Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG TMCPCT VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG TMCPCT VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài Chínhkịp thời sự thay đổi của thị trường, đảm bảo cân đối hợp lý giữa tài chính và

thu hút vốn.Đa dạng hóa các loại hình sản phẩm tiêt kiệm phù hợp nhu cầu

của người dân vào từng thời gian và địa bàn. Triển khai ứng dụng công nghệ

tiên tiến phục vụ khách hàng lớn và khách hàng đồng bộ.

Dịch vụ tín dụng: Nằm trong định hướng phát triển chung của ngành

ngân hàng là cần tăng trưởng nhưng ở mức xác định. Chi nhánh Thăng Long

cũng đã định hướng cho sự phát triển các dich vụ của mình theo hướng tập

trung và định hướng phát triển của chi nhánh. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng

đạt 3.200 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tín dụng với

khách hàng truyền thống, khách hàng tốt, khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên.

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu dư nợ tín dụng và thu hồi xử lý rùi ro, nợ đã bán

cho VAMC được ban lãnh đạo NHTMCPCTVN giao. Ngân hàng thường

xuyên mở các lớp đạo tạo nhằm nâng cao trình độ chun mơn cho cán bộ

nhân viên ngân hàng trong việc quản trị rủi ro, hạn chế nợ xấu cho ngân hàng.

Ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác marketing để thu hút số lượng lớn

khách hàng biết đến dịch vụ tín dụng ngân hàng, mở rộng quy mơ tín dụng.

Có những chính sách, dịch vụ tối ưu chăm sóc trước, trong và sau khi hồn

thành bất kì một giao dịch nào nhằm tạo được niềm tin nơi khách hàng. Cùng

với đó là chiến lược đa dạng hóa khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ,

các các nhân có thu nhập cao và ổn định, hơn nữa là các khách hàng lớn, đặc

biệt là các khách hàng có mối quan hệ truyền thống hoặc các khách hàng là cổ

đông của ngân hàng. Xác định các đối tác chiến lược, các khách hàng tiềm

năng để chủ động tiếp xúc, phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với từng

đối tượng khách hàng. Kiểm tra 100% các món vay, kiểm tra thường xuyên an

toàn vốn, hạn chế và ngăn chặn tối đa dư nợ quá hạn mới phát sinh. Đảm bảo

an toàn tài sản, tiền vốn của ngân hàng cũng như của khách hàng.Sv: Tơ Lan Anh52Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài ChínhThực hiện tiếp cận khách hàng, tăng cường mở rộng bán chéo các sản

phẩm dịch vụ Vietinbank. Từ những sản phẩm đơn lẻ ban đầu: huy động tiết

kiệm, cho vay…theo thời gian, các sản phẩm sẽ được chi tiết hóa để dễ dàng

đáp ứng mọi nhu cầu ngày càng đa dạng, phong phú và phức tạp của khách

hàng nhằm thực hiện mục tiêu ngắn hạn là thu phí dịch vụ năm 2016 phấn đấu

đạt 22 tỷ đồng. Đồng thởi đẩy mạnh hoạt động tại các phòng giao dịch mới

mở: phòng giao dịch Mễ Trì Hạ, phòng Duy Tân và phòng Từ Liêm.

3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ của ngân hàng Vietinbank Thăng Long

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân của những hạn chế, ngân hàng TMCPCT

Việt Nam muốn phát triển trong điều kiện hộp nhập ngày càng sâu rộng cần có

những biện pháp tích cực sau:

3.2.1 Chi nhánh cần xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể và dài hạn cho từng

nhóm khách hàng.

