Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.5: Kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Thanh Xuân 2013 -2015

Bảng 2.5: Kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Thanh Xuân 2013 -2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpHọc viện Tài ChínhBảng 2.6: Kết quả các sản phẩm tín dụng bán lẻ:

Đơn vị: tỷ đồng

TT

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3Chi tiết sản phẩm cho vay

2013

2014

Cho vay DNVVN

120,5

148,8

Cho vay cá nhân, hộ gia đình:

Cho vay CBCNV trả nợ từ lương

10,7

12,5

Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở

27,8

30,5

Cho vay mua xe oto (KD&TD)

20

22,7

Cho vay thấu chi tài khoản thanh toán

11,4

16,3

Cho vay bán lẻ khác

23,6

35,2

Nợ xấu tín dụng bán lẻ

3,49

4,27

TỔNG CỘNG:

214

266

(Nguồn: Thống kê trên cơ sở dữ liệu BIDV Thanh Xuân 2013 – 2015)2015

172

14,5

33,5

35,4

21,6

33

8,37

310Hoạt động tín dụng bán lẻ là hoạt động mang lại nguồn thu lớn nhất cho ngân

hàng nếu xét trong toàn bộ các hoạt động thuộc DVBL, các khoản thu phí tuy nhiều

nhưng giá trị rất nhỏ nên chưa thể bằng được hoạt động này. Nắm được đặc điểm

quan trọng đó, BIDV Thanh Xuân đã triển khai nhiều sản phẩm tín dụng bán lẻ để

đáp ứng các nhu cầu chi tiêu khác nhau của cá nhân, hộ gia đình cũng như các

DNVVN trên địa bàn. Nhìn vào bảng 2.5 và bảng 2.6 ta thấy hoạt động tín dụng

bán lẻ của ngân hàng đang có xu hướng phát triển dần qua các năm. Năm 2013, dư

nợ bán lẻ là 214 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11,4% tổng dư nợ, năm 2014 đạt 266 tỷ

đồng (tăng 52 tỷ đồng tương ứng với 24,3% so với năm 2013) chiếm tỷ trọng

9,61% tổng dư nợ, sang năm 2015 tăng 44 tỷ đồng (tương ứng 16,54%) lên 310 tỷ

đồng và chiếm 9,67% tổng dư nợ.

Về chất lượng tín dụng bán lẻ: Nợ xấu đang có xu hướng tăng lên cùng

với chiều hướng phát triển của tín dụng bán lẻ. Do đó, BIDV Thanh Xn cần

chú trọng hơn nữa vào công tác thẩm định khách hàng ngay từ giai đoạn đầu

khi lập hồ sơ vay vốn, bởi với số lượng khách hàng nhỏ lẻ đông đảo thì cơng

tác kiểm tra, giám sát cho vay là rất khó khăn, mất nhiều chi phí, thời gian và

cơng sức của cán bộ tín dụng.

Sv: Lê Thị Vân AnhLớp: CQ50/15.06Khóa luận tốt nghiệpHọc viện Tài ChínhTình hình được thực hiện cụ thể theo sản phẩm như sau:

- Cho vay DNVVN:

Qua các năm cho thấy dự nợ của sản phẩm tín dụng này vẫn tăng qua các năm

và luôn giữ vị trí quan trọng nhất trong lĩnh vực tín dụng bán lẻ tại BIDV Thanh

Xuân. Năm 2014 tăng 28,3 tỷ đồng (tương đương 23,5%) so với năm 2013, năm

2015 tăng 23,2 tỷ đồng (tương ứng 15,59%) so với năm 2014. Số lượng DNVVN

trên địa bàn cũng tăng trưởng dần qua các năm, đây cũng là thị trường đầy tiềm

năm không chỉ có BIDV Thanh Xn mà còn cho các ngân hàng khác. Tuy gia tăng

được công tác cho vay đối với DNVVN nhưng BIDV Thanh Xuân cũng cần chủ

động đến công tác quản lý chất lượng tín dụng sau cho vay, tránh để xảy ra tình

trạng cho vay ồ ạt nhưng nợ xấu lại tăng nhanh, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi

nhuận và uy tín của ngân hàng.

