Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

101PL1PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Thơng tin thực hiện các gói thầu do Ban quản lý các dự án huyện Bố Trạch thực hiện

(Đơn vị tính: nghìn đồng)

ST

TTên gói thầuGiá gói

thầuNguồn vốnHình thức

lựa chọn

nhà thầu[4][5][6]Ngân sách

tỉnh

Ngân sách

huyện

Ngân sách

huyện

Vốn

chương

trình 135

và Vốn

biên giớiChỉ định

thầu

Chỉ định

thầu

Chỉ định

thầuMột giai đoạn,

một túi hồ sơ

Một giai đoạn,

một túi hồ sơ

Một giai đoạn,

một túi hồ sơ[1]

A[2]

Gói thầu thi công xây dựng[3]1Dự án xây dựng Cây Cầu Gạo4.965.9652

34Dự án nâng cấp đập thủy lợi Hà

732.297

Hải – Phú Định

Dự án sửa chữa Ngầm tràn

2.660.472

Ngọn Rào Xuân Trạch

Dự án xây lắp đường giao thông

vào bản Cờ đỏ, xã Thượng 1.697.892

TrạchChỉ định

thầuPhương thức

lựa chọn nhà

thầuMột giai đoạn,

một túi hồ sơThời gian

bắt đầu

lựa chọn

nhà thầu

[7]19/8/2011

11/7/2012

19/6/201220/9/2011Loại hợp

đồngThời gian

thực hiện

hợp đồng[8][9]Đơn giá

điều chỉnh

Đơn giá

điều chỉnh

Đơn giá

điều chỉnh30/8/201103/4/2012

30/8/201205/4/2013

09/7/201211/3/2013Đơn giá

điều chỉnh04/11/201111/12/201220/8/2013PL2ST

TTên gói thầuGiá gói

thầuNguồn vốn[1][2][3][4]5Dự án sửa chữa đường từ cầu

Troong đến cầu Phường Bún180.490Ngân sách

huyện6Dự án sửa chữa khắc phục Kè

Sông Dinh192.327Ngân sách

huyện78

9Vốn

chương

Dự án xây dựng nhà lớp học 3

trình mục

phòng Trường Tiểu học Thượng 1.367.668 tiêu quốc

Trạch (Bản Bụt)

gia về Giáo

dục – Đào

tạo

Dự án xây dựng hệ thống thoát

Ngân sách

nước Bàu Ri – thị trấn Hoàn 984.336

huyện

Lão

Dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở

GĐ1:

Ngân sách

làm việc huyện ủy Bố Trạch 4.443.831

tỉnh kếtHình thức

lựa chọn

nhà thầuPhương thức

lựa chọn nhà

thầu[5]

Chỉ định

thầu (rút

gọn)

Chỉ định

thầu (rút

gọn)[6]Chỉ định

thầuMột giai đoạn,

một túi hồ sơThời gian

bắt đầu

lựa chọn

nhà thầu

[7]Loại hợp

đồngThời gian

thực hiện

hợp đồng[8][9]19/8/2013Trọn gói21/8/201301/11/201321/11/2013Trọn gói22/11/201302/12/201301/9/2011Đơn giá

điều chỉnh08/11/201121/3/201208/5/2013

25/8/2013Chỉ định

thầuMột giai đoạn,

một túi hồ sơ02/12/2013Đơn giá

điều chỉnh12/12/2013

-28/7/2014Chỉ định

thầuMột giai đoạn,

một túi hồ sơGĐ1:

14/7/2011Đơn giá

điều chỉnhGĐ1:

04/8/2011PL3ST

T

[1]Tên gói thầu

[2]

(Giai đoạn 1 + 2)Giá gói

thầuNguồn vốnHình thức

lựa chọn

nhà thầu[3][4][5]GĐ2:

Giai đoạn 1: Cải tạo mở rộng

4.395.917

(2011)

Giai đoạn 2: Xây dựng mới nhà

làm việc 3 tầng (2014)