Mỗi một nhóm khách hàng lại có những đặc điểm, sự phức tạp khác nhau, ví

dụ như khách hàng cá nhân khác so với khách hàng doanh nghiệp. Vì vậy cần

phải có kế hoạch cụ thể mới có thể tìm kiếm được lợi nhuận cao từ từng nhóm

khách hàng này, nếu chúng ta chỉ đưa ra một chiến lược chung chung, ngắn hạn

thì chỉ có thể thực hiện được các mục tiêu ngắn hạn. Trong khi đó, mỗi một loại

hình dịch vụ lại cung cấp cho một nhóm khách hàng, việc cần thiết phải đưa ra

một chiến lược cụ thể nhằm đáp ứng kịp thời và đầy đủ mọi nhu cầu hiện tại cũng

như thu hút thêm một số lượng lớn khách hàng trong tương lai. Nhìn lại hiện trạng

phát triển dịch vụ tại chi nhánh ta có thể thấy ngân hàng chưa chú trọng nhiều tới

việc xây dựng chiến lược dài hạn. Đầu tiên, chúng ta cần nghiên cứu một cách

tổng thể nhu cầu thị trường, đồng thời nghiên cứu chiến lược, động thái của đối

thủ cạnh tranh trên thị trường dịch vụ khách hàng tại địa bàn Hà Nội, kể cả sự gia

tăng của đối thủ tiềm năng.Sv: Tơ Lan Anh53Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài ChínhTrên cơ sở nhu cầu thị trường, nghiên cứu mục tiêu lâu dài mà chi nhánh cần

hướng tới bao gồm: sản phầm chủ yếu, đối tượng khách hàng, phương châm hoạt

động, quy mơ và các hình thức cung cấp….Thơng qua đó, từng bộ phận, nhân

viên nhận thức được mục tiêu và luôn ưu tiên hướng tới mục tiêu trong mọi tình

huống. Ngân hàng cũng cần phân loại nhóm khách hàng thành các nhóm nhỏ hơn

như sau:

 Nhóm khách hàng trung lưu: là nhóm khách hàng có thu nhập cao, ổn định

thường xuyên sử dụng dịch vụ ổn định và lâu dài của ngân hàng như cho vay tiêu

dùng, cho vay mua nhà, tư vấn chứng khốn…

 Nhóm khách hàng bình dân bao gồm: sinh viên, cán bộ cơng chức, cán bộ hưu

trí… Đây là nhóm khách hàng khơng có yêu cầu cao về dịch vụ, chủ yếu sử dụng

các dịch vụ có tính đại trà, dễ sự dụng như là tiết kiệm, thẻ ATM, chuyển tiền…

Trên cơ sở phân nhóm khách hàng, ngân hàng sẽ thiết kế chính sách quản lý

phù hợp, đồng thời có sự định hướng sản phẩm dịch vụ cung ứng sát với thực tiễn,

trên cơ sở nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Ngân hàng xây dựng kế hoạch cụ

thể và dài hạn nghiên cứu nhu cầu dịch vụ của từng nhóm khách hàng này.

Vì nhu cầu khách hàng rất đa dạng và phức tạp, do đó để mở rộng thêm

khách hàng mới ngân hàng cần có chiến lược định hướng phát triển dịch vụ danh

mục dịch vụ đầy đủ thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Ngân hàng cũng cần xây dựng

chính sách có liên quan trực tiếp tới lợi ích khách hàng, ví dụ như chính sách lãi

suất, phí, ưu đãi. Để thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng và giữ chân được khách

hàng, ngân hàng cần tăng tiện ích của dịch vụ, cơng tác thực hiện nhanh chóng,

tăng thêm các chính sách ưu đãi trog một số trường hợp như quà tặng đặc biệt cho

khách hàng lâu năm hay khách hàng lớn của ngân hàng…

Ngân hàng cần xác lập các dịch vụ cơ bản, dịch vụ mũi nhọn để tập trung

phát triển trên cơ sở khai thác các lợi thế cạnh tranh của chi nhánh. Ngân hàng

cũng cần lưu ý các dịch vụ hỗ trợ, những dịch vụ này có thể mang lại nguồn thu

Sv: Tơ Lan Anh54Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài Chínhnhập ít hoặc thậm chí khơng mang lại thu nhập song có tác động thu hút khách

hàng, tạo điều kiện cho sự phát triển của các dịch vụ trọng điểm.

