Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.8 : Tiến độ thi công thực tế và nguyên nhân chậm tiến độ

Bảng 2.8 : Tiến độ thi công thực tế và nguyên nhân chậm tiến độ

Tải bản đầy đủ - 0trang

64- Vướng mặt bằng thi cơng;23

B1Gói thầu số 04 (Km0+730 –

Km0+920)201620172018- Tại các vị trí khơng vướng mặt

bằng Nhà thầu thi công không

đảm bảo tiến độ

- Vướng mặt bằng thi cơng;Gói thầu số 05 (Km0+920 –

Km1+100)201620172018- Tại các vị trí không vướng mặt

bằng Nhà thầu thi công không

đảm bảo tiến độ201520172018201520172018Do điều chỉnh, bổ sung một số nội

dung ngoài thiết kế, chậm tiến độ

- Vướng mặt bằng;

- Do nguồn vốn thiếu;Đầu tư tơn tạo Di tích thành lập

Chi bộ Mỏ than (Chi bộ đầu tiên

của tỉnh Tuyên Quang)

Bố trí, sắp xếp di dân khẩn cấp ra

khởi vùng lũ quét, lũ ống, sạt lở

đất và rừng phòng hộ đầu nguồn

tại xóm Dùm, phường Nông

Tiến, thành phố Tuyên Quang

Nguồn vốn thành phố

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân

cư trục đường Quốc lộ 2, từ

đường vào Viên Châu đến giáp

ngã ba đi Đồng Thắm thuộc xã

An Tường, TPTQ (giai đoạn 3)- Điều chỉnh, bổ sung một số hạng

mục trùng với dự án WB

Thi công đảm bảo tiến độ2017201820172018- Vướng mặt bằng thi công hệ

thống cấp điện;1.1Hạng mục: Đường giao thông nội

bộ, cống, rãnh thốt nước, hệ

thống cấp điện201520172018- Tại các vị trí không vướng mặt

bằng Nhà thầu thi công không

đảm bảo tiến độ, Chủ đầu tư đã

đôn đốc nhắc nhiều lần nhưng đơn

vị vẫn không thi công

Do vướng mặt bằng đến ngày

11/9/2018 mới tiến hành bàn giao

mặt bằng thi công, các đơn vị

đang triển khai thi công1.22Hạng mục: Hệ thống cấp nướcHạ tầng khu dân cư Lý Thái Tổ,

phường Phan Thiết, thành phố

Tuyên Quang201620172016201720182018Giai đoạn 1, 2 đã thi công xong;

khối lượng giai đoạn 3 chưa thi

cơng do chưa có mặt bằng

- Do vướng mặt bằng một số vị trí;

- Những vị trí khơng vướng mặt

bằng nhưng Nhà thầu chưa thi

cơng do để thi công hạng mục

đồng bộ;

- Do thời tiết mưa nhiều, công

trường một số đoạn bị ngập úng

không triển khai thi công được65Do điều chỉnh tuyến trùng với

đường giao của gói thầu nâng cấp

hồ Trung Việt (Ban WB), hiện tại

đang hoàn thiện hồ sơ để GPMB

điều chỉnh tuyến3Đền bù và xây dựng đường tránh

lũ từ trung tâm hành chính thành

phố đến đường Lê Đại Hành,

TPTQ2016201720184Đầu tư xây dựng nút giao thông

đường 17/8 và phố Tôn Thất

Tùng201620172018Vướng mặt bằng thi công chưa

triển khai thi công5Quy hoạch và xây dựng khu dân

cư tổ 9, phường Phan Thiết,

TPTQ201520172018Do vướng mắc giải phòng mặt

bằng6Cải tạo, nâng cấp đường (đoạn từ

đường Phan Thiết đến đường

17/8) và đổ bê tông sân chợ Phan

Thiết, thành phố Tuyên Quang2015201620187Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ

