Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại

2 Phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài ChínhPhát triển dịch vụ ngân hàng là hình thức đa dạng hóa dịch vụ ngân

hàng cung cấp bao gồm phát triển chủng loại dịch vụ cung cấp, mở rộng

phạm vi và dung lượng thị trường cung cấp nhằm mục đích phân tán rủi ro,

nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.

Các hình thức phát triển dịch vụ ngân hàng thường được áp dụng kể từ

trước đến nay:

Cung cấp các dịch mới trên thị trường hiện có hoặc trên thị trường mớiCung cấp các dịch hiện có trên thị trường mớiKết hợp nhiều dịch vụ hiện có với nhau nhằm tận dụng tối đa nguồn lực

sẵn có của ngân hàng để cung cấp cho khách hàng. Sự cần thiết của việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng

Hiện nay các NHTM đang trong xu thế hội nhập quốc tế, mọi giao

dịch mua bán , thanh toán, chi tiêu cần phải được thực hiện một cách nhanh

chóng và chính xác, do đó sự phát triển của dịch vụ ngân hàng với nhiều sản

paharm mới đã đem lại cho xã hội nhiều tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu của

khách hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện và an tồn, từ đó thay đổi được

thói quen sử dụng tiền mặt của người Việt Nam, một khối lượng lớn nguồn

vốn được sử dụng để đầu tư và phát triển. Sự phát triển của dịch vụ ngân hàng

nhìn chung tác động đến ba mặt sau:

• Đối với nền kinh tế: Ngân hàng cung cấp các dịch vụ thanh toán giúp hoạt

động kinh tế trở nên thuận lợi, nhanh chóng và an tồn hơn, đồng thời hạn chế

lưu thông tiền mặt trong nền kinh tế, giúp giảm đáng kể chi phí in ấn, vận

chuyển, bảo quản. Hoạt động ngân hàng thúc đẩy huy động tối đa nguồn lực

tiền tệ trong cộng đồng để phục vụ đầu tư phát triển kinh tế. Có thể nói hoạt

động ngân hàng tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên hầu hết các mặt của nền

kinh tếSv: Tô Lan Anh14Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài Chính• Đối với NHTM: Dịch vụ ngân hàng mang lại lợi nhuận cho ngân hàng thơng

qua thu phí dịch vụ. Đây là nguồn thu ổn định và an toàn của ngân hàng. Đa

dạng các loại hình dịch vụ giúp ngân hàng hạn chế rủi ro, đa dạng hóa nguồn

thu. Trong tình hình hiện nay cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc đa dạng và

phát triển các dịch vụ ngân hàng sẽ đem lại ưu thế vượt trội, nâng cao khả

năng cạnh tranh của ngân hàng. Dịch vụ ngân hàng hiện đại, phong phú, đáp

ứng tối đa nhu cầu của khách hàng sẽ thu hút được khách hàng đến với mình.

1.2.2 Các tiêu thức phản ánh mức độ phát triển dịch vụ NHTM

a) Đánh giá về tăng trưởng quy mô cung ứng dịch vụ

Để đánh giá được sự phát triển dịch vụ NHTM chúng ta có rất nhiều

tiêu thức phản ánh, tuy nhiêu chỉ tiêu cơ bản nhất, đơn giản nhất, dễ tính tốn

nhất mà mọi ngân hàng đều có thể sử dụng là chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng

quy mô dịch vụ. Nó được thể hiện qua hai tiêu chí sau:

• Mức tăng trưởng doanh số sản phẩm dịch vụ : Doanh số sản phẩm dịch vụđược hiểu là trong một năm mà ngân hàng đang đánh giá thì hoạt động dịch

vụ đó đạt được một số lượng cụ thể nào đó, có thể được quy ra tiền, cũng có

thể là số lượng thẻ phát hành… Ví dụ: Trong năm 2015, tổng dư nợ của Ngân

hàng TMCPCT Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long đạt được 2.414.651 triệu

đồng. Mức tăng trưởng là việc ngân hàng so sánh doanh số của dịch vụ đó

qua các năm ( hầu hết chúng ta đều chọn 2 năm liền kề nhau để có thể đánh

giá chính xác nhất). Ta sử dụng 2 công thức sau để đánh giá sự tăng trưởng

của bất kỳ một hoạt động dịch vụ nào trong ngân hàng:

