Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG THỰC HIỆN

THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu Hà2.1. KHÁI QUÁT VỀ CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN UHY

ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Cơng ty TNHH Kiểm tốn và

Tư vấn UHY ACA- Chi nhánh Miền Trung

Cơng ty TNHH Dịch vụ Kiểm tốn và Tư vấn UHY là cơng ty kiểm tốn

và tư vấn hàng đầu Việt Nam với gần 15 năm kinh nghiệm (được cấp giấy

phép hoạt động từ năm 2001. Năm 2014 UHY ACA được sáp nhập từ Công ty

TNHH Kiểm tốn Kreston ACA Việt Nam vào cơng ty TNHH Dịch vụ Kiểm

Tốn và Tư vấn UHY. Hàng năm, Cơng ty còn được Bộ Tài chính và Ủy ban

chứng khốn Nhà nước công nhận đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ kiểm

tốn cũng như kiểm tốn BCTC cho các cơng ty đại chúng và công ty niêm

yết trên thị trường chứng khốn Việt Nam (gọi chung là Doanh nghiệp có lợi

ích cơng chúng).

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, Cơng ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA

sớm nhận thức được nhu cầu về dịch vụ kiểm tốn, tư vấn tài chính của các

doanh nghiệp nên Cơng ty là hãng kiểm tốn đầu tiên đặt văn phòng đại diện

(từ năm 2007).

Năm 2009, chi nhánh công ty được thành lập với tên gọi đầy đủ: Cơng ty

TNHH Kiểm tốn Kreston ACA – Chi nhánh Miền Trung theo giấy chứng

nhận đăng kí hoạt động chi nhánh số 0101160345 – 002 do Sở kế hoạch

và Đầu tư cấp lần đầu ngày 17/08/2009.

Ngày 03/11/2014 sát nhập Công ty TNHH Kiểm tốn Kreston ACA Việt

Nam vào cơng ty TNHH Dịch vụ Kiểm Toán và Tư vấn UHY. Chi nhánh đổi

tên thành: Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền

Trung theo giấy chứng nhận đăng kí hoạt động chi nhánh số 0102021062 002 cấp ngày 17/11/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.0437Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàChi nhánh hoạt động tuân thủ đúng theo quy định của UHY ACA.

• Tên đầy đủ : Cơng Ty TNHH Kiểm tốn và Tư vấn UHY ACA-chi

nhánh Miền Trung (UHY ACA).

• Tên giao dịch Quốc tế: UHY ACA Auditing and Consulting co.,ltd

• Trụ sở giao dịch tại: P.1301 Chung cư tháp đơi Dầu khí, số 7 Đ. Quang

Trung, TP Vinh, Nghệ An.

• Mã số thuế: 0102021062-002

• Điện thoại: (038 3) 848 810

• Fax: (038 3) 560 040

• Website: www.acamientrung.com

• Hình thức sỡ hữu: cơng ty TNHH

UHY ACA - Chi nhánh Miền Trung là chi nhánh kiểm toán độc lập đầu

tiên và hiện là duy nhất từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế. Chi nhánh được

Công ty tin tưởng ủy quyền mọi mặt hoạt động.

2.1.2. Nghiệp vụ, chức năng, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Cơng ty

TNHH Kiểm tốn và tư vấn UHY ACA-chi nhánh Miền Trung.

2.1.2.1. Các dịch vụ cung cấp của cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tư vấn UHY

ACA-chi nhánh Miền Trung.

UHY ACA với đội ngũ nhân viên có trình độ, năng động và sáng tạo luôn

cung cấp các dịch vụ đa dạng với cam kết về chất lượng và sự chuyên nghiệp:

Dịch vụ kiểm toán:

Bao gồm Kiểm toán Báo cáo tài chính cho tất cả các loại hình doanh

nghiệp; Kiểm toán hoạt động; Kiểm toán tuân thủ; Kiểm toán nội bộ; Sốt

xét báo cáo tài chính; Kiểm tốn báo cáo quyết tốn vốn đầu tư hồn thành;

Kiểm tốn báo cáo quyết tốn dự án; Kiểm tốn thơng tin tài chính(theo các

thủ tục thỏa thuận trước).

