Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c) Xử lý số liệu, tính toán bình sai

c) Xử lý số liệu, tính toán bình sai

Tải bản đầy đủ - 0trang

Dự án đầu tư khai thác tuyến điểm du lịch vườn quốc gia

Ba Bể và khu du lịch sinh thái Nature and FreshThiết kế kỹ thuật - dự toán

khảo sát địa hìnhvà được tiến hành xử lý các bước tiếp theo bằng phần mềm Trimble Business Center

Version 3.5.

-Số liệu GPS, sau khi kiểm tra số liệu đo, tên điểm và trị đo chiều cao ăng ten được

đưa vào tính cạnh bằng Module Process Baseline. Có 100% các cạnh tính đạt các chỉ

tiêu đánh giá độ chính xác RMS, Reference Variance, Ratio (lời giải chế độ Fix).-Cạnh được kiểm tra sai số khép hình mặt phẳng và chênh cao, có 100% các hình khép

đạt hạn sai cho phép. Sử dụng phần mềm Trimble Business Center q trình tính tốn

bình sai theo các bước:

Bước 1: Lập lưới GPS từ các kết quả tính khái lược.

Bước 2: Kiểm tra và biên tập lại số liệu điểm đo theo đúng sơ đồ đo nối.

Bước 3: Fix tọa độ, độ cao của một điểm gốc Nhà nước (trong hệ thống WGS84“bình sai lưới tự do” và chạy chương trình bình sai để đánh giá kết quả sơ bộ lưới GPS.

Bước 4: Bình sai tổng thể

Việc bình sai được độ cao lưới GPS được tiến hành dựa vào mơ hình GEOID tồn

cầu EMG2008.

Fix tất cả các điểm gốc tọa độ và độ cao (tọa độ và độ cao trong hệ VN2000, kinh

tuyến trục 106030’). Chạy chương trình bình sai tổng thể và biên tập kết quả 7 bảng theo

quy định theo quy định của Bộ tài nguyên và môi trường bằng phần mềm bản quyền

Hhmap 2016.3.4 LẬP LƯỚI THỦY CHUẨN KỸ THUẬT

-Độ cao các điểm khống chế cơ sở được xác định bằng độ cao kỹ thuật.-Dùng máy thủy chuẩn dẫn truyền độ cao từ các điểm độ cao hạng Nhà nước về các

điểm đường chuyền cấp 2.-Đường chuyền độ cao kỹ thuật được đo 1 chiều, mia phải đặt trên đế mia hoặc trên

cọc đóng xuống đất. Chênh cao đọc theo chỉ giữa của ống kính đến minimet, khoảng

cách đọc trực tiếp trên mia đến mét.-Khi đọc mia phải tuân theo quy định sau: (S-T-T-S)

Đọc số mia sau.Đọc số mia trước.ĐH-KSĐH-0001-1ATrang 12/21Dự án đầu tư khai thác tuyến điểm du lịch vườn quốc gia

Ba Bể và khu du lịch sinh thái Nature and Fresh

Thay đổi độ cao máy ít nhất 10cm.Đọc số mia trước.Đọc số mia sau.Thiết kế kỹ thuật - dự toán

khảo sát địa hình-Độ dài tia ngắm trung bình là 120m, dài nhất không quá 200m.-Chênh lệch khoảng cách từ máy đến 2 mia khơng q 5m. Chênh lệch tích luỹ trong

đoạn đo khơng q 50m.-Chênh lệch độ cao trên trạm tính theo 2 mặt mia hoặc theo 2 độ cao máy không quá

5mm.--Yêu cầu kỹ thuật chủ yếu của lưới thủy chuẩn kỹ thuật như sau:

Số.Nội dung1Lưới độ cao kỹ thuậtChỉ tiêu đánh giá

độ chính xácGhi chú±50L: Km – Chiều dài

đoạn đoTính tốn bình sai lưới độ cao bằng phần mềm Hhmap 2016.3.5 ĐO VẼ CHI TIẾT BÌNH ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1/1000

3.5.1

-CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾTDựa vào các điểm lưới khống chế đường chuyền cấp 2, bố trí thêm các điểm đo vẽ đủ

mật độ để phục vụ đo vẽ chi tiết.-Khảo sát bình đồ hiện trạng, thể hiện đầy đủ yếu tố địa hình, dịa vật như: nhà cửa,

đường xá, cống, mương, rãnh, tuyến điện...-Đo vẽ bằng phương pháp toàn đạc, dùng máy toàn đạc đứng máy tại một điểm định

hướng về một điểm khác, các điểm này đã có tọa độ và độ cao, lần lượt quay máy xác

định các vị trí địa hình, địa vật trong tầm ngắm thông suốt; tiếp tục chuyển máy đến

điểm đường truyền khác lần lượt đo xác định điểm tương tự như trạm đo trước cho

đến khi đủ mật độ điểm, thể hiện đầy đủ địa hình, địa vật trong tồn khu vực khảo sát.-Khoảng cách điểm trạm máy và gương đối với tỷ lệ bản đồ 1/1000, đường đồng mức