Dự án xây lắp hệ thống cấp

điện, nước cho trạm y tế + sửa

chữa một số đoạn đường bị hư

hỏng trung tâm xã Thượng

Trạch128.92011Dự án xây dựng 2 bức phù điêu

nhà truyền thống huyện78.540Ngân sách

huyện12Dự án sửa chữa nước sinh hoạt

bản Rào Con xã Sơn Trạch63.843Ngân sách

huyện1013Dự án xây dựng cống tiêu úng

Cồn Vườn xã Hạ Trạch243.627Ngân sách

tỉnh[6]Thời gian

bắt đầu

lựa chọn

nhà thầu

[7]Loại hợp

đồngThời gian

thực hiện

hợp đồng[8][9]

GĐ2:GĐ2:hợp ngân

sách huyệnNgân sách

huyệnPhương thức

lựa chọn nhà

thầu15/5/201324/3/201416/4/2013Chỉ định

thầu (rút

gọn)

Chỉ định

thầu (rút

gọn)

Chỉ định

thầu (rút

gọn)

Chỉ định

thầu (rút04/12/2013Trọn gói06/12/2013

-30/3/201409/5/2014Trọn gói09/5/201404/6/201427/2/2014Đơn giá

điều chỉnh03/3/201409/5/201402/11/2015Trọn gói11/11/201531/12/2015PL4ST

T

[1]1415161718

19Tên gói thầuGiá gói

thầuNguồn vốn[2][3][4]Dự án xây dựng Kênh Cổng

làng đi Đồng Phuốc thôn Lý 255.582

Nhân, xã Đại Trạch

Dự án xây dựng kênh mương

thủy lợi cấp I tuyến kênh Đông, 343.035

xã Cự Nẫm

Dự án hạ tầng giải phân cách

mềm đoạn QL1A đi qua thị trấn 4.298.765

Hoàn Lão

Dự án xử lý chống thấm đập

Khe Trám xã Lâm Trạch835.666Dự án điện trang trí giải phân

cách Quốc lộ 1 đoạn qua thị 124.792

trấn Hoàn Lão

Dự án đường ngập lụt Trung 6.030.728

Trạch – Hoàn Lão – Hoàn TrạchNgân sách

tỉnh

Ngân sách

tỉnh

Ngân sách

huyện

Ngân sách

huyện

Ngân sách

huyện

Ngân sách

huyệnHình thức

lựa chọn

nhà thầuPhương thức

lựa chọn nhà

thầu[5]

gọn)

Chỉ định

thầu (rút

gọn)

Chỉ định

thầu (rút

gọn)[6]Đấu thầu

rộng rãiMột giai đoạn,

một túi hồ sơChỉ định

thầu (rút

gọn)

Chỉ định

thầu (rút

gọn)

Đấu thầu

rộng rãiMột giai đoạn,

một túi hồ sơThời gian

bắt đầu

lựa chọn

nhà thầu

[7]Loại hợp

đồngThời gian

thực hiện

hợp đồng[8][9]

26/10/2015

31/12/2015

26/10/2015

31/12/201519/10/2015Trọn gói19/10/2015Trọn gói02/6/2015Đơn giá

điều chỉnh18/6/201508/8/201625/1/2016Trọn gói26/1/201625/4/201627/5/2016Trọn gói10/6/201616/6/201601/11/2011Đơn giá

điều chỉnh21/4/201220/5/2014PL5ST

T

[1]20212223Tên gói thầu

[2]

(đoạn đi qua xã Hoàn Trạch)