Dịch vụ tư vấn thuế

SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.0438Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàDịch vụ tư vấn quản trị:

 Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả

 Xây dựng quy chế tài chính cho doanh nghiệp

 Xác định cơ cấu và chiến lược kinh doanh

 Tư vấn quản lý tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

 Tư vấn lập dự án khả thi cho các doanh nghiệp

 Tư vấn đầu tư, lựa chọn phương án kinh doanh cho doanh nghiệp

Dịch vụ khác:

Đào tạo và tuyển dụng.

Dịch vụ tư vấn bảo đảm.

Tổ chức hội thảo.

Dịch vụ tư vấn khác (trừ tư vấn pháp lý).

2.1.2.2. Khách hàng và thị trường của Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tư vấn

UHY ACA- chi nhánh Miền trung.

Khi mới bắt đầu thành lập và đi vào hoạt động, lượng khách hàng của chi

nhánh nhỏ . Tuy nhiên, sau 8 năm hoạt động UHY ACA- chi nhánh Miền Trung

đã mở rộng được thị trường và có một lượng khách hàng đơng đảo. Khách hàng

của UHY ACA chủ yếu là có địa bàn tại khu vực miền trung, với nhiều cơng ty

có hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Khách hàng của chi nhánh rất đa dạng, từ cá

nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân tới các công ty liên doanh, doanh

nghiệp niêm yết và các dự án lớn.

Với tinh thần trách nhiệm cao của các KTV trong công việc cùng chất

lượng tốt của các báo cáo kiểm toán, các khách hàng thường ký hợp đồng kiểm

toán dài hạn với Chi nhánh.

Hiện nay chi nhánh với 30 nhân viên chuyên nghiệp, trong đó có 06 kiểm

tốn viên được Bộ Tài chính cấp chứng chỉ Kiểm toán viên, 02 chứng chỉ hànhSV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.0439Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu Hànghề dịch vu làm thủ tục thuế. Do đó ngồi việc duy trì tốt mối quan hệ với

khách hàng cũ, Chi nhánh còn tích cực mở rộng thị trường và tìm kiếm khách

hàng mới, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của chi nhánh trên thị trường.

2.1.2.3. Đặc điểm mơ hình tổ chức quản lý của Công ty

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hợp lý chính là một trong những yếu tố

đem đến sự thành công của Công ty.Công ty đã nghiên cứu xây dựng một bộ

máy quản lý hoàn chỉnh, phù hợp nhằm đảm bảo tính hiệu quả và nâng cao tính

cạnh tranh trong q trình hoạt động. Mơ hình cơng ty áp dụng là hoạt động theo

mơ hình trực tuyến chức năng, trong đó Ban Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý

vĩ mô, ban hành các quyết định, còn các bộ phận chức năng làm nhiệm vụ tham

mưu, đóng góp ý kiến và thực hiện các cơng việc được giao.

Cụ thể, bộ máy tổ chức của công ty được tổ chức theo sơ đồ sau:SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.0440Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàSơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức của UHY ACA- CN Miền TrungGiám đốc chi nhánhPhó giám đốc

chi nhánhPhó giám đốc chi

nhánhPhòng kiểm tốn

báo cáo tài chínhPhòng kiểm tốn

xây dựng cơ bảnChủ nhiệm

kiểm tốnChủ nhiệm

kiểm tốnNhóm kiểm

tốn 1Nhóm kiểm

tốn 1Nhóm kiểm

tốn 2Nhóm kiểm

tốn 2Văn phòng2.1.3.Đặc điểm tổ chức kiểm tốn của cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tư vấn

UHY ACA- chi nhánh Miền Trung

2.1.3.1.Đặc điểm tổ chức Đồn kiểm tốn

Tại Cơng ty, khi một nhóm kiểm tốn thực hiện một cuộc kiểm tốn thì

dựa trên kinh nghiệm của KTV và tiến độ để phân cơng cơng việc. Trong một

nhóm kiểm tốn, cơng việc thường được phân cơng như sau:

• Thành viên BGĐ chịu trách nhiệm chỉ đạo soát xét chung cho toàn cuộc

SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.0441Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu Hàkiểm toán. Thành viên BGĐ phụ trách về kỹ thuật có trách nhiệm tổ chức

nhân sự cho cuộc kiểm tốn.

