Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHƯƠNG PHÁP, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

PHƯƠNG PHÁP, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

33địa bàn quận Hoàng Mai

- Giải pháp về cải cách thủ tục hành chính

- Giải pháp về nâng cao đội ngũ trình độ cán bộ.

- Giải pháp tuyên truyền về pháp luật đất đai.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu thứ cấp

Điều tra, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình quản lý

đất đai và cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình hình thực hiện các

quyền sử dụng đất.

Số liệu các trường hợp kê khai, đăng ký biến động do thực hiện các quyền sử

dụng đất được thu thập là các Công văn, Báo cáo hàng quý, hàng năm và các sổ tiếp

nhận hồ sơ tại nguồn chính: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Hồng Mai.

Số liệu về tình hình quản lý đất đai và cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất tổng hợp trên cơ sở số liệu báo cáo các năm của Phòng Tài nguyên và môi

trường.

Tổng hợp các số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội theo báo cáo quy hoạch

sử dụng đất lưu tại Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai.

Thu thập, nghiên cứu các tài liệu văn bản pháp quy, các giáo trình, bài giảng, các

cơng trình nghiên cứu của các tác giả có liên quan.

2.3.2. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu

Lựa chọn các phường đại diện cho khu vực nghiên cứu về việc thực hiện các

QSDĐ để so sánh mức độ tăng giảm và đánh giá việc thực hiện.

Hiện nay, UBND quận Hồng Mai có 14 đơn vị hành chính trực thuộc.

Căn cứ theo điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và tình hình quản lý đất đai, tôi

đã chia địa bàn quận thành 3 khu vực chính để tiến hành điều tra, nghiên cứu.

- Khu vực 1: gồm 5 phường cũ của quận Hai Bà Trưng: phường Hoàng Văn Thụ,

Tương Mai, Tân Mai, Giáp Bát, Mai Động. Các phường này có hệ thống cơ sở hạ tầng

tương đối đầy đủ, khu dân cư ổn định, tập trung. Các thửa đất có ranh giới, mốc giới rõ

ràng, có diện tích nhỏ. Chọn điểm điều tra là phường Tương Mai.

- Khu vực 2: gồm 5 xã cũ của huyện Thanh Trì: phường Đại Kim, Định Cơng,

Hồng Liệt, Vĩnh Hưng, Thịnh Liệt. Năm phường này là các phường giáp ranh với các34quận trung tâm của thành phố Hà Nội. Theo phát triển và quy hoạch chung của thủ đô,

các phường này được chú trọng đầu tư xây dựng nhiều khu đô thị lớn như: Linh Đàm,

Bắc Linh Đàm, Định Công, Đại Kim, Đại Kim - Định Công, Đồng Tầu... nên hệ thống

cơ sở hạ tầng tại đây tương đối phát triển. Bên cạnh các khu đô thị này là khu dân cư

cũ có hệ thống hạ tầng kém hơn. Chọn điểm điều tra là phường Hoàng Liệt.

- Khu vực 3: gồm 4 xã cũ của huyện Thanh Trì: phường Thanh Trì, Trần Phú,

Yên Sở, Lĩnh Nam. Các phường này có vị trí xa trung tâm thành phố Hà Nội, hệ thống

hạ tầng còn kém. Đây là khu dân cư nông thôn cũ; theo bản đồ địa chính, các thửa đất

tại đây diện tích lớn, ít biến động. Chọn điểm điều tra là phường Yên Sở.

- 2.3.3. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp

Phỏng vấn trực tiếp việc thực hiện quyền sử dụng đất đến người thực hiện quyền

sử dụng đất để nắm bắt tình hình sử dụng đất và nguyện vọng của người dân trong việc

thực hiện các quyền sử dụng đất.

Quá trình điều tra và lấy ý kiến của các hộ gia đình, cá nhân về tình hình thực

hiện các quyền sử dụng đất tại 3 phường điểm, đã thực hiện phát 120 phiếu điều tra;

mỗi phường phát 40 phiếu điều tra.

- Thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất (30 hộ gia đình, cá nhân);

- Thực hiện thừa kế quyền sử dụng đất (30 hộ gia đình, cá nhân);

- Thực hiện tặng cho quyền sử dụng đất (30 hộ gia đình, cá nhân);

- Thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất (30 hộ gia đình, cá nhân);

Cách chọn mẫu điểm điều tra: Các mẫu có điều kiện tương tự nhau được lựa

chọn theo phương pháp ngẫu nhiên.

PhườngPhườngTươngHồngMaiLiệt401. Đất ở392. Đất nơng nghiệp1Chỉ tiêu

Tổng số phiếu điều tra2.3.4. Phương pháp thống kê, xử lý số liệuPhườngSố phiếuTỷ lệYên Sởđiều tra%404012010040381179823235Tổng hợp tình hình chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế,

tặng, cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng

quyền sử dụng đất và quyền được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn

quận Hoàng Mai theo số liệu thu thập tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất,

phòng Tài ngun và Mơi trường quận Hồng Mai.