thuật khu thương mại, dịch vụ,

ẩm thực, thành phố Tuyên

Quang, tỉnh Tuyên Quang (giai

đoạn 1), Hạng mục: Đường giao

thơng và Hệ thống thốt nước2015201720188Cải tạo, nâng cấp đường Trần

Phú, phường Tân Quang, thành

phố Tuyên Quang2016201720189Nhà lớp học Trường Mầm non

Hương Sen, thành phố Tuyên

Quang201620172018Nhà thầu chưa tập trung thi cơng

lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa

cháy10Chợ Long Bình An, xã Đội Cấn,

thành phố Tuyên Quang201520172018Chưa thi công do đang vướng mặt

bằngDo vướng mắc về GPMB nên

chưa thi công được hạng mục đổ

bê tông sân chợ Phan Thiết

Vướng mắc mặt bằng thi công:

Nút giao đường Ngô Quyền; Hài

cốt cuối bờ kè; phá dỡ nhà kho,

nhà ở công nhân viên; Phát sinh

khối lượngDo vướng mắc GPMBVới cơng tác quản lý tiến độ giải phóng mặt bằng:

Ban QLDA trực tiếp phối hợp cùng trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đi

kiểm kê, đo đạc, báo cáo Hội đồng bồi thường, làm căn cứ cho việc triển khai

bồi thường GPMB. Việc chậm bàn giao mặt bằng xây dựng cũng như các tồn

tại vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đầu tư làm cho tiến độ triển khai dự án

bị ảnh hưởng, dẫn đến ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư chung của dự án.

Công tác GPMB hiện nay là một vấn đề hết sức nan giải đối với cơng

tác QLDA đầu tư xây dựng nói chung ở nước ta và đối với cơng tác QLDA

của Ban QLDA nói riêng.66Hiện nay, có một số dự án của Ban QLDA bị chậm tiến độ so với kế

hoạch ban đầu, dẫn đến không thể triển khai thi công đồng bộ dự án nguyên

nhân chủ yếu nằm ở công tác GPMB và nguồn vốn thực hiện.

Cụ thể, theo kế hoạch tiến độ của dự án “Đường giao thơng trung tâm

hành chính thành phố Tuyên Quang (Đoạn từ Quốc lộ 2 cũ đến Quốc lộ 2

tránh thành phố Tuyên Quang), xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh

Tuyên Quang (giai đoạn 2)”, dự án sẽ khởi công vào tháng 12 năm 2017, với

tiến độ đặt ra là 210 ngày (7 tháng). Tuy nhiện đến nay dự án vẫn chưa được

thi công xong do tiến độ GPMB quá chậm, không thống nhất được phương án

GPMB ảnh hưởng đến phương án lập và triển khai dự án;

Giải thích tình trạng trên, lãnh đạo Ban QLDA là đơn vị trực tiếp quản

lý dự án đã cho rằng: Đối với các dự án đầu tư xây dựng, thường xun xảy ra

tình trạng khơng thống nhất được giữa quyết tốn kinh phí GPMB do chủ đầu

tư phê duyệt và quyết tốn kinh phí GPMB do địa phương thực hiện, đặc biệt

với các dự án xây dựng tại khu vực qua khu dân cư, dự án đi vào phần đất đã

được cấp sổ đỏ…., nơi mà giá cả đất đai đắt đỏ và thường xuyên biến động.

Bên cạnh đó các thủ tục và cơ chế GPMB ở các địa phương quá rườm rà,

phức tạp và không thống nhất giữa các địa phương khác nhau. Chính vì vậy,

cán bộ QLDA gặp rất nhiều khó khăn khi làm việc với các địa phương dẫn

đến chậm tiến độ nhiều dự án. Hiện nay, Ban QLDA đang có các giải pháp

mạnh mẽ, phối hợp cùng Chủ đầu tư và các đơn vị chức năng nhằm đẩy

nhanh tiến độ GPMB và nhanh chóng đưa dự án vào hoạt động.

Với công tác quản lý tiến độ thi công xây dựng:

Về quản lý tiến độ thi cơng trong q trình thi cơng các gói thầu theo kế

hoạch tiến độ chi tiết do nhà thầu lập và đã được Chủ đầu tư phê duyệt. Ban

QLDA phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành giám sát tiến độ thi công thực tế,67phát hiện các sự cố làm chậm tiến độ dự án và có biện pháp đốc thúc nhà thầu

điều chỉnh kịp thời.

