Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
trên địa bàn quận Hoàng Mai giai đoạn 2015-2017

trên địa bàn quận Hoàng Mai giai đoạn 2015-2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

61Qua bảng trên cho thấy tình hình chuyển nhượng của 3 phường điều tra có điều

kiện phát triển khác nhau thì số lượng, vụ chuyển nhượng cũng có sự khác nhau rõ rệt.

Kết quả điều tra cho thấy, trong 30 trường hợp thực hiện chuyển nhượng QSDĐ ở tại 3

phường, phường Hồng Liệt có số lượng chuyển nhượng QSDĐ cao nhất với 15

trường hợp, tiếp đó là phường Yên Sở với 8 trường hợp.

* Nguyên nhân chuyển nhượng:

Phường Hoàng Liệt có số trường hợp chuyển nhượng cao nhất do từ khi thành

lập quận Hoàng Mai, phường là khu vực trọng tâm được đầu tư cơ sở hạ tầng, nhiều

khu tái định cư và đô thị lớn được xây dựng tại đây đã khiến lượng chuyển nhượng

QSDĐ tại đây tăng cao; hơn nữa khu vực này, có nguồn gốc thuộc huyện Thanh Trì

cũ nên thửa đất thường có diện tích lớn, vượt nhu cầu sử dụng của gia đình nên khi giá

đất tăng cao, nhu cầu cần vốn đầu tư kinh doanh nhiều người đã chuyển nhượng một

phần QSDĐ cho người khác. Phường Tương Mai có số lượng chuyển nhượng thấp

nhất với 02 trường hợp.

Từ thực tế điều tra ta thấy, người dân trên địa bàn Quận đã nhận thức được quyền

lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất và đã chấp hành thực hiện chuyển nhượng

QSDĐ khai báo đăng ký biến động với cơ quan nhà nước. Người nhận chuyển nhượng

quyền sử dụng đất đã hiểu được nên chọn mua những thửa đất có đủ cơ sở pháp lý, ký

hợp đồng chuyển nhượng và nộp các khoản thuế và phí theo quy định sẽ được đăng ký

sang tên hợp pháp, việc này đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.

3.3.5.2 Thực hiện quyền thừa kế quyền sử dụng đất

Qua khảo sát điều tra thực tế 30 hộ gia đình, cá nhân trên 3 phường Tương Mai,

phường Hồng Liệt, phường n Sở thì có 30 trường hợp nhận thừa kế của người thân

để lại. Trong đó đất ở là 30 hộ, đất vườn ao, nơng nghiệp là khơng có ường hợp nào.62Bảng 3.7: Tổng hợp kết quả điều tra việc thực hiện quyền thừa kế QSD đất.Chỉ tiêuSTT

123Phường

Phường

Tương Mai Hoàng LiệtPhường

Yên SởTổngTổng số trường hợp thừa kế615930Đất ở615930Đất vườn, ao, nơng nghiệp0000Hồn tất tất cả các hạng mục615930Chỉ khai báo tại UBND xã,

phường0000Giấy tờ viết tay có người làm

chứng0000Giấy tờ viết tay0000Khơng có giấy tờ0000GCN, QĐ giao đất tạm thời615930Giấy tờ hợp pháp khác0000Khơng có giấy tờ0000Tình hình thực hiện thủ tục

đăng ký biến độngThực trạng giấy tờ tại thời

điểm thừa kế(Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra)

Qua Bảng 3.7 tổng hợp kết quả điều tra thực tế cho chúng ta thấy tại các phường

khác nhau thì tình hình thực hiện việc đăng ký quyền thừa kế với cơ quan nhà nước có

thẩm quyền cũng khác nhau:

Tại địa bàn phường Hồng Liệt có 15 trường hợp thừa kế trong đó đất ở là 15

trường hợp, đất vườn ao, nơng nghiệp khơng có trường hợp nào. Thực trạng giấy tờ tại

thời điểm điều tra là có 15 trường hợp có Giấy chứng nhận và việc hoàn tất các thủ tục

đăng ký sang tên cho người nhận di sản thừa kế có 13 trường hợp còn lại là các trường

hợp sau khi nộp hồ sơ chưa được thực hiện do thay đổi hình thể thửa đất và có đơn thư

khiếu kiện.63Tại địa bàn phường Tương Mai có 06 trường hợp thừa kế trong đó đất ở là 6

trường hợp và hồn tất thủ tục đăng ký sang tên cho người nhận di sản thừa kế là 6

trường hợp.

Tại địa bàn phường Yên Sở có 9 trường hợp thừa kế trong đó đất ở là 9 trường

hợp, đất vườn ao, nông nghiệp là khơng có trường hợp nào. Thực trạng giấy tờ tại thời

điểm điều tra là cả 9 trường hợp có Giấy chứng nhận nhưng việc hoàn tất các thủ tục

đăng ký sang tên cho người nhận di sản thừa kế.