Mức tăng tuyệt đối = Số liệu của kỳ so sánh – số liệu kỳ gốc

Tốc độ tăng trưởng = ( Số liệu kỳ so sánh/Số liệu kỳ gốc – 1)* 100%

Ý nghĩa của cả hai cơng thức này là giúp chúng ta có thể đánh giá một

cách đơn giản hoạt động dịch vụ này trong năm nay so với năm trước thay đổi

như thế nào. Ở công thức thứ nhất là mức tăng trưởng tuyệt đối , nếu kết quả

Sv: Tơ Lan Anh15Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài Chínhlà dương chứng tỏ dịch vụ đã có sự tăng trưởng về quy mơ, ngược lại nếu kết

quả là âm thì hoạt động của dịch vụ đang có sự giảm sút. Tương tự, cơng thức

thứ hai lại được quy ra % nhằm đánh giá trong một năm thì dịch vụ đó nếu

tăng hoặc giảm thì tương ứng với bao nhiêu %. Trong NHTM có rất nhiều

hoạt động dịch vụ khác nhau, mội loại lại có một tính chất, quy mơ, cách thức

hoạt động khác nhau. Vì vậy, khi áp dụng hai công thức trên vào đánh giá sự

phát triển dịch vụ, chúng ta cần xét trên nhiều khía cạnh

mới có cái nhìn tổng quan nhất. Nhìn chung, nếu dịch vụ đó có sự tăng

về doanh số, tốc độ tăng trưởng nhanh thì ta có thể đánh giá được dịch vụ đó

đang hoạt động hiệu quả, đang trong xu hướng phát triển…và ngược lại. Tuy

nhiên, vấn đề cần quan tâm ở đây là sự tăng trưởng hoặc giảm sút đó là

nguyên nhân do đâu, từ yếu tố khách quan hay chủ quan của ngân hàng, nó có

phù hợp với tình hình kinh tế tại thời điểm đó khơng và nó có đang tăng hoặc

giảm theo đúng đinh hướng mà ngân hàng đã đặt ra. Bởi vì khơng phải bất cứ

loại hình dịch vụ nào tăng cũng là tốt, vì nó còn chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều

ngun nhân như thị trường tài chính, chính sách vĩ mơ, chính sách tiền tệ…

Thơng qua chỉ tiêu này giúp ngân hàng bước đầu có cái nhìn tổng quan nhất

để đánh giá quy mơ của từng loại dịch vụ.

• Mức tăng trưởng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ: Vì dịch vụ ra đời mụcđích là phục vụ cho khách hàng, những người đang có nhu cầu sử dụng dịch

vụ đó. Vì thế chỉ tiêu tiếp theo phản ánh sự phát triển chính là số lượng khách

hàng sử dụng dịch vụ, ta vẫn sử dụng 2 công thức trên để đánh giá. Nếu số

lượng khách hàng tăng chứng tỏ rằng hoạt động dịch vụ đó đang hoạt động

tốt, khơng những duy trì được lượng khách hàng cũ mà còn thu hút được một

lượng khách hàng mới tin dùng. Một điều ln đúng là, nếu khơng có khách

hàng sử dụng thì dịch vụ khơng thể phát triển được, vì thế chúng ta cần xem

xét sự phát triển về quy mô khách hàng có phù hợp với kết quả doanh thu

Sv: Tơ Lan Anh16Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài Chínhdịch vụ hay khơng. Ví dụ: số lượng khách hàng vay vốn tăng nhưng tổng dư

nợ lại giảm, điều này chứng tỏ trong năm đó ngân hàng đã thu hút được nhiều

khách hàng sử dụng dịch vụ của mình nhưng quy mơ lại còn khá nhỏ, khơng

bằng năm trước.

Nhìn chung, để đánh giá được sự tăng trưởng quy mơ cung ứng dịch vụ

có thể sử dụng 2 tiêu thức: tăng trưởng về doanh số và tăng trưởng về số

lượng khách hàng, trong đó áp dụng 2 công thức : mức tăng trưởng tuyệt đối

và % tốc độ tăng trưởng.

b) Sự đa dạng hóa của các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp.

