Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Một số kiến nghị

3 Một số kiến nghị

Tải bản đầy đủ - 0trang

và thị trường các cơng cụ tài chính phái sinh nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt

động tín dụng. Mặt khác, Nhà nước cần xây dựng hệ thống các chỉ tiêu chuẩn

mực để đánh giá đối với từng ngành, từng lĩnh vực. Từ đó nó sẽ trở thành cơ

sở để so sánh và thẩm định từng dự án.

Ngoài ra, việc phát triển đầu tư từ nước ngoài cũng cần được Chính phủ

tạo điều kiện. Việc hợp tác với các tổ chức tài chính nước ngồi sẽ giúp ngân

hàng học hỏi kinh nghiệm trong cơng tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro, áp

dụng công nghệ tiên tiến nhằm xây dựng hệ thống thông tin hiện đại và đạt

hiệu quả cao.

3.3.2Kiến nghị đối với NHNN

Ngân hàng Nhà nước là bộ phận trung gian giữa các NHTM và Chínhphủ. Do đó, sự quản lý của NHNN đối với các NHTM càng phải thực hiện

thường xuyên hơn. Hiện nay, các NHTM phát triển không ngừng. Điều này

gây ra sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Hiện tượng tranh giành khách

hàng, hạ thấp lãi suất cho vay, hạ thấp các điều kiện vay vốn nhằm lôi kéo

khách hàng làm cho môi trường kinh doanh của ngân hàng kém lành mạnh.

Trước thực trạng đó, NHNN cần tổ chức các đợt thanh tra thường xuyên,

mang tính thực tế và hiệu quả, tránh chỉ kiểm tra mang tính hình thức, đảm

bảo hoạt động của ngân hàng phát triển bền vững và lành mạnh.

Ngoài việc kiểm tra và giám sát thường xuyên, NHNN cũng cần xây

dựng hệ thống thơng tin chính xác, nhanh nhạy với nguồn cung cấp phong

phú, đa dạng nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm. Trung tâm thơng

tin tín dụng ngân hàng (CIC) của NHNN đã cho thấy những hiệu quả và đóng

góp tích cực trong việc cung cấp thơng tin nhưng chưa phải là cơ quan hoạt

động độc lập và hiệu quả, thơng tin đơi khi còn thiếu cập nhật. Do đó, trungSV: Mạc Thị Quế TrinhLớp: CQ50/15.01tâm CIC cần hồn thiện hệ thống thơng tin của mình để đưa ra cảnh báo kịp

thời cho NHTM về những khách hàng có vấn đề.

NHNN ln chú trọng việc rà sốt, sửa đổi bổ sung các văn bản quy định

liên quan tới hoạt động tín dụng của ngân hàng. Các quy định về tiêu chuẩn

và yêu cầu đối với hệ thống quản lý rủi ro, bao gồm hệ thống kiểm soát nội

bộ, hệ thống quản trị rủi ro tín dụng, hệ thống quản lý tài sản Nợ - Có, cần

được đưa ra phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, NHNN phải hồn thiện quy

trình tín dụng, hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến phân loại nơ

hay trích lập dự phòng rủi ro nhằm hỗ trợ các NHTM xử lý nợ có vấn đề.

Khơng chỉ vậy, NHNN cần xây dựng hệ thống giám sát rủi ro của cả hệ thống

ngân hàng nói chung và riêng hoạt động tín dụng nói riêng. Bộ máy tổ chức

thanh tra ngân hàng cần được xây dựng có sự phân cấp rõ ràng, chức năng

nhiệm vụ của từng bộ phận được nêu rõ.

Tóm lại, NHNN cần khơng ngừng hồn thiện khung pháp lý để phù hợp

với nền kinh tế thị trường hiện nay. Các quy định ban hành có tính linh hoạt

nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu kiểm tra kiểm soát chặt chẽ.

