Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 6.3: Hiển thị ký tựHình 6.4: Hiển thị logo, hình ảnh80Hình 6.5: Hiển thị chữ thư phápHình 6.5: Giao diện menu81Hình 6.6: Giao diện chỉnh sửa thời gianHình 6.7: Giao diện chỉnh sửa ngày tháng82Hình 6.8: Giao diện chỉnh sửa ký tự

6.2 Kết luận

 Đề tài cơ bản đã thiết kế và hoàn thành xong những yêu cầu đặt ra:

-Hiển thị được các thông tin ngày giờ, tháng năm ở nhiều dạng hiển thị khác nhau.

Hiển thị được 8 chế độ đồng hồ, ngày tháng khác nhau, hiển thị được 6 dòng ký tự lớn

nhỏ khác nhau, có thể hiển thị được hơn 30 logo, ảnh, số lượng có thể tăng lên khi ta

thay đổi dung lượng EEPROM.

-Có chuyển chế độ tự động.

-Thiết kế giao diện PC trên máy tính để nạp text và hình ảnh tùy chọn qua RF.

-Mạch hoàn chỉnh, nhỏ gọn, tiện dụng, đẹp mắt và chi phí thấp.

-Điều khiển từ xa bằng tín hiệu hồng ngoại .Khoảng cách đạt được khỗng 5m.

Nhìn chung mạch đạt được yêu cầu hiển thị thông tin đa dạng với nhiều giao diện

khác nhau. Có ứng dụng nhập text và logo làm mạch có giá trị hơn trong lĩnh vực

83quảng cáo, tạo ra 1 sản phẩm có tính mới mẻ hơn. Mạch chạy khá chính xác về vị trí

hiển thị.

 Hạn chế và hướng khắc phục

-Tuy nhiên mạch cũng có những hạn chế như động cơ quay còn chậm nên còn bị

nhòe. Hướng khắc phục, chọn loại động cơ có tốc độ quay nhanh hơn vào khoảng

1500 vòng/phút

-Mạch con khá to và nặng khó cân bằng làm động cơ khi quay bị rung lắc.

Khoảng các có thể nhìn thấy rõ còn thấp tầm 3- 5 m. Hướng khắc phục, thiết kế mạch

nhỏ gọn hơn nhưng vẫn đảm bảo các yếu tố về mặt kỹ thuật.

-Phần mềm nạp dữ liệu ảnh phải sư dụng phần mềm trung gian để giải mã ảnh,

gây nhiều khó khăn trong q trình sử dụng. Hướng khắc phục tiếp tục nghiên cứu và

phát triển phần mềm đầy đủ hơn, dễ sư dụng hơn.

6.3 Hướng phát triển

Tiếp tục hoàn thiện sản phẩm hơn để áp dụng vào thực tế có thể góp phần tạo ra 1

sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường:

- Điều khiển được tốc độ động cơ bằng 1 loại động cơ công suất cao hơn để có thể

hiển thị tốt hơn.

- Tiếp tục phát triển trên nền LED RGB có thể hiển thị được hình ảnh động, hình ảnh

màu, điểu khiển được màu sắc đến từng LED để tạo ra sự đa dạng cho sản phẩm.

- Tiếp tục phát triển phần mềm giao diện PC để có thể update thời gian và các chế độ

hiển thị ,giải mã trực tiếp hình ảnh mà không cần phần mềm trung gian.

- Thiết kế phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động thông minh để có thể update

thời gian, hình ảnh, text hiển thị.84Tài liệu tham khảo

[1] Atmel, ATmega32 datasheets,www.atmel.com.

[2] Alldatasheet, 75HC595 datasheet, www.alldatasheet.com

[3] Alldatasheet, DS1307 datasheet, www.alldatasheet.com

[4] Alldatasheet, 24C512 datasheet, www.alldatasheet.com

[5] Alldatasheet, A3144 datasheet, www.alldatasheet.com

[6] Futurlec, LED SMD1210 RGB,www.futurLED.com.

[7] Alldatasheet, PIC 12F629 datasheet, www.alldatasheet.com

[8] www.codientu.org

[9] Avclock, Kết nối motor và mạch LED Avclock version 1.1, youtube.com, 3/2015

[10] www.hshop.vn85Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×