1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số hoat động của công ty

Một số hoat động của công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thương hiệu chè Hà Thái đã giành được nhiều giải thưởng cao quý như: Giải

thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao, Huy chương Vàng, Cúp Vàng vệ sinh an toànthực phẩm, Chứng nhận sản phẩm dịch vụ hàng đầu Việt Nam năm 2014. Năm 2016,

lãnh đạo Công ty đã đi xúc tiến giới thiệu sản phẩm chè của Công ty lại Liên Bang

Nga và đã được nhiều thỏa thuận cùng hợp đồng xuất khẩu quan trọng.

Bằng niềm say mê và ý chí quyết tâm đưa thương hiệu chè Thái Nguyên ra thị

trường quốc tế, đầu năm 2017, Công ty Cổ phần Chè Hà Thái lại làm rạng danh cho

sản phẩm chè Thái Nguyên khi tham gia Cuộc thi chè Quốc tế và vượt lên nhiều Công ty

của các quốc gia có truyền thống sản xuất và chế biến chè, sản phẩm trà xanh của Công

ty Cổ phần chè Hà Thái được Hiệp hội chè trao giải Bạc về chất lượng sản phẩm./.2.1.2. Cơ cấu tổ chức của cơng ty.Hình 2.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty

Chức năng của các bộ phận, phòng ban :

Giám đốc

Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty.

Tổ chức thực hiện các quyết định

Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty

Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty;

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong cơng ty

Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty kể

cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc.

Phó giám đốc

Chức năng, nhiệm vụ:

– Giúp việc cho Giám đốc trong quản lý điều hành các hoạt động của công ty theo sự phân

công của Giám đốc;– Chủ động và tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công và chịu trách

nhiệm trước Giám đốc về hiệu quả các hoạt động.

b. Quyền hạn:

Theo ủy quyền bằng văn bản của Giám đốc phù hợp với từng giai đoạn và phân

cấp cơng việc.

Các phòng ban thực hiện nhiệm vụ chun trách theo sự chỉ đạo của phó giám

đốc và giám đốc

- Phòng Quản lý,tài chính: có chức năng trong việc lập kế hoạch sử dụng và quản lý

nguồn tài chính của cơng ty,phân tích các hoạt động kinh tế,tổ chức cơng tác hạch tốn

quản lý theo đúng chế độ quản lý thống kê và chế độ quản lý tài chính của nhà nước.

- Phòng nhân sự: Có chức năng xây dựng phương án kiện tồn bộ máy tổ chức cơng

ty,quản lý nhân sự,thực hiện cơng tác hành chính quản trị.Giúp các bộ phận thực hiện

đúng nhiệm vụ,tránh chồng chéo,đổ lỗi,đảm bảo tuyển dụng và xây dựng,phát triển đội

ngũ cán bộ cơng nhân viên theo u cầu,chiến lược của cơng ty.

-Phòng kinh doanh: Xây dựng và kiểm soát kế hoạch kinh doanh.Chủ động

tìm kiếm đối tác để phát triển, mạng lưới phân phối, từng bước mở rộng thị trường.

Tổ chức bán hàng, giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng. Phân tích

các dữ liệu về tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh,tham mưu giúp Ban Giám đốc

Công ty hoạch định các phương án sản xuất kinh doanh của tồn Cơng ty dài hạn,

ngắn hạn hoặc trong từng thương vụ kinh doanh cụ thể. Cùng với các đơn vị trực

thuộc và các phòng chức năng khác của Cơng ty xây dựng các phương án kinh doanh

và tài chính.

- Phòng kỹ thuật: Gồm có phòng kỹ thuật chuyển giao và phòng kỹ thuật tư vấn. Có

chức năng đề xuất phương hướng kỹ thuật, thẩm tra tất cả các đề án về cả nội dung

lẫn hình thức, quy trình quy phạm, định mức đơn giá2.2.Quy trình quản lý bán hàng tại cơng tyHình 2.3: Quy trình quản lý bán hng

Khách hàng tới sẽ gửi thông tin cho nhân viên bán hàng về thơng tin hàng hóa

cũng như những thơng tin về khách hàng, bộ phận bán hàng sẽ cập nhập thông tin và

lập phiếu đặt hàng và đơn hàng. Bộ phận kho hàng sẽ kiểm tra hàng trong kho. Nếu có

hàng thì xuất hàng và lập phiếu xuất kho,khi đó bộ phận bán hàng sẽ nhận hàng vàlập hóa đơn bán hàng. Khách hàng nhận hàng và trả tiền, nhân viên sẽ nhận tiền, đóng

đơn hàng, đóng phiếu đặt hàng đặt hàng.

