Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ PHẦN MỀM VÀ GIAO DIỆN TRÊN PC

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ PHẦN MỀM VÀ GIAO DIỆN TRÊN PC

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.1 Giới thiệu ngơn ngữ lập trình C#

5.1.1 Giới thiệu

C# là một ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là

phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. Tên của ngơn ngữ bao gồm kí tự thăng

theo Microsoft nhưng theo ECMAM là C#, chi bao gồm dấu số thường. Microsoft

phát triển C# dựa trên C++, Visual Basic, Delphi, Java và thêm vào những đặc tính mới

để làm cho ngôn ngữ này dễ sử dụng hơn. C # được thiết kế chủ yếu bởi Anders

Hejlsberg kiến trúc sư phần mềm nổi tiếng với các sản phẩm Turbo Pascal, Delphi, J+

+, WFC.

Ngôn ngữ C# khá đơn giản, chỉ khoảng hơn 80 từ khóa và hơn mười kiểu dữ liệu

được dựng sẵn. Tuy nhiên, ngơn ngữ C# có ý nghĩa to lớn khi nó thực thi những khái

niệm lập trình hiện đại. C# bao gồm tất cả những hỗ trợ cho cấu trúc, thành phần

component, lập trình hướng đối tượng. Những tính chất đó hiện diện trong một ngơn

ngữ lập trình hiện đại.

5.1.2 Đặc điểm của ngơn ngữ lập trình C#

Ngơn ngữ C# là một ngơn ngữ được dẫn xuất từ C và C++, nhưng nó được tạo từ

nền tảng phát triển hơn. Microsoft bắt đầu với công việc trong C và C++ và thêm vào

những đặc tính mới để làm cho ngôn ngữ này dễ sử dụng hơn. Nhiều trong số những

đặc tính này khá giống với những đặc tính có trong ngơn ngữ Java. Khơng dừng lại ở

đó, Microsoft đưa ra một số mục đích khi xây dựng ngơn ngữ này. Những mục đích

này được được tóm tắt như sau:

C# là ngơn ngữ đơn giản.

C# là ngôn ngữ hiện đại.

C# là ngôn ngữ hướng đối tượng.

C# là ngôn ngữ mạnh mẽ và mềm dẻo.

C# là ngôn ngữ có ít từ khóa.70C# là ngơn ngữ hướng module.

C# sẽ trở nên phổ biến.

5.2 Lập trình giao tiếp C# và vi điều khiển qua RS-232

 Giải thuật phần mềm giao diện71Hình 5.1: Giải thuật phần mềm giao diện.

725.3 Thiết kế & chức năng giao diện

5.3.1 Giao diện phần mềm giao tiếp

Giao diện phần mềm giao tiếp với các chức năng: module COM PORT,module

Control, moudle nạp dữ liệu text, module nạp dữ liệu hình ảnh.Hình 5.2: Giao diện phần mềm PC.735.3.2 Chức năng giao diện

5.3.2.1 Cấu hình cổng COM

Bao gồm các chức năng cài đặt các thông sô cho cổng COM để kết nối như: tên cổng ,

tốc độ baurd, databit, Parity, Stop bit.Hình 5.3: Module COM PORT.5.3.2.2 Module kết nối.Hình 5.4: Moudle kết nối.

Khi ta nhấp Button Connect giao diện sẽ kết nối với board mạch,

sẵn sằng cho quá trình truyền dữ liệu từ giao diện xuống board

mạch. Button Disconect ngắt kết nối giữa giao diện và board mạch.

Button Exit thốt chương trình. Button Clear xóa dữ liệu trên giao74diện. Giao tiếp giữa giao diện PC và hệ thống được truyền không dây

bằng RF qua chuẩn giao tiếp UART.

5.3.2.3 Module truyền dữ liệu hình ảnh.Hình 5.5: Moudle truyền dữ liệu hình ảnh.

Button LOAD DATA dùng để lấy dữ liệu của hình ảnh được lưu sẵn

trong file dạng txt. Dữ liệu này được giải mã từ ảnh màu sang ảnh

xám và được mã hóa thành mã thập lục phân.Img Group để chọn

nhóm ảnh muốn ghi vào, mỗi nhóm ảnh ta ghi được 5 hình khác

nhau. Button Write Image bắt đầu quá trinh truyền dữ liệu xuống hệ

thống.755.3.2.4 Module truyền dữ liệu ký tự.Hình 5.6: Module truyền dữ liệu ký tự.

Ký tự được gõ vào khung text, ở đây ký tự đã được mã hóa trong

giao diện PC nên ta khơng cần mã hóa nữa. Ta chỉ cần nhập dòng ký

tự cần nạp sau đó nhấp Button Write dữ liệu sẽ truyền xuống hệ

thống. Ở đây ta nạp được 4 dòng ký tự cho hệ thống.

5.4 Phần mềm giải mã hình ảnh

Gamo LED Font là phần mềm dùng để biên tập mã font và hình ảnh cho LED Ma

trận, LED Xoay và GLCD. Đây là phần mềm do thành viên Gamowaxaky của trang

web hocavr.com viết. Ở đây hình ảnh được mã hóa thành mã thập lục phân chứa trong

mảng 240 hàng và 4 cột. Sau khi được mã hóa ta copy bảng mã và lưu vào notepad++

với định dạng txt. Như thế có thể nạp được bằng phần mềm giao diện PC xuống hệ

thống.76Hình 5.7: Giao diện phần mềm giải mã hình ảnh.77Hình 5.8: Giao diện phần mềm lấy dữ liệu giải mã hình ảnh.78CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết quả đạt được

Sản phẩm hoàn thành có thể hiển thị được thời gian thực, logo , hình ảnh, dòng text,

cách hiển thị khác nhau ở các chế độ khác nhau.Hình 6.1: Hiển thị đồng hồ kimHình 6.2: Hiển thị đồng

79 hồ số và ngày tháng.Hình 6.3: Hiển thị ký tựHình 6.4: Hiển thị logo, hình ảnh80Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ PHẦN MỀM VÀ GIAO DIỆN TRÊN PC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×