- Cho vay CBCNV

Sản phẩm tín dụng bán lẻ này chiếm tỷ trọng tương đối ổn định trong cơ

cấu dư nợ tín dụng bán lẻ của BIDV Thanh Xuân, nhưng xét về số tuyệt đối

thì đều tăng trưởng qua các năm, năm 2014 tăng 1,8 tỷ đồng (tương ứng

16,82%) so với năm 2013, sang năm 2015 tăng 2 tỷ đồng (tương ứng 16%) so

với năm 2014. Đặc điểm của sản phẩm này là đáp ứng nhu cầu phục vụ đời

sống của CBCNV và/hoặc nhằm phát triển kinh tế phụ gia đình mà nguồn thu

nợ là thu nhập thường xuyên của CBCNV. Thủ tục cho vay đơn giản, nhanh

gọn nên đang dần được phát triển. Hơn nữa, đây là đối tượng có mức thu nhập

ổn định và chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế ít hơn các đối tượng

khách hàng khác như: công nhân, người lao động… nhân tố này làm cho rủi

ro đối với việc cho vay về phía ngân hàng giảm. Trong điều kiện khó khăn về

nguồn VHĐ và lãi suất tăng cao thì việc Chi nhánh phát triển loại hình cho

vay này có thể đáp ứng tốt cả hai yếu tố là an toàn và lợi nhuận.

- Cho vay mua oto:

Sv: Lê Thị Vân AnhLớp: CQ50/15.06Khóa luận tốt nghiệpHọc viện Tài ChínhQua bảng 2.6 ta thấy tỷ trọng sản phẩm tín dụng này đang có xu hướng

tăng, do đời sống người dân ngày càng được nâng cao nên nhu cầu mua xe

của dân cư cũng gia tăng. Tuy nhiên BIDV Thanh Xuân chủ yếu đầu tư vào

các dự án lớn, các khu cơng nghiệp trọng điểm, do đó việc cho vay mua xe

oto Chi nhánh vẫn chưa chú trọng nhiều. Trong thời gian tới, để mở rộng và

phát triển khách hàng thơng qua dịch vụ bán lẻ thì BIDV Thanh Xn cần có

kế hoạch về cơng tác huy động vốn và phân chia cơ cấu VHĐ cho các khoản

vay phù hợp để phát triển thị trường đầy tiềm năng này.

- Cho vay thấu chi tài khoản tiền gửi thanh toán:

Tăng dần qua các năm về số tuyệt đối cũng là xu hướng phát triển của

loại hình sản phẩm này ở BIDV Thanh Xuân. Năm 2014 tăng 4,9 tỷ đồng

(tương ứng 42,98%) so với năm 2013, năm 2015 tăng 5,3 tỷ đồng (tương ứng

với 32,52%) so với năm 2014. Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật nhất là hệ

thống thanh toán và các điểm rút tiền tự động được chú trọng đầu tư, nâng cấp

khiến hình thức cho vay thấu chị qua tài khoản thanh toán của khách hàng cá

nhân có điều kiện triển khai tốt hơn.

Hình thức cho vay này mang lại lợi ích cho cả ngân hàng và khách hàng.

Khi có nhu cầu về tiền mặt mà chưa có được nguồn đáp ứng thì khách hàng

cá nhân sau khi ký hợp đồng với BIDV Thanh Xuân có thể rút tiền quá số dư

từ tài khoản tiền gửi thanh tốn của mình, đến kỳ lĩnh lương, hệ thống xử lý

của ngân hàng sẽ tự động trích một phần lương của khách hàng từ tài khoản

để thanh toán nợ gốc và lãi cho ngân hàng. Như vậy, người dân vừa có tiền sử

dụng lúc cần thiết mà ngân hàng cũng đảm bảo được nguồn thu nợ của mình.

Do đó, hình thức cho vay thấu chi đang được đẩy mạnh phát triển tại BIDV

Thanh Xuân.

- Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở:Sv: Lê Thị Vân AnhLớp: CQ50/15.06Khóa luận tốt nghiệpHọc viện Tài ChínhĐể phục vụ cho các đối tượng khách hàng muốn mua nhà, xây dựng nhà

ở mới, sửa chữa nhà ở và mua sắm trang thiết bị nội thất nhà ở phục vụ cho

nhu cầu đời sống nhưng lại chưa có dù nguồn lực tài chính trong tình hình

lạm phát tăng cao như thời gian vừa qua, ngân hàng đã cung cấp sản phẩm tín

dụng này cho người dân. Trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, các

nhu cầu về vốn như nhu cầu về nhà ở tìm đến ngân hàng rất lớn. Điều này làm

cho dư nợ cho vay đối với sản phẩm này tăng, năm 2014 tăng 4,7 tỷ đồng

(ứng với 16,9%) so với năm 2013, năm 2015 tăng 3 tỷ đồng (ứng với 9,84%)

so với năm 2014. Tỷ trọng đối với sản phẩm này đang có xu hướng giảm

trong tổng dư nợ bán lẻ.

