Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đối với trẻ ngoài gia đình thì cô giáo dạy mầm non có thể xem như một “người mẹ thứ hai” để giúp trẻ có thêm tự tin, học hỏi được nhiều điều và giáo dục những kiến thức đầu tiên cho trẻ trong môi trường trường lớp. Chính vì vậy mà người giáo viên mần non

Đối với trẻ ngoài gia đình thì cô giáo dạy mầm non có thể xem như một “người mẹ thứ hai” để giúp trẻ có thêm tự tin, học hỏi được nhiều điều và giáo dục những kiến thức đầu tiên cho trẻ trong môi trường trường lớp. Chính vì vậy mà người giáo viên mần non

Tải bản đầy đủ - 0trang

trẻ, giáo viên mầm non phải chịu rất nhiều áp lực. Ngoài việc quản lý trẻ nhỏ ra,

từ việc soạn giáo án, chăm lo, tổ chức trò chơi các cơ còn phải để ý tới tâm lý của

từng bé khiến các cô luôn phải bận bịu suốt ngày, áp lực về thời gian và trách

nhiệm là vô cùng lớn đối với giáo viên mầm non.

Ngày nay, chúng ta đang bước vào kỷ nguyên phấn đấu cho một chế độ công

bằng và văn minh, dân chủ và giàu mạnh. Ấy thế mà trong xã hội vẫn tồn tại một

hiện tượng làm nhức nhối trái tim và lương tri của những người lương thiện. Đó

là hiện tượng bạo hành trẻ em và đó cũng là đề tài được mọi người quan tâm. Vì

lý do đó tơi chọn đề tài " u cầu trường mầm non an toàn và các giải pháp đảm

bảo an tồn, phòng, chống bạo hành cho trẻ ở trường mầm non nơi chị cơng tác"

để tìm hiểu kỹ hơn.

1.1/ Đối tượng nghiên cứu:

Qua quá trình bồi dưỡng được học tập và nghiên cứu cùng với sự hướng

dẫn, truyền đạt của các thầy, cô giáo phụ trách giảng dạy chương trình bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non ở hạng III, bản thân

tôi đã được tiếp thu những kiến thức bổ ích.

Tồn khóa bồi dưỡng có nhiều chun đề hay, hấp dẫn và bổ ích, trong

khóa bồi dưỡng tơi tâm đắc nhất đó là đề tài số 06 " Yêu cầu trường mầm non an

toàn và các giải pháp đảm bảo an tồn, phòng, chống bạo hành cho trẻ ở trường

mầm non nơi chị công tác"

1.2/ Các nhiệm vụ được đặt ra cho bài viết thu hoạch:

+ Xác định chủ đề thu hoạch phù hợp với nhu cầu, công việc của bản thân.

+ Nghiên cứu chủ đề đã chọn: Xác lập lí thuyết, thực trạng và đề xuất giải pháp

cho thực trạng đã nêu ra.

+ Một số kiến nghị giúp công tác bồi dưỡng, quản lí lớp hiệu quả hơn.

1.3/ Dự kiến nội dung:

Nội dung chính của bài thu hoạch gồm 3 phần:

+ Phần 1: Kết quả thu hoạch khi tham gia khóa bồi dưỡng

+ Phần 2: Kế hoạch hoạt động của bản thân sau khi tham gia khóa bồi dưỡng.

+ Phần 3: Một số đề xuất, kiến nghị.2NỘI DUNG

PHẦN 1. KẾT QUẢ THU HOẠCH KHI THAM GIA KHÓA BỒI DƯỠNG

Qua thời gian học tập, được bồi dưỡng kiến thức thuộc lớp bồi dưỡng tiêu

chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm Non hạng III được quý thầy cô của

trường Đại Học Sư Phạm Huế truyền đạt những kiến thức và kỹ năng gồm những

nội dung:

Chuyên đề 1. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Chuyên đề 2. Luật Trẻ em và hệ thống quản lý giáo dục

