

áp dụng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế, Chi nhánh TPHuế đã thiết lập định hướng

trong từng giai đoạn sắp tới theo định hướng phát triển chung của toàn Ngân hàng

ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Việt Nam.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ kinh doanh mà DongAbank tin tưởng giao

phó đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của NHNN, Ban lãnh đạo DongAank Chi

nhánh Huế đã đề ra những kế hoạch, nhiệm vụ và phương hướng hoạt động trong năm

2019 như sau:

Mục đích: Duy trì, phát triển các mảng hoạt động thế mạnh của Chi Nhánh bên

cạnh mở rộng các mảng hoạt động cá nhân

Mục tiêu: Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà DongABank giao phó.Cụ thể:

● Tăng trưởng dư nợ tín dụng: 20%/năm, trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 30%

● Huy động vốn tăng trưởng 35%/năm

● Tỷ lệ nợ quá hạn duy trì dưới 1%, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 0.5%

Nhằm đạt được mục tiêu đề ra, những nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện:

Tăng trưởng thêm dư nợ tín dụng trong tầm kiểm sốt, đảm bảo an toàn và hiệu

quả; chú trọng tăng dư nợ tín dụng ngắn hạn để tìm đầu ra cho nguồn vốn đã huy

động, tránh ứ đọng vốn. Mở rộng phạm vi cho vay đến nhiều thành phần kinh tế xã

hội, đặc biệt là đối tượng KHDN vừa và nhỏ và KHCN – 2 đối tượng khách hàng tiềm

năng của Chi Nhánh cụ thể là ưu tiên thẩm định, duyệt vay tăng hạn mức cho vay đối

với những khách hàng sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ hoặc

tiêu dùng có tình hình tài chính lành mạnh, có lịch sử vay, trả nợ tốt, tạo được tín

nhiệm đối với Chi nhánh.71Bên cạnh đó, Chi nhánh cần mở rộng hoạt động của các phòng giao dịch, hoặc quỹ tiết

kiệm trực thuộc; đa dạng thêm các hình thức huy động vốn, cải tiến quy trình, rút gọn

thủ tục trong việc nhận tiền gửi, cải thiện phong cách chăm sóc khách hàng nhằm thu

hút nhiều hơn lượng tiền gửi vào, Thực hiện chính sách tiếp thị, khuyến mãi theo

hướng dẫn của DongAbank, tìm hiểu, nghiên cứu khách hàng để đưa ra các sản phẩm

phù hợp với từng đối tượng khách hàng cụ thể Theo dõi sát sao các chỉ thị về lãi suất

huy động của NHNN kết hợp với quy định lãi suất của DongABank theo từng thời kỳ

để có điều chỉnh khung lãi suất phù hợp với từng sản phẩm, đảm bảo mục tiêu sinh lời

cho Chi nhánh mà vẫn tuân thủ đúng chỉ thị hướng dẫn.

Cải thiện hiệu quả tín dụng bằng việc giải quyết tình trạng nợ quá hạn và nợ

xấu hiện có, xác định nguyên nhân phát sinh, phân loại nợ xấu để có biện pháp xử lý

cụ thể. Đốc thúc các chuyên viên tín dụng kiểm tra hồ sơ, rà soát lại dư nợ cho vay đối

với từng khách hàng, đặc biệt là khách hàng nợ quá hạn để nhanh chóng có các biện

pháp thu hồi vốn về cho Chi nhánh. Nâng cao chất lượng thẩm định đối với những

khách hàng mới, tái thẩm định lại những khách hàng truyền thống nếu khách hàng đó

có nhu cầu vay lại, kiên quyết từ chối những khoản vay khơng có dấu hiệu an tồn, dù

là khách hàng thân thiết của Chi nhánh.

Thường xuyên kiểm tra giám sát các hoạt động, nghiệp vụ để đẩy mạnh sự tuân

thủ an toàn trong hoạt động Chi nhánh. Mặt khác, tập trung đào tạo và đào tạo lại đội

ngũ cán bộ theo hướng nâng cao, chuyên nghiệp, chuyên sâu theo nguyên tắc mọi cán

bộ ngồi nhiệm vụ chính phải nắm bắt về cơ bản các nghiệp vụ khác để có thể tự tin

giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng, nhạy bén với các cơ hội thị trường.

3.2. Định hướng hoạt động cho vay đối với KHCN tại Ngân hàng thương mại cổ

phần Đông Á Việt Nam Chi nhánh TP.Huế

Hướng tới mục tiêu trở thành một trong những Chi nhánh chủ chốt trong hệ

thống, hoạt động cho vay KHCN được xem là một trong những mảng quan trọng nhất

trong việc hoàn thiện hoạt động kinh doanh của DongAbank Chi nhánh TPHuế hiện

nay. Vì lý do trên, Chi nhánh đã đề ra một số định hướng cụ thể đối với hoạt động cho

vay KHCN như sau:72Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Môi trường pháp lý chưa đầy đủ, đồng bộ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×