Trong q trình triển khai chiến lược cần có lộ trình cụ thể, phân cơng nhiệm

vụ và chỉ tiêu cần thực hiện cho từng bộ phận, từng nhân viên một cách rõ ràng.

Bên cạnh đó, cũng tạo ra cơ chế, khuyến khích tính chủ động, sáng tạo cho nhân

viên tìm tòi những cách tốt nhất cho việc thực hiện chiến lược của ngân hàng.

Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng khoa học công nghệ của ngân hàng

nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đã đặt ra…Ngoài ra, ngân hàng lập kế

hoạch nghiên cứu các thông tin về ngành, thông tin luật pháp, theo dõi biến động

về lãi suất, tỷ giá, chính sách huy động vốn, đầu tưu cơng nghệ….nhằm phát triển

các dịch vụ của mình.

3.2.2 Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khách hàng, đặc biệt là phát triển các

dịch vụ khách hàng hiện đại

Để có thể tăng thêm thu nhập của ngân hàng cũng như thu hút thêm ngày

càng nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng thì một vấn đề quan trọng

là cần phải đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ và cung cấp ngày càng nhiều các

dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Trên cơ sở đó,

chi nhánh cần triển khai thêm một số dịch vụ sau:

• Phát triển dịch vụ tư vấn:

Dịch vụ tư vấn mang lại phí cho ngân hàng mà các chi phí bỏ ra thực sự

khơng lớn, đồng thời điều quan trọng nhất là mang lại niềm tin cho khách hàng và

uy tín đối với ngân hàng. Chính vì vậy, việc phát triển dịch vụ tư vấn sẽ mang lại

nhiều lợi thế cho ngân hàng. Việc phát triển dịch vụ tư vấn đòi hỏi ngân hàng cần

triển khai một số vấn đề sau:

Tuyển dụng và đào tạo một đội ngũ nhân viên có chất lượng, có am hiểu về

các kiến thức kinh tế và thực tiễn ở nhiều lĩnh vực. Đội ngũ này sẽ là những nhân

viên tư vấn khách hàng về những vấn đề mà khách hàng quan tâm.Nghiên cứu,

Sv: Tơ Lan Anh55Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài Chínhthay đổi cơ cấu phòng ban, tổ chức thêm một phòng ban về tư vấn. Trong thời

gian đầu, khách hàng đến với ngân hàng mới chỉ là khách hàng gửi tiết kiệm hay

vay vốn, ngân hàng có thể thực hiện dịch vụ tư vấn cùng các dịch vụ tín dụng để

khách hàng dần quan tâm tới dịch vụ tư vấn của khách hàng. Song về dài hạn,

ngân hàng cần tổ chức một phòng chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn.

Ngân hàng phải chủ động trong việc giới thiệu dịch vụ tư vấn khách hàng, có

thể bằng các hình thức marketing tới khách hàng, cũng có thể bằng hình thức giới

thiệu của nhân viên tín dụng về dịch vụ này. Ban đầu, nên thực hiện dịch vụ tư vấn

miễn phí cho khách hàng để khách hàng có thể thấy thoải mái khi sử dụng và thấy

được tiện ích của dịch vụ. Khi khách hàng đã có thói quen sử dụng và việc thực

hiện cung cấp dịch vụ tư vấn đã vào quy trình cụ thể thì mới nên thu phí dịch vụ

tư vấn.

