Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHÁI NIỆM HỢP CHẤT SINH HỌC

KHÁI NIỆM HỢP CHẤT SINH HỌC

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. KHÁI NIỆM HỢP CHẤT SINH HỌC

Các hợp chất thiên nhiên có hoạt

tính sinh học

từ cây cỏtừ động vậttừ vi sinh vậtXƯƠNG, DA LỢNCANH KINAXạ khuẩn biển 

Micromonospora1. KHÁI NIỆM HỢP CHẤT SINH HỌCCác hoạt tính phổ biến có trong

các Hợp chất sinh học2.VAI TRÒ VÀ ỨNG DỤNG CỦA CÁC HỢP

CHẤT SINH HỌC

- Trong y học (cung cấp cho con người nhiều

loại thuốc q giá có tác dụng phòng và điều trị

nhiều bệnh tật nguy hiểm)

- Trong chăn nuôi, trồng trọt, thú y

và mỹ phẩm.

- Xản xuất các thực phẩm chức năng, bổ

sung dinh dưỡng, hay thực phẩm thuốc4.GIỚI THIỆU XU HƯỚNG SẢN XUẤT,

TỔNG HỢP CÁC LOẠI HỢP CHẤT SINH HỌC

Hướng

CÔNG

NGHỆ

ENZYME

(ENZYME

TECHNOLOGY)Hướng

CÁC HỢP

CHẤT CĨ

HOẠT TÍNH

SINH HỌC

(BIOACTIVE

COMPOUNDS)Hướng

SINH KHỐI VÀ

NĂNG LƯỢNG

SINH HỌC

(BIOMASS AND

BIOFUELS)HướngCHUYỂN HĨA THỨ CẤP

(Specialized metabolism)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHÁI NIỆM HỢP CHẤT SINH HỌC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×