Chuyên đề 3. Kỹ năng làm việc nhóm

Chuyên đề 4. Kỹ năng quản lý thời gian

Chuyên đề 5: Phát triển Chương trình GDMN của khối lớp

Chuyên đề 6: Xây dựng mơi trường tâm lí - xã hội trong giáo dục trẻ ở trường

mầm non

Chuyên đề 7: Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non

Chuyên đề 8: Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non

Chuyên đề 9: Kỹ năng hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho

giáo viên

Chuyên đề 10: Tổ chức, huy động cộng đồng tham gia giáo dục trẻ mầm non

Chuyên đề 11: Đạo đức của GVMN trong xử lý tình huống sư phạm ở trường

mầm non

Đây là những nội dung hết sức bổ ích và cần thiết cho người giáo viên

giảng dạy trong việc thực thi nhiệm vụ tại đơn vị đang công tác. Với 11 chuyên

đề đã giúp cho bản thân tôi nhận thức được nhiều vấn đề:

Hiếu biết về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Tổ chức thực thi quyền

lực nhà nước

Hiểu biết những vấn đề cơ bản về quyền trẻ em; Các quyền của trẻ em

trong công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em; Cách thức thực hiện Quyền trẻ

em ở Việt Nam

Nắm bắt được lợi ích của việc làm việc nhóm và lên kế hoạch thời gian cho

bản thân sau cho hợp lý. Các phương pháp và kỹ thuật làm việc nhóm hiệu quả

của GVMN.

Được trang bị những vấn đề chung về quản lý thời gian của GVMN; Các

bước quản lý thời gian: Lập thời gian biểu; Thực hiện thời gian biểu; Kiểm soát,

đánh giá và điều chỉnh việc thực hiện thời gian biểu.

Hiểu được các yêu cầu đối với phát triển chương trình GDMN của khối

lớp; Nội dung và các hoạt động phát triển chương trình GDMN của khối lớp,…

Hiểu được cách đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non cũng như chọn đề

tài và viết sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non3Có những tri thức liên quan đến những vấn đề chung về môi trường tâm lý

- xã hội trong giáo dục trẻ mầm non; Yêu cầu đối với việc xây dựng môi trường

tâm lý-xã hội trong giáo dục trẻ ở trường mầm non; Các biện pháp xây dựng môi

trường tâm lý - xã hội trong giáo dục trẻ ở trường MN,…

Nắm bắt được những xu hướng đổi mới về đánh giá trẻ mầm non; Quy

trình và kỹ thuật thiết kế công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ; Sử dụng các công

cụ đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non; Xử lý kết quả và phân tích sự phát

triển của trẻ mầm non.

Hiểu rõ những vấn đề chung về năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm

non và hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm

non; ....

Có được những kiến thức về vai trò của cộng đồng trong việc chăm sóc,

ni dưỡng và giáo dục trẻ mầm non; Nội dung, phương pháp huy động cộng

đồng tham gia vào chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; Hình thức tổ chức huy động

cộng đồng tham gia vào việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non,…

GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TỒN, PHỊNG, CHỐNG BẠO HÀNH

CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

2.1. Khái niệm về mơi trường giáo dục an tồn và bạo lực học đường

Nghị định số: 80/2017/NĐ-CP có những quy định chung về mơi trường

giáo dục an tồn:

- Mơi trường giáo dục an tồn là mơi trường giáo dục mà người học được

bảo vệ, không bị tổn hại về thể chất và tinh thần.

- Môi trường giáo dục lành mạnh là môi trường giáo dục khơng có tệ nạn

xã hội, khơng bạo lực; người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có lối sống

lành mạnh, ứng xử văn hóa.

- Mơi trường giáo dục thân thiện là môi trường giáo dục mà người học

được tơn trọng, đối xử cơng bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ

và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực.

- Bạo lực học đường là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân

thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các

hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong cơ

sở giáo dục hoặc lớp độc lập.

2.2. Một số vấn đề chung về trường học an toàn và các giải pháp đảm

bảo an tồn, phòng, chống bạo hành cho trẻ ở trường mầm non .