Trên cơ sở điều tra, lấy ý kiến thực tế tại ba phường điểm thuộc quận Hoàng Mai,

số liệu thu thập được tổng hợp theo từng đối tượng địa bàn là phường, từng nội dung

là quyền sử dụng đất và từng năm để lập thành bảng, các biểu bằng phần mềm Excel.

2.3.5. Phương pháp chuyên gia

Tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn, nhà quản lý về các lĩnh vực: Quản

lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng để có đánh giá chính xác tình hình thực

hiện các quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Tham vấn ý kiến của các Lãnh đạo, các chun viên của phòng Tài ngun và

mơi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, cán bộ tài ngun mơi trường tại

các phường thuộc quận Hồng Mai về tình hình thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất,

các vấn đề khó khăn, vướng mắc, thuận lợi khi thẩm định hồ sơ đề nghị đăng ký thực

hiện các quyền sử dụng đất.36CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội quận Hoàng Mai

3.1.1. Điều kiện tự nhiên

3.1.1.1. Vị trí địa lý

Quận Hồng Mai nằm ở phía Nam khu vực nội thành thành phố Hà Nội. Toạ độ

địa lý của quận vào khoảng 20053’ - 21035’ độ vĩ bắc và 105044’- 106002’ độ kinh đơng.

- Phía Bắc giáp quận Hai Bà Trưng;

- Phía Nam giáp huyện Thanh Trì;

- Phía Đơng giáp huyện Gia Lâm và quận Long Biên;

- Phía Tây giáp huyện Thanh Trì và quận Thanh Xuân.

3.1.1.2. Địa hình, địa mạo* Địa hình: Hồng Mai nằm ở vùng trũng phía Nam thành phố, có độ cao trung

bình khoảng 4 - 5m. Địa hình biến đổi dốc nghiêng từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang

Đơng. Khu vực phía Bắc bao gồm các phường Mai Động, Tân Mai, Tương Mai, Giáp

Bát và Hoàng Văn Thụ có độ cao từ 6 đến 6,2m; khu vực phía Nam bao gồm các

phường Đại Kim, Định Cơng, Hồng Liệt, Thanh Trì, Vĩnh Hưng, n Sở, Lĩnh Nam

và Trần Phú có độ cao từ 5,20 đến 5,8m. Khu vực ao, hồ, vùng trũng có cao độ dưới

3,5m. Địa hình có sự khác biệt rõ rệt ở trong đê và ngoài đê:- Vùng trong đê chiếm đa số diện tích của quận, địa hình bị chia cắt bởi các trục

giao thông Pháp Vân - Yên Sở và các sông tiêu nước thải của thành phố như sông Kim

Ngưu, sông Sét, sơng Lừ, nên đã hình thành các tiểu vùng nhỏ có nhiều đầm, ruộng

trũng. Địa hình này một mặt gây những khó khăn do tình trạng ngập úng quanh năm

của các vùng trũng, một số điểm ngập úng khi mưa to kéo dài.- Vùng ngoài đê bao gồm một phần diện tích các phường Thanh Trì, Trần Phú,

n Sở, Lĩnh Nam với diện tích khoảng 920 ha. Đây là vùng đất phù sa được bồi tụ

thường xuyên nên cao hơn vùng đất trong đê. Vùng này rất thích hợp cho việc trồng

hoa màu.* Địa chất: Căn cứ theo tài liệu địa chất khu vực Hà Nội (do chuyên gia Liên Xơ

cũ lập trước đây), quận Hồng Mai nằm trên khu vực đất bồi châu thổ sông Hồng, chủ37yếu trong vùng đất thuận lợi có mức độ cho xây dựng (vùng đất II-2B và II-2C) và một

phần trong vùng đất thuận lợi cho xây dựng (vùng I-1B, vùng I-1D, vùng I-2A và vùng

I-3A). Phần ngồi đê sơng Hồng nằm trong vùng không thuận lợi cho xây dựng và bị

lũ ngập hàng năm (vùng đất III).Sơ đồ hành chính quận Hồng Mai – thành phố Hà Nội

3.1.1.3. Thuỷ văn, nguồn nước

Quận Hồng Mai chịu ảnh hưởng chế độ thủy văn sơng Hồng, lưu lượng trung

bình hàng năm 2710m3/ngày. Mực nước sơng Hồng lên xuống 9- 12m.

Trên địa bàn quận có 4 sơng tiêu chính của thành phố chảy qua (Tơ Lịch, Lừ, Sét

và Kim Ngưu). Sông Tô Lịch chảy qua địa phận các phường Định Cơng, Đại Kim và

Hồng Liệt. Sơng Kim Ngưu là một nhánh tách ra từ sông Tô Lịch chảy qua phường

Hoàng Liệt, Mai Động và Hoàng Văn Thụ. Sông Lừ chảy qua địa phận phường Định

Công, bán đảo Linh Đàm nối với sông Tô Lịch. Sông Sét chảy địa phận phường Giáp

Bát, Tương Mai, Tân Mai, Thịnh Liệt chảy vào hồ Yên Sở.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHƯƠNG PHÁP, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×