Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Phân tích mô hình khái niệm – logic

4 Phân tích mô hình khái niệm – logic

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.4.2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức vật lý mức 1 của tiến trình

Tính lương3.4.2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức vật lý mức 1 của tiến trình

Lập sổ76763.4.2.4Biểu đồ luồng dữ liệu mức vật lý mức 1 của tiến trình

Lập báo cáo3.4.3 Mơ hình dữ liệu quan hệ

Đầu vào được sử dụng để thiết kế mơ hình E – R là các thơng tin để tính

lương của cán bộ công nhân viên. Thông tin này được tập hợp từ Hồ sơ nhân

viên, Bảng chấm công, Bảng phụ cấp/khấu trừ khác, Bảng tạm ứng, Bảng

tham số tính lương, Bảng thanh tốn lương7777Ký pháp sử dụng :

Ký hiệuTênGiải thíchTên thực thể (danh Thực thể là một khái niệm để

THỰC

THỂtừ)chỉ một lớp các đối tượng cụ

thể hay có cùng đặc trưng

chung.Tên thuộc tínhThuộc tính thườngChỉ các đặc trưng thơng

thường của một thực thểTên thuộc tínhThuộc tính định danhLà thuộc tính mà giá trị của nó

cho ta phân biệt hai bản thể

khác nhau.Tên thuộc tínhLà thuộc tính có thể nhận

nhiều hơn một giá trị đối vớiThuộc tính lặpmột bản thể.

TÊN QUAN HỆMối quan hệ (động Phản ánh mối quan hệ vốn có

từ, cụm danh động giữa các bản thể của các thực

từ)thể đó.Các bản số của thực

thể tham gia mối

quan hệ

,Tương ứng với 0 , 1 , nhiều,3.4.4.1 Liệt kê, chính xác hóa và lựa chọn thơng tin

Tên chính xác của các đặc trưngViết gọn tên đặc trưngĐánh dấu loại ở mỗi bước

1NF78782NF3NFA.HỒ SƠ NHÂN VIÊN

Mã Nhân viênHọ Tên Nhân viênBí danhNgày sinhNơi sinhGiới tínhSố chứng minh thưNgày cấp CMTNơi cấp CMTNguyên quán

Hộ khẩu thường trúNơi ởDân tộcTơn giáoTrình độ văn hóaNgoại NgữTin HọcĐịa chỉ liên lạc

Điện thoại nhà riêng

Điện thoại di động

Số hợp đồngSố HĐChức vụPhòng BanNgày bđ làm việc7979Ngày kết thúc

Bậc lươngHSLMã số ThuếMS ThuếSố Người phụ thuộcNPTB.BẢNG CHẤM CƠNG

Tháng tính lương

Số thứ tựSTTPhòng BanPBHọ Tên Nhân viênHọ tên NV

Chức Vụ

Số Ngày làm việcSố ngày nghỉ 100% lương

C.BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM

Tháng tính lương

Số Thứ TựSTTPhòng BanPBHọ Tên Nhân viênHọ tên NVSố giờ làm thêm ngày thườngGiothuongSố giờ làm thêm ngày Tết, lễGioleLương làm thêm ngoài giờLGNGD.BẢNG TẠM ỨNG

Ngày tháng

Số thứ tựSTTPhòng BanPBHọ tên Nhân viênHọ Tên NVChức vụCV8080Số tạm ứngUNGLý do tạm ứngLYDOE.BẢNG PHỤ CẤP KHÁC

STT

Chức vụHọ tên NVPhụ CấpPCK

F.BẢNG KHẤU TRỪ KHÁC

STTNgày tháng

Họ tên Nhân ViênHọ tên NVChức vụCVPhòng BanPBMức khấu trừKHAUTRU

Lý do

G.BẢNG LƯƠNGTháng tính lương

Số thứ tựSTTHọ Tên Nhân ViênHọ Tên NVPhòng banPBChức vụCVSố ngày làm việcSố ngày làm việcSố ngày nghỉ phép 100%lươngNghỉ phépTổng số ngày hưởng lươngNSố giờ làm thêmNGIOHệ số lươngHSLPhụ cấp chức vụHSCV8181Lương chínhLGCHLương làm thêmLGNGLương khoánLKHOANPhụ cấp khácPCKTạm ứngUNGKhấu trừ khácKHAUTRUTiền thưởngTTBảo hiểm xã hộiBHXHBảo hiểm y tếBHYTBảo hiểm thất nghiệpBHTNTổng thu nhậpTNThuế Thu nhập cá nhânTNCNThực lĩnhTL3.4.4..2.Xác định các thuộc tính và thực thể

THỰC THỂ1.Hồ sơ nhân viên82THUỘC TÍNHTÊN VIẾT TẮT- Mã nhân viên- Manv- Tên nhân viên- Tennv- Vai trò- Vaitro- Ngày sinh- Ngaysinh- Giới tính- Gioitinh- Địa chỉ- Dc- Mã số thuế- Masothue- Ngày vào làm- Ngayvaolam

822. Phòng ban3.Chức vụ- Số người phụ thuộc-Songuoiphuthuoc- Điện thoại- Sdt- Trình độ- Trinhdo- Hệ số lương- HSL- Mã phòng ban- Mapb- Tên phòng ban- Tenpb- Số điện thoại- Sdt- Mã chức vụ- Macv- Tên chức vụ-Tencv- Hệ số phụ cấp chức vụ-HSPCCV- Tháng- Thang- Năm-Nam- Hệ số phụ cấp trách nhiệm- HStrachnhiem- Hệ số phụ cấp khác- HSPCkhac4. Thơng tin tính - Thưởng ngoài giờ

lương83- Thuongngoaigio- Thưởng doanh số- Thuongdoanhso- Phạt đi muộn- Phatdimuon- Tạm ứng- Tamung- Giảm trừ gia cảnh- Giamtrugiacanh- Hệ số phụ cấp ăn trưa- HSantrua83Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Phân tích mô hình khái niệm – logic

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×