Trong thời gian gần đây những vụ bạo lực trẻ em liên tiếp xảy ra khiến dư

luận bàng hồng. Đó là một phụ nữ giúp việc có hành vi bạo hành một bé

gái chưa đầy hai tháng tuổi ở phường Quang Trung, TP Phủ Lý (tỉnh Hà

4Nam). Vụ bé trai 10 tuổi bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành đến rạn sọ não ở Hà

Nội và một số cô giáo đánh đập trẻ nhỏ ở cơ sở mầm non Mầm Xanh

(phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh). Trường hợp tại cơ sở mầm

non Sen Vàng tại Minh Khai (Hoàng Mai-Hà Nội). Clip xuất hiện trên mạng

vào ngày 5/02 kéo dài 2 phút cho thấy trẻ bị cô giáo liên tục cầm dép đánh

vào đầu trẻ và có những lời lẽ khó nghe. Lý do trẻ bị đánh chỉ đơn giản là

cháu tè ra sàn nhà khiến cô giáo bực tức và không kiềm chế được nóng

giận. Chứng kiến vụ việc bạo hành được camera ghi lại, không chỉ các bậc

phụ huynh mà đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Trẻ em (Bộ Lao động,

Thương binh và Xã hội) đều lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ về tính chất, mức

độ, hậu quả mà các vụ bạo hành này gây ra đối với trẻ nhỏ.

Mấy năm gần đây, nhiều vụ bạo hành trẻ nhỏ, thậm chí có một vài trẻ em đã

bị chết oan vì sặc cháo thường xảy ra ở các cơ sở mầm non tư thục, nhóm

giữ trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập. Những vụ bạo lực này có điểm chung

là hầu hết các bảo mẫu, giáo viên có hành vi sai phạm đều chưa được đào

tạo về nghiệp vụ sư phạm mầm non, thiếu kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ

nhỏ; có người do trình độ văn hóa hạn chế, chưa có kiến thức, kỹ năng làm

mẹ cũng vào làm việc ở các cơ sở giáo dục này. Điều đáng nói hơn, phần lớn

trẻ nhỏ bị bạo hành thường là con công nhân, lao động nghèo ở các khu cơng

nghiệp khơng có điều kiện gửi con mình vào các cơ sở mầm non uy tín, chất

lượng cao.

Các vụ bạo hành trẻ em chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm theo luật định. Tuy

vậy, vấn đề cả xã hội quan tâm và các gia đình mong muốn là làm thế nào để

ngăn ngừa không cho những vụ hành hạ trẻ em tương tự xảy ra. Muốn vậy, việc

cần làm hiện nay là các địa phương phải sớm vào cuộc rà sốt, kiểm tra các nhóm

giữ trẻ độc lập, các cơ sở mầm non tư thục, kiên quyết đóng cửa đối với những cơ

sở không đạt chuẩn theo điều lệ giáo dục mầm non; chủ động thanh lọc đối với

các bảo mẫu thiếu kiến thức, trình độ, kỹ năng ni dạy, chăm sóc trẻ nhỏ.

Trẻ em được ví như mầm non, măng non, thiên thần… Nhưng những mầm

non, măng non, thiên thần ấy có phát triển lành mạnh về thể chất, tinh thần hay

khơng thì các em khơng những được thụ hưởng một chế độ chăm sóc khoa học về

dinh dưỡng, giấc ngủ, vệ sinh, sức khỏe mà còn phải được bao bọc, che chở trong

tình thương yêu của cha mẹ, gia đình, giáo viên và được “thiết lập vành đai an

toàn” từ trách nhiệm của cả cộng đồng, xã hội. Hay nói cách khác, các trẻ nhỏ

phải được sống trong một mơi trường giáo dục an tồn, lành mạnh, thân thiện. Đó

là mơi trường giáo dục mà các em được bảo vệ, tơn trọng, đối xử cơng bằng, bình

đẳng và nhân ái; không bị tổn hại về thể chất và tinh thần, không bị bạo lực. Đây

cũng là mục tiêu đặt ra khi Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2017/NĐ-CP

5ngày 17-7-2017 “Quy định về môi trường giáo dục an tồn, lành mạnh, thân

thiện, phòng, chống bạo lực học đường”.

