Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các LED đơn sắc thường được sử dụng trong hiển thị và phát tín hiệu: đèn giao thông, tín hiệu đường sắt, tín hiệu thoát, đèn bào dùng trong máy tính,làm bộ phận hiển thị trong các thiết bị điện điện tử, đèn quang cáo, trang trí, đèn giao thông… Các LED 7

Các LED đơn sắc thường được sử dụng trong hiển thị và phát tín hiệu: đèn giao thông, tín hiệu đường sắt, tín hiệu thoát, đèn bào dùng trong máy tính,làm bộ phận hiển thị trong các thiết bị điện điện tử, đèn quang cáo, trang trí, đèn giao thông… Các LED 7

Tải bản đầy đủ - 0trang

7 đoạn thường được sử dụng trong hệ thống cần hiển thị số hoặc chữ: tại các sân bay,

thang máy,…

Các LED phát ánh sáng trắng được sử dụng làm nguồn chiếu sáng nơi cơng

cộng,đèn flash, đèn lồng,…Hình 2.5 Đèn LED trắng dùng trong chiểu sáng.16Hình 2.6 Đèn LED dùng trong quảng cáo.

Các LED phát ánh sáng hồng ngoại được sử dụng trong các thiết bị điều khiển từ

xa (tivi, đầu video,…), cảm biến, các thiết bị nhớ quang học và truyền thơng khơng

gian, đồ chơi,…

LED còn được ứng dụng trong lĩnh vực điện tử viễn thông như trong thiết bị điều

khiển từ xa, cảm biến hồng ngoại, công nghệ truyền dữ liệu qua tia hồng

ngoại(IrDA), LED UV khử trùng nước. ứng dụng trong linh vực nơng nghiệp..Hình 2.7 LED được sử dụng trong nông nghiệp.172.2 Giới thiệu quang báo bằng ma trận LED

2.2.1 Tổng quan về ma trận LED

2.2.1.1 Giới thiệu

Ma trận LED là tập hợp nhiều đèn LED được bố trí thành ma trận dạng hình chữ

nhật hoặc vng với số hàng là a và số cột là b. Để giảm số lượng các đường điều

khiển, trong các ma trận LED, các LED được nối chung với nhau theo hàng và cột. Số

lượng LED trên ma trận LED là axb trong khi số lượng ngõ ra bằng tổng số hàng và

cột: a+b. Việc điều khiển một ma trận LED kích thước lớn đòi hỏi thiết kế một mạch

driver và điều khiển rất phức tạp. Ma trận LED thường được dùng để hiển thị các ký

tự trong bảng mã ASCII thay cho Text LCD. Tuy nhiên, vẫn có thể ghép các ma trận

này lại để hiển thị các loại hình ảnh bất kỳ có độ phân giải thấp.

Ở đây ta tìm hiểu về ma trận LED kích thước 8x8. Hình 3.6 mô tả

cấu trúc của một ma trận 8x8 với 16 ngõ ra được đặt tên từ R1 đến

R8 và C1 đến C8.18Hình 2.8 Ma trận LED 8x8

2.2.1.2 Phương pháp quét LED ma trận

Ma trận LED bao gồm nhiều LED đơn bố trí thành hàng và cột trong một vỏ. Các

tín hiệu điều khiển cột được nối với Anode của tất cả các LED trên cùng một cột. Các

tín hiệu điều khiển hàng cũng được nối với Cathode của tất cả các LED trên cùng một

hàng. Trong điều khiển LED ma trận ta không thể sử dụng phương pháp hiện thị tĩnh vì

sẽ có 1 số LED khơng mong muốn sẽ sáng cùng các LED điều khiển. Vậy nên phải sử

dụng phương pháp quét.

Để điều khiển LED ma trận sáng theo ý muốn, lợi dụng tính năng lưu ảnh ở mắt

người, trong các biển quảng cáo, chúng ta nhìn thấy LED sáng liên tục, thực ra không

phải vậy, mà là LED nhấp nháy liên tục, nhưng do tốc độ cao nên mắt người không kịp

phân biệt và kết quả là chúng ta nhìn thấy 1 hình ảnh liên tục.

Giả sử để hiển thị chữ A lên ma trận 8x8. Ta giải mã font chữ trên LED mã trận

rồi sử dụng phương pháp quét LED để hiển thị như sau:19Hình 2.9a Quét LED ma trận hàng thứ 1.Hình 2.9b Quét LED ma trận hàng thứ 2.Hình 2.9c Quét LED ma trận hàng thứ 3.Hình 2.9d Quét LED ma trận hàng thứ 4.Hình 2.9e Quét LED ma trận hàng thứ 5.Hình 2.9f Quét LED ma trận hàng thứ 6.20Hình 2.9g Quét LED ma trận hàng thứ 7.Hình 2.9h Quét LED ma trận hàng thứ 8.Hình 2.10 Ma trận hiển thị chữ A.212.2.2 Ma trận LED hình tròn.

