Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương hướng hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang trong giai đoạn 2019-2024

Phương hướng hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang trong giai đoạn 2019-2024

Tải bản đầy đủ - 0trang

81khoảng 5.000 đến 6.000 ha, trong đó đất dân dụng từ 900

đến 1.200 ha vào năm 2020 và 1.500 đến 2.000 ha năm

2030.Vùng phát triển đô thị nằm theo hướng Tây Bắc, Đông Nam dọc theo

tuyến đường tránh Quốc lộ 2 và dòng sơng Lơ. Phía Bắc là vùng đơ thị lịch sử

hiện hữu, bảo tồn và phát triển có bản sắc gắn liền với đô thị giáo dục đào tạo

đại học. Phía Nam thành phố phát triển vùng đơ thị năng động theo định

hướng đô thị mới hiện đại, gắn kết với các tuyến giao thông đối ngoại: Trục

đối ngoại Đơng Tây, đường Hồ Chí Minh, đường cao tốc Tuyên Quang - Phú

Thọ, đường sắt. Phía Tây thành phố là vùng đệm đô thị, sản xuất nông nghiệp

và du lịch sinh thái hỗ trợ cho sự phát triển của thành phố. Phía Đơng thành

phố là vùng núi bảo vệ thành phố kết hợp du lịch văn hóa tâm linh, sinh thái.

Tồn bộ đơ thị được phân làm 4 khu vực phát triển chính và chia thành 10

phân khu đơ thị.

Căn cứ theo quy hoạch tỉnh đã phê duyệt, hiện nay UBND thành phố

chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tập trung rà soát lại tất cả các quy hoạch để điều

chỉnh cho phù hợp. Thành phố cũng tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước các

gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát, kiểm tốn, bảo hiểm xây dựng cơng trình

xây dựng 2 tuyến đường dọc sơng Lơ đấu nối với các tuyến Quốc lộ 37, Quốc

lộ 2C, đường Hồ Chí Minh liên kết với đường cao tốc nối thành phố Tuyên

Quang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đồng thời, hồn thiện các hạng mục thi

cơng xây dựng các cơng trình trọng điểm: Đường Trung tâm hành chính thành

phố giai đoạn 2; cải tạo nâng cấp Hồ Trung Việt, xã An Tường; xây dựng hạ

tầng cho khu tái định cư phường Tân Hà; xây dựng hạ tầng khu ẩm thực tại

phường Minh Xuân; hạ tầng khu dân cư Lý Thái Tổ, phường Phan Thiết...82Bảng 3.1. Các cơng trình chuyển tiếp và dự kiến khởi

cơng năm 2019

STT

Tên cơng trình

A Các cơng trình chuyển tiếp

1

2

3

4

5

6

B

1

2

3

4

5

6

7

8xây dựng 2 tuyến đường dọc sông Lô đấu nối với các tuyến Quốc lộ

37, Quốc lộ 2C, đường Hồ Chí Minh liên kết với đường cao tốc nối

thành phố Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Đường Trung tâm hành chính thành phố giai đoạn 2

cải tạo nâng cấp Hồ Trung Việt, xã An Tường

xây dựng hạ tầng cho khu tái định cư phường Tân Hà

xây dựng hạ tầng khu ẩm thực tại phường Minh Xuân

hạ tầng khu dân cư Lý Thái Tổ, phường Phan Thiết

Cơng trình dự kiến khởi cơng trong năm 2019

Đầu tư, tơn tạo Di tích thành lập Chi bộ Mỏ Than

chợ Long Bình An, xã Đội Cấn

trụ sở UBND xã An Tường

trung tâm bảo dưỡng, bảo hành ô tô Tuyên Quang, phường Tân Hà

xử lý nước mặt lấy nguồn nước từ sông Lô

quy hoạch Trung tâm mua bán, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc cơng

trình xã Đội Cấn

vườn sinh thái Bách Thảo ngân, phường Tân Hà

xây dựng Trường Mầm non Sao Mai

Trong triển khai các thủ tục đầu tư, tiến độ thi cơng một số cơng trìnhchậm hay một số cơng trình do vướng mắc về cơng tác giải phóng mặt bằng,

quỹ đất giao tái định cư, thành phố cũng đã họp chỉ đạo cán bộ tăng cường

xuống cơ sở chủ động làm việc với các xã, phường và khu dân cư, người dân

để tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở, đặc biệt trong cơng tác giải phóng mặt bằng

để có mặt bằng sạch thi cơng các cơng trình.838.Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý dự án của BanQuản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang3.1.1. Nhóm giải pháp chung

a. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Ban.

Trong quá trình thực hiện quản lý đã cho thấy vấn đề nhân sự của Ban quá

mỏng để thực hiện khối lượng lớn các dự án dẫn đến không theo sát các đơn vị

thi công và các hạng mục thi cơng để xảy ra những sai sót của nhà thầu.

Để hoàn thành nhiệm vụ quản lý hệ thống các dự án hiện tại Ban đang

được UBND thành phố Tuyên Quang giao nhiệm vụ cần phải xây dựng quy chế

về nhân sự trong đó cần phải xây dựng số lượng con người, trình độ chun mơn

cần thiết cho từng vị trí cơng việc, từng phòng của Ban, bổ sung thêm 1 phòng

dự án, thành lập Văn phòng, đưa Ban trở thành một Ban chuyên nghiệp hơn. Đặc

biệt chú trọng tới nhân sự phòng dự án đảm bảo quản lý tốt về mặt chất lượng,

kiểm tra kiểm sốt tốt quy trình, kế hoạch tiến độ tránh tình trạng tiến độ thi

cơng phải trình xin gia hạn, đảm bảo lực lượng cán bộ trong cơng tác quản lý chi

phí các dự án. Đồng thời chú trọng việc đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo,84điều hành của lãnh đạo trong mọi hoạt động của Ban, tăng cường phối hợp giữa

các phòng Ban trong việc giải quyết công việc chung.

Để rút kinh nhiệm cho những nhiệm vụ quản lý các dự án sắp tới ban

quản lý cần lựa chọn mơ hình cơ cấu tổ chức nhân sự hợp lý hơn. Đảm bảo sự

thông suốt trong công tác quản lý, để giảm bớt khối lượng công việc cho các

thành viên trong Ban. Tác giả xin đề xuất phương án tổ chức Ban như sau:Hình 3.2. Đề xuất phương án cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Ban

Về cơ bản phương án tổ chức của Ban QLDA theo mơ hình trước đây vì

trên thực tế thấy mơ hình tổ chức của Ban QLDA là phù hợp, tuy nhiên để giảm

tình trạng quá tải cho các phòng ban, tác giả xin đề xuất Ban QLDA bổ nhiệm

thêm 01 phó giám đốc, thành lập thêm phòng dự án, thành lập Văn phòng.

Dự án Ban đang quản lý là rất nhiều, việc thành lập thêm 1 phòng dự án

và bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách, giảm tải cho các phòng kế hoạch và kỹ

thuật, gắn trách nhiệm công tác quản lý dự án cụ thể cho các cá nhân và trưởng

phòng. Việc thành lập Văn phòng Ban để chuyển các cơng tác nội nghiệp hiện

đang gắn ghép vào các phòng Kế hoạch, Tài chính kế tốn sang cho Văn phòngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương hướng hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang trong giai đoạn 2019-2024

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×