Những vụ bạo lực nổi bật, đặc biệt trong trường học, có thể khiến trẻ em

rối trí và sợ hãi vì các em có thể cảm thấy mình đang bị nguy hiểm hoặc lo lắng

cho bạn bè hay những người thân yêu có thể gặp nguy hiểm. Các em sẽ tìm người

lớn để hỏi thơng tin cũng như để được hướng dẫn cách ứng phó với vấn đề này.

Phụ huynh và giáo viên có thể giúp các em cảm thấy an tồn bằng cách trò

chuyện với các em về nỗi lo sợ mà các em đang trải qua và tạo cho các em một

trạng thái an tồn và bình thường.

Trấn an trẻ rằng các em được an toàn: Nhấn mạnh rằng trường học rất an

tồn. Cơng nhận những cảm xúc trẻ đang có. Giải thích rằng tất cả những cảm

xúc đó là bình thường khi một thảm họa xảy ra. Hãy để trẻ nói về cảm xúc của

chúng, giúp trẻ nhìn nhận những cảm xúc ấy một cách chừng mực hơn, và giúp

trẻ biểu lộ cảm xúc một cách thích hợp.

Dành thời gian để trao đổi: Dựa vào những câu hỏi của trẻ để xác định

lượng thông tin cần cung cấp cho các em. Hãy kiên nhẫn. Hãy chú ý đến những

dấu hiệu cho biết các em có thể đang muốn bày tỏ, chẳng hạn trẻ luôn quanh quẩn

quanh bạn

Giữ những lời giải thích phù hợp với mức phát triển của trẻ: Trẻ cần thông

tin ngắn gọn, đơn giản kèm với lời trấn an rằng trường học và nhà của các em là

những nơi an toàn và những người lớn có mặt ở đó là để bảo vệ các em. Đưa ra

những ví dụ đơn giản về an tồn học đường như nhắc trẻ nhớ rằng các cổng

trường đã được khóa, các bạn chơi ngồi sân được giám sát

Quan sát trạng thái cảm xúc của trẻ: Một vài trẻ có thể khơng bộc lộ mối

bận tâm bằng lời nói. Những thay đổi về hành vi, giấc ngủ, hay sự ngon miệng

trong ăn uống có thể cho thấy mức độ lo lắng và bất ổn của trẻ. Ở hầu hết trẻ em,

những dấu hiệu này sẽ giảm bớt theo thời gian và khi được trấn an. Tuy nhiên, vài

em có thể có nguy cơ có những phản ứng mãnh liệt hơn. So với trẻ bình thường

khác, những em từng bị chấn thương tâm lý, trải qua mất mát, bị trầm cảm hay

các bệnh tâm lý khác, hoặc trẻ khuyết tật có thể bị nguy cơ có những phản ứng

nghiêm trọng hơn. Cần tìm sự giúp đỡ của các chuyên gia sức khỏe tinh thần nếu

bạn có bất cứ mối bận tâm nào.

Hạn chế xem tivi về các sự kiện bạo lực: Hạn chế xem tivi và lưu ý đến các

ti vi đang mở đặt ở chỗ xem chung trong nhà. Những thơng tin khơng thích hợp

với trình độ phát triển của trẻ có thể gây ra lo lắng hoặc rối trí, đặc biệt cho trẻ

nhỏ. Người lớn cần lưu tâm đến nội dung những cuộc trò chuyện của mình trước

6mặt trẻ, thậm chí là trẻ vị thành niên, và nên giới hạn việc các em phải nghe thấy

những bình phẩm giận dữ, căm ghét, và báo thù khiến các em có thể hiểu nhầm.

Cần nhìn nhận thấu đáo rằng, khơng giống như những giáo viên từ bậc tiểu

học trở lên, đội ngũ giáo viên mầm non, nhất là các cô nuôi dạy trẻ thường bị áp

lực trong nghề nghiệp bởi trẻ nhỏ rất ngộ nghĩnh, hiếu động do chưa có ý thức

làm chủ bản thân. Vì vậy, để hạn chế, phòng tránh những vụ bạo hành trẻ nhỏ,

chính các cơ giáo phải thường xuyên được tập huấn, giáo dục, bồi đắp kỹ năng xử

lý các tình huống với trẻ em thơng qua cơng tác tham vấn tâm lý học đường. Vì

ngồi trình độ, kỹ năng sư phạm, khi được tham vấn, can thiệp tâm lý kịp thời,

các cô nuôi dạy trẻ sẽ giảm bớt những căng thẳng, tự mình kiểm sốt được thái

độ, hành vi để ứng xử bình tĩnh, chín chắn, đúng mực, thân thiện với trẻ nhỏ.