- Cho vay bán lẻ khác:

Các sản phẩm tín dụng bán lẻ khác mà BIDV Thanh Xuân cung cấp có

thể kể đến như: cho vay kinh doanh cá nhân, hộ gia đình; cho vay cầm cố giấy

tờ có giá, thẻ tiết kiệm; chiết khấu giấy tờ có giá,… Những loại hình này

chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng dư nợ tín dụng bán lẻ của BIDV Thanh

Xuân, cụ thể qua các năm 2013, 2014, 2015 lần lượt chiếm 11,03%, 13,23%,

10,65%. Xét về số tuyệt đối thì năm 2015 có sự sụt giảm 2,2 tỷ đồng (tương

ứng 6,25%) so cới năm 2014. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do ngân hàng

khơng có đủ nguồn vốn để đáp ứng các nhu cầu vay của khách hàng. Sang

năm 2015 nền kinh tế bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi và khởi sắc trở lại,

lãi suất cho vay bắt đầu ổn định và ở mức có thể chấp nhận được, số lượng

doanh nghiệp vay vốn ngân hàng bắt đầu tăng trưởng mạnh trở lại. BIDV

Thanh Xuân cần có chiến lược cho vay phù hợp với tình hình hơn nữa và định

ra các chiến lược tăng trưởng tín dụng sao cho hòa hợp lợi ích giữa các bên.

2.2.1.3. Các hoạt động dịch khác:

a, Hoạt động phát hành thẻ:Sv: Lê Thị Vân AnhLớp: CQ50/15.06Khóa luận tốt nghiệpHọc viện Tài Chính- Về phát hành thẻ ATM: trên thị trường có sự cạnh tranh lớn trong phát

hành thẻ, hơn 30 ngân hàng với nhiều ngân hàng có thương hiệu mạnh, hay có

ngân hàng đưa ra các ưu đãi cạnh tranh cho khách hàng. Vì thế, ngân hàng đã

phải giao chỉ tiêu phát hành tới các phòng ban, các cán bộ tín dụng để có thể

triển khai thực hiện tốt các chương trình khuyến mại của thẻ.

- Phát hành thẻ tín dụng quốc tế: trong năm 2015 chi nhánh cũng hoàn

thành vượt mức chỉ tiêu đạt 2560 thẻ-vượt 10% so với kế hoạch. Ngân hàng

BIDV được biết đến là một trong các ngân hàng lớn có uy tín, chất lượng dịch

vụ tốt, các sản phẩm thẻ phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Các phòng

ban đã tích cực tư vấn, tìm kiếm khách hàng, tiếp cận các đơn vị. Bên cạnh

đó, chi nhánh cũng có đội ngũ cộng tác viên được đào tạo bài bản, năng động,

nhiệt tình. Do đó thẻ phát hành có tần suất sử dụng cao, rủi ro thấp.

Điểm nổi bật trong công tác phát hành thẻ của Chi nhánh là đơn vị đầu

tiên thực hiện liên kết với các chuỗi siêu thị, thực hiện chi khuyến mại thông

qua các đơn vị chấp nhận thẻ đến người tiêu dùng. Chi nhánh đã thực hiện

liên kết, lắp đặt máy POS tại các đơn vị chấp nhận thẻ là chuỗi các điểm bán

hàng của hệ thống siêu thị điện máy lớn trên địa bàn Hà Nội là Công ty cổ

phần PICO và Công ty điện máy Trần Anh

b, Các hoạt động dịch vụ khác:

Internet Banking, Mobile Banking cũng được triển khai mạnh mẽ. Với

tinh thần tích cực và nhiệt tình của Ban Giám Đốc và các cán bộ tại Chi

nhánh, công tác khách hàng của Chính nhánh đạt hiệu quả cao, chính sách

khách hàng được xây dựng và áp dụng tại Chi nhánh. Tập thể Cán bộ nhân

viên Chi nhánh đã khơng quản khó khăn, vất vả, thường xuyên liên tục quan

tâm, tiếp thị khách hàng cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết,… để chăm sóc khách

hàng được tốt nhất.

2.2.1.4. Kế quả hoạt động kinh doanh:

Sv: Lê Thị Vân AnhLớp: CQ50/15.06Khóa luận tốt nghiệpHọc viện Tài ChínhBảng 2.7: Kết quả hoạt động kinh doanh của NH TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Thanh Xuân

Đơn vị: tỷ đồng.