Dự án xây dựng vỉa hè QL1A

đoạn qua thị trấn Hoàn Lão,

phần vỉa hè đường QL1A đoạn

qua trụ sở nhà nước và đất công

cộng

Dự án xây dựng nhà bán trú cho

học sinh và nhà ăn trường tiểu

học và trung học cơ sở xã Tân

Trạch

Dự án xây dựng trường mầm

non Đại Phương, xã Đại Trạch,

hạng mục nhà lớp học 2 tầng 6

phòng và các phòng chức năng

Dự án xây dựng 2 phòng học, 4

phòng chức năng trường Tiểu

học và Trung học cơ sở Nhân

TrạchGiá gói

thầuNguồn vốnHình thức

lựa chọn

nhà thầuPhương thức

lựa chọn nhà

thầu[3][4][5][6]1.998.391Ngân sách

huyệnChỉ định

thầuMột giai đoạn,

một túi hồ sơ2.598.058Ngân sách

tỉnhChào hàng

cạnh tranhMột giai đoạn,

một túi hồ sơ4.069.064Ngân sách

huyệnChào hàng

cạnh tranhMột giai đoạn,

một túi hồ sơ4.776.991Ngân sách

huyện kết

hợp ngân

sách xãChào hàng

cạnh tranhMột giai đoạn,

một túi hồ sơThời gian

bắt đầu

lựa chọn

nhà thầu

[7]Loại hợp

đồngThời gian

thực hiện

hợp đồng[8][9]Đơn giá

điều chỉnh04/4/201627/4/201704/10/2016Trọn gói27/10/2016

26/12/201728/7/2016Trọn gói18/8/201624/4/2017Trọn gói12/12/2016

19/10/201729/2/201618/11/2016PL6ST

T

[1]

24Tên gói thầu

[2]

Dự án nâng cấp tuyến đường

liên thôn từ Mỹ Sơn đi thơn Hà

Mơn xã Cự Nẫm25Dự án bê tơng hóa tuyến Đơng

kênh cấp 1 cơng trình đập dâng

xã Cự Nẫm26Dự án bê tơng hố tuyến kênh

tưới cấp 1 Trọt Hóp xã Tây

Trạch27

28Giá gói

thầuNguồn vốn[3][4]855.844Ngân sách

huyện424.542422.167Dự án Khắc phục, sửa chữa sạt

lỡ bờ sông đoạn đường giao

494.451

thông liên xã Sơn Trạch đi Liên

Trạch

Dự án xây dựng trường Mầm 3.435.926

non xã Nhân TrạchNgân sách

huyện kết

hợp ngân

sách xã

Ngân sách

huyện kết

hợp ngân

sách xã

Ngân sách

huyện kết

hợp ngân

sách xã

Ngân hàng

TMCP

CơngHình thức

lựa chọn

nhà thầuPhương thức

lựa chọn nhà

thầu[5]

Chỉ định

thầu (rút

gọn)[6]Thời gian

bắt đầu

lựa chọn

nhà thầu

[7]Loại hợp

đồngThời gian

thực hiện

hợp đồng[8][9]03/5/2017Đơn giá

điều chỉnh04/5/201704/8/2017Chỉ định

thầu (rút

gọn)28/6/2017Trọn gói11/7/201719/10/2017Chỉ định

thầu (rút

gọn)30/6/2017Trọn gói11/7/201729/11/2017Chỉ định

thầu (rút

gọn)21/11/2017Trọn gói22/11/201711/12/201709/2/2017Đơn giá

điều chỉnh01/3/201711/12/2017Chào hàng

cạnh tranhMột giai đoạn,

một túi hồ sơPL7ST

TTên gói thầuGiá gói

thầu[1][2][3]29Dự án sửa chữa cống lấy nước

dưới đập, Bê tơng hố kênh

mương tưới tuyến cấp 1 đập

Khe Chè, thơn Thanh Bình 2, xã

Hưng Trạch3031

BDự án sửa chữa đập Khỉ Đạo xã

Cự NẫmNguồn vốn

[4]

thương Việt

Nam +

Ngân sách

Hình thức

lựa chọn

nhà thầuPhương thức

lựa chọn nhà

thầu[5][6]Thời gian

bắt đầu

lựa chọn

nhà thầu

[7]Loại hợp

đồngThời gian

thực hiện

hợp đồng[8][9]754.279Ngân sách

huyệnChỉ định

thầu (rút

gọn)19/7/2017Trọn gói20/7/201719/12/2017341.710Ngân sách

huyện kết

hợp ngân

sách xãChỉ định

thầu (rút

gọn)15/8/2017Trọn gói16/8/201731/10/2017Ngân sách

tỉnhChào hàng

cạnh tranh14/6/2017Trọn gói03/7/201719/12/2017Dự án sửa chữa, khắc phục hư

hỏng đập Cây Mưng xã Hòa 2.603.869

Trạch

Gói thầu mua sắm vật tư thiết

bị lắp đặt vào cơng trìnhChỉ định

thầu (rútMột giai đoạn,

một túi hồ sơTrọn góiPL8ST

THình thức

lựa chọn

nhà thầuPhương thức

lựa chọn nhà

thầu[5]