2.3. Tiêu chuẩn về mơi trường giáo dục an tồn và các giải pháp đảm

bảo an tồn, phòng, chống bạo hành cho trẻ ở trường mầm non .

Theo Quy định về xây dựng trường học an tồn, phòng, chống tai nạn,

thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban

hành, một trường mầm non được coi là an toàn phải đáp ứng 4 tiêu chuẩn.

Thứ nhất, nhà trường có Ban chỉ đạo cơng tác y tế trường học, hàng năm

xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích của

nhà trường. Có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về công tác y tế trường học,

được tập huấn để thực hiện tốt các hoạt động sơ cứu, cấp cứu tai nạn thương tích.

Giáo viên, cán bộ cơng nhân viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về các

yếu tố nguy cơ và cách phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ.

Thứ hai, mơi trường xung quanh trường an tồn và có hiệu quả.

Tiêu chuẩn thứ ba là giảm được các yếu tố nguy cơ gây thương tích cho trẻ

trong nhà trường (80% nội dung theo bảng kiểm trường học an tồn được đánh

giá là đạt).

Trong năm khơng có trẻ bị tử vong hay bị thương tích nặng phải nằm viện

do tai nạn, thương tích xảy ra trong trường là tiêu chuẩn thứ tư của một cơ sở giáo

dục mầm non an toàn.

Cũng theo quy định, nhà trường cần xây dựng kế hoạch hoạt động phòng,

chống tai nạn thương tích cụ thể trên cơ sở thực tế của nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu

giáo độc lập, trường mẫu giáo, trường mầm non; có các biện pháp phòng, chống

tai nạn thương tích, như tuyên truyền, giáo dục can thiệp, khắc phục, giảm thiểu

nguy cơ gây tai nạn thương tích; thiết lập hệ thống ghi chép, theo dõi, giám sát và

báo cáo xây dựng trường học an tồn, phòng, chống tai nạn, thương tích; tổ chức

đánh giá q trình triển khai và kết quả hoạt động xây dựng trường học an tồn,

phòng, chống tai nạn thương tích, đề nghị, cơng nhận trường học an tồn, phòng,

chống tai nạn thương tích vào cuối năm học.

72.4. Nội dung xây dựng môi trường giáo dục an tồn và các giải pháp

đảm bảo an tồn, phòng, chống bạo hành cho trẻ ở địa phương

Theo Thông tư số 13 /2010/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010

ban hành về nội dung xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương

tích ở trường mầm non như sau:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích cụ thể

trên cơ sở thực tế của nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, trường mẫu giáo,

trường mầm non.

2. Có các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, như tuyên truyền,

giáo dục can thiệp, khắc phục, giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn thương tích:

a) Truyền thơng giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng trường học an

tồn, phòng, chống tai nạn thương tích bằng nhiều hình thức như tờ rơi, băng rơn,

áp phích, khẩu hiệu;

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp, giảm nguy cơ gây tai nạn,

thương tích;

c) Cải tạo mơi trường chăm sóc, ni, dạy an tồn, phòng, chống tai nạn

thương tích;

d) Kiểm tra, phát hiện và khắc phục các nguy cơ gây thương tích, tập trung

ưu tiên các loại thương tích thường gặp do: ngã, vật sắc nhọn đâm, cắt, đuối

nước, tai nạn giao thông, bỏng, điện giật, ngộ độc;

đ) Huy động sự tham gia của các thành viên trong cơ sở giáo dục mầm non,

phụ huynh của trẻ và cộng đồng, phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ gây tai

nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích tại cơ sở;

e) Nâng cao năng lực cho các cấp lãnh đạo, cán bộ, giáo viên của ngành

giáo dục về các nội dung phòng, chống tai nạn thương tích;

f) Có tủ thuốc và các dụng cụ sơ cấp cứu theo quy định;

g) Có quy định về phát hiện và xử lý tai nạn; có phương án khắc phục các

yếu tố nguy cơ gây tai nạn và có phương án dự phòng xử lý tai nạn thương tích.