Sự đa dạng ở đây được thể hiện thông qua số lượng dịch vụ cung ứng, số

lượng dịch vụ mới được phát hành, đây là các chỉ số cần thiết để đánh giá sự

phát triển dịch vụ của một ngân hàng. Chỉ số này cho thấy mức độ đa dạng

hóadịch vụ cung ứng cho từng nhóm khách hàng, cho biết một dịch vụ có khả

năng thỏa mãn khách hàng ở mức độ nào. Mức độ cạnh tranh và sự khác biệt

của dịch vụ ngân hàng trên thị trường sẽ quyết định tính cạnh tranh của dịch

vụ này so vói các dịch vụ tương tự của ngân hàng khác. Tiêu chí này rất quan

trọng vì đặc điểm của dịch vụ ngân hàng là tính khác biệt thấp, do dó khách

hàng dễ dàng tìm ra được dịch vụ thay thế.Một ngân hàng càng có nhiều dịch

vụ thì sẽ thu hút được một số lượng lớn khách hàng sử dụng, có thể đáp ứng

được hầu hết các nhu cầu của mọi đối tượng trong xã hội. Ta sử dụng công

thức sau để xác định cơ cấu dịch vụ ngân hàng:

Sự tăng trưởng số lượng dịch vụ = Số lượng dịch vụ cung ứng năm

N – Số lượng dịch vụ cung ứng năm N-1

Dựa vào công thức trên ta có thể biết qua 1 năm , ngân hàng đã phát triển

thêm được bao nhiêu loại hình dịch vụ. Nếu số lượng các dịch vụ tăng chứng

tỏ ngân hàng đang cố gắng mở rộng quy mô của mình nhằm phục vụ cho

nhiều đối tượng khách hàng hơn. Qua từng năm thì tỷ trọng của mỗi loại dịch

Sv: Tơ Lan Anh17Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài Chínhvụ là khác nhau, nó có thể tăng hoặc giảm, điều này là tốt hay xấu lại phụ

thuộc vào chính sách của ngân hàng đang đặt ra là tập trung phát triển vào

loại hình dịch vụ nào, hạn chế dịch vụ nào.

c) Sự đa dạng về đối tượng khách hàng phục vụ

Trước kia thì khách hàng của các NHTM còn khá ít và nhỏ lẻ, ngày nay

khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế: từ doanh nghiệp trong nước, doanh

nghiệp nước ngoài, các ban ngành nhà nước, hộ gia đình, cá nhân…Bất cứ ai

có nhu cầu đều có thể trở thành khách hàng được ngân hàng cung cấp dịch

vụ . Nếu đối tượng khách hàng sử dụng càng đa dạng, càng đông thì ngân

hàng càng có cơ hội phát triển dịch vụ.

d) Sự phát triển về phạm vi địa bàn cung ứng dịch vụ

Đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ là rất đa dạng song không tập

trung và quy mô của nhóm khách hàng là khác nhau. Hiện nay, càng ngày có

càng nhiều các ngân hàng, chi nhánh, phòng giao dịch được mở ra, vì thế chỉ

trong một phạm vi nhỏ chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm kiếm một dịch vụ

ngân hàng phù hợp cho mình. Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng

tăng và khó khăn hơn so với ngày xưa, nên khi đánh giá sự phát triển dịch vụ

ngân hàng cần thiết phải xem xét đến loại hình dịch vụ mà mình đang cung

ứng chiếm bao nhiêu % trong tổng doanh số của dịch vụ đó của cả khu vực

đó, và so sánh với các ngân hàng khác xem tỷ lệ đó là cao hay thấp. Ta áp

dụng công thức:

Tỷ trọng dịch vụ X trong khu vực = Doanh số dịch vụ X tại NHTM

A/ Tổng doanh số dịch vụ X của khu vực (%)

Ý nghĩa của công thức này để giúp đánh giá được tổng quan sự phát triển

dịch vụ của ngân hàng, vì dựa vào các tiêu chí trên chúng ta đã đánh giá được

dịch vụ đó phát triểnnhưng chỉ tiêu này lại giúp chúng ta xem xét được sự

phát triển đó so với các ngân hàng khác trong khu vực là lớn hay nhỏ. Từ đó

Sv: Tơ Lan Anh18Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài Chínhgiúp ngân hàng đưa ra các chính sách phù hợp nhằm giúp ngân hàng chiếm

lĩnh được nhiều thị phần hơn nữa.

e) Chỉ tiêu phản ánh sự phát triển chất lượng dịch vụ

Tăng trưởng tỷ trọng doanh thu của từng loại dịch vụ trên tổng doanh thu

Tỷ trong dịch vụ X = Doanh thu dịch vụ X/ Tổng doanh thu các loại

dịch vụ (%)

Đây cũng là một tiêu chí tương đối được sử dụng để đánh giá sự phát

triển các dịch vụ ngân hàng, nếu tỷ trọng dịch vụ này tăng cao thì chứng tỏ

ngân hàng đã chú trọng vào sự phát triển dịch vụ của mình, dịch vụ đang hoạt

động hiệu quả và có xu hướng phát triển trong tương lai.