• Chủ nhiệm kiểm tốn có thể sẽ tham gia vào cuộc kiểm tốn và sốt xét

tồn bộ báo cáo kiểm tốn.

• KTV chính (Trưởng nhóm) là người trực tiếp tham gia vào giai đoạn

thực hiện kế hoạch kiểm toán, làm việc với khách hàng, liên hệ với khách hàng

khi có yêu cầu như cần cung cấp tài liệu… KTV chính sẽ đảm nhiệm những

phần hành phức tạp để đảm bảo cho cơng việc kiểm tốn được diễn ra trơi chảy

và đúng tiến độ.

• Trợ lý KTV là những nhân viên ít kinh nghiệm hơn tham gia trực tiếp

vào giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán, trợ lý KTV sẽ đảm nhiệm một số

phần hành không quá phức tạp theo u cầu của KTV chính.

Đồn kiểm tốn thường từ 3 đến 6 người, thời gian làm việc tùy vào tính

chất và quy mơ của cuộc kiểm tốn.

2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức q trình kiểm tốn

Trong năm, UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung gửi thư chào hàng tới

các khách hàng bao gồm cả khách hàng cũ của tổng công ty và khách hàng

mới. Qua thư chào hàng Công ty thông báo cho khách hàng các loại dịch vụ

mà cơng ty có khả năng cung cấp. Bằng việc gửi thư chào hàng công ty chủ

động thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng đồng thời thu hút sự

quan tâm thường xuyên của khách hàng đối với các dịch vụ mà công ty cung

cấp. Công ty thường tiến hành gặp gỡ trực tiếp, thỏa thuận và ký kết hợp

đồng. Sau khi ký kết hợp đồng kiểm tốn cơng ty sẽ xây dựng kế hoạch kiểm

tốn tổng qt và chương trình kiểm tốn cụ thể. Thực hiện kế hoạch kiểm

toán do UHY ACA tiến hành thực chất là việc thực hiện các trắc nghiệm kiểm

soát và trắc nghiệm cơ bản. Giai đoạn cuối cùng của một cuộc kiểm toán là

tổng hợp kết quả kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán.

SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.0442Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàNội dung kiểm tốn:

• Thu thập thông tin về hoạt động khách hàng

- Giai đoạn 1 : Hiểu biết về hoạt động kinh doanh

- Giai đoạn 2 : đánh giá kiểm soát, đánh giá những rủi ro kiểm tốn

• Tiến hành Kiểm tốn BCTC

- Kiểm tốn xác định tình hình tài chính tại thời điểm kết thúc năm tài

chính

- Kiểm tốn xác định kết quả kinh doanh của khách hàng trong năm tài

chính

• Thảo luận và phát hành báo cáo kiểm toán

Phương pháp tiếp cận: sự kết hợp giữa kiểm tốn chu trình và khoản

mục.

2.1.3.3. Đặc điểm tổ chức hồ sơ kiểm toán

Hồ sơ kiểm toán mẫu được thiết kế nhằm tạo mẫu hồ sơ chung áp dụng

thống nhất trong toàn chi nhánh và áp dụng cho tất cả các hợp đồng dịch vụ

kiểm toán BCTC. Hồ sơ kiểm toán bao gồm hồ sơ kiểm toán năm hiện hành

(current file) và hồ sơ kiểm toán cố định (permanent file) – hồ sơ kiểm toán

chung. Đối với các khách hàng kiểm toán năm đầu tiên, hồ sơ kiểm tốn có

thể chỉ bao gồm hồ sơ kiểm toán năm hiện hành. Đối với khách hàng kiểm

toán nhiều năm nên lập hồ sơ kiểm toán cố định cho mục tiêu lưu trữ và tham

khảo của các nhóm kiểm toán khác.