3. Thiết lập hệ thống ghi chép, theo dõi, giám sát và báo cáo xây dựng

trường học an tồn, phòng, chống tai nạn, thương tích.

4. Tổ chức đánh giá q trình triển khai và kết quả hoạt động xây dựng

trường học an tồn, phòng, chống tai nạn thương tích, đề nghị, cơng nhận trường

học an tồn, phòng, chống tai nạn thương tích vào cuối năm học.

Số trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo trở thành nạn nhân của bạo lực xuất hiện

ngày càng nhiều trong thời gian qua khiến dư luận phẫn nộ. Tại sao đã có nhiều

8quyết định xử phạt, thậm chí có bảo mẫu phải ngồi tù mà nạn bạo hành trẻ mầm

non vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại? Đó là câu hỏi đã và đang đặt ra, đòi hỏi cả xã

hội phải chung tay xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho trẻ.

Đứng trước những vấn đề trên, ở địa phương tôi đã đề ra những nội dung

xây dựng mơi trường giáo dục an tồn và các giải pháp đảm bảo an tồn, phòng,

chống bạo hành cho trẻ:

1. Tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường

mầm non để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp với

độ tuổi trong việc thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp mầm non, trong gia

đình và cộng đồng. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt

động giáo dục trải nghiệm lấy trẻ làm trung tâm, quan tâm phát triển năng lực cá

nhân. Tổ chức các hoạt động giao lưu tập thể nhằm rèn luyện cho trẻ tính tự lập

học tập, có kỹ năng sống, giáo dục lòng nhân ái...

2. Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn hè cho cán bộ quản lý và giáo viên.

3. Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ

trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.

4. Thanh kiểm tra đột xuất tại các nhóm giữ trẻ tư nhân và cơng lập

5. Xử phạt hành chính hoặc đóng cửa đối với những cơ sở mầm non vi

phạm

Để tăng cường quản lý, giám sát chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục

mầm non cần sự vào cuộc của toàn xã hội. Cụ thể, các cơ quan chức năng cần

nghiêm túc thực hiện đúng quy chế quản lý việc thành lập trường mầm non, nhóm

trẻ gia đình, lớp mẫu giáo độc lập; tiến hành rà soát đồng bộ, thường xuyên, liên

tục việc dạy và học tại các cơ sở này; đội ngũ giáo viên mầm non cần không

ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp... Đồng thời, kịp thời

phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm xảy ra.PHẦN 2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN SAU KHÓA

BỒI DƯỠNG

Nghề giáo viên mầm non là một nghề rất đặc biệt, là nhà giáo nhưng khơng

chỉ “dạy” mà còn phải “dỗ”, khơng chỉ giáo dục mà còn chăm sóc và hơn hết đây

là nghề làm vì “tình yêu”.

Trước hết để trở thành một giáo viên mầm non, thì người giáo viên phải có

lòng u trẻ vì đặc thù của nghề giáo viên mầm non đòi hỏi ở các giáo viên tình

yêu của người mẹ đối với trẻ. Một ngày, trẻ có gần hai phần ba thời gian sinh hoạt

ở trường với cơ (khơng tính giờ trẻ ngủ ở nhà). Cô cho ăn, cô dỗ ngủ, cô dạy cho

bé tất cả mọi điều cần thiết: Kỹ năng sống, kiến thức về mơi trường xung quanh,

về tốn, về văn học, chữ viết, về thẩm mỹ, hội họa, âm nhạc, phát triển thể chất…

9và khơng những thế, trẻ còn mong chờ ở cơ sự quan tâm, chăm sóc, sự giúp đỡ,

trìu mến, bảo vệ trẻ. Tuy nhiên tình u của cơ dành cho trẻ phải là tình u sáng

suốt, tình u có cả sự dịu dàng và cả những yêu cầu mà trẻ phải thực hiện.