1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ NHTM

• Nhóm nhân tố chủ quan

 Nguồn lực về tài chính

Yếu tố tài chính quan trọng nhất của ngân hàng thương mại là vốn: bao

gồm vốn pháp định và quỹ dự trữ. Vốn pháp định là vốn riêng của ngân hàng

do các chủ sở hữu đóng góp, quỹ dự trữ được trích từ lợi nhuận hàng năm để

bổ sung vốn pháp định. Nếu vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại

thấp, vốn chủ sở hữu/ tổng tài sản thấp hơn so với mực độ tối thiểu 8% thì

việc mở rộng một số loại hình dịch vụ của NHTM sẽ gặp hạn chế, đặc biệt là

những dịch vụ cần có sự đầu tư vốn lớn. Ví dụ như với một sản phẩm cho vay

như cho vay mua nhà trả góp, nếu năng lực tài chính của ngân hàng thương

mại mạnh thì có thể cho khách hàng vay với thời hạn dài, và ngược lại, nếu

năng lực tài chính của ngân hàng mà kém thì các ngân hàng này có xu hướng

cho vay với thời hạn ngắn hơn để giảm thiểu rủi ro. Ngược lại, nếu ngân hàng

có một nguồn lực tài chính mạnh và bền vững thì khi đó ngân hàng sẽ có đủ

khả năng tài chính mở rộng và phát triển các dịch vụ hiện tại cũng như trong

tương lai.

Sv: Tơ Lan Anh19Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài Chính Nguồn nhân lực

Đây là nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới sự phát triển dịch vụ ngân hàng

bởi vì bản chất của dịch vụ ngân hàng được cung cấp qua đội ngũ nhân viên

ngân hàng. Vì vậy, sự tin tưởng của khách hàng cũng như quá trình ra quyết

định mua hay không phụ thuộc rất lớn vào các nhân viên đang làm việc trong

ngân hàng. Nếu một ngân hàng sở hữu đội ngũ nhân viên giỏi về năng lực,

thái độ làm việc cũng như cách ứng xử chuyên nghiệp, phù hợp thì ngân hàng

đó sẽ khơng chỉ thu hút được một lượng khách hàng lớn sử dụng dịch vụ của

mình mà còn duy trì được lượng khách hàng đó tiếp tục tin dùng sản phẩm

của mình. Ngược lại, một ngân hàng mà có những nhân viên làm việc không

đủ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, hơn nữa lại có cư xử khơng đúng với

khách hàng thì vơ hình chung ngân hàng đó sẽ dần mất đi niềm tin từ người

sử dụng, hậu quả sau đó là hình ảnh của cả ngân hàng sẽ xấu đi trong mắt

khách hàng, dù là bất cứ chi nhánh hay phòng giao dịch nào, họ sẽ khơng tiếp

tục sử dụng dịch vụ đó của ngân hàng nữa, hoặc xấu hơn là ảnh hưởng đến cả

các dịch vụ khác. Bởi vì việc xây đựng niềm tin ở khách hàng là rất khó khăn,

phải trải qua một thời gian dài xây dựng, cố gắng của cả tập thể nhân viên, tuy

nhiên chỉ cần một cá nhân mắc sai lầm thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh

của tốn hệ thống. Từ đó, ta thấy được tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối

với sự phát triển dịch vụ ngân hàng là rất lớn.

 Cơ sở vật chất và công nghệ

Để mở rộng các loại hình dịch vụ thì ln có sự gắn kết chặt chẽ với yếu tố

công nghệ. Công nghệ cao giúp ngân hàng cung cấp được cho khách hàng

những dịch vụ tiện ích, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh những

sản phẩm dịch vụ truyền thống, ngày nay khách hàng có nhu cầu ngày càng cao

với những sản phẩm dịch vụ hiện đại, gắn liền với sự phát triển của khoa học

cơng nghệ như thanh tốn bằng thẻ, các dịch vụ ngân hàng tại nhà như Internet

Sv: Tô Lan Anh20Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài ChínhBanking, Phone Banking… Tất các những sản phẩm dịch vụ đó ngân hàng chỉ

có thể cung ứng được khi áp dụng những công nghệ hiện đại như máy rút tiền tự

động ATM, máy đọc thẻ POS…Do vậy, việc các ngân hàng đón đầu các công

nghệ ngân hàng hiện đại sẽ tạo cơ hội để phát triển dịch vụ ngân hàng. Trong

trường hợp, ngân hàng không nắm bắt được khoa học công nghệ hiện đại, điều

này sẽ ảnh hưởng xấu đến chất lượng dịch vụ của ngân hàng do không đáp ứng

kịp thời nhu cầu của khách hàng, đồng thời ngân hàng sẽ giảm đi sức cạnh tranh

trên thị trường so với các ngân hàng khác.