3.3.3Kiến nghị đối với Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát TriểnNông thôn Việt Nam

Không chỉ NHNN mà bản thân NHNN & PTNT Việt Nam cũng cần hoàn

thiện cơ chế pháp lý trong tồn hệ thống của mình. Ngân hàng phải tiến hành

kiểm tra các quy định, từ đó tiến hành bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với sự

phát triển không ngừng của nền kinh tế. Mỗi một văn bản mới ban hành cần rõ

ràng, có sự phân cấp quyền và trách nhiệm trong việc phê duyệt các khoản tín

dụng. Bên cạnh đó, hệ thống thơng tin cần được xây dựng, nâng cấp và cập nhật

công nghệ để đảm bảo kho dữ liệu vừa bảo mật vừa chính xác.SV: Mạc Thị Quế TrinhLớp: CQ50/15.01Mặt khác, ngân hàng phải xây dựng chiến lược trong hoạt động tín dụng

sao cho phù hợp với từng giai đoạn và mục tiêu chung của toàn hệ thống.

Chính sách cho vay và chính sách khách hàng ngày càng được hoàn thiện,

phát huy lợi thế và khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Từ đây ngân hàng sẽ

giữ được quan hệ tốt đối với khách hàng đặc biệt là khách hàng có uy tín,

giảm dư nợ đối với khách hàng có biểu hiện rủi ro hoặc đã từng có nợ xấu số

lượng lớn.

Các khoản cho vay cần được kiểm tra thường xuyên và có kiểm tra đột

xuất nhằm tăng tính hiệu quả trong cơng việc của mỗi cán bộ tín dụng. Điều

này giúp ngân hàng giám sát được kế hoạch trả nợ thực tế của khách hàng,

giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra.

Khơng chỉ bộ phận tín dụng mà giữa các phòng ban trong chi nhánh cần

có sự liên kết với nhau. Từ đó tạo nên hệ thống thơng tin chặt chẽ, thống nhất

và chính xác từng khâu trong quá trình thực hiện quy trình cho vay.

Chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên là yếu tố rất quan trọng trong bất

kỳ tổ chức nào. Đối với ngân hàng cũng vậy, cán bộ nhân viên cần trau dồi và

nâng cao năng lực bản thân để đáp ứng tốt với yêu cầu công việc. Để làm

được điều đó, chi nhánh cần có chính sách nhân sự, đãi ngộ thích đáng. Song

song với đó cũng đưa ra những biện pháp kỷ luật nhằm đảm bảo sự công bằng

và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân viên. Ngân hàng cũng

nên tổ chức các lớp đào tạo trình độ chun mơn, các buổi hội thảo nâng cao

năng lực thực tế, tăng tính đồn kết giữa các nhân viên với nhau.

Tóm lại, căn cứ vào tình hình thực tế mà ngân hàng cần lựa chọn và kết

hợp các giải pháp trên một cách khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất trong

cơng tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng.SV: Mạc Thị Quế TrinhLớp: CQ50/15.01KẾT LUẬN

Qua thời gian thực tập tại chi nhánh NHNNo&PTNT – CN Bắc Kạn,

em đã rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân mình như sau:

Lập được các hồ sơ vay vốn cho khách hàng, các danh mục cho vay. Bước

đầu tiến hành thẩm định cho vay. Khi cho vay đối với các khách hàng có thế

chấp và các doanh nghiệp thì phải chú ý các tài sản thế chấp và các doanh nghiệp

thì phải chú ý các tài sản thế chấp có đảm bảo đủ điều kiện hay khơng và có đủ

khả năng thu hồi sau khi việc làm ăn của họ bị thua lỗ, sử dụng các chỉ tiêu để

đánh giá các dự án sản xuất kinh doanh có khả thi hay khơng.

Uy tín của Ngân hàng là rất quan trọng vì nó là yếu tố quyết định đến sự

lựa chọn của khách hàng khi có nhu cầu giao dịch với Ngân hàng.

Là một sinh viên thực tập và nghiên cứu những lý luận của ngành sau 4 năm

học tại trường và gần 4 tháng thực tập tại chi nhánh NHNo&PTNT – CN Bắc

Kạn, em đã nắm bắt được một số vấn đề trong hoạt động của ngành Ngân hàng.

Trên đây là nội dung khóa luận thực tập của em, mặc dù đã hết sức cố

gắng nhưng kinh nghiệm thực tế có hạn, thời gian thực tập khơng nhiều, chắc

chắn bài viết còn nhiều khiếm khuyết, em mong nhận được sự góp ý của các

thầy cơ giáo.SV: Mạc Thị Quế TrinhLớp: CQ50/15.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số kiến nghị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×