Không chỉ yêu trẻ, mà giáo viên mầm non còn phải biết u điều mình dạy, nghĩa

là u chính cơng việc của mình. Mỗi ngày 8 tiếng, 10 tiếng, có khi là hơn thế

nữa làm việc ở trường, nào là tiếng trẻ khóc, nào là trẻ chạy va vào nhau ngã, trẻ

đánh nhau, rồi soạn giáo án, làm đồ dùng dạy học,… Tất cả đè nặng lên đôi vai

người giáo viên, thử hỏi nếu không yêu trẻ và u nghề thì làm sao giáo viên có

thể làm hết khối lượng công việc ở trường mà vẫn dịu dàng và yêu thương với trẻ,

chưa kể còn áp lực từ phía phụ huynh và áp lực từ chính cuộc sống.

Là một giáo có thâm niên trong nghề bản thân tôi sẽ luôn nỗ lực cố gắng

học tập và bồi dưỡng để phát triển năng lực bản thân, tiếp tục phát huy vai trò và

vị trí của mình, làm tốt hơn công tác nuôn dạy trẻ. Cụ thể:

- Bồi dưỡng kiến thức về phòng tránh tai nạn thương tích và bạo hành cho

trẻ là rất quan trọng. Ngoài việc tham gia đầy đủ vào các buổi tập huấn do nhà

trường và phòng giáo dục tổ chức bản thân còn cần nghiên cứu sách báo và hồn

thiện nội dung, chương trình giáo dục nội khố và ngoại khố về phòng, chống tai

nạn, thương tích và bạo hành trẻ cho phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi

và tình hình thực tế ở địa phương. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu về cách phòng

tránh tai nạn thương tích và bạo hành trẻ. Chú trọng việc trang bị kiến thức và

hình thành kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và bạo hành trẻ mầm non

- Tập huấn kiến thức và kĩ năng về phòng và xử trí ban đầu một số tai nạn

thường gặp như xặc, bỏng, gãy xương…

- Khi trẻ bị tai nạn phải bình tĩnh xử trí sơ cứu ban đầu tại chỗ, đồng thời

báo cho cha mẹ và y tế nơi gần nhất để cấp cứu kịp thời cho trẻ.

- Tham mưu với ban giám hiệu đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết

bị phòng, tránh tai nạn, thương tích ( băng, nẹp cứu thương…) củng cố và phát

triển phòng Y tế để đáp ứng được nhiệm vụ phòng, tránh tai nạn, thương tích;

phát hiện và xử lý kịp thời khi có tai nạn thương tích xảy ra trong nhà trường.

- Cần nhắc nhở và tuyên truyền cho phụ huynh thực hiện các biện pháp an

tồn và phòng chống bạo hành cho trẻ, để phòng tránh những tai nạn cho trẻ có

thể xảy ra tại gia đình, trên đường đến trường hoặc đón trẻ từ trường về nhà.

Tuyệt đối không để trẻ nhỏ và người lạ đi đón trẻ.

- Bản thân ln u nghề, mến trẻ, đối xử công bằng với trẻ.

- Trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, giáo dục về mặt đạo đức giáo viên

mầm non

- Tham gia các khóa học bồi dưỡng về đảm bảo an tồn, phòng, chống bạo

hành cho trẻ mầm non10KẾT LUẬN

Đảm bảo an toàn cho trẻ là việc làm rất cần thiết và vô cùng quan trọng

hàng ngày đối với tất cả mọi người. Bản thân là một giáo viên mầm non, là người

mẹ hiền thứ 2 của trẻ, vì thế tơi ln tìm tòi tạo ra một môi trường vui chơi và học

tập đảm bảo an tồn tuyệt đối cho trẻ. Tơi ln xác định đây là nhiệm vụ quan

trọng phải khắc phục mọi khó khăn chuẩn bị cho trẻ về không gian, môi trường,

đồ dùng, đồ chơi đủ cho trẻ hoạt động hẳng ngày mà vẫn đảm bảo tính khoa học

của hoạt động và an toàn đối với trẻ.