3.3.5.3. Thực hiện quyền tặng cho quyền sử dụng đất.

Qua khảo sát điều tra thực tế 30 hộ gia đình, cá nhân trên 3 phường Tương Mai,

phường Hoàng Liệt, phường Yên Sở thì có 30 trường hợp thực hiện quyền cho, tặng

quyền sử dụng đất. Được thể hiện trong Bảng 3.13 dưới đây.

Bảng 3.8. Tổng hợp kết quả điều tra việc thực hiện quyền tặng cho QSD đất.STT

1Chỉ tiêu

Tổng số trường hợp cho,

tặng

Đất ở

Đất vườn, ao, nơng nghiệpPhường

Phường

Tương Mai Hồng Liệt

5175

17

0

0

PhườngTư PhườngHồn

ơng Mai

g LiệtSTT Chỉ tiêu

Tình hình thực hiện thủ

2

tục đăng ký biến động

Hoàn tất tất cả các hạng mục

5

17

Chỉ khai báo tại UBND xã,

0

0

phường

Giấy tờ viết tay có người làm

0

0

chứng

Giấy tờ viết tay

0

0

Khơng có giấy tờ

0

0

Thực trạng giấy tờ tại thời

3

điểm cho, tặng

GCN, QĐ giao đất tạm thời

5

17

Giấy tờ hợp pháp khác

0

0

Khơng có giấy tờ

0

0

(Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra)Phường

Yên SởTổng083008

0

Phường

Yên Sở30

0

Tổng083000000

00

008

0

030

0

064Trong 30 trường hợp thực hiện quyền tặng cho quyền sử dụng đất thì 100% là

tặng cho đất ở. Tỷ lệ hồ sơ hoàn tất các thủ tục đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận

là 100,0%.

Do sự tuyên truyền về pháp luật đất đai, thủ tục hành chính ngày càng đơn giản

nên giúp người dân thực hiện việc chuyển quyền dễ dàng hơn.(Hoàn tất các thủ tục

chiếm 100,0%)

Việc tặng cho quyền sử dụng đất là rất phổ biến và người tặng cho và người nhận

tặng cho quyền sử dụng đất thường là những người có quan hệ huyết thống thường là

từ bố mẹ cho các con, ông, bà cho cháu và việc tặng cho này khi thực hiện thủ tục

đăng ký người dân được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

Theo quy định của pháp luật việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa vợ với chồng;

cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với

con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại

với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau thì được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ

phí trước bạ.

Trên thực tế, xảy ra một số trường hợp anh, chị em dâu, rể tặng cho quyền sử

dụng đất cho nhau. Theo quy định thì trường hợp này khơng được miễn thuế thu nhập

cá nhân và lệ phí trước bạ nếu làm Hợp đồng tặng cho thì họ bị áp mức thuế quà tặng

rất cao (Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%) do

vậy để tránh bị mất thuế cao như vậy họ thường làm thủ tục tặng cho bố, mẹ rồi sau đó bố,

mẹ mới cho lại thửa đất đấy cho người được nhận. Một số trường hợp nếu bố mẹ khơng

còn hoặc do họ cần hồn thành thủ tục nhanh tránh rườm rà, mất thời gian thì họ thường

ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để được áp mức thuế là 2%.

3.3.5.4 Thực hiện quyền thế chấp quyền sử dụng đất.

Qua khảo sát điều tra thực tế 30 hộ gia đình, cá nhân trên 3 phường Tương Mai,

phường Hồng Liệt, phường n Sở thì có 30 trường hợp thực hiện quyền thế chấp

quyền sử dụng đất. Trong đó, tất cả các trường hợp thế chấp đều là đất ở được thể hiện

chi tiết trong Bảng 3.9.65Bảng 3.9 Tổng hợp kết quả điều tra việc thực hiện quyền thế chấp QSD đất.Chỉ tiêuSTTPhườngPhườngTương Mai Hoàng LiệtPhường

Yên Sở TổngTổng số phường hợp thế

123chấp8121030Đất ở8121030Đất vườn, ao, nông nghiệp00001-12 tháng069072201-3 năm0102025> 3 năm01010103812103000000000Giấy tờ viết tay0000Khơng có giấy tờ0000GCN, QĐ giao đất tạm thời8121030Giấy tờ hợp pháp khác0000Khơng có giấy tờ0000Thời hạn thế chấpTình hình thực hiện thủ tục

đăng ký thế chấp

Hoàn tất tất cả các hạng mục

Chỉ khai báo tại UBND xã,

phường

Giấy tờ viết tay có người làm

chứng4Thực trạng giấy tờ tại thời

điểm thế chấp(Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra)