Thơng tin đầu vào: Thơng tin về hàng hóa, các danh mục cơ bản, Phiếu đặt

hàng, đơn hàng.

Thông tin đầu ra: Phiếu xuất, hóa đơn bán hàng

a. Quy trình quản lý bán hàng

Có nhiều qui trình bán hàng được các chuyên gia về bán hàng xây dựng. Hầu

hết các qui trình đều được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế, tuy có thể có những điểm

khác nhau do người xây dựng qui trình tiếp cận từ những thị trường, nghành hàng khác

nhau, nhưng nhìn chung các qui trình đều được xây dựng dựa trên những nguyên tắc chung.

 Xác định khách hàng triển vọng.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, người bán hàng luôn

luôn chịu một áp lực rất cao về chỉ tiêu bán hàng (doanh thu, khối lượng). Nhằm để

nâng tối ưu hóa hoạt động bán hàng, người bán hàn cần phải xác định được khách hàng

triển vọng trước khi tiến hành tiếp cận.Phương thức: Thu thập thơng tin (có thể bằng cách tiến hành thăm dò, quan sát,

nghiên cứu dữ liệu về thị trường...) và phân tích để tìm ra đối tượng khách hàng tiềm năng.

 Tiếp cận khách hàng.

Nhằm tránh tạo ra sự đột ngột khơng có lợi, cả bạn và khách hàng cần phải ở

trạng thái sẵn sàng cho việc thương lượng mua bán hàng.

Phương thức: Liên lạc trước với khách hàng để xin một cuộc hẹn. Trình bày tóm

tắt những lợi ích của sản phẩm (dịch vụ) mà bạn có thể mang lại cho khách hàng. Sau

đó, kiểm tra khả năng chấp nhận của khách hàng.

 Thăm dò, tìm hiểu khách hàng khi tiếp xúc.

Khi tiếp xúc khách hàng, bạn tiến hành bước thăm dò, nghiên cứu khách hàng

để nắm thơng tin về nhu cầu và tình trạng của khách hàng.Phương thức: Bạn sử dụng những câu hỏi mở (những câu hỏi mà khách hàng

phải trả lời bằng nội dung vấn đề, chứ không chỉ gật hoặc lắc đầu) để tìm hiểu tình

trạng của khách hàng và nắm nhu cầu của khách hàng.

 Đưa ra giải pháp hỗ trợ.

Bạn đưa ra một giải pháp cho khách hàng sau khi khách hàng hé lộ cho bạn biết

nhu cầu của họ. Bạn chỉ đưa ra giải pháp sau khi bạn đã am tường cặn kẽ nhu cầu của

khách hàng và bạn biết sản phẩm của bạn có thể giải quyết thoả mãn nhu cầu của

khách hàng.

Phương thức: Bạn xác nhận nhu cầu của khách hàng và giới thiệu những đặc

điểm của sản phẩm mà bạn có, bạn khẳng định những lợi ích cho khách hàng mà

những đặc điểm của sản phẩm bạn sẽ mang lại.

 Xử lý phản biện.

Sau khi bạn đề xuất giải pháp hỗ trợ, khách hàng có thể có những thắc mắc,

phản biện về sản phẩm, dịch vụ mà bạn có, nhiệm vụ của bạn là phải xử lý thỏa đáng

và vượt qua được những phản biện, thắc mắc của khách hàng.

Phương thức: Tùy từng tình huống cụ thể mà bạn có thể cung cấp thêm thơng

tin, đưa ra chứng cứ, hay làm rõ, chứng minh cho khách hàng n tâm và khơng còn

thắc mắc gì nữa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số hoat động của công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×