3.2.3 Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ nhân viên trong việc triển khai các

dịch vụ mới

Đội ngũ nhân viên luôn là một yếu tố quan trọng và quyết định tới mọi thành

công của doanh nghiệp cũng như của ngân hàng. Bất kể đối với nghiệp vụ hay

phát triển dịch vụ nào, ngân hàng cũng cần phải có một đội ngũ cán bộ có năng

lực chun mơn tốt, ban lãnh đạo phải là những người có khả năng quản lý và tầm

nhìn chiến lược tốt. Vì vậy, việc quan tâm hàng đầu của chi nhánh là cần một đội

ngũ nhân viên có khả năng trong việc triển khai các dịch vụ mới. Trong thời gian

tới, chi nhánh sẽ triển khai thêm một số dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ ngân hàng

hiện đại, vì vậy, việc tuyển dụng, đào tạo đối với đội ngũ nhân viên này là rất cần

thiết và quan trọng bậc nhất. Chi nhánh cần có các chính sách thu hút nhân tài,

cung cấp một điều kiện làm việc tốt nhất cho nhân viên và thường xuyên tổ chức

lấy ý kiến, khuyến khích sáng tạo trong công việc và khen thưởng kịp thời.

3.3.3 Triển khai các chính sách marketing, chính sách hỗ trợ nhằm thu hút

khách hàng

Sv: Tơ Lan Anh56Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài ChínhHoạt động marketing giữ một vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược

phát triển dịch vụ của các NHTM Việt Nam trong điều kiện hiện nay. Trong khi

đó, hoạt động này tại chi nhánh Thăng Long còn rất hạn chế và mờ nhạt. Chính vì

vậy, chi nhánh cần phải đẩy mạnh hoạt động Marketing, tham mưu cho Ban Giám

đốc trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng. Bộ phận này phải nghiên cứu và cung

cấp được thông tin và quyết sách có lợi nhất nhằm phục vụ cho Ban giác đốc

trong việc đưa ra các quyết định kịp thời, cần thiết.

3.3. Tận dụng tối đa tài sản và công nghệ ngân hàng

Hiện nay, NHTMCPCTVN nói chung và chi nhánh Thăng Long nói riêng

đang từng bước hiện đại hệ thống kỹ thuật nhằm đáp ứng được những nhu cầu

cung ứng các dịch vụ mang tầm thế giới. Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng về việc

phát triển các dịch vụ khách hàng cá nhân của chi nhánh chứng tỏ chi nhánh còn

chưa tận dụng triệt để tài sản cũng như cơng nghệ của ngân hàng. Để tận dụng tối

đa những tài sản trên, cách tốt nhất là chi nhánh cần thực hiện triển khai các dịch

vụ khách hàng cá nhân hiện đại để áp dụng các công nghệ và tài sản hiện đại mà

chi nhánh đang sở hữu. Bên cạnh việc triển khai các dịch vụ khách hàng cá nhân

hiện đại để tận dụng tối đa tài sản và công nghệ của ngân hàng, chi nhánh còn có

thể thay đổi cách làm việc, sử dụng các phầm mềm mới nhất của ngân hàng để

phục vụ cho công tác lưu trữ thông tin và quản lý khách hàng. Việc sử dụng công

nghệ - phần mềm sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu chi phí, thời gian cho nhân viên và

sử dụng hiệu quả công nghệ ngân hàng.

3.4. Kiến nghị

Để các giải pháp trên trở thành hiện thực, giúp hệ thống ngân hàng phát

triển bền vững trong bối cảnh hội nhập, cần có giải pháp đồng bộ sau:Sv: Tơ Lan Anh57Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài Chính3.4.1 Đối với Nhà nước

 Tạo mơi trường pháp lý đồng bộ và ổn định.

Nhà nước thông qua các cơ quan Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp cần xây

dựng hệ thống pháp lý đồng bộ giữa Luật Ngân hàng với các bộ luật khác

(Luật thương mại, Luật doanh nghiệp....). Việc ban hành như vậy không chỉ

tạo niềm tin của dân chúng qua luật pháp, mà còn giúp các Ngân hàng hoạt

động có hiệu quả.