Hồ sơ kiểm toán cần được in tên (gáy file) ngay khi mở hồ sơ theo mẫu

chung của Chi nhánh. Đối với các khách hàng có thực hiện kiểm tốn sơ bộ

nhưng khơng phát hành báo cáo kiểm tốn, hồ sơ kiểm toán được lập cùng với

hồ sơ kiểm toán năm. Đối với khách hàng thực hiện kiểm toán sơ bộ có

phát hành báo cáo thì lập hồ sơ kiểm toán riêng để lưu trữ.SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.0443Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàHồ sơ kiểm toán được lập ngay tại thời điểm tiếp cận dịch vụ với khách

hàng và cập nhật, lưu trữ tới khi phát hành báo cáo và theo chính sách lưu trữ

hồ sơ kiểm tốn của các cơ quan có thẩm quyền.

Phụ lục 2.1 Chỉ mục hồ sơ kiểm toán

2.1.3.4. Kiểm soát chất lượng kiểm tốn của Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tư

vấn UHY ACA- chi nhánh Miền Trung.

Nhằm đảm bảo việc thực hiện cuộc kiểm toán tuân thủ đúng chuẩn mực,

quy trình kiểm tốn và các quy định nghiệp vụ khác, UHY ACA đã thiết lập

hệ thống kiểm soát chất lượng cuộc kiểm tốn. Trong q trình thực hiện cuộc

kiểm toán, kiểm soát chất lượng được thực hiện ở cả ba giai đoạn kiểm toán:

chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán và lập báo cáo. Các hoạt động kiểm

soát áp dụng cho cả ba giai đoạn kiểm toán bao gồm: giao việc, hướng dẫn,

giám sát và soát xét lại.

a.Kiểm soát chất lượng giai đoạn chuẩn bị kiểm toán

Nội dung kiểm soát giai đoạn này là kiểm soát khâu khảo sát, thu thập

thơng tin về đơn vị được kiểm tốn, kế hoạch kiểm tốn, việc thành lập đồn

kiểm tốn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi tiến hành kiểm toán.

Các hoạt động kiểm soát được thực hiện ở cấp tổ khảo sát, kiểm tốn chun

ngành thơng qua các bước: Phân công công việc cụ thể, hướng dẫn, giám sát,

sốt xét lại.

KTV chính căn cứ vào quy mơ, đặc điểm của đơn vị được kiểm toán để

thành lập tổ khảo sát, giao nhiệm vụ và phổ biến quy trình, nội dung cần xem

xét, thơng tin cần thu thập, phương thức tiến hành khảo sát cho nhóm KTV

hoặc từng KTV trong tổ phù hợp với năng lực trình độ và sở trường của từng

KTV. Đồng thời, tổ trưởng tổ khảo sát giám sát và soát xét lại việc ghi chép

giấy tờ làm việc của KTV, giám sát các KTV sử dụng các kỹ thuật để thu thập

thông tin về đơn vị được kiểm tốn đặc biệt là thơng tin về hệ thống kiểm soát

SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.0444Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu Hànội bộ đơn vị được kiểm toán để đánh giá đúng đắn rủi ro kiểm sốt từ đó xác

định mức rủi ro kiểm tốn và các thủ tục kiểm toán. Việc xác định mức trọng

yếu phải do thành viên có trình độ và kinh nghiệm cao nhất trong nhóm thực

hiện, có thể phải tham khảo them ý kiến của chủ nhiệm kiểm toán với những

doanh nghiệp phức tạp.

b. Kiểm soát chất lượng giai đoạn thực hiện kiểm tốn

Trong q trình thực hiện kế hoạch kiểm tốn, trưởng nhóm kiểm tốn sẽ

trực tiếp kiểm sốt cơng việc của trợ lí KTV hàng ngày, Manager sẽ kiểm sốt

cơng việc của trưởng nhóm kiểm tốn và trợ lí KTV.Để đảm bảo khơng có sai

sót trọng yếu bị bỏ qua, KTV và trợ lí kiểm tốn cần giải thích được mọi vấn

đề được cho là có khả năng xảy ra sai sót và trình bày trên giấy tờ làm việc

trong phạm vi cơng việc của mình. Điều này được thể hiện qua việc Manager

sẽ phỏng vấn các nhân viên của mình về cơng việc kiểm tốn.

