Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 4: PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA

Phụ lục 4: PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA

Tải bản đầy đủ - 0trang

GTTN415.169.820.725.816GTTN515.2910.344.604.850Reliability Statistics

Cronbach'sN ofAlphaItems.8915Item-Total Statistics

ScaleCronbach'sScale MeanVariance ifCorrectedAlpha ifif ItemItemItem-TotalItemDeletedDeletedCorrelationDeletedVHN115.039.383.670.881VHN215.148.989.774.860VHN315.248.436.743.866VHN415.288.564.715.873VHN515.198.579.780.857Reliability Statistics

Cronbach'sN ofAlphaItems

.8085Item-Total Statistics

ScaleCronbach'sScale MeanVariance ifCorrectedAlpha ifif ItemItemItem-TotalItemDeletedDeletedCorrelationDeletedVHU

1

VHU

2

VHU

3

VHU

4

VHU

514.038.041.760.71914.079.498.337.85714.058.212.716.73213.948.709.642.75713.869.034.583.774Reliability Statistics

Cronbach'sN ofAlphaItems.8765Item-Total Statistics

ScaleCronbach'sScale MeanVariance ifCorrectedAlpha ifif ItemItemItem-TotalItemDeletedDeletedCorrelationDeletedGTND112.6611.770.774.834GTND212.5712.719.644.864GTND312.5912.107.648.863GTND412.9010.724.797.826GTND512.6911.734.675.857Reliability Statistics

Cronbach'sN ofAlphaItems.8515Item-Total Statistics

ScaleCronbach'sScale MeanVariance ifCorrectedAlpha ifif ItemItemItem-TotalItemDeletedDeletedCorrelationDeletedVH113.617.869.664.823VH213.747.364.770.796VH313.987.131.585.847VH413.697.051.684.815VH513.607.321.653.823Phụ lục 5: PHÂN TÍCH EFA CHO BIẾN ĐỘC LẬP LẦN 1

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling.890Adequacy.

Bartlett's Test ofApprox. Chi-Square3658.47Sphericity7

df300Sig..000Total Variance ExplainedInitial EigenvaluesExtraction Sums ofRotation Sums ofSquared LoadingsSquared Loadings% of

Comp

onent

1Varianc Cumula

Total

7.76

924.35

731.89

741.70

35% of1.45

6etive %% ofVarianc Cumula

Totaletive %Varianc Cumula

Totaletive %31.07431.074 7.76931.07431.074 3.74514.97914.97917.43048.504 4.35717.43048.504 3.60614.42229.4017.58856.092 1.8977.58856.092 3.44313.77443.1746.81162.903 1.7036.81162.903 3.36713.46956.6435.82668.728 1.4565.82668.728 3.02112.08568.7286.7903.15871.8867.7342.93874.8248.7162.86677.6909.6162.46280.15210.5402.16182.31411.4701.87884.19212.4441.77785.96813.3981.59387.56214.3701.47989.04115.3471.38990.43016.3411.36491.79417.3081.23193.02518.2871.14794.17219.2691.07695.24820.242.96896.21621.226.90597.12122.213.85097.97123.182.72698.69824.170.67999.37725.156.623 100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotated Component Matrixa

Component

1

VHN2.848VHN5.829VHN3.796VHN4.784VHN1.713VHU2.453GTND

1

GTND

52345.363

.346

.852.832Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 4: PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×