Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ngày thành lập: Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 2700280638 do sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu vào ngày 20/02/2004 và đăng ký thay đổi lần 11 vào ngày 22/05

Ngày thành lập: Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 2700280638 do sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu vào ngày 20/02/2004 và đăng ký thay đổi lần 11 vào ngày 22/05

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngày thành lập: Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 2700280638 do sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu vào ngày 20/02/2004 và đăng ký thay đổi lần 11 vào ngày 22/05

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×