Tại địa bàn phường Tương Mai có 8 trường hợp thế chấp (chiếm 26,67% tổng số

trường hợp). Phường Hoàng Liệt có 12 trường hợp thế chấp (chiếm 40% tổng số

trường hợp). Hầu hết các trường hợp thế chấp tại 3 phường đều có thời hạn ngắn từ 112 tháng (Tương Mai 06 trường hợp chiếm 75 %, Hoàng Liệt 09 trường hợp chiếm6675%, Yên sở 07 trường hợp chiếm 70% ) nguyên nhân là do biến động về chuyển

nhượng quyền sử dụng đất lớn, các nhà đầu tư, đầu cơ sau khi mua đất thiếu tiền họ

thường thế chấp chính mảnh đất mình mua để trả cho chủ bán. Sau khi quy hoạch phân

lô (chia thành các thửa đất nhỏ hơn) để bán, thu hồi vốn thì họ trả nợ ngân hàng.

Toàn bộ 30 trường hợp là đất ở đều đã được cấp Giấy chứng nhận và đều hoàn

thành các thủ tục đăng ký thế chấp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được thể hiện

trong Bảng 3.10 dưới đây.

Bảng 3.10. Tổng hợp đối tượng nhận thế chấpPhườngTương Phường Hồng Phườngn

Mai

Liệt

SởSTTChỉ tiêu1Tổ chức tín dụng0201022Ngân hàng0611083Cá nhân0

0

(Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra)0* Lý do thế chấp

Lý do thế chấp của các hộ gia đình, cá nhân được điều tra thể hiện ở bảng 3.11

dưới đây.

Bảng 3.11. Tổng hợp lý do thế chấp

STT

1

2Chỉ tiêu

Vay vốn đầu tư sản

xuất, kinh doanh

KhácPhườngPhườngTương MaiHoàng LiệtPhường Yên

Sở79901

03

(Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra)01Như vậy, từ Bảng 3.11 cho ta thấy: Lý do thế chấp tại 3 phường chủ yếu là vay

vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh 25 trường hợp, lý do khác là 05 trường hợp.

3.3.6 Tổng hợp kết quả điều tra ý kiến của các hộ gia đình, cá nhân về thực hiện

các quyền sử dụng đất

Tổng hợp các chỉ tiêu, ý kiến đánh giá của hộ gia đình cá nhân về việc thực hiện

các quyền sử dụng đất được thể hiện cụ thể trong Bảng 3.12 dưới đây:67Bảng 3.12 Tổng hợp ý kiến của các hộ gia đình, cá nhân về thực hiện các QSDĐ

từ năm 2015 đến năm 2017

Đơn vị tính: Trường hợp

Chỉ tiêuTT1 Thủ tục thực hiện QSDĐTổng SốTỷ lệ

(%)Tương

n Sở

MaiHồng

Liệt120100404040- Đơn giản6957,5252618- Bình thường4840141420- Phức tạp32,5102120100404040- Dễ hiểu10587,5353436- Có thể hiểu được119,16443- Khó hiểu43,312112010040404011696,640393743,3013120100404040- Cao4739,1181316- Vừa phải6856,67202523- Thấp54,16221120100404040- Nhiệt tình9276,67313330- Đúng mực2621,69710- Thiếu nhiệt tình00000- Khác0000012010040404000000120100404040120100404040- Phù hợp6856,67232124- Cần sửa đổi4134,1141512- Cần bổ sung119,163442 Văn bản hướng dẫn thực hiện

QSDĐ3 Thời gian để hoàn thành thủ tục

- Đúng hạn

- Quá thời hạn

4 Phí và lệ phí thực hiện QSDĐ5 Thái độ của cán bộ chun mơn6 Tìm kiếm thơng tin hồ sơ

- Tìm được

- Khơng tìm được

7 Sự phù hợp của văn bản pháp luật

quy định về quyền SDĐ681. Về thủ tục thực hiện các QSDĐ: 57,5% số hộ gia đình, cá nhân cho là đơngiản, 40% cho là bình thường và 2,5% cho là phức tạp.

2. Ý kiến về văn bản hướng dẫn thực hiện QSDĐ: có 87,5% cho rằng văn bảnhướng dẫn dễ hiểu, 9,16% có thể hiểu được và khó hiểu là 3,3%.

3. Về Thời gian để hoàn thành thủ tục đăng ký thực hiện QSDĐ: 96,6% cho rằngnhận kết quả đúng hạn và 3,3% cho là nhận kết quả quá hạn.

4. Về phí và lệ phí thực hiện QSDĐ: có 39,1% ý kiến cho rằng phí và lệ phí cao,56,67% cho là vừa phải và 4,16 cho là thấp.

5. Về thái độ của cán bộ chuyên môn: 76,67% số ý kiến cho là nhiệt tình, 21,6%cho là đúng mực; 0 % cho là thiếu nhiệt tình và 0 % có ý kiến khác.

6. Về tìm kiếm thơng tin tình trạng hồ sơ thực hiện quyền sử dụng đất thì100,00% ý kiến cho là khơng tìm được.

7. Về sự phù hợp của văn bản pháp luật quy định về QSDĐ 56,67% cho rằng phùhợp, có 34,1% ý kiến cho là cần sửa đổi và 9,16% cho là cần bổ sung.

Qua số liệu trên ta thấy, các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa

bàn quận Hoàng Mai khi kê khai tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất được

thực hiện tương đối dễ ràng và không mất quá nhiều thời gian. Tiền nộp phí và lệ phí

vừa phải. Thái độ của cán bộ chuyên môn khi thực hiện tiếp cơng dân tương đối nhiệt

tình, khơng có thơng tin tra cứu hồ sơ. Còn về việc bồi thường khi nhà nước thu hồi,

có rất nhiều ý kiến cho rằng giá bồi thường là rất thấp so với giá thực tế, điều này

khiến người dân vô cùng bức xúc và lo lắng sẽ bị giảm quyền lợi khi chính sách bồi

thường thay đổi. Vì vậy, một số ý kiến của người dân cho rằng cần phải sửa đổi và bổ

sung một số quy định tại các văn bản pháp luật của nhà nước nói chung và thành phố

Hà Nội nói riêng.

3.3.7. Đánh giá chung về tình hình thực hiện các quyền sử dụng đất

* Những kết quả đạt được

- Thủ tục hành chính được cải cách với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính

đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai.

- Người dân có thế tiếp cận với các quy định khi thực hiện thủ tục đăng ký biến

động về đất đai được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ

tục hành chính quận Hồng Mai một cách dễ dàng, các quy định, thành phần hồ sơ,69giấy tờ kèm theo, mẫu kê khai được hướng dẫn dễ hiểu do đó số vụ đăng ký biến động

về đất đai với cơ quan Nhà nước ngày càng tăng.

- Công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn quận Hoàng Mai đã dần dần

đi vào nề nếp, tiềm năng đất đai đã được khai thác theo hướng phát triển đô thị góp

phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của quận.

- Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính được cơng khai, minh

bạch, giảm thiểu hồ sơ Giấy tờ, thời gian thực hiện và đã đạt được những hiệu quả cao.

Tỷ lệ người thực hiện các quyền sử dụng đất đăng ký với cơ quan Nhà nước ngày càng

cao.

- Công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai đã đạt hiệu quả, nhận thức của người

dân ngày càng cao khi thực hiện các quyền của mình.

* Những mặt tồn tại :

Tình hình thực hiện các QSDĐ diễn ra tại mỗi phường trên địa bàn quận Hồng

Mai có sự khác nhau. Tùy vào điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội, trình độ dân trí và

nhận thức pháp luật mà một số phường có số lượng chuyển nhượng cao hơn hay lượng

thế chấp thấp hơn các phường khác. Các phường như Định Cơng, Đại Kim và Hồng

Liệt có số trường hợp chuyển nhượng QSDĐ lớn hơn do các phường này hình thành

nhiều khu đơ thị mới với nhiều nhà ở, căn hộ chung cư mới được mua bán, chuyển

nhượng. Điều này phán ánh sự chênh lệch không đồng đều trong chuyển dịch cơ cấu

sử dụng đất trên địa bàn.

* Nguyên nhân của những tồn tại

Theo khảo sát về tình hình những vấn đề còn tồn tại trên địa bàn quận Hồng

Mai có thể do một số ngun nhân sau:

- Thuế chồng thuế, phí chồng phí. Trong các quyền của người sử dụng đất thì

quyền mà người sử dụng đất thực hiện nhiều nhất trên địa bàn quận là quyền chuyển

nhượng tại thời điểm nghiên cứu tác giả nhận thấy, khi người dân thực hiện thủ tục

chuyển nhượng đến khi hồn tất và cấp Giấy chứng nhận thì người dân phải chịu tất cả

6-7 loại thuế và phí gồm: phí đo đạc, trích đo thửa đất (nếu tách thửa hoặc thửa đất

chưa có kích thước), phí cơng chứng hợp đồng chuyển nhượng, thuế thu nhập cá nhân,

thuế trước bạ, lệ phí thẩm định hồ sơ, phí dịch vụ cơng, phí đăng ký biến động.

- Người dân chưa tra cứu được hoặc tra cứu rất khó khăn về tình trạng pháp lýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

trên địa bàn quận Hoàng Mai giai đoạn 2015-2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×