 Bảo đảm mơi trường kinh tế ổn định

Môi trường kinh tế không ổn định sẽ gây cản trở cho hoạt động sản xuất

kinh doanh của các doanh nghiệp, giảm hiệu quả hoạt động dịch vụ của Ngân

hàng. Vì vậy NHNN cần có những biện pháp nhằm đảm bảo một môi trường

kinh tế ổn định cho hoạt động của các Ngân hàngthương mại và các tổ chức

tín dụng. Nên có những bước đệm hoặc những giải pháp thiết thực tháo gỡ

những khó khăn gây ra khi có sự chuyển đổi, điều chỉnh cơ chế, chính sách

liên quan đến toàn bộ hoạt động của nền kinh tế. Mặt khác, Nhà nước cần có

chính sách, biện pháp nhằm bảo vệ hoạt động sản xuất kinh doanh trong

nước, chính sách ngăn chặn hàng nhập lậu...

3.4.2 Đối với ngân hàng nhà nước

 Ngân hàng Nhà nước cần phải tạo một khung pháp lý tương đối hồn chỉnh:thơng qua việc hành luật và các thể chế. Bên cạnh đó, cũng cần nâng cao vai

trò NHTW, việc quản lý của NHNN đối với toàn hệ thống ngân hàng phải

chuẩn xác. Trong dài hạn phải hồn thiện cải cách hành chính và công tác

truyền thông để ngành Ngân hàng luôn công khai, minh bạch, rõ ràng, tạo

thuận lợi cho doanh nghiệp.

 Ngân hàng Nhà nước cần làm công tác tuyên truyền và dự báo một cáchtương đối chính xác về những biến động của nền kinh tế thị trường: qua đó

Sv: Tơ Lan Anh58Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài Chínhcác Ngân hàng thương mại kịp thời có những chính sách tiền tệ phù hợp giúp

cho hoạt động kinh doanh của mình ln được ổn định và phát triển.

 Ngân hàngNhà nước cần tạo điều kiện hơn nữa trong việc liên kết, hợp tác

giữa các Ngân hàng với nhau: Ngân hàng nhà nước phải là cầu nối giữa các

ngân hàng với các tổ chức trong và ngồi nước. Nhằm mục đích hồn thiện

hơn công nghệ Ngân hàng, các Ngân hàng cùng nhau phát triển, đưa sản

phẩm đến tay người tiêu dùng một cách thuận lợi nhất.

3.4.3 Đối với hội sở

 Thúc đẩy và hỗ trợ các Chi nhánh trong việc phát triển của các chi

nhánh

 Tổ chức thi đua khen thưởng ở các Chi nhánh.

 Tiến hành đơn giản hóa các thủ tục khi giao dịch, hoặc bỏ bớt những

biểu mẫu không cần thiết nhưng đảm bảo đúng pháp luật.

 Tăng cường trang bị những thiết bị kỹ thuật cao, hiện đại hóa Ngân

hàng.

 Đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị của Ngân hàng.

 Thường xuyên tổ chức các lớp học nâng cao năng lực cho cán bộ nhân viên

3.4.4 Đối với VietinbankThăng Long

 Vietinbank nên cử cán bộ có chun mơn khảo sát kỹ đặc điểm kinh tế

- xã hội và xu hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới của địa bàn một

cách chính xác và khoa học. Từ đó Chi nhánh đề ra kế hoạch tiếp thị, đi sâu

vào từng đối tượng, từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề phù

hợp với chính sách kinh doanh hoạt động chung của hệ thống.

 Vietinbank nên giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ thực hiện nhằm

phát huy năng lực của từng nhân viên. Tuỳ từng người sẽ có khả năng, biệnSv: Tơ Lan Anh59Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài Chínhpháp tiếp thị, thu hút khách hàng nhiều hơn. Mặt khác đó cũng là cách đưa

sản phẩm Vietinbank đến với công chúng hiệu quả nhất.

 Vietinbank nên đi sâu khai thác, khơng ngừng hồn thiện các sản

phẩm riêng so với các NHTM khác để khi nhắc tới sản phẩm dịch vụ Ngân

hàng khách hàng sẽ nhắc đến Vietinbank nhiều hơn.