Chỉ tiêuNăm 2013Năm 2014Năm 2015I. Tổng thu nhập960,661.384,81.729,1II. Tổng chi phí890,411.264,31.561,770,25120,5167,46,276,464,05113.5161III. Lợi nhuận thuần từ HĐKD trước chi

phí dự phòng rủi ro tín dụng (I-II)

IV. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

V. Lợi nhuận trước thuế (III – IV)(Nguồn: Báo cáo tài chính 2013 – 2015 NH TMCP ĐT&PT Thanh Xuân)

Theo báo cáo kết quả kinh doanh ta nhận thấy năm 2013 doanh thu Chi

nhánh đạt 64,05 tỷ đồng, năm 2014 đạt 113,5 tỷ đồng tăng 49,45 tỷ đồng

(tăng 77,2%) so với 2013, năm 2015 đạt 161 tỷ đồng tăng 47,5 tỷ đồng (tăng

41,85%) so với năm 2014. Có được kết quả kinh doanh như trên đã chứng tỏ

hoạt động kinh doanh của Chi nhánh phát triển rất tốt, phát huy tối đa tiềm

lực. Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, chi nhánh vẫn đạt được tốc độ

tăng trưởng cao và ổn định, góp phần tạo dựng niềm tin trong lòng khách

hàng cũ và xây dựng được hình ảnh tốt đẹp đến với khách hàng mới.

Kết quả kinh doanh của chi nhánh giai đoạn 2013 – 2015 tăng trưởng

khá tốt. Các năm đều thu về khoản lợi nhuận cao, đặc biệt năm 2015 lợi

nhuận trước thuế đạt 161 tỷ đồng tăng 41,85% so với 2014. Có được kết quả

đó là do sự đóng góp khơng nhỏ từ nền kinh tế, đặc biệt là chính sách tiền tệ

ổn định của Chính phủ đã góp phần làm giảm chi phí huy động vốn giúp cho

các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, có thể tiếp cận được nguồn vốn dễ dàng

Sv: Lê Thị Vân AnhLớp: CQ50/15.06Khóa luận tốt nghiệpHọc viện Tài Chínhhơn từ đó mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Ngoài ra có sự đóng góp rất cao của tồn thể cán bộ nhân viên ngân hàng tại

Chi nhánh Thanh Xuân. Đó là một tín hiệu đáng mừng, là bước đà cho phát

triển cho hoạt động kinh doanh các năm tiếp theo của ngân hàng.

2.3. Đánh giá chung về phát triển dịch vụ bán lẻ tại BIDV Thanh Xuân

2.3.1. Những kết quả đạt được:

Để có thể xét được một cách tổng quát những kết quả đạt được trong

việc phát triển DVBL của chi nhánh Thanh Xuân, ta sẽ đi vào phân tích theo

từng tiêu chí đánh giá như sau: Tính đa dạng của dịch vụ:

Ngay từ đầu triển khai DVBL, BIDV Thanh Xuân đã vận dụng linh hoạt

các sản phẩm của BIDV Trung ương áp dụng vào điều kiện thực tế trên địa

bàn để cung cấp các dịch vụ thiết thực nhất với người dân. Với một sản phẩm

được tung ra thì Chi nhánh lại phát triển thêm các tiện ích đi kèm, tạo điều

kiện sử dụng nhiều hơn cho khách hàng, như cùng với việc phát hành thẻ

ATM thì có thêm các POS, dịch vụ nạp tiền điện thoại cho thuê bao trả trước,

… Đặc biệt, các sản phẩm của ngân hàng ngày càng được ứng dụng nhiều

công nghệ hiện đại hơn, tăng tính cạnh tranh cao so với các ngân hàng khác

trên địa bàn.

- Về các sản phẩm huy động vốn bán lẻ: Trong điều kiện có ngày càng

nhiều các kênh đầu tư mới hấp dẫn hơn gửi tiền vào ngân hàng, lãi suất ngân

hàng lại biến động mạnh, đặc biệt trong những năm nền kinh tế gặp khó khăn,

dể luôn giữ vững được một nền vốn ổn định phục vụ cho cơng tác tín dụng

cũng như đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới, CBCNV của

BIDV Thanh Xuân đã có nhiều phấn đấu nỗ lực không ngừng. Ngân hàng

không chỉ phát triển các sản phẩm mới với tên gọi hấp dẫn như: tiết kiệm bậc

thang, tiết kiệm ổ trứng vàng,… mà còn nhiều hình thức tặng quà khuyến mại

Sv: Lê Thị Vân AnhLớp: CQ50/15.06Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.5: Kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Thanh Xuân 2013 -2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×