gọn)[6]Tên gói thầuGiá gói

thầuNguồn vốn[1][2][3][4]1Dự án xây lắp hệ thống cấp

điện, nước cho trạm y tế + sửa

chữa một số đoạn đường bị hư

hỏng trung tâm xã Thượng

Trạch56.430Ngân sách

huyệnChỉ định

thầu (rút

gọn)2Dự án xử lý chống thấm đập

Khe Trám xã Lâm Trạch13.500Ngân sách

huyệnChỉ định

thầu (rút

gọn)484.217Ngân sách

huyệnChỉ định

thầu42.100Ngân sách

tỉnhChỉ định

thầu (rút

gọn)Ngân sách

huyện kếtChỉ định

thầu rút34

5Dự án hạ tầng giải phân cách

mềm đoạn QL1A đi qua thị trấn

Hoàn Lão

Dự án xây dựng nhà bán trú cho

học sinh và nhà ăn trường tiểu

học và trung học cơ sở xã Tân

Trạch

Dự án xây dựng 2 phòng học, 4

phòng chức năng trường Tiểu5.500Một giai đoạn,

một túi hồ sơThời gian

bắt đầu

lựa chọn

nhà thầu

[7]Loại hợp

đồngThời gian

thực hiện

hợp đồng[8][9]04/12/2013Trọn gói06/12/2013

-30/3/201425/1/2016Trọn gói26/1/201625/4/201602/6/2015Trọn gói18/6/201508/8/201604/10/2016Trọn gói27/10/2016

26/12/201718/11/2016Trọn gói12/12/2016

-PL9ST

T

[1]Tên gói thầu

[2]

học và Trung học cơ sở Nhân

Trạch6Dự án xây dựng trường Mầm

non xã Nhân TrạchCGói thầu tư vấn đầu tư xây

dựngGiá gói

thầu

[3]104.060Nguồn vốn

[4]

hợp ngân

sách xã

Ngân hàng

TMCP

Cơng

thương Việt

Nam +

Ngân sách

Hình thức

lựa chọn

nhà thầuPhương thức

lựa chọn nhà

thầu[5][6]Thời gian

bắt đầu

lựa chọn

nhà thầu

[7]Loại hợp

đồngThời gian

thực hiện

hợp đồng[8][9]gọnChỉ định

thầu (rút

gọn)Chỉ định

thầu (rút

gọn)19/10/201709/2/2017Trọn gói01/3/201711/12/2017Trọn gói(Nguồn: Số liệu tổng hợp - Ban quản lý các dự án huyện Bố Trạch)PL10Phụ lục 2. Tổng hợp giá trị thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng do Ban quản lý các dự án huyện Bố Trạch thực hiện

(Đơn vị tính: nghìn đồng)ST

T[1]

A

1

2

3Tên dự án[2]

Hợp đồng thi công xây dựng

Dự án xây dựng Cây Cầu Gạo

Dự án nâng cấp đập thủy lợi Hà Hải – Phú Định

Dự án sửa chữa Ngầm tràn Ngọn Rào Xuân TrạchTỷ lệGiá trị hợp

đồng xây

dựngGiá trị

quyết toán

hợp đồng

xây dựngChênh lệch

tăng (+)/

giảm (-)[3][4][5]=[4]-[3]6.003.965

732.297

2.660.4725.957.952

712.539

2.650.113-46.013

-19.758

-10.359tăng (+)/

giảm (-)

(%)

[6]=[5]/[3]

x100%

-0,77

-2,69

-0,39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×