2.2.2.1 Giới thiệu

Khi ta ghép các LED đơn lại thành một dải thẳng, sau đó giữ cố định LED đầu

tiên, và quay các LED còn lại xung quanh trục đi qua LED đầu tiên đó, sẽ thu được

một hình tròn tạo bởi các LED gọi là ma trận LED hình tròn. Hình tròn này đóng vai

trò như một màn hình hiển thị thơng tin theo ý muốn. Việc hiển thị trên ma trận

LEDhình tròn này chính là việc điều khiển dải LED xếp theo đường thẳng.Hình 2.11 Dải LED tạo thành LED ma trận hình tròn

2.2.2.2 Phương pháp hiển thị LED quay

Đây là phương pháp dựa vào nguyên lý quét LED ma trận và tính lưu ảnh của

mắt, được mơ tả như Hình 2.3. Phương pháp LED quay có điểm khác với hai phương

pháp trên là điều khiển LED trong trạng thái LED đang quay, điểm này mang đến sự

mới lạ hơn so ma trận LED thơng thường.

Phương pháp quay LED có 2 dạng: quay đứng và quay ngang. Nhưng dù là

phương pháp nào thì cách xuất dữ liệu cũng không khác nhau. Nếu phương pháp qt

LED ma trận thì có hàng và cột thì LED quay chỉ có hàng mà khơng có cột, cột trong

LED quay được tính sau 1 khoản thời gian trễ. Đối với LED quay đứng thì các ký tự

khi hiển thị sẽ dễ quan sát hơn, nếu nhìn từ xa các ký tự hiển thị gần như trên cùng mặt22phẳng, kích thước font chữ đều nhau. Đối với LED quay ngang thì các ký tự hiển thị

trên một vòng tròn do đó kích thước font chữ khơng đều, đặc biệt là các ký tự sẽ bị

cong gây khó quan sát.Hình 2.12 Phương pháp hiển thị LED quay ngang.

Nguyên lý hoạt động của ma trận LED hình tròn cũng tương tự như đối với ma

trận LED hình vng hay chữ nhật. Tức là, lúc này ta chia hình tròn ra thành các cột (ví

dụ: hình tròn có 360o thì ta chia mỗi độ tương ứng với một cột thì ta thu được ma trận

LED có 360 cột). Số lượng cột càng nhiều thì khi LED quay độ phân giải càng cao sẽ

hiển thị hình ảnh càng rõ. Tuy nhiên, số lượng cột càng cao thì đòi hỏi vi điều khiển xử

lý càng nhiều dẫn đến tốn bộ nhớ. Đối với ma trận LED hình tròn, phương pháp qt

LED có một vài điểm khác so với ma trận LED hình vng hay chữ nhật. Đó là ta chỉ

xuất dữ liệu lên một dải LED, vì vậy để dải LED này hiển thị được nội dung hay hình

ảnh rõ ràng ta cần tính tốn đến độ trễ của nó. Vì tốc độ lưu ảnh ở mắt người là 24

hình/s nên tốc độ tối thiểu của động cơ là 24 vòng/s vậy thời gian 1 vòng là 1/24 =230.0416 s ~ 42ms. Trên vòng quay chia làm 192 cột thì khoảng cách giữa mỗi cột là

42/192 = 0.218 ms ~ 268us. Đây là thời gian delay giữa 2 lần xuất dữ liệu ra.

Ví dụ: Hiển thị chữ A

Mã hàng chữ A:

0xFF,0x07,0xDB,0xDD,0xDE,0xDD,0xDB,0x07

Trình tự như sau:Hình 2.13 Trình tự quét hiển thị chữ A.24CHƯƠNG 3: SƠ ĐỒ KHỐI VÀ NGUYÊN LÝ MẠCH

3.1 Sơ đồ khối và nguyên lý tồn mạch

3.1.1 Sơ đồ khốiHình 3.1 Sơ đồ khối hệ thống

Hình 3.1 mơ tả hệ thống sơ đồ khối của mạch. Bao gồm 7 khối chính. Mỗi khối

có những chứng năng khác nhau, cụ thể sẽ được trình bày rỏ như bên dưới theo từng

phần. Các khối tuy mang chức năng khác nhau song có mối quan hệ tương hỗ cho nhau

để ra được sản phẩm hoàn thiện cuối cùng.25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các LED đơn sắc thường được sử dụng trong hiển thị và phát tín hiệu: đèn giao thông, tín hiệu đường sắt, tín hiệu thoát, đèn bào dùng trong máy tính,làm bộ phận hiển thị trong các thiết bị điện điện tử, đèn quang cáo, trang trí, đèn giao thông… Các LED 7

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×