Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tài liệu tiếng Việt

Tài liệu tiếng Việt

Tải bản đầy đủ - 0trang

[14] Hàng chục nghìn tấn ắc quy xả thẳng vào môi trường mỗi năm (Thứ Ba, 26/7/2011),

Truy cập: http://www.tuyengiao.vn/print/33636/hang-chuc-nghin-tan-ac-quy-xathang-vao-moi-truong-moi-nam

[15] Nguyễn Đức Viễn (23 tháng 6 năm 2015), Cấu trúc và hoạt động hóa học trong viên

pin, Truy cập: https://pinpanasonic.wordpress.com/2015/06/23/cau-truc-va-hoatdong-hoa-hoc-trong-vien-pin/

Tài liệu tiếng anh

[16] Denise Crocce Romano Espinosaa, Andréa Moura Bernardesb, Jorge Alberto Soares

Tenório (2004). Journal of Power Sources 137 (2004) 134–139).

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378775304002721

[17] United States Environmental Protection Agency (USEPA), Product Stewardship

International Initiatives for Batteries, online http:// www.epa.gov/epaoswer/nonhw/reduce/epr/products/bintern.html, 3 August 2002.

[18] Bernardes, A. M., Espinosa, D. C. R., & Tenório, J. A. S. (2004). Recycling of

batteries: A review of current processes and technologies. Journal of Power

Sources (Vol. 130, pp. 291–298). https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2003.12.026

[19] A. Cox, D.J. Fray. Recycling of cadmium from domestic, sealed NiCd battery waste

by use of chlorination, Trans. Instn. Min. Metall (Sect. C: Mineral Process. Extr.

Metall) set./dez. 108 (1999) C153–C158.

[20] S. AKTAS, A.A.SIRKECI, E. AÇMA, Current situation of scrap batteries in Turkey,

Journal of Power Sources 130 (2004) 306–308

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037877530301190X

[21] Van den Bossche P, Vergels F, Van Mierlo J, et al. (2006) SUBAT: an assessment

of sustainable battery technology. Journal of Power Sources 162: 913–919.

[22] Yi XB (2004) LAB Manufacturing and Engineering Controls. Beijing: Machinery

Industry Press.

[23] Lucas J, Bellanger L, Le Strat Y, et al. (2014) Source contributions of lead in

residential floor dust and within-home variability of dust lead loading.

[24] Atsushi Terazono, Masahiro Oguchi, Shigenori Iino, Satoshi Mogi (2015). Battery

collection in municipal waste management in Japan: Challenges for hazardous

substance control and safety. Waste Management.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X1500077X

[25] Raymond A. Shapek (1995), Local government household battery collection

programs: costs and benefits, Resources, Conservation and Recycling 1.5(1995)l19 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/092134499500025E32PHỤ LỤC 1

1. Phiếu điều tra hiện trạng sử dụng pin

PHIẾU ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG XẢ THẢI PIN ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN TẠI

TP.ĐÀ NẴNG

A. Mục tiêu

Phiếu điều tra này dùng để khảo sát hiện trạng sử dụng và đánh giá nhận thức của người

dân thành phố Đà Nẵng về vấn đề vứt thải pin. Những thông tin mà quý vị cung cấp chỉ

được sử dụng cho đề tài nghiên cứu của nhóm sinh viên khoa sinh môi trường, trường

Đại học Sư Phạm-ĐHĐN. Chúng tôi xin cam kết chỉ sử dụng những thơng tin này cho

mục đích khoa học.

B. Thông tin chung

1. Họ tên người cung cấp thơng tin:…………………………………………………

2. Độ tuổi:…………………………Nghề nghiệp:…………………………………..

3. Trình độ học vấn: …………………………………………………………………

3. Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………

C. Câu hỏi

I. Hiện trạng sử dụng và hiện trạng thải bỏ:

(Ơng/bà hãy điền thơng tin vào bảng sau)

STT

1

2

3

4Tên thiết bị

Đồ chơi điện tử

Đồng hồ điện tử

Điện thoại di động

Điều khiển từ xa5

6

7

8

9

10Laptop

Radio

Đèn pin

Máy ảnh

Máy tính bỏ túi

Loa nghe nhạcSố lượngThời gian vứtVứt ở đâuII. Đánh giá nhận thức người dân về pin

(Ông/bà cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu X vào mục mà ông/bà đồng

ý, hoặc điền chữ vào phần để trống có dấu ……………..)332.1. Mức quan tâm

1. Ơng (bà) có quan tâm đến các vấn đề thải bỏ và xử lý pin hiện nay khơng?

Khơng2. Ơng (bà) đã biết và đã từng tìm hiểu về pin hay chưa?

Khơng3. Những quy định nào ông (bà) đã nghe và từng biết về pin?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

2.2. Mức hiểu biết

1. Ơng (bà) có hiểu biết sự ảnh hưởng và tác hại của pin đối với đời sống con

người và mơi trường xung quanh khơng?

Khơng2. Ơng (bà) có biết pin gồm mấy loại?Khơng

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

3. Ơng (bà) có biết thành phần có trong pin là gì khơng?Khơng

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Thời gian phỏng vấn: Ngày.....tháng…..năm 201834PHỤ LỤC 2Hình 1. Khảo sát điểm thu gom tại BigC35Hình 2. Khảo sát phỏng vấn người dân36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài liệu tiếng Việt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×