Báo cáo tiến độ dự án được nhà thầu lập đều đặn hàng tuần, Ban QLDA

có trách nhiệm phối hợp với tư vấn giám sát kiểm tra tiến độ thực tế của các

gói thầu và lập báo cáo tiến độ định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ

đầu tư.

2.1.7. Thực trạng công tác Quản lý dự án giai đoạn kết thúc xây dựng, đưacơng trình của dự án vào khai thác sử dụng

2.1.7.1. Thực trạng cơng tác quyết tốn Hợp đồng, quyết tốn dự án hồn thành

Cơng tác quyết tốn Hợp đồng, quyết tốn dự án hồn thành được Ban

QLDA thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật về quyết toán. Tình hình

quyết tốn của Ban được thể hiện trong bảng sau

Bảng 2.9. Thực trạng quyết tốn một số cơng trìnhSTT1234

5Tên cơng trình

Xây dựng Nhà văn hố xã

an khang, thành phố Tuyên

Quang (7298112)

Xây dựng phòng học,

phòng chức năng của

trường Mầm non Sơng Lơ (

nhà lớp học phòng chức

năng ) ( MDA: 7355346)

Cải tạo, sửa chữa trụ sở

làm việc của HĐND và

UBND thành phố Tuyên

Quang ( 7380342)

Cải tạo, sửa chữa trụ sở

làm việc của Thành ủy

Tuyên Quang

Cải tạo, sửa chữa nhà làm

việc các cơ quan, đồn thể

và các phòng, ban chứcTổng mức đầu tưĐơn vị tính: Đồng

Giá trị phê

Quyết tốn

duyệt quyết

tăng (giảm)

tốn

so với TMĐT253.916.000252.321.000-1.595.0002.834.403.0002.821.214.000-13.189.0004.561.364.0004.531.231.000-30.133.0004.951.909.0004.944.421.000-7.488.0004.181.352.0004.181.352.000068năng của thành phố

678STT910

11

121314

15Xây dựng phòng học bộ

mơn và chức năng trường

THCS Tràng Đà, TPTQ

Đường tránh lũ từ trung

tâm hành chính thành phố

đến đường Lê Đại Hành

thành phố Tuyên Quang

Đường giao thơng trung

tâm hành chính thành phố

Tun Quang (đoạn từ

Quốc lộ 2 cũ đến Quốc lộ 2

tránh thành phố Tun

Quang), xã An Tường,

TPTQ.

Tên cơng trình

Cải tạo nâng cấp vỉa hè, tơ

toa, hệ thống thốt nước

khu dân cư tổ 16, 17, 18

phường Minh Xuân

Nâng cấp, cải tạo khuôn

viên hồ Tân Quang, thành

phố Tuyên Quang

Xây dựng đài phun nước

hồ Tân Quang

Cải tạo vỉa hè trước cổng

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Bồi thường, cải tao, nâng

cấp đường Trung tâm xã

An Khang, thành phố

Tuyên Quang.

Bổ sung thiết bị Nhà văn

hóa trung tâm thành phố

(Hội trường đa năng trung

tâm chính trị thành phố)

Xây dựng cống thoát nước

khu cột đèn và khu sau kho

thuộc đội 2, 3 (tổ 10, 11,

13) phường Nông Tiến,3.923.214.0003.912.341.000-10.873.0009.050.196.0009.035.436.000-14.760.0005.926.000.0005.926.000.0000Tổng mức đầu tưGiá trị phê

duyệt quyết

toánQuyết toán

tăng (giảm)

so với TMĐT1.720.000.0001.723.100.0003.100.0004.955.869.0004.933.412.000-22.457.0004.909.219.0004.763.529.000-145.690.000499.856.000453.547.600-46.308.4006.144.000.0006.212.354.00068.354.000883.241.000823.456.000-59.785.0002.265.204.0002.125.442.000-139.762.000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.8 : Tiến độ thi công thực tế và nguyên nhân chậm tiến độ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×