1m là 200m.-Khi đo vẽ chi tiết phải định hướng trạm đo đến 2 điểm đã biết, trong quá trình đo phải

thường xuyên kiểm tra định hướng sai lệch không quá 1.5’.-Trên mỗi trạm đo phải đo ít nhất 3 điểm mia chung với mỗi trạm kề bên trạm đo đó.ĐH-KSĐH-0001-1ATrang 13/21Dự án đầu tư khai thác tuyến điểm du lịch vườn quốc gia

Ba Bể và khu du lịch sinh thái Nature and FreshThiết kế kỹ thuật - dự toán

khảo sát địa hình-Khi đo vẽ chi tiết phải đo chờm ra ngồi khung ít nhất 2 cm để tiếp biên.-Nhà thầu có thể kết hợp đo vẽ bản đồ địa hình bằng công nghệ đo GPS động RTK

song song với phương pháp đo bằng toàn đạc điện tử vẫn đảm bảo độ chính xác đo vẽ

bản đồ địa hình - Thơng tư 68/2015/TT-BTNMT.3.5.2

-CÔNG TÁC BIÊN TẬP BẢN ĐỒTất cả các sổ đo vẽ ngoài thực địa, file số liệu tọa độ và độ cao đo được lưu vào máy

đo và truyền qua máy tính, được tính tốn kiểm tra, sử dụng phần mềm chuyên dụng

để hoàn thiện bản đồ khảo sát địa hình.-Bản đồ được biên tập bằng phần mềm đồ họa Autocad và nội suy đường bình độ bằng

phần mềm Surfer.-Khi biểu thị nội dung bản đồ phải tuân theo các quy định trong Ký hiệu bản đồ địa

hình tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 số 1125/ĐĐBĐ ngày 19/11/1994 - Tổng cục

trưởng tổng cục địa chính.4.TÀI LIỆU VÀ MÁY MĨC THIẾT BỊ SỬ DỤNG4.1 TÀI LIỆU SỬ DỤNG

-Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 được chủ đầu tư cấp.-Bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các xã Khang Ninh, Nam Mẫu, Quảng Khê.-Số liệu tọa độ điểm gốc đã có trong khu vực (Khai thác số liệu tại địa phương, số liệu

tại Trung tâm dữ liệu cục đo đạc bản đồ).4.2 MÁY MÓC THIẾT BỊ

a)-Máy đo lưới đường chuyền cấp 2Máy thiết bị dùng cho công tác đo lưới khống chế đường chuyền cấp 2 (bằng phương

pháp GPS): 06 máy thu GPS tĩnh.-Việc lựa chọn máy thu GPS được thực hiện theo quy định trong bảng sau:

Hạng mục

Độ chính xác biểu trưng, mm

Số máy thu đo đồng bộĐH-KSĐH-0001-1ACấp 2

Nhỏ hơn hoặc bằng

10 + 2 x 10-6D

≥2Trang 14/21Dự án đầu tư khai thác tuyến điểm du lịch vườn quốc gia

Ba Bể và khu du lịch sinh thái Nature and Fresh

-Thiết kế kỹ thuật - dự tốn

khảo sát địa hìnhĐể thực hiện công tác đo đạc lưới khống chế mặt bằng Nhà thầu sử dụng sử dụngcác

máy móc thiết bị hiện đại có độ chính xác cao trong q trình khảo sát. Các thiết bị

bao gồm:

Máy Kolida K9T (06 bộ)Hoặc máy Huace GPS X20 (06 bộ) và các

máy khác có độ chính xác tương đươngĐộ chính xác đo tọa độ (X-Y), chế độ đo

tĩnhĐộ chính xác đo tọa độ (X-Y), chế độ đo

tĩnh- Phương ngang: ±3mm+0.5ppm- Phương ngang: ±5mm+1ppm- Phương đứng: ±5mm+1ppm- Phương đứng: ±10mm+1ppmHình ảnh:Hình ảnh:Và các thiết bị đồng bộ đi kèm: Anten, cáp nối Anten, máy thu và ghi tín hiệu vệ tinh.

Chân máy, đế dọi tâm quang học, thước thép đo chiều cao máy, cáp nối truyền dữ liệu;

máy tính xách tay và khóa phần mềm xử lý số liệu.,

b)-Máy thiết bị dùng cho công tác đo lưới thủy chuẩn kỹ thuậtĐể thực hiện công tác đo lưới thủy chuẩn kỹ thuật, nhà thầu đã sử dụng máy thủy

bình Nikon AC-2S với thơng số độ chính xác như sau:

Máy thủy bình Nikon AC-2S

(hoặc máy có độ chính xác tương đương)ĐH-KSĐH-0001-1AHình ảnhTrang 15/21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c) Xử lý số liệu, tính toán bình sai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×