Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 3. Tổng hợp giá trị thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng do Ban quản lý các dự án huyện Bố Trạch thực hiện

Phụ lục 3. Tổng hợp giá trị thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng do Ban quản lý các dự án huyện Bố Trạch thực hiện

Tải bản đầy đủ - 0trang

PL16ST

T[1]

8910

11

12

13

14

15Tên dự án[2]

Dự án xây dựng hệ thống thoát nước Bàu Ri – thị trấn Hoàn

Lão

Dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc huyện ủy Bố Trạch

(Giai đoạn 1 + 2)

Giai đoạn 1: Cải tạo mở rộng (2011)

Giai đoạn 2: Xây dựng mới nhà làm việc 3 tầng (2014)

Dự án xây lắp hệ thống cấp điện, nước cho trạm y tế + sửa

chữa một số đoạn đường bị hư hỏng trung tâm xã Thượng

Trạch

Dự án xây dựng 2 bức phù điêu nhà truyền thống huyện

Dự án sửa chữa nước sinh hoạt bản Rào Con xã Sơn Trạch

Dự án xây dựng cống tiêu úng Cồn Vườn xã Hạ Trạch

Dự án xây dựng Kênh Cổng làng đi Đồng Phuốc thôn Lý

Nhân, xã Đại Trạch

Dự án xây dựng kênh mương thủy lợi cấp I tuyến kênh

Đông, xã Cự NẫmTỷ lệTổng mức

đầu tư

được phê

duyệtGiá trị

quyết toán

vốn đầu tư

xây dựngChênh lệch

tăng (+)/

giảm (-)[3][4][5]=[4]-[3]1.304.5011.264.754-39.747-3,0412.522.00012.149.767-372.233-2,97135.189133.971-1.218-0,9081.732

84.758

317.14481.731

60.396

289.763-1

-24.362

-27.6340

-28,74

-8,71314.099288.880-25.219-8,03417.577384.233-33.344-7,98tăng (+)/

giảm (-)

(%)

[6]=[5]/[3]

x100%PL17ST

T[1]

16

17

18

19

20

21

22

23Tên dự án[2]

Dự án hạ tầng giải phân cách mềm đoạn QL1A đi qua thị

trấn Hoàn Lão

Dự án xử lý chống thấm đập Khe Trám xã Lâm Trạch

Dự án điện trang trí giải phân cách Quốc lộ 1 đoạn qua thị

trấn Hoàn Lão

Dự án đường ngập lụt Trung Trạch – Hoàn Lão – Hoàn

Trạch (đoạn đi qua xã Hoàn Trạch)

Dự án xây dựng vỉa hè QL1A đoạn qua thị trấn Hoàn Lão,

phần vỉa hè đường QL1A đoạn qua trụ sở nhà nước và đất

công cộng

Dự án xây dựng nhà bán trú cho học sinh và nhà ăn trường

tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Trạch

Dự án xây dựng trường mầm non Đại Phương, xã Đại

Trạch, hạng mục nhà lớp học 2 tầng 6 phòng và các phòng

chức năng

Dự án xây dựng 2 phòng học, 4 phòng chức năng trườngTỷ lệTổng mức

đầu tư

được phê

duyệtGiá trị

quyết toán

vốn đầu tư

xây dựngChênh lệch

tăng (+)/

giảm (-)[3][4][5]=[4]-[3]5.541.7325.332.836-208.896-3,771.048.638988.145-60.493-5,77129.432128.431-1.001-0,776.660.8736.030.728-630.145-9,42.709.4322.533.147-176.285-6,51xxx4.898.5104.642.025-256.485xxxtăng (+)/

giảm (-)

(%)

[6]=[5]/[3]

x100%-5,23PL18ST

T[1]24

25

26

27

28

29

30

31Tên dự án[2]

Tiểu học và Trung học cơ sở Nhân Trạch

Dự án nâng cấp tuyến đường liên thôn từ Mỹ Sơn đi thôn

Hà Môn xã Cự Nẫm

Dự án bê tơng hóa tuyến Đơng kênh cấp 1 cơng trình đập

dâng xã Cự Nẫm

Dự án bê tơng hố tuyến kênh tưới cấp 1 Trọt Hóp xã Tây

Trạch

Dự án Khắc phục, sửa chữa sạt lỡ bờ sông đoạn đường giao

thông liên xã Sơn Trạch đi Liên Trạch

Dự án xây dựng trường Mầm non xã Nhân Trạch

Dự án sửa chữa cống lấy nước dưới đập, Bê tơng hố kênh

mương tưới tuyến cấp 1 đập Khe Chè, thơn Thanh Bình 2,

xã Hưng Trạch

Dự án sửa chữa đập Khỉ Đạo xã Cự Nẫm

Dự án sửa chữa, khắc phục hư hỏng đập Cây Mưng xã Hòa

TrạchTỷ lệTổng mức

đầu tư

được phê

duyệtGiá trị

quyết tốn

vốn đầu tư

xây dựngChênh lệch

tăng (+)/

giảm (-)[3][4][5]=[4]-[3]1.000.000987.811-12.189-1,21499.944495.463-4.481-0,89499.999493.725-6.274-1,25568.672564.336-3.886-0,683.859.2743.753.480-105.794-2,74900.000886.650-13.350-1,48418.842415.348-3.494-0,833.123.6483.105.153-18.495-0,59tăng (+)/

giảm (-)

(%)

[6]=[5]/[3]

x100%PL19(Nguồn: Số liệu tổng hợp - Ban quản lý các dự án huyện Bố Trạch)Hà Nội, ngày tháng năm 2019

Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪNHỌC VIÊNTS. Đặng Văn DựaHoàng Đức DiệuÝ KIẾN CỦA BỘ MÔNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 3. Tổng hợp giá trị thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng do Ban quản lý các dự án huyện Bố Trạch thực hiện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×