Có thể nói việc kiểm tra chéo giữa các kiểm toán viên được tiến hành hết

sức chặt chẽ và có hệ thống. Cơng việc của một kiểm tốn viên thực hiện sẽ có ít

nhất ba lần kiểm tra trước khi được sử dụng để đưa ra ý kiến kiểm tốn. Cơng

việc kiểm sốt chất lượng giai đoạn này được thực hiện qua hai bước:

Sốt xét sơ bộ.Sốt xét chính thức.c. Kiểm sốt chất lượng giai đoạn kết thúc kiểm toán

Kết thúc cuộc kiểm tốn, Manager và một thành viên BGĐ phụ trách

đồn kiểm tốn sẽ xét duyệt lại cơng việc kiểm tốn và kí báo cáo kiểm tốn,

thư quản lí. Ngồi ra, những người có liên quan đến cơng việc kiểm tốn cũng

đúng trình tự và độc lập.

Kiểm sốt chất lượng kiểm tốn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng

uy tín của UHY ACA nhằm thu hút khách hàng cũng như giúp UHY ACA đứngSV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.0445Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu Hàvững trên thị trường. Vì vậy, q trình kiểm sốt chất lượng kiểm tốn được Ban

Giám đốc UHY ACA quan tâm xây dựng và ngày càng hồn thiện hơn

2.1.4 Quy trình kiểm tốn BCTC và quy trình kiểm tốn khoản mục

Doanh thu BH&CCDV

2.1.4.1 Quy trình kiểm tốn BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quy trình kiểm tốn chung do UHY ACA- CN Miền Trung thực hiện

tuân thủ theo chương trình kiểm tốn mẫu do VACPA ban hành.

Mỗi cuộc kiểm toán đều phải đảm bảo sự quản lý chặt chẽ cho tất cả các

phần hành bởi trưởng đoàn kiểm tốn và cách thức thực hiện kiểm tốn ln

tn thủ theo và phù hợp với chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Mỗi giai đoạn

kiểm toán đều được thực hiện theo các bước xác định và ln có sự tổng hợp,

sốt xét sau khi kết thúc từng giai đoạn.

Sơ đồ 2.2. Các giai đoạn của một cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính

(trang 50)

a. Giai đoạn lập kế hoạch

a1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán

 Xem xét chấp nhận khách hàng

Nếu là khách hàng mới, KTV chưa có bất cứ thơng tin gì về khách hàng,

KTV phải thận trọng xem xét kỹ tất cả các mặt về tình hình hoạt động, các

điểm đặc biệt, cơ cấu tổ chức của khách hàng, lý do kiểm toán…trước khi

chấp nhận kiểm toán nhằm tránh mọi rủi ro có thể xảy ra trong và sau cuộc

kiểm toán. Cách thức chủ yếu được áp dụng là quan sát và phỏng vấn.

Với khách hàng đã từng kiểm tốn, khi có u cầu tiếp tục kiểm tốn

của đơn vị, KTV sẽ dựa vào hồ sơ làm việc của các năm trước, bản đánh giá

khách hàng hàng năm để xem xét các sự kiện đặc biệt xảy ra trong và sau

cuộc kiểm tốn năm trước, xem xét việc có chấp nhận kiểm tốn hay khơng,

SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.0446Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu Hànếu đã có những mâu thuẫn nghiêm trọng xảy ra thì có thể UHY ACACN Miền Trung sẽ khơng tiếp tục kiểm tốn cho khách hàng nữa. Nếu chấp

nhận kiểm tốn thì cần phải thay đổi nội dung của hợp đồng kiểm toán.

Sơ đồ 2.2. Các giai đoạn của một cuộc kiểm toán Báo cáo tài chínhSV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.0447Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×