Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.7: Tổng hợp kết quả điều tra việc thực hiện quyền thừa kế QSD đất.

Bảng 3.7: Tổng hợp kết quả điều tra việc thực hiện quyền thừa kế QSD đất.

Tải bản đầy đủ - 0trang

63Tại địa bàn phường Tương Mai có 06 trường hợp thừa kế trong đó đất ở là 6

trường hợp và hoàn tất thủ tục đăng ký sang tên cho người nhận di sản thừa kế là 6

trường hợp.

Tại địa bàn phường Yên Sở có 9 trường hợp thừa kế trong đó đất ở là 9 trường

hợp, đất vườn ao, nơng nghiệp là khơng có trường hợp nào. Thực trạng giấy tờ tại thời

điểm điều tra là cả 9 trường hợp có Giấy chứng nhận nhưng việc hồn tất các thủ tục

đăng ký sang tên cho người nhận di sản thừa kế.

3.3.5.3. Thực hiện quyền tặng cho quyền sử dụng đất.

Qua khảo sát điều tra thực tế 30 hộ gia đình, cá nhân trên 3 phường Tương Mai,

phường Hoàng Liệt, phường n Sở thì có 30 trường hợp thực hiện quyền cho, tặng

quyền sử dụng đất. Được thể hiện trong Bảng 3.13 dưới đây.

Bảng 3.8. Tổng hợp kết quả điều tra việc thực hiện quyền tặng cho QSD đất.STT

1Chỉ tiêu

Tổng số trường hợp cho,

tặng

Đất ở

Đất vườn, ao, nơng nghiệpPhường

Phường

Tương Mai Hồng Liệt

5175

17

0

0

PhườngTư PhườngHồn

ơng Mai

g LiệtSTT Chỉ tiêu

Tình hình thực hiện thủ

2

tục đăng ký biến động

Hoàn tất tất cả các hạng mục

5

17

Chỉ khai báo tại UBND xã,

0

0

phường

Giấy tờ viết tay có người làm

0

0

chứng

Giấy tờ viết tay

0

0

Khơng có giấy tờ

0

0

Thực trạng giấy tờ tại thời

3

điểm cho, tặng

GCN, QĐ giao đất tạm thời

5

17

Giấy tờ hợp pháp khác

0

0

Khơng có giấy tờ

0

0

(Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra)Phường

Yên SởTổng083008

0

Phường

Yên Sở30

0

Tổng083000000

00

008

0

030

0

064Trong 30 trường hợp thực hiện quyền tặng cho quyền sử dụng đất thì 100% là

tặng cho đất ở. Tỷ lệ hồ sơ hoàn tất các thủ tục đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận

là 100,0%.

Do sự tuyên truyền về pháp luật đất đai, thủ tục hành chính ngày càng đơn giản

nên giúp người dân thực hiện việc chuyển quyền dễ dàng hơn.(Hoàn tất các thủ tục

chiếm 100,0%)

Việc tặng cho quyền sử dụng đất là rất phổ biến và người tặng cho và người nhận

tặng cho quyền sử dụng đất thường là những người có quan hệ huyết thống thường là

từ bố mẹ cho các con, ông, bà cho cháu và việc tặng cho này khi thực hiện thủ tục

đăng ký người dân được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

Theo quy định của pháp luật việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa vợ với chồng;

cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với

con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại

với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau thì được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ

phí trước bạ.

Trên thực tế, xảy ra một số trường hợp anh, chị em dâu, rể tặng cho quyền sử

dụng đất cho nhau. Theo quy định thì trường hợp này khơng được miễn thuế thu nhập

cá nhân và lệ phí trước bạ nếu làm Hợp đồng tặng cho thì họ bị áp mức thuế quà tặng

rất cao (Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%) do

vậy để tránh bị mất thuế cao như vậy họ thường làm thủ tục tặng cho bố, mẹ rồi sau đó bố,

mẹ mới cho lại thửa đất đấy cho người được nhận. Một số trường hợp nếu bố mẹ khơng

còn hoặc do họ cần hồn thành thủ tục nhanh tránh rườm rà, mất thời gian thì họ thường

ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để được áp mức thuế là 2%.

3.3.5.4 Thực hiện quyền thế chấp quyền sử dụng đất.

Qua khảo sát điều tra thực tế 30 hộ gia đình, cá nhân trên 3 phường Tương Mai,

phường Hồng Liệt, phường n Sở thì có 30 trường hợp thực hiện quyền thế chấp

quyền sử dụng đất. Trong đó, tất cả các trường hợp thế chấp đều là đất ở được thể hiện

chi tiết trong Bảng 3.9.65Bảng 3.9 Tổng hợp kết quả điều tra việc thực hiện quyền thế chấp QSD đất.Chỉ tiêuSTTPhườngPhườngTương Mai Hoàng LiệtPhường

Yên Sở TổngTổng số phường hợp thế

123chấp8121030Đất ở8121030Đất vườn, ao, nông nghiệp00001-12 tháng069072201-3 năm0102025> 3 năm01010103812103000000000Giấy tờ viết tay0000Khơng có giấy tờ0000GCN, QĐ giao đất tạm thời8121030Giấy tờ hợp pháp khác0000Khơng có giấy tờ0000Thời hạn thế chấpTình hình thực hiện thủ tục

đăng ký thế chấp

Hoàn tất tất cả các hạng mục

Chỉ khai báo tại UBND xã,

phường

Giấy tờ viết tay có người làm

chứng4Thực trạng giấy tờ tại thời

điểm thế chấp(Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra)

Tại địa bàn phường Tương Mai có 8 trường hợp thế chấp (chiếm 26,67% tổng số

trường hợp). Phường Hoàng Liệt có 12 trường hợp thế chấp (chiếm 40% tổng số

trường hợp). Hầu hết các trường hợp thế chấp tại 3 phường đều có thời hạn ngắn từ 112 tháng (Tương Mai 06 trường hợp chiếm 75 %, Hoàng Liệt 09 trường hợp chiếm6675%, Yên sở 07 trường hợp chiếm 70% ) nguyên nhân là do biến động về chuyển

nhượng quyền sử dụng đất lớn, các nhà đầu tư, đầu cơ sau khi mua đất thiếu tiền họ

thường thế chấp chính mảnh đất mình mua để trả cho chủ bán. Sau khi quy hoạch phân

lô (chia thành các thửa đất nhỏ hơn) để bán, thu hồi vốn thì họ trả nợ ngân hàng.

Toàn bộ 30 trường hợp là đất ở đều đã được cấp Giấy chứng nhận và đều hoàn

thành các thủ tục đăng ký thế chấp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được thể hiện

trong Bảng 3.10 dưới đây.

Bảng 3.10. Tổng hợp đối tượng nhận thế chấpPhườngTương Phường Hồng Phườngn

Mai

Liệt

SởSTTChỉ tiêu1Tổ chức tín dụng0201022Ngân hàng0611083Cá nhân0

0

(Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra)0* Lý do thế chấp

Lý do thế chấp của các hộ gia đình, cá nhân được điều tra thể hiện ở bảng 3.11

dưới đây.

Bảng 3.11. Tổng hợp lý do thế chấp

STT

1

2Chỉ tiêu

Vay vốn đầu tư sản

xuất, kinh doanh

KhácPhườngPhườngTương MaiHoàng LiệtPhường Yên

Sở79901

03

(Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra)01Như vậy, từ Bảng 3.11 cho ta thấy: Lý do thế chấp tại 3 phường chủ yếu là vay

vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh 25 trường hợp, lý do khác là 05 trường hợp.

3.3.6 Tổng hợp kết quả điều tra ý kiến của các hộ gia đình, cá nhân về thực hiện

các quyền sử dụng đất

Tổng hợp các chỉ tiêu, ý kiến đánh giá của hộ gia đình cá nhân về việc thực hiện

các quyền sử dụng đất được thể hiện cụ thể trong Bảng 3.12 dưới đây:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.7: Tổng hợp kết quả điều tra việc thực hiện quyền thừa kế QSD đất.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×