Bác Hồ đã từng viết "Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn biết ngủ, biết học

hành là ngoan" Thế mà có những búp non khơng những bị vùi dập một cách thô

bạo, phũ phàng, mà còn bị rẻ rúng, khinh thường. Những người bạo hành con cái,

trẻ em là những người không yêu con, không u trẻ và có cách giáo dục thiếu

tình thương. Những đứa trẻ thường xuyên bị bạo hành sẽ có các di chứng như

nhiễu tâm lý, trầm cảm, sợ hãi, mất ngủ, thiếu tự tin, thất vọng.

Các vụ tai nạn thương tích, bạo hành, xâm hại trẻ em trở thành vấn đề nhức

nhối. Điều này ảnh hưởng đến tương lai trẻ em cũng như khiến các bậc phụ

huynh lo lắng. Vì vậy, việc phòng chống tai nạn thương tích, bạo hành, xâm hại

trẻ em không phải chuyện riêng cá nhân nào mà là trách nhiệm của cả cộng đồng.

Để các em có thể sống trong niềm vui, trong tiếng cười của mọi người thân, của

xã hội. Nếu khơng thì những vết thương thể xác lẫn tinh thần sẽ mãi theo các em

đến suốt cuộc đời, và sẽ mãi là ác mộng đối với các em.11PHẦN 3. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Nội dung kiến nghị:

1. Nội dung của các chuyên đề:

Nội dung của các chuyên đề khá phù hợp với mục tiêu của khóa bồi

dưỡng.Các chuyên đề đã cập nhật những kiến thức quan trọng, phù hợp với nhu

cầu, năng lực của đội ngũ giảng viên.

Vậy nên, cần tiếp tục trang bị các chuyên đề này cho học viên ở các kháo

bồi dưỡng tiếp theo.

2. Hình thức tổ chức lớp học:

+ Việc bố trí thứ tự của các chuyên đề: Phù hợp

+ Sĩ số học viên, địa điểm tổ chức lớp học, cách thức tổ chức, quản lý lớp:

Phù hợp

3. Phân công giảng viên tham gia giảng dạy: Phù hợp

Đối tượng kiến nghị:

1. Đối với sở Giáo dục và Đào tạo

2. Đối với trường Đại học sư phạm Huế:

Cần tiếp tục duy trì hình thức bồi dưỡng nâng hạng cho đội ngũ cán bộ giảng

viên.

Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho giảng viên( kể cả giảng viên trẻ) được

tham gia các khóa bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực đội ngũ.

Cần tăng cường công tác kiểm tra sĩ số lớp, việc thực hiện nhiệm vụ trong

lớp học của học viên nhằm đảm bảo tính nghiêm túc của khóa bồi dưỡng.

3. Đối với giảng viên hướng dẫn các chuyên đề

Giảng viên cần chia sẻ tài liệu để học viên nghiên cứu trước khi tiến hành

bài dạy.

Áp dụng lí luận chuyên đề vào thực tiễn dạy và học tại trường đại học.

4. Đối với Ban cán sự lớp:

Cập nhật tài liệu kịp thời cho học viên thông qua đầu mối của các trường.

Phát huy tinh thần dân chủ bằng cách tập hợp ý kiến chung của cả lướp

trong các hoạt động, tạo ra tính thống nhất cao và tính hiệu quả cho các hoạt

động, đặc biệt là hoạt động học của khóa bồi dưỡng.

Vì điều kiện, thời gian và khả năng có hạn, chắc chắn bài thu hoạch có

nhiều sai sót mong quý cấp lãnh đạo, quý thầy cô giáo giúp đỡ. Tôi xin chân

thành cảm ơn!

Tôi xin cam đoan bài thu hoạch này do tôi viết.

Người viết bài thu hoạch

Nguyễn Thị Minh Tâm

PHỤ LỤC

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đối với trẻ ngoài gia đình thì cô giáo dạy mầm non có thể xem như một “người mẹ thứ hai” để giúp trẻ có thêm tự tin, học hỏi được nhiều điều và giáo dục những kiến thức đầu tiên cho trẻ trong môi trường trường lớp. Chính vì vậy mà người giáo viên mần non

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×