 Vietinbank nên có một chiến lược kinh doanh trung hạn và dài hạn,

đặc biệt là chiến lược nhân sự. Gắn chiến lược nhân sự với các trường đại học

trọng điểm và hình thành các trung tâm đào tạo tại các Ngân hàngthương mại.

 Nhân viên Ngân hàng là những người làm việc trên lĩnh vực dịch vụ

cao cấp nên phải đảm bảo tính chuyên nghiệp và lương cao. Vì vậy, cần có cơ

chế tiền lương phù hợp với trình độ và năng lực của cán bộ.

 Hiện tại, các máy ATM trên địa bàn còn rất hạn chế, đây cũng là một

trong những lý do làm giảm tính cạnh tranh của Ngân hàng vì vậy cần đầu tư

và phát triển hệ thống máy ATM nhiều hơn

Như vậy, với chức năng là trung gian tài chính, Vietinbank cần đa dạng

hóa lĩnh vực hoạt động để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách

hàng. Cũng có nghĩa là Ngân hàng ln có những giải pháp để huy nâng cao

chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng mạnh mẽ của mọi thành phần kinh tế

trong và ngoài nước góp phần tạo sự phát triển kinh tế của đất nước.Sv: Tơ Lan Anh60Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài ChínhKẾT LUẬN

Hoạt động kinh doanh của NHTM đóng vai trò quan trọng đối với sự

phát triển của nền kinh tế nói chung. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đó,

VietinbankThăng Long trong những năm vừa qua đã góp phần rất lớn vào

cơng cuộc đổi mới và hiện đại hố đất nước. Bằng những nỗ lực và cải tiến

phát triển của mình, Vietinbank Thăng Long đã cung cấp hàng loạt các dịch

vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế, nhu cầu tiêu dùng và sử dụng

dịch vụ của cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam...Tuy nhiên, quá trình hội nhập

kinh tế quốc tế của Việt Nam, vấn đề mở của của ngành ngân hàng tài chính

của Việt Nam, và thực tế nhu cầu dịch vụ ngày càng đa dạng và phát triển của

Việt Nam đòi hỏi Vietinbank Thăng Long khơng chỉ hồn thiện các dịch vụ

hiện có mà còn từng bước tiếp tục phát triển các dịch vụ ngân hàng mới đáp

ứng nhu cầu của người sử dụng và duy trì được khả năng cạnh tranh, phát

triển của ngân hàng.Trên cơ sở vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên

cứu, bám sát mục tiêu và phạm vi nghiên cứu, luận văn đã làm rõ thực trạng

dịch vụ tại Vietinbank Thăng Long trong những năm gần đây, đồng thời qua

đó đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ của Vietinbank Thăng Long .Luận

văn cũng đã trình bày một số giải pháp có tính khả thi để giúp hồn thiện các

dịch vụ ngân hàng hiện có của Vietinbank Thăng Long .Tuy nhiên với kiến

thức còn hạn chế, em mong muốn nhận được nhiều sự đóng góp hơn nữa của

các thầy cơ, bạn đọc để luận văn ngày càng được hoàn thiện hơn .

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016

Sinh viên thực hiện

Tơ Lan AnhSv: Tơ Lan Anh61Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài ChínhTÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.Luật các tổ chức tín dụng 2010

Các văn bản hướng dẫn của Vietinbank

Báo cáo thường niên Vietinbank 2013-2015

Báo cáo tổng hợp Vietinbank Thăng Long 2013-2015

Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại –Học Viện Tài chính

Trang chủ ngân hàng Vietinbank: www.vietinbank.com

Vneconomy.vn

Vnexpress.net

Tạp chí ngân hàng số các năm 2013, 2014, 2015Sv: Tô Lan Anh62Lớp:CQ50/15.08Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG TMCPCT VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×