 Hoạt động Marketing của ngân hàng: Các yếu tố cơ bản của hệ thống

Marketing Ngân hàng là nghiên cứu thị trường, xây dựng và thực hiện trên cơ

sở chiến lược thị trường. Hiện nay, nhiệm vụ marketing trong lĩnh vực ngân

hàng là hiểu rõ về thị trường hiện tại và xu hướng phát triển của nó để cung

ứng các sản phẩm dịch vụ, lựa chọn những lĩnh vực có lợi hơn và xác định

nhu cầu của khách hàng tại những lĩnh vực đó để cung ứng sản phẩm, từ đó

để phát triển và đưa ra những dịch vụ mới. Marketing có tác động rất lớn đến

sự phát triển dịch vụ của ngân hàng vì hầu hết số lượng cũng như chất lượng

các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng trên thị trường là tương đương và có sự

chênh lệch khơng đáng kể. Khi đó, nếu ngân hàng có một chiến lược

marketing hiệu quả, nó sẽ trở thành một vũ khí chiến lược giúp các ngân hàng

có thể vượt qua các đối thủ để giành lấy ưu thế trên thị trường. Ngược lại, một

chiến lược marketing không phù hợp, không hiệu qủa thì dịch vụ ngân hàng

dù có tốt thì kết quả đạt được cũng sẽ không như mong đợi, hơn nữa nó chỉ

khiến cho ngân hàng tốn kém thêm nhiều chi phí khơng cần thiết.

 Uy tín của ngân hàng: Chất lượng luôn là yếu tố được quan tâm hàng đầu

trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ ngân hàng.

Khách hàng là những người ln mong muốn được cung cấp những sản phẩm

có chất lượng tốt nên khi có nhu cầu sử dụng, khách hàng thường có xu

Sv: Tơ Lan Anh21Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài Chínhhướng tìm đến những ngân hàng có uy tín. Nếu một ngân hàng đã có uy tin

trong việc phát triển dịch vụ thì chính ngân hàng đó là sự lựa chọn đầu tiên

của ngân hàng khi họ có nhu cầu về dịch vụ ngân hàng. Ngược lại, nếu một

ngân hàng thực hiện các dịch vụ còn mới mẻ và mới là những giai đoạn đầu

tiên, chưa có uy tín cũng như kinh nghiệm trong lĩnh việc sản phẩm này thì rất

khó trong việc thu hút khách hàng.

• Nhóm nhân tố khách quan

 Mơi trường pháp lý: Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh trong lĩnh

vực tiền tệ, đây là lĩnh vực vô cùng nhạy càm và phức tạp. Ngân hàng ln

chịu sự kiểm sốt chặt chẽ của pháp luật. Vì vậy, mơi trường pháp lý có ảnh

hưởng đến việc phát triển dịch vụ ngân hàng, cụ thể là chính sách tiền tệ, tỷ

giá, giá cả…Đây là nhân tố khách quan có tác động lớn nhất và thường xuyên

nhất đối với các hoạt động dịch vụ của ngân hàng. Luật pháp tạo ra cơ sở

pháp lý cho các hoạt độngc ủa ngân hàng, là cơ sở để giải quyết các phát sinh

trong quá trình hoạt động của ngân hàng. Nếu các quy định của luật pháp

không đầy đủ, khơng rõ ràng và thiếu tính đồng bộ, nhất quán sẽ gây ra khó

khăn cho hoạt động ngân hàng. Ngược lại, nếu một hệ thống pháp luật đầy đủ

và hoản chỉnh sẽ là cơ sở vững chắc để các dịch vụ ngân hàng hoạt động hiệu

quả hơn.

 Môi trường kinh tế: Một nền kinh tế phát triển là môi trường thuận lợi cho sự

phát triển của các hoạt động kinh doanh nói chung và sự phát triển dịch vụ

ngân hàng nói riêng. Nền kinh tế phát triển sẽ tạo điều kiện cho các doanh

nghiệp làm ăn có lãi, hoạt động SXKD được mở rộng nhờ đó mà thu nhập

của người dân cũng tăng lên. Do vậy, sẽ làm tăng cường nhu cầu sử dụng các

dịch vụ của ngân hàng như dịch vụ thanh tốn, dịch vụ mơi giới đầu tư…

Ngược lại, ngân hàng sẽ không thể đẩy mạnh phát triển các dịch vụ nếu như

các hoạt động kinh doanh nói chung diễn ra một cách trì trệ, kinh tế kém phát

Sv: Tơ Lan Anh22Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài Chínhtriển. Vì thế sự phát triển ổn định của nền kinh tế, đời sống nhân dân được

nâng cao là điều kiện cần thiết cho sự phát triển dịch vụ của ngân hàng.

 Mơi trường chính trị - xã hội: Mơi trường chính trị - xã hội bao gồm các yếu

tố như chính trị, dân số, trình độ , dân trí, thu nhập… Dịch vụ ngân hàng chỉ

phát triển trong một mơi trường chính trị ổn định, khơng có nhiều biến động

bất thường. Vì có như vậy , người dân và doanh nghiệp mới yên tâm bỏ vốn

ra để hoạt động sản xuất kinh doanh, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

Từ đó, mới nẩy sinh nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng.

 Môi trường cạnh tranh: Hoạt động trong nền kinh tế thị trường, các ngân

hàng chịu sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các NHTM trong nước và với

các ngân hàng nước ngoài. Nếu càng có nhiều các ngân hàng thương mại hay

các chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài hoặc các loại hình trung gian tài

chính khách như các cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài sản, quỹ tín

dụng… thì việc thu hút được khách hàng và chiếm lĩnh được thị phần về các

sản phẩm dịch vụ ngân hàng chịu sự cạnh tranh khốc liệt. Khi đó, các ngân

hàng càng ngày càng chú trọng đến việc nâng cáo chất lượng sản phẩm,

phong cách phục vụ khách hàng, áp dụng công nghệ hiện đại, phát triển các

sản phẩm dịch vụ tiên ích cho khách hàng. Nhờ đó mà các dịch vụ ngân hàng

ngày càng được mở rộng và hoàn thiện.Sv: Tơ Lan Anh23Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài ChínhCHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA NGÂN

HÀNG TMCPCT VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG

2.1 Tổng quan về NHTMCPCT Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long

2.1.1 Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long là

một Chi nhánh Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam, có trụ sở đặt tại

Khu đơ thị Mễ trì Hạ, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy.

Ngày 20/06/2003, được sự phê duyệt của thống đốc Ngân hàng Nhà

nước, sự nhất trí của UBND thành phố Hà Nội và của các cấp ngành liên

quan, hội đồng quản trị UBND thành phố Hà Nội và của các cấp ngành liên

quan, hội đồng quản trị NHCTVN đã có quyết định thành lập Ngân hàng

TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long, dựa trên cơ sở tách

ra từ Chi nhánh Hà Tây.

Chi nhánh có trụ sở chính nằm tại trung tâm giữa các quận Hà Đơng,

Cầu Giấy là nơi có các cơ quan hành chính, các doanh nghiệp hoạt động chủ

yếu trong lĩnh vực xây dựng, điện, hoạt động thương mại, sản xuất kinh

doanh tại các làng nghề thuộc tỉnh Hà Tây ( cũ). Các phòng giao dịch của Chi

nhánh đặt tại khu vực Hà Đơng, Trung Hòa – Nhân chính và khu vực Thường

Tín. Chi nhánh Thăng Long là một đơn vị hạch toán độc lập. Chi nhánh có quyền

tự chủ kinh doanh, có con dấu riêng và được mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng

Nhà nước cũng như các tổ chức tín dụng khác trong cả nước.

Ngay từ những ngày đầu thành lập Vietinbank Thăng Long đã lấy tầm

nhìn của ngân hàng Vietinbank nói chung làm mục tiêu phấn đấu và xem đó là

kim chỉ nam trong q trình kinh doanh của mình. Đến nay, sau hơn 12 năm

thành lập, Vietinbank Thăng Long đã nỗ lực vượt qua khó khăn cũng như sự

Sv: Tô Lan Anh24Lớp:CQ50/15.08Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×