Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 1: tổ chức bộ máy quản lý

Sơ đồ 1: tổ chức bộ máy quản lý

Tải bản đầy đủ - 0trang

*Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính - kinh doanh:

Chịu trách nhiệm trước giám đốc về công tác tiêu thụ sản phẩm, công tác

tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của Công ty, phương án tiêu thụ sản

phẩm tới các địa bàn, khu vực và xuất khẩu

* Phòng Tổ chức - Hành chính.

Tổ chức thực hiện cơng tác quản trị, hành chính, văn phòng, cơng tác

văn thư lưu trữ theo quy định của Nhà nước và Công ty.

* Phòng Tài chính - Kế tốn.

- Quản lý cơng tác tài chính - kế tốn tại Cơng ty theo các quy định của

Luật kế tốn, chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước về lĩnh vực Tài

chính - kế tốn.

* Phòng Kế hoạch - Vật tư.

- Lên các phương án, kế hoạch về nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất;

vật tư…., Thực hiện chức năng thư ký tổng hợp xây dựng, hồn thiện, kiểm

sốt các quy định trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000.

*Phòng Kinh doanh.

Chịu trách nhiệm về việc khảo sát thị trường, hoạch định và tham mưu về

chiến lược, tổ chức kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng và tổ chức mạng

lưới tiêu thụ của Cơng ty thơng qua các nhà phân phối.

*Phòng Điều khiển trung tâm (ĐKTT) .

- Trực tiếp điều hành sản xuất thông qua hệ thống điều khiển trung tâm,

giám sát sự hoạt động của thiết bị, liên hệ với các đơn vị để đảm bảo sản xuất

liên tục không bị gián đoạn.

*Phòng Quản lý chất lượng (QLCL)

- Kiểm tra và xác định chất lượng, các định mức tiêu hao, hao phí liên

quan đến các nguyên, nhiên liệu, phụ gia, bán thành phẩm, sản phẩm xuất40xưởng theo tiêu chuẩn, quy định áp dụng của Nhà máy và hệ thống tiêu chuẩn

ngành.

*Xưởng Nguyên Liệu

Là đơn vị chủ quản hệ thống thiết bị của các hạng mục thuộc phân

xưởng quản lý đảm bảo cho thiết bị hoạt động liên tục, đồng bộ, an tồn

nhằm sản xuất gia cơng bột liệu đạt chất lượng cao nhất.

*Phân xưởng Lò Nung:

- Quản lý và vận hành các máy móc, thiết bị

- Xây dựng và quản lý chặt chẽ các định mức lao động; định mức tiêu

hao vật tư kỹ thuật từ nguyên, nhiên, vật liệu đến sản phẩm

*Xưởng Nghiền xi & Đóng bao.

- Là đơn vị quản lý và tổ chức vận hành hệ thống nghiền, đóng bao xi

măng, đảm bảo khai thác cơng suất thiết bị cao nhất và an toàn.

- Xây dựng và quản lý chặt chẽ các định mức lao động; định mức tiêu

hao vật tư, kỹ thuật

*Xưởng Bốc xếp & VSCN.

- Tổ chức thực hiện cơng tác bốc xếp hàng hóa bằng băng tải tự động.

- Thực hiện công tác vệ sinh cơng nghiệp trong và ngồi khu vực Nhà

máy theo u cầu chỉ đạo và phân công công việc của Ban Giám đốc.

*Xưởng Cơ khí.

- Quản lý chuyên sâu kỹ thuật các thiết bị cơ khí trong tồn Nhà máy.

- Giám sát q trình hoạt động của tồn bộ thiết bị cơ khí

*Xưởng Động lực.

- Quản lý chuyên sâu kỹ thuật các thiết bị điện, nước, khí nén...

- Tham gia cơng tác quản lý kỹ thuật các thiết bị, bảo dưỡng sửa chữa

- Chỉ đạo kỹ thuật cho các bộ phận của Phân xưởng412.1.2.3) Công tác tổ chức bộ máy quản lý tài chính kế tốn của cơng ty

Bộ máy kế tốn của Nhà máy được tổ chức theo mơ hình kế toán tập

trung, gọn nhẹ và phù hợp.

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn của Cơng ty TNHH Hồng Phát Vissai:

Kế toán trưởngKế toán tổng hợpKế toán vật

tư, tài sản,

cơng

nợ

phải trảKế tốn

thuếKế tốn

ngân hàngKế tốn giá

thànhThủ quỹSơ đồ 2: Tổ chức bộ máy kế tốn42Kê tốn

bán hàng,

cơng nợ

phải thu2.1.2.4) Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất

Sản xuất xi măng mang những đặc điểm riêng biệt và quy trình cơng nghệ

khép kín. Để sản xuất ra các loại xi măng phải trải qua một quy trình cơng

nghệ liên tục được kết cấu bởi nhiều giai đoạn khác nhau với quy trình

Chuẩn bị ngun liệuThành phẩmNghiền liệuNung clinkerĐóng baoNghiền xi măngSơ đồ 3: Quy trình sản xuất xi măng

2.1.3. Tình hình tài chính chủ yếu của cơng ty TNHH tập đồn Hồng

Phát Vissai

2.1.3.1. Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu của công ty trong thời gian qua.

 Thuận lợi:

Vị trí: Là nơi có nguồn ngun liệu Đá vơi (ngun liệu chính để sản

xuất Clinker), quặng sắt được đánh giá là có chất lượng vào loại tốt nhất Việt

Nam và có trữ lượng lớn đảm bảo cho Nhà máy hoạt động ổn định trên 50

năm, như mỏ đá vôi Gia Thanh, mỏ sét Gia Hồ

- Có dây chuyền sản xuất tiên tiến, được xây dựng trên dây chuyền sản

xuất đồng bộ Công nghệ tiên tiến Nhật Bản. Sản xuất theo cơng nghệ lò

quay bằng phương pháp khơ.

- Về cơng tác quản lý doanh nghiệp: Tổ chức ổn định bộ máy điều hành,

phân công quản lý từ giám đốc đến các phòng ban trong Cơng ty, đảm bảo bộ

máy hoạt động chủ động, linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả.

- Về mặt nhân lực: nhân lực có trình độ và tay nghề

+ Khối hành chính là 250 người

+ Khối sản xuất là 1.100 người

43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 1